فهرست سیارک‌ها (۴۲۰۰۱–۴۳۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۴۲۰۰۱ - ۴۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۴۲۰۰۱ تا ۴۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۴۲۰۰۱ 2000 YW46 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۲ 2000 YU47 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۳ 2000 YJ48 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۴ 2000 YJ49 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۵ 2000 YW49 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۶ 2000 YA50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۷ 2000 YG50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۸ 2000 YJ50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۹ 2000 YM50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۰ 2000 YX58 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۱ 2000 YS59 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۲ 2000 YC60 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۳ 2000 YL61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۴ 2000 YM61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۵ 2000 YM65 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۶ 2000 YZ68 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۷ 2000 YU72 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۸ 2000 YK78 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۱۹ 2000 YE79 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۰ 2000 YP79 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۱ 2000 YJ80 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۲ 2000 YS81 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۳ 2000 YW81 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۴ 2000 YX82 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۵ 2000 YL84 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۶ 2000 YF86 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۷ 2000 YL86 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۸ 2000 YT88 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۲۹ 2000 YV88 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۰ 2000 YA89 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۱ 2000 YJ89 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۲ 2000 YV89 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۳ 2000 YH95 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۴ 2000 YD96 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۵ 2000 YG96 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۶ 2000 YP96 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۷ 2000 YQ96 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۸ 2000 YO97 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۳۹ 2000 YN98 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۰ 2000 YS99 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۱ 2000 YB100 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۲ 2000 YR101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۳ 2000 YB102 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۴ 2000 YF102 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۵ 2000 YJ103 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۶ 2000 YM103 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۷ 2000 YV105 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۸ 2000 YE107 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۴۹ 2000 YG107 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۰ 2000 YN107 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۱ 2000 YX107 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۲ 2000 YH108 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۳ 2000 YO110 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۴ 2000 YA111 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۵ 2000 YB112 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۶ 2000 YF114 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۷ 2000 YW114 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۸ 2000 YF115 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۵۹ 2000 YG115 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۰ 2000 YX115 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۱ 2000 YE116 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۲ 2000 YR118 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۳ 2000 YS122 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۴ 2000 YE128 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۵ 2000 YJ128 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۶ 2000 YF129 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۷ 2000 YU131 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۸ 2000 YA133 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۶۹ 2000 YG135 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۷۰ 2000 YM136 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۷۱ 2000 YS137 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۷۲ 2000 YS139 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۷۳ Noreen ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۷۴ 2001 AV2 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۷۵ 2001 AL3 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۷۶ 2001 AQ4 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۷۷ 2001 AS4 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۷۸ 2001 AT4 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۷۹ 2001 AD7 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۰ 2001 AL7 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۱ 2001 AX7 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۲ 2001 AF11 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۳ 2001 AU11 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۴ 2001 AA12 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۵ 2001 AD12 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۶ 2001 AE13 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۷ 2001 AB14 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۸ 2001 AG15 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۸۹ 2001 AQ15 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۰ 2001 AF16 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۱ 2001 AV16 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۲ 2001 AU20 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۳ 2001 AO23 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۴ 2001 AO24 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۵ 2001 AY25 ۶ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۶ 2001 AZ25 ۶ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۷ 2001 AO28 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۸ 2001 AS29 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۰۹۹ 2001 AN30 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۰ 2001 AL31 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۱ 2001 AA34 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۲ 2001 AF34 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۳ 2001 AO34 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۴ 2001 AS35 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۵ 2001 AZ35 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۶ 2001 AB38 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۷ 2001 AF38 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۸ 2001 AM41 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۰۹ 2001 AX44 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۰ 2001 AC45 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۱ 2001 AZ46 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۲ 2001 AF48 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۳ Jura ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۴ 2001 BH4 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۵ 2001 BO4 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۶ 