فهرست سیارک‌ها (۵۶۰۰۱–۵۷۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۵۶۰۰۱ - ۵۷۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۵۶۰۰۱ تا ۵۷۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۵۶۰۰۱ 1998 SR146 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۰۲ 1998 SJ147 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۰۳ 1998 SB156 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۰۴ 1998 SO161 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۰۵ 1998 SK169 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۰۶ 1998 TJ13 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۰۷ 1998 TP14 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۰۸ 1998 TL20 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۰۹ 1998 TZ33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۰ 1998 UJ8 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۱ 1998 UJ16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۲ 1998 UE19 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۳ 1998 UB21 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۴ 1998 UO25 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۵ 1998 UH26 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۶ 1998 UO36 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۷ 1998 VC4 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۸ 1998 VH4 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۱۹ 1998 VS4 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۰ 1998 VW10 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۱ 1998 VD16 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۲ 1998 VL23 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۳ 1998 VX28 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۴ 1998 VA30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۵ 1998 VW30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۶ 1998 VN52 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۷ 1998 WG1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۸ 1998 WA14 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۲۹ 1998 WZ15 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۰ 1998 WH16 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۱ 1998 WO18 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۲ 1998 WX18 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۳ 1998 WF19 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۴ 1998 WS19 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۵ 1998 WV20 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۶ 1998 WH31 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۷ 1998 WF32 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۸ 1998 XC3 ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۳۹ 1998 XO3 ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۰ 1998 XP3 ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۱ 1998 XO4 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۲ 1998 XW10 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۳ 1998 XQ11 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۴ 1998 XU17 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۵ 1998 XD21 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۶ 1998 XC26 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۷ 1998 XK36 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۸ 1998 XV39 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۴۹ 1998 XA44 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۰ 1998 XG45 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۱ 1998 XF50 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۲ 1998 XN50 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۳ 1998 XG52 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۴ 1998 XR52 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۵ 1998 XB54 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۶ 1998 XP58 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۷ 1998 XZ59 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۸ 1998 XL62 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۵۹ 1998 XE64 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۰ 1998 XT70 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۱ 1998 XY90 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۲ 1998 XD91 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۳ 1998 XM93 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۴ 1998 XW93 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۵ 1998 XB97 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۵ 1998 YA ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۷ 1998 YH2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۸ 1998 YQ2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۶۹ 1998 YL5 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۰ 1998 YQ5 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۱ 1998 YF6 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۲ 1998 YK8 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۳ 1998 YO10 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۴ 1998 YG18 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۵ 1998 YV21 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۶ 1998 YV29 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۷ 1998 YD32 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸
۵۶۰۷۷ 1999 AT ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۷۹ 1999 AS2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۰ 1999 AN3 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۱ 1999 AU8 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۲ 1999 AK9 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۳ 1999 AQ16 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۴ 1999 AN19 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۵ 1999 AV19 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۶ 1999 AA21 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۷ 1999 AH22 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۸ Wuheng ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۹ 1999 AY25 ۶ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۹ 1999 BE ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۹ 1999 BJ ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۸۹ 1999 BK ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۹۳ 1999 BM5 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۹۴ 1999 BW5 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۹۵ 1999 BL6 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۹۶ 1999 BA9 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۹۷ 1999 BC12 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۹۸ 1999 BE13 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۰۹۹ 1999 BL13 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۰ Luisapolli ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۱ 1999 BW14 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۲ 1999 BD15 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۳ 1999 BU19 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۴ 1999 BA20 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۵ 1999 BB20 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۶ 1999 BG24 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۷ 1999 BT25 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۸ 1999 BN26 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۰۹ 1999 BB32 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۰ 1999 CO1 ۷ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۱ 1999 CO2 ۶ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۲ 1999 CK5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۳ 1999 CQ5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۴ 1999 CA6 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۵ 1999 CN7 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۶ 1999 CZ7 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۷ 1999 CC9 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۸ 1999 CF14 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۱۹ 1999 CZ18 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۰ 1999 CL19 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۱ 1999 CB20 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۲ 1999 CS20 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۳ 1999 CR23 