2001 BY5 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۷ 2001 BD6 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۸ 2001 BO6 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۱۹ 2001 BP7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۰ 2001 BU7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۱ 2001 BW7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۲ 2001 BC8 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۳ 2001 BY8 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۴ 2001 BA9 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۵ 2001 BE13 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۶ 2001 BC15 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۷ 2001 BT15 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۸ 2001 BV15 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۲۹ 2001 BG17 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۰ 2001 BW19 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۱ 2001 BE21 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۲ 2001 BP24 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۳ 2001 BQ24 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۴ 2001 BO25 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۵ 2001 BK26 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۶ 2001 BM26 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۷ 2001 BO27 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۸ 2001 BP28 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۳۹ 2001 BQ29 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۰ 2001 BM31 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۱ 2001 BV31 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۲ 2001 BY32 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۳ 2001 BN37 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۴ 2001 BW40 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۵ 2001 BF41 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۶ 2001 BN42 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۷ 2001 BW43 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۸ 2001 BC46 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۴۹ 2001 BQ48 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۰ 2001 BD53 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۱ 2001 BD54 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۲ 2001 BX57 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۳ 2001 BG58 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۴ 2001 BP62 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۵ 2001 BA63 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۶ 2001 BV63 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۷ 2001 BX66 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۸ 2001 BT70 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۵۹ 2001 BT72 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۰ 2001 BH73 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۱ 2001 BJ74 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۲ 2001 BA76 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۳ 2001 BC77 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۳ 2001 CT ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۵ 2001 CQ10 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۶ 2001 CL11 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۷ 2001 CR13 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۸ 2001 CT13 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۶۹ 2001 CV13 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۰ 2001 CA16 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۱ 2001 CP17 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۲ 2001 CR17 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۳ 2001 CQ18 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۴ 2001 CJ21 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۵ 2001 CR21 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۶ 2001 CK22 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۷ 2001 CL22 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۸ 2001 CO25 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۷۹ 2001 CP25 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۰ 2001 CL26 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۱ 2001 CY27 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۲ 2001 CP29 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۳ 2001 CY29 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۴ 2001 CP30 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۵ 2001 CS30 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۶ 2001 CH32 ۱۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۷ 2001 CS32 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۸ 2001 CZ32 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۸۹ 2001 CJ33 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۰ 2001 CM36 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۱ Thurmann ۱۴ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۲ 2001 CJ39 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۳ 2001 CV43 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۴ 2001 DP10 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۵ 2001 DO17 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۶ 2001 DE21 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۷ 2001 DM23 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۸ 2001 DP23 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۱۹۹ 2001 DT23 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۰ 2001 DJ26 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۱ 2001 DH29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۲ 2001 DC31 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۳ 2001 DB35 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۴ 2001 DW35 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۵ 2001 DT38 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۶ 2001 DJ41 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۷ 2001 DL46 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۸ 2001 DQ47 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۰۹ 2001 DF48 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۰ 2001 DL49 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۱ 2001 DO49 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۲ 2001 DO51 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۳ 2001 DU51 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۴ 2001 DA52 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۵ 2001 DO52 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۶ 2001 DX52 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۷ 2001 DK53 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۸ 2001 DN59 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۱۹ 2001 DY59 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۰ 2001 DC60 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۱ 2001 DA62 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۲ 2001 DT62 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۳ 2001 DC63 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۴ 2001 DT65 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۵ 2001 DV72 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۶ 2001 DO81 ۲۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۷ 2001 DS93 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۸ 2001 DO95 ۱۸ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۲۹ 2001 DC99 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۳۰ 2001 DE108 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۲۲۳۱ 2001 EM1 ۱ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۳۲ 2001 EH2 ۱ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۳۳ 2001 EL2 ۱ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۳۴ 2001 EP2 ۱ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۳۵ 2001 EM10 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۳۶ 2001 EP19 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۳۷ 2001 EG21 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۳۸ 2001 FF4 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۳۹ 2001 FB20 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۰ 2001 FX34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۱ 2001 FF45 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۲ 2001 FU61 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۳ 2001 FB65 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۴ 2001 FH65 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۵ 2001 FB88 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۶ 2001 FX121 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۷ 2001 FU156 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۸ 2001 FU186 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۲۲۴۹ 2001 HZ27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۲۲۵۰ 2001 KS12 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۲۲۵۰ 2001 LA ۱ ژوئن ۲۰۰۱