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۴ 1999 CH24 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۵ 1999 CC25 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۶ 1999 CT31 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۷ 1999 CC34 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۸ 1999 CX37 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۲۹ 1999 CH43 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۰ 1999 CM45 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۱ 1999 CY48 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۲ 1999 CO49 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۳ 1999 CX51 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۴ 1999 CJ53 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۵ 1999 CJ55 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۶ 1999 CK55 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۷ 1999 CW55 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۸ 1999 CY56 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۳۹ 1999 CV58 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۰ 1999 CN62 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۱ 1999 CR76 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۲ 1999 CZ77 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۳ 1999 CO82 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۴ 1999 CB83 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۵ 1999 CN84 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۶ 1999 CR85 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۷ 1999 CV85 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۸ 1999 CP93 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۴۹ 1999 CP98 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۰ 1999 CT103 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۱ 1999 CX104 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۲ 1999 CK106 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۳ 1999 CT114 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۴ 1999 CU119 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۵ 1999 CY119 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۶ 1999 CG123 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۷ 1999 CG135 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۸ 1999 CG138 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۵۹ 1999 CK147 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۶۰ 1999 CY150 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۶۱ 1999 CG158 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۶۲ 1999 DX2 ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۶۳ 1999 DE3 ۲۲ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۶۴ 1999 DW7 ۱۸ فوریه ۱۹۹۹
۵۶۱۶۵ 1999 EZ2 ۸ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۶۶ 1999 ER6 ۱۴ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۶۷ 1999 EU11 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۶۸ 1999 FS5 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۶۹ 1999 FU5 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۰ 1999 FK6 ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۱ 1999 FR6 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۲ 1999 FD7 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۳ 1999 FV9 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۴ 1999 FQ13 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۵ 1999 FY24 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۶ 1999 FK25 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۷ 1999 FU25 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۸ 1999 FQ26 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۷۹ 1999 FS26 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۰ 1999 FJ29 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۱ 1999 FU29 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۲ 1999 FE31 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۳ 1999 FF34 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۴ 1999 FB35 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۵ 1999 FJ35 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۶ 1999 FW36 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۷ 1999 FR39 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۸ 1999 FA40 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۸۹ 1999 FS44 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۹۰ 1999 FQ47 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۹۱ 1999 FP49 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۹۲ 1999 FD59 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۵۶۱۹۳ 1999 GN1 ۸ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۱۹۴ 1999 GV5 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۱۹۵ 1999 GX6 ۱۴ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۱۹۶ 1999 GF7 ۱۳ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۱۹۷ 1999 GF8 ۹ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۱۹۸ 1999 GB9 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۱۹۹ 1999 GG11 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۰ 1999 GU16 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۱ 1999 GD17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۲ 1999 GA19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۳ 1999 GU20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۴ 1999 GQ22 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۵ 1999 GX23 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۶ 1999 GU34 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۷ 1999 GU35 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۸ 1999 GY35 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۰۹ 1999 GB37 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۰ 1999 GX41 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۱ 1999 GG43 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۲ 1999 GJ45 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۳ 1999 GW50 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۴ 1999 GC61 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۴ 1999 HH ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۶ 1999 HJ2 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۷ 1999 HH3 ۲۵ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۸ 1999 HP4 ۲۶ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۱۹ 1999 HP6 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۲۰ 1999 HC11 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۵۶۲۲۱ 1999 JK7 ۸ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۲۲ 1999 JF9 ۷ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۲۳ 1999 JP10 ۸ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۲۴ 1999 JE12 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۲۵ 1999 JL19 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۲۶ 1999 JQ23 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۲۷ 1999 JT23 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۲۸ 1999 JX24 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۲۹ 1999 JY27 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۰ 1999 JJ28 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۱ 1999 JZ30 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۲ 1999 JM31 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۳ 1999 JK42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۴ 1999 JL42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۵ 1999 JX43 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۶ 1999 JP44 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۷ 1999 JB45 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۸ 1999 JA46 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۳۹ 1999 JO46 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۰ 1999 JV51 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۱ 1999 JU53 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۲ 1999 JZ55 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۳ 1999 JZ60 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۴ 1999 JH62 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۵ 1999 JZ69 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۶ 1999 JK72 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۷ 1999 JZ72 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۸ 1999 JQ74 