۴۲۲۵۲ 2001 LU2 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۴۲۲۵۳ 2001 NQ12 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۵۴ 2001 NX21 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۵۵ 2001 OT22 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۵۶ 2001 OA63 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۵۷ 2001 OU68 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۵۸ 2001 OZ68 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۵۹ 2001 OD81 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۶۰ 2001 OX82 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۶۱ 2001 OC92 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۲۲۶۲ 2001 PE6 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۶۳ 2001 PA42 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۶۴ 2001 QZ30 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۶۵ 2001 QL69 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۶۶ 2001 QZ77 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۶۷ 2001 QJ81 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۶۸ 2001 QO91 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۶۹ 2001 QB117 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۷۰ 2001 QA139 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۷۱ 2001 QL154 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۷۲ 2001 QH179 ۲۸ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۷۳ 2001 QO245 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۷۴ 2001 QM264 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۴۲۲۷۵ 2001 RG17 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۷۶ 2001 SV35 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۷۷ 2001 SQ51 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۷۸ 2001 SH265 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۷۹ 2001 SP267 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۰ 2001 SS267 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۱ 2001 SW267 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۲ 2001 SB283 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۳ 2001 SQ316 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۴ 2001 TV8 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۵ 2001 TN40 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۶ 2001 TN41 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۷ 2001 TE51 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۸ 2001 TC65 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۸۹ 2001 TY105 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۰ 2001 TU114 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۱ 2001 TD121 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۲ 2001 TN150 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۳ 2001 UZ3 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۴ 2001 UP5 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۵ Teresateng ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۶ 2001 UJ31 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۷ 2001 UL73 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۸ 2001 UP123 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۲۹۹ 2001 UQ136 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۰ 2001 UU140 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۱ 2001 UR163 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۲ 2001 VF10 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۳ 2001 VO18 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۴ 2001 VZ34 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۵ 2001 VU44 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۶ 2001 VU46 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۷ 2001 VC48 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۸ 2001 VM50 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۰۹ 2001 VO86 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۰ 2001 VB88 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۱ 2001 VB93 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۲ 2001 VY93 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۳ 2001 VH97 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۴ 2001 VQ121 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۵ 2001 VW121 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۶ 2001 WT37 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۷ 2001 WW39 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۸ 2001 XV1 ۶ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۱۹ 2001 XU15 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۰ 2001 XH17 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۱ 2001 XE24 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۲ 2001 XS49 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۳ 2001 XQ55 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۴ 2001 XX62 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۵ 2001 XB89 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۶ 2001 XW104 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۷ 2001 XQ108 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۸ 2001 XM133 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۲۹ 2001 XL169 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۰ 2001 XC194 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۱ 2001 XJ195 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۲ 2001 XP211 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۳ 2001 XM214 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۴ 2001 XG222 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۵ 2001 XX232 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۶ 2001 XP247 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۷ 2001 YK16 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۸ 2001 YT80 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۴۲۳۳۹ 2002 AX16 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۰ 2002 AH23 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۱ 2002 AK34 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۲ 2002 AU58 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۳ 2002 AB63 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۴ 2002 AT90 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۵ 2002 AN118 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۶ 2002 AV131 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۷ 2002 AV155 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۸ 2002 BV9 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۴۹ 2002 BH17 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۰ 2002 BN19 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۱ 2002 CB6 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۲ 2002 CV32 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۳ 2002 CZ41 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۴ Kindleberger ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۵ Typhon ۵ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۶ 2002 CA47 ۲ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۷ 2002 CS52 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۸ 2002 CO55 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۵۹ 2002 CY63 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۰ 2002 CG99 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۱ 2002 CS101 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۲ 2002 CY102 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۳ 2002 CL103 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۴ 2002 CS107 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۵ Caligiuri ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۶ 2002 CL125 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۷ 2002 CQ134 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۸ 2002 CC135 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۶۹ 2002 CT135 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۷۰ 2002 CB137 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۷۱ 2002 CT141 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۷۲ 2002 CD146 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۷۳ 2002 CM174 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۷۴ 2002 CB175 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۷۵ 2002 CA233 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۷۶ 2002 DQ2 ۱۹ فوریه ۲۰۰۲
۴۲۳۷۷ KLENOT ۸ مارس ۲۰۰۲
۴۲۳۷۸ 2002 EL12 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۴۲۳۷۸ 2013 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 2065 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 2090 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 2183 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 2231 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 2506 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 2844 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 3552 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 4071 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 4111 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 4251 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 4305 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 4753 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 4908 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6012 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6111 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6193 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6213 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6326 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6370 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6372 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6587 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6589 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۳۷۸ 6619 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۴۰۳ Andraimon ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۴۰۳ 7606 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۴۲۴۰۳ 9085 P-L ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۴۰۳ 9104 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۲۴۰۳ 9509 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۴۲۴۰۳ 9555 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۴۲۴۰۹ 1108 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۴۲۴۱۰ 3062 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۲۴۱۱ 3249 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۲۴۱۲ 4320 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۲۴۱۳ 1072 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۱۴ 1130 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۱۵ 1175 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۱۶ 1195 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۱۷ 1613 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۱۸ 2081 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۱۹ 2187 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۰ 2290 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۱ 2306 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۲ 3048 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۳ 3085 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۴ 3120 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۵ 3227 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۶ 4634 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۷ 5061 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۸ 5089 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۲۹ 5132 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۳۰ 5158 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۲۴۳۱ 1051 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۳۲ 1134 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۳۳ 1887 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۳۴ 2121 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۳۵ 2164 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۳۶ 2204 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۳۷ 2266 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۳۸ 2317 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۳۹ 2355 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۰ 2484 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۱ 2492 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۲ 2603 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۳ 2640 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۴ 3064 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۵ 3123 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۶ 3248 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۷ 3265 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۸ 3393 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۴۹ 3496 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۰ 3504 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۱ 3727 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۲ 3970 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۳ 4055 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۴ 4134 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۵ 4293 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۶ 4322 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۷ 4341 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۸ 4359 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۵۹ 5036 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۶۰ 5106 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۶۱ 5184 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۶۲ 5278 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۶۳ 5601 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۲۴۶۴ 1978 RQ7 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۴۲۴۶۵ 1978 VH4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۴۲۴۶۶ 1978 VP6 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۴۲۴۶۷ 1978 VX6 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۴۲۴۶۸ 1979 QY2 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۴۲۴۶۹ 1981 DN3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۴۲۴۷۰ 1981 EO16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۴۲۴۷۱ 1981 ES16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۴۲۴۷۲ 1981 EN25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۲۴۷۳ 1981 ED26 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۲۴۷۴ 1981 EJ27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۲۴۷۵ 1981 EW28 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۲۴۷۶ 1981 EP36 ۷ مارس ۱۹۸۱