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۴۹ 1999 JS74 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۰ 1999 JE76 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۱ 1999 JR77 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۲ 1999 JF78 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۳ 1999 JH79 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۴ 1999 JO81 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۵ 1999 JV81 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۶ 1999 JO82 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۷ 1999 JZ82 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۸ 1999 JH83 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۵۹ 1999 JY86 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۰ 1999 JL87 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۱ 1999 JT87 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۲ 1999 JE89 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۳ 1999 JF95 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۴ 1999 JV95 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۵ 1999 JD96 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۶ 1999 JJ97 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۷ 1999 JW97 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۸ 1999 JN98 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۶۹ 1999 JB100 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۰ 1999 JD100 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۱ 1999 JK102 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۲ 1999 JS103 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۳ 1999 JZ103 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۴ 1999 JM104 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۵ 1999 JK117 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۶ 1999 JY123 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۷ 1999 JU129 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۷ 1999 KB ۱۶ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۷۹ 1999 KD1 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۸۰ Asemo ۲۲ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۸۱ 1999 KQ7 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۸۲ 1999 KU13 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۵۶۲۸۳ 1999 LU1 ۴ ژوئن ۱۹۹۹
۵۶۲۸۴ 1999 LA2 ۵ ژوئن ۱۹۹۹
۵۶۲۸۵ 1999 LJ3 ۶ ژوئن ۱۹۹۹
۵۶۲۸۶ 1999 LG9 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۵۶۲۸۷ 1999 LM10 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۵۶۲۸۸ 1999 LS11 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۵۶۲۸۹ 1999 LM26 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۵۶۲۹۰ 1999 LX32 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۵۶۲۹۱ 1999 NG3 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۵۶۲۹۲ 1999 NK40 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۵۶۲۹۳ 1999 NH44 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۵۶۲۹۴ 1999 NF47 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۵۶۲۹۵ 1999 NB54 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۵۶۲۹۶ 1999 RU39 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۲۹۷ 1999 RT42 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۲۹۸ 1999 RO46 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۲۹۹ 1999 RT47 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۰ 1999 RB60 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۱ 1999 RP60 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۲ 1999 RW69 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۳ 1999 RW98 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۴ 1999 RB119 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۵ 1999 RX119 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۶ 1999 RL125 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۷ 1999 RY125 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۸ 1999 RH132 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۰۹ 1999 RW140 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۰ 1999 RE151 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۱ 1999 RA221 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۲ 1999 RM224 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۳ 1999 SV14 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۴ 1999 TZ97 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۵ 1999 TH121 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۶ 1999 TA227 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۷ 1999 TJ232 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۸ 1999 UR3 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۹
۵۶۳۱۹ 1999 UM10 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۰ 1999 VB49 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۱ 1999 VB53 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۲ 1999 VH68 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۳ 1999 VE82 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۴ 1999 VY175 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۵ 1999 VT179 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۶ 1999 VV203 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۷ 1999 VH215 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۷ 1999 WE ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۲۹ Tarxien ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۰ 1999 XS12 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۱ 1999 XD33 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۲ 1999 XR34 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۳ 1999 XU100 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۴ 1999 XN101 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۵ 1999 XO111 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۶ 1999 XL126 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۷ 1999 XG136 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۸ 1999 XS162 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۳۹ 1999 XV169 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۴۰ 1999 XE176 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۴۱ 1999 XS221 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۴۲ 1999 XW238 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۴۲ 1999 YG ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۴۴ 1999 YV17 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۹
۵۶۳۴۵ 2000 AN41 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۴۶ 2000 AK64 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۴۷ 2000 AU64 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۴۸ 2000 AH69 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۴۹ 2000 AZ90 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۰ 2000 AB92 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۱ 2000 AN93 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۲ 2000 AR93 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۳ 2000 AB103 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۴ 2000 AF129 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۵ 2000 AX130 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۶ 2000 AY138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۷ 2000 AS143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۸ 2000 AR201 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۵۹ 2000 AZ228 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۶۰ 2000 AP239 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۶۳۶۱ 2000 CW1 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۶۳۶۲ 2000 CG56 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۶۳۶۳ 2000 CP93 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۶۳۶۴ 2000 CU116 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۶۳۶۵ 2000 DG54 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۶۳۶۶ 2000 DO69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۶۳۶۶ 2000 EF ۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۶۸ 2000 EU5 ۲ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۶۹ 2000 EW6 ۲ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۰ 2000 EV7 ۲ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۱ 2000 EC15 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۲ 2000 EX19 ۷ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۳ 2000 EF20 ۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۴ 2000 EM24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۵ 2000 EJ25 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۶ 2000 EE33 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۷ 2000 EU35 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۸ 2000 ED37 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۷۹ 2000 EU42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۰ 2000 EJ43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۱ 2000 EN43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۲ 2000 ES43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۳ 2000 EJ47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۴ 2000 EX47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۵ 2000 EN48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۶ 2000 EG54 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۷ 2000 EA64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۸ 2000 EN69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۸۹ 2000 EB87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۰ 2000 EH91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۱ 2000 ET97 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۲ 2000 ET106 ۱۵ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۳ 2000 ER120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۴ 2000 EB126 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۵ 2000 EV126 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۶ 2000 EX129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۷ 2000 EN134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۸ 2000 EW134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۳۹۹ 2000 EU135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۰ 2000 EF140 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۱ 2000 EN155 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۲ 2000 ET157 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۲ 2000 FL ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۴ 2000 FC12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۵ 2000 FH17 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۶ 2000 FZ20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۷ 2000 FA22 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۸ 2000 FH22 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۰۹ 2000 FQ29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۰ 2000 FZ34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۱ 2000 FE35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۲ 2000 FM40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۳ 2000 FU40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۴ 2000 FK42 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۵ 2000 FR46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۶ 2000 FS55 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۷ 2000 FO58 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۸ 2000 FL59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۱۹ 2000 FM59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۲۰ 2000 FX60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۶۴۲۱ 2000 GV2 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۲۲ 2000 GV3 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۲۳ 2000 GW3 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۲۴ 2000 GG5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۲۵ 2000 GZ7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۲۶ 2000 GW24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۲۷ 2000 GO27 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۲۸ 2000 GT27 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۲۹ 2000 GY27 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۰ 2000 GP29 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۱ 2000 GX33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۲ 2000 GY33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۳ 2000 GR34 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۴ 2000 GN38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۵ 2000 GQ38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۶ 2000 GZ46 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۷ 2000 GT48 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۸ 2000 GV49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۳۹ 2000 GD52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۰ 2000 GY52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۱ 2000 GW54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۲ 2000 GP66 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۳ 2000 GX67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۴ 2000 GB68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۵ 2000 GN71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۶ 2000 GF74 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۷ 2000 GR76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۸ 2000 GY76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۴۹ 2000 GS78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۰ 2000 GU80 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۱ 2000 GN81 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۲ 2000 GU86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۳ 2000 GG87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۴ 2000 GM87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۵ 2000 GW87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۶ 2000 GE89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۷ 2000 GE95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۸ 2000 GA96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۵۹ 2000 GD96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۰ 2000 GE96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۱ 2000 GX96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۲ 2000 GN97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۳ 2000 GD98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۴ 2000 GE98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۵ 2000 GS98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۶ 2000 GZ99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۷ 2000 GP103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۸ 2000 GO104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۶۹ 2000 GN105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۰ 2000 GH106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۱ 2000 GX106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۲ 2000 GB108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۳ 2000 GY108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۴ 2000 GA109 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۵ 2000 GN109 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۶ 2000 GU110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۷ 2000 GM111 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۸ 2000 GS111 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۷۹ 2000 GT114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۰ 2000 GU114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۱ 2000 GW114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۲ 2000 GY115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۳ 2000 GY121 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۴ 2000 GH124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۵ 2000 GL125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۶ 2000 GF126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۷ 2000 GR126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۸ 2000 GQ131 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۸۹ 2000 GT131 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۰ 2000 GD133 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۱ 2000 GS133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۲ 2000 GH134 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۳ 2000 GU134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۴ 2000 GA136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۵ 2000 GW137 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۶ 2000 GE138 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۷ 2000 GD140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۸ 2000 GU140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۴۹۹ 2000 GM143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۰ 2000 GV143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۱ 2000 GG153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۲ 2000 GY158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۳ 2000 GR159 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۴ 2000 GT166 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۵ 2000 GV171 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۶ 2000 GH174 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۷ 2000 GU178 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۸ 2000 HG6 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۰۹ 2000 HB7 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۰ 2000 HT8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۱ 2000 HE11 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۲ 2000 HH11 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۳ 2000 HY12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۴ 2000 HM18 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۵ 2000 HD20 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۶ 2000 HE20 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۷ 2000 HU20 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۸ 2000 HZ20 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۱۹ 2000 HB21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۰ 2000 HO21 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۱ 2000 HE22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۲ 2000 HT24 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۳ 2000 HX25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۴ 2000 HT27 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۵ 2000 HY31 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۶ 2000 HP35 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۷ 2000 HF36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۸ 2000 HF44 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۲۹ 2000 HY44 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۰ 2000 HK45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۱ 2000 HF48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۲ 2000 HB50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۳ 2000 HY50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۴ 2000 HH52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۵ 2000 HT52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۶ 2000 HO53 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۷ 2000 HQ53 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۸ 2000 HF54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۳۹ 2000 HT58 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۰ 2000 HC61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۱ 2000 HR61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۲ 2000 HJ63 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۳ 2000 HT64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۴ 2000 HB65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۵ 2000 HK65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۶ 2000 HF66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۷ 2000 HQ69 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۸ 2000 HZ74 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۴۹ 2000 HZ75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۰ 2000 HZ77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۱ 2000 HJ78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۲ 2000 HL78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۳ 2000 HL79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۴ 2000 HF85 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۵ 2000 HL85 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۶ 2000 HF88 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۷ 2000 HX91 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۸ 2000 HK100 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۶۵۵۹ 2000 JN3 ۴ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۰ 2000 JW6 ۴ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۱ Jaimenomen ۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۲ 2000 JN7 ۱ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۳ 2000 JS8 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۴ 2000 JY10 ۳ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۵ 2000 JY12 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۶ 2000 JE14 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۷ 2000 JQ14 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۸ 2000 JN15 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۶۹ 2000 JL17 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۰ 2000 JA21 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۱ 2000 JD22 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۲ 2000 JZ23 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۳ 2000 JD24 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۴ 2000 JK24 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۵ 2000 JX24 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۶ 2000 JB25 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۷ 2000 JE26 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۸ 2000 JJ26 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۷۹ 2000 JB27 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۰ 2000 JG27 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۱ 2000 JT27 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۲ 2000 JW27 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۳ 2000 JH28 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۴ 2000 JQ29 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۵ 2000 JZ29 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۶ 2000 JK31 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۷ 2000 JL31 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۸ 2000 JS32 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۸۹ 2000 JH33 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۰ 2000 JY35 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۱ 2000 JP37 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۲ 2000 JF38 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۳ 2000 JS38 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۴ 2000 JL40 ۱۱ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۵ 2000 JX40 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۶ 2000 JG43 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۷ 2000 JO44 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۸ 2000 JY46 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۵۹۹ 2000 JW48 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۰ 2000 JK50 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۱ 2000 JS50 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۲ 2000 JQ51 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۳ 2000 JZ52 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۴ 2000 JN56 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۵ 2000 JG57 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۶ 2000 JF58 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۷ 2000 JL58 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۸ 2000 JS58 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۰۹ 2000 JA60 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۰ 2000 JZ60 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۱ 2000 JH61 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۲ 2000 JY61 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۳ 2000 JX62 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۴ 2000 JQ63 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۵ 2000 JL69 ۱ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۶ 2000 JM70 ۱ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۷ 2000 JZ72 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۸ 2000 JC73 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۱۹ 2000 JE73 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۰ 2000 JL73 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۱ 2000 JB74 ۳ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۲ 2000 JR75 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۳ 2000 JC76 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۴ 2000 JQ76 