۴۲۴۷۷ 1981 QB3 ۲۴ اوت ۱۹۸۱
۴۲۴۷۸ 1981 RX1 ۷ سپتامبر ۱۹۸۱
۴۲۴۷۹ Tolik ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۱
۴۲۴۷۹ 1985 RJ ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۵
۴۲۴۸۱ 1988 CX4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۴۲۴۸۲ Fischer-Dieskau ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۴۲۴۸۳ 1990 VM1 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰
۴۲۴۸۴ 1990 WM6 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۰
۴۲۴۸۵ 1991 BC1 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۱
۴۲۴۸۶ 1991 GY2 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۴۲۴۸۷ Angstrom ۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۲۴۸۸ 1991 RN17 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۲۴۸۹ 1991 RL18 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۲۴۸۹ 1991 SU ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۲۴۸۹ 1991 TF ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۴۲۴۹۲ 1991 TD7 ۳ اکتبر ۱۹۹۱
۴۲۴۹۳ 1991 TG14 ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۴۲۴۹۴ 1991 UH1 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱
۴۲۴۹۵ 1991 VP12 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۱
۴۲۴۹۶ 1991 XB1 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۱
۴۲۴۹۷ 1992 BZ1 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲
۴۲۴۹۸ 1992 DG6 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۴۲۴۹۹ 1992 PE3 ۶ اوت ۱۹۹۲
۴۲۵۰۰ 1992 RV6 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۲۵۰۰ 1992 YC ۱۷ دسامبر ۱۹۹۲
۴۲۵۰۲ 1993 CS1 ۱۰ فوریه ۱۹۹۳
۴۲۵۰۳ 1993 FU4 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۰۴ 1993 FC8 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۰۵ 1993 FC20 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۰۶ 1993 FA21 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۰۷ 1993 FJ25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۰۸ 1993 FR30 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۰۹ 1993 FV33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۱۰ 1993 FX55 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۱۱ 1993 FD77 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۱۲ 1993 FW81 ۱۸ مارس ۱۹۹۳
۴۲۵۱۳ 1993 SH15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۲۵۱۴ 1993 TG17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۲۵۱۵ 1993 TJ33 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۲۵۱۶ Oistrach ۱۱ نوامبر ۱۹۹۳
۴۲۵۱۷ 1993 XU1 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۳
۴۲۵۱۸ 1994 AH6 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۴۲۵۱۹ 1994 AU6 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۴۲۵۲۰ 1994 AB8 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۴۲۵۲۱ 1994 BO3 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۴۲۵۲۲ 1994 CB17 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۴۲۵۲۳ Ragazzileonardo ۶ مارس ۱۹۹۴
۴۲۵۲۴ 1994 PN5 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۲۵۲۵ 1994 PU18 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۴۲۵۲۶ 1994 PA36 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۲۵۲۷ 1994 TO2 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۴۲۵۲۸ 1995 FX7 ۲۵ مارس ۱۹۹۵
۴۲۵۲۹ 1995 FA16 ۲۸ مارس ۱۹۹۵
۴۲۵۲۹ 1995 GA ۱ آوریل ۱۹۹۵
۴۲۵۳۱ McKenna ۵ ژوئن ۱۹۹۵
۴۲۵۳۱ 1995 OR ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۲۵۳۳ 1995 SM19 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۲۵۳۴ 1995 UL7 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۴۲۵۳۵ 1995 VN9 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۴۲۵۳۶ 1995 VX13 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۴۲۵۳۷ 1995 WZ1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۴۲۵۳۸ 1995 WZ7 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۵
۴۲۵۳۹ 1995 WQ9 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۴۲۵۴۰ 1995 WX17 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۴۲۵۴۰ 1996 AQ ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۴۲۵۴۰ 1996 AX ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۴۲۵۴۰ 1996 BR ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۴۲۵۴۴ 1996 EL2 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۴۲۵۴۵ 1996 FR2 ۲۱ مارس ۱۹۹۶
۴۲۵۴۶ 1996 GF1 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۴۲۵۴۷ 1996 GY19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۴۲۵۴۸ 1996 HU12 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۴۲۵۴۹ 1996 HJ17 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۴۲۵۵۰ 1996 HU23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۴۲۵۵۱ 1996 JH14 ۱۲ مه ۱۹۹۶
۴۲۵۵۲ 1996 RH25 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۵۳ 1996 RN25 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۵۴ 1996 RJ28 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۵۵ 1996 RU31 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۵۶ 1996 TA8 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۴۲۵۵۷ 1996 TB67 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۴۲۵۵۸ 1996 VV15 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۵۹ 1996 VH28 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۰ 1996 VL30 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۱ 1996 XK6 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۲ 1996 XZ17 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۳ 1996 XK22 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۴ 1996 XF23 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۵ 1996 XF24 ۵ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۶ 1996 XQ25 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۷ 1996 XF33 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۷ 1996 YC ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۶۹ 1996 YC1 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۷۰ 1996 YA2 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۷۱ 1996 YL3 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۶
۴۲۵۷۱ 1997 AO ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۴۲۵۷۳ 1997 AN1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۴۲۵۷۴ 1997 AE3 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۴۲۵۷۵ 1997 AD4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۴۲۵۷۶ 1997 AP5 ۷ ژانویه ۱۹۹۷
۴۲۵۷۷ 1997 AB18 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۴۲۵۷۸ 1997 BD5 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۴۲۵۷۹ 1997 BV5 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۴۲۵۸۰ 1997 CX22 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۴۲۵۸۱ 1997 CB29 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۴۲۵۸۲ 1997 EW4 ۲ مارس ۱۹۹۷
۴۲۵۸۳ 1997 EP33 ۴ مارس ۱۹۹۷
۴۲۵۸۴ 1997 ET46 ۱۲ مارس ۱۹۹۷
۴۲۵۸۵ 1997 FJ1 ۳۰ مارس ۱۹۹۷
۴۲۵۸۶ 1997 FG3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۴۲۵۸۷ 1997 GW6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۲۵۸۸ 1997 GU15 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۲۵۸۹ 1997 GP33 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۲۵۹۰ 1997 GW34 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۲۵۹۱ 1997 GE42 ۹ آوریل ۱۹۹۷
۴۲۵۹۱ 1997 HT ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۴۲۵۹۱ 1997 JQ ۱ مه ۱۹۹۷
۴۲۵۹۴ 1997 JQ1 ۱ مه ۱۹۹۷
۴۲۵۹۴ 1997 PL ۱ اوت ۱۹۹۷
۴۲۵۹۴ 1997 SB ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۲۵۹۷ 1997 SR5 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۲۵۹۸ 1997 UD8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۴۲۵۹۹ 1997 UT22 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۴۲۶۰۰ 1997 YF10 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۴۲۶۰۱ 1998 AN10 ۲ ژانویه ۱۹۹۸
۴۲۶۰۲ 1998 BX6 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۴۲۶۰۳ 1998 BP12 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۴۲۶۰۴ 1998 BT15 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۴