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۵ 2000 JW77 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۶ 2000 JH78 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۷ 2000 JF84 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۸ 2000 JG84 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۲۸ 2000 KV ۲۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۰ 2000 KP2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۱ 2000 KV2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۲ 2000 KE7 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۳ 2000 KY8 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۴ 2000 KZ11 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۵ 2000 KR12 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۶ 2000 KA14 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۷ 2000 KG14 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۸ 2000 KN15 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۳۹ 2000 KE19 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۰ 2000 KZ19 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۱ 2000 KN27 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۲ 2000 KU29 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۳ 2000 KY29 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۴ 2000 KL30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۵ 2000 KV32 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۶ 2000 KW32 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۷ 2000 KG34 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۸ 2000 KH34 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۴۹ 2000 KD42 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۰ 2000 KE42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۱ 2000 KH46 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۲ 2000 KJ48 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۳ 2000 KS48 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۴ 2000 KU50 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۵ 2000 KZ51 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۶ 2000 KW52 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۷ 2000 KY52 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۸ 2000 KJ55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۵۹ 2000 KU55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۰ 2000 KO56 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۱ 2000 KQ56 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۲ 2000 KY56 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۳ 2000 KF60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۴ 2000 KN60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۵ 2000 KJ62 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۶ 2000 KQ64 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۷ 2000 KF67 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۸ 2000 KE69 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۶۹ 2000 KV71 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۷۰ 2000 KW74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۷۱ 2000 KL75 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۷۲ 2000 KP76 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۷۳ 2000 KT76 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۷۴ 2000 KS77 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۷۵ 2000 KM78 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۶۶۷۵ 2000 LC ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۷۷ 2000 LG1 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۷۸ 2000 LR1 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۷۹ 2000 LB8 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۰ 2000 LM8 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۱ 2000 LY8 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۲ 2000 LA9 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۳ 2000 LC9 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۴ 2000 LV10 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۵ 2000 LE11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۶ 2000 LB12 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۷ 2000 LE12 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۸ 2000 LM12 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۸۹ 2000 LD14 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۰ 2000 LZ14 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۱ 2000 LW16 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۲ 2000 LK20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۳ 2000 LY20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۴ 2000 LC24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۵ 2000 LG26 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۶ 2000 LQ26 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۷ 2000 LO27 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۸ 2000 LR27 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۶۹۹ 2000 LJ28 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۰ 2000 LL28 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۱ 2000 LM28 ۹ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۲ 2000 LQ28 ۹ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۳ 2000 LT30 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۴ 2000 LC31 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۵ 2000 LL33 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۶ 2000 LD36 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۷ 2000 LY36 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۷ 2000 MZ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۰۹ 2000 MY1 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۰ 2000 MN2 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۱ 2000 MO2 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۲ 2000 MQ2 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۳ 2000 MC3 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۴ 2000 MK3 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۵ 2000 MT3 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۶ 2000 MZ3 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۷ 2000 MS4 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۸ 2000 MU4 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۱۹ 2000 MA6 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۶۷۲۰ 2000 NK9 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۱ 2000 NY11 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۲ 2000 NH12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۳ 2000 NK12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۴ 2000 NQ12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۵ 2000 NY12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۶ 2000 NA13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۷ 2000 NU13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۸ 2000 NZ13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۲۹ 2000 NM14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۰ 2000 NK15 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۱ 2000 NP16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۲ 2000 NQ16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۳ 2000 NK17 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۴ 2000 NM17 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۵ 2000 NB18 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۶ 2000 NX19 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۷ 2000 NS20 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۸ 2000 NV20 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۳۹ 2000 NG21 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۰ 2000 NC23 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۱ 2000 ND24 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۲ 2000 NB25 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۳ 2000 ND26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۴ 2000 NN26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۵ 2000 NU26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۶ 2000 OO2 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۷ 2000 OD4 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۸ 2000 OF4 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۴۹ 2000 OJ4 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۰ 2000 OT4 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۱ 2000 OU4 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۲ 2000 OA5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۳ 2000 OG6 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۴ 2000 OP10 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۵ 2000 OT12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۶ 2000 OW14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۷ 2000 OQ17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۸ 2000 OU17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۵۹ 2000 OU18 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۰ 2000 OY18 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۱ 2000 OH19 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۲ 2000 OB23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۳ 2000 OC23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۴ 2000 ON24 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۵ 2000 OD25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۶ 2000 OK25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۷ 2000 OP26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۸ 2000 OS27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۶۹ 2000 OE28 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۰ 2000 OA30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۱ 2000 OS30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۲ 2000 OW30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۳ 2000 OO35 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۴ 2000 OH37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۵ 2000 OU37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۶ 2000 OQ38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۷ 2000 OC39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۸ 2000 OM39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۷۹ 2000 OH41 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۰ 2000 OJ43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۱ 2000 OT43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۲ 2000 OC46 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۳ 2000 OG51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۴ 2000 OH53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۵ 2000 OS53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۶ 2000 OX53 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۷ 2000 OZ53 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۸ 2000 OA54 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۸۹ 2000 OU54 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۹۰ 2000 OZ55 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۹۱ 2000 OH56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۹۲ 2000 OP56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۹۳ 2000 OB60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۹۴ 2000 OO60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۹۵ 2000 OE67 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۶۷۹۵ 2000 PT ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۷۹۷ 2000 PC2 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۷۹۸ 2000 PW3 ۳ اوت ۲۰۰۰
۵۶۷۹۹ 2000 PN4 ۲ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۰ 2000 PO4 ۳ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۱ 2000 PF9 ۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۲ 2000 PZ9 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۳ 2000 PA11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۴ 2000 PP12 ۳ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۵ 2000 PR12 ۳ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۶ 2000 PM14 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۷ 2000 PR14 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۸ 2000 PO15 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۰۹ 2000 PE16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۰ 2000 PU16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۱ 2000 PG19 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۲ 2000 PM21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۳ 2000 PN22 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۴ 2000 PD29 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۵ 2000 PS29 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۵ 2000 QQ ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۷ 2000 QF1 ۲۳ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۸ 2000 QV3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۱۹ 2000 QQ5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۰ 2000 QK8 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۱ 2000 QC11 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۲ 2000 QR12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۳ 2000 QZ12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۴ 2000 QA13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۵ 2000 QA14 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۶ 2000 QA25 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۷ 2000 QB28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۸ 2000 QE28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۲۹ 2000 QL28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۰ 2000 QT29 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۱ 2000 QZ30 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۲ 2000 QM31 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۳ 2000 QN33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۴ 2000 QO35 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۵ 2000 QM36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۶ 2000 QK39 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۷ 2000 QX39 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۸ 2000 QK40 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۳۹ 2000 QM40 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۰ 2000 QW41 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۱ 2000 QS42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۲ 2000 QJ44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۳ 2000 QK45 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۴ 2000 QP45 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۵ 2000 QL50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۶ 2000 QF53 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۷ 2000 QB59 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۸ 2000 QC59 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۴۹ 2000 QH61 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۰ 2000 QT61 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۱ 2000 QU64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۲ 2000 QP65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۳ 2000 QQ67 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۴ 2000 QL71 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۵ 2000 QJ73 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۶ 2000 QM73 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۷ 2000 QS75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۸ 2000 QZ77 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۵۹ 2000 QA82 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۰ 2000 QP85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۱ 2000 QW86 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۲ 2000 QS90 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۳ 2000 QZ90 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۴ 2000 QG91 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۵ 2000 QY91 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۶ 2000 QN94 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۷ 2000 QL97 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۸ 2000 QT101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۶۹ 2000 QS102 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۰ 2000 QL104 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۱ 2000 QB108 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۲ 2000 QD109 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۳ 2000 QG110 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۴ 2000 QX110 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۵ 2000 QE111 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۶ 2000 QN111 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۷ 2000 QA113 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۸ 2000 QT115 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۷۹ 2000 QW118 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۰ 2000 QS120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۱ 2000 QE122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۲ 2000 QT122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۳ 2000 QH125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۴ 2000 QK125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۵ 2000 QP127 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۶ 2000 QG131 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۷ 2000 QZ131 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۸ 2000 QG134 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۸۹ 2000 QC137 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۰ 2000 QM137 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۱ 2000 QH139 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۲ 2000 QB142 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۳ 2000 QD145 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۴ 2000 QP145 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۵ 2000 QS149 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۶ 2000 QN155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۷ 2000 QC158 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۸ 2000 QH158 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۸۹۹ 2000 QO158 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۰ 2000 QR161 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۱ 2000 QR162 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۲ 2000 QT164 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۳ 2000 QR170 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۴ 2000 QP171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۵ 2000 QB176 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۶ 2000 QY184 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۷ 2000 QJ185 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۸ 2000 QX185 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۰۹ 2000 QP190 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۰ 2000 QJ192 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۱ 2000 QY192 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۲ 2000 QH195 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۳ 2000 QS200 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۴ 2000 QP203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۵ 2000 QW206 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۶ 2000 QU210 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۷ 2000 QO221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۸ 2000 QQ230 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۱۹ 2000 QF251 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۵۶۹۲۰ 2000 RA1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۱ 2000 RW3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۲ 2000 RE15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۳ 2000 RB19 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۴ 2000 RJ20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۵ 2000 RG21 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۶ 2000 RX21 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۷ 2000 RT22 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۸ 2000 RF27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۲۹ 2000 RY27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۰ 2000 RY28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۱ 2000 RM32 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۲ 2000 RT40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۳ 2000 RZ40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۴ 2000 RE41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۵ 2000 RU41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۶ 2000 RW53 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۷ 2000 RD64 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۸ 2000 RO65 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۳۹ 2000 RC68 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۰ 2000 RG70 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۱ 2000 RQ73 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۲ 2000 RL75 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۳ 2000 RF76 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۴ 2000 RS85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۵ 2000 RG88 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۶ 2000 RZ88 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۷ 2000 RZ93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۸ 2000 RR98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۴۹ 2000 RQ100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۰ 2000 SA2 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۱ 2000 SK2 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۲ 2000 SU3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۳ 2000 SN6 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۴ 2000 SF7 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۵ 2000 ST14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۶ 2000 SH19 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۷ 2000 SY20 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۸ 2000 ST28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۵۹ 2000 SU45 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۰ 2000 SN46 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۱ 2000 SR60 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۲ 2000 SW65 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۳ 2000 SX68 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۴ 2000 SY79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۵ 2000 SJ83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۶ 2000 ST86 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۷ 2000 SG91 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۸ 2000 SA92 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۶۹ 2000 SW106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۰ 2000 SJ111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۱ 2000 SG120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۲ 2000 SP140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۳ 2000 SA142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۴ 2000 SS142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۵ 2000 SP161 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۶ 2000 SS161 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۷ 2000 SB173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۸ 2000 SR173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۷۹ 2000 SB175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۰ 2000 SS177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۱ 2000 SQ182 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۲ 2000 SE189 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۳ 2000 SF190 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۴ 2000 SX193 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۵ 2000 SR202 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۶ 2000 SR210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۷ 2000 SR211 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۸ 2000 SV241 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۸۹ 2000 SS242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۰ 2000 SZ242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۱ 2000 SB282 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۲ 2000 SM286 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۳ 2000 SA291 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۴ 2000 SR292 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۵ 2000 SU299 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۶ 2000 SP307 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۷ 2000 SV309 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۸ 2000 SA310 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۶۹۹۹ 2000 SD317 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۷۰۰۰ 2000 SJ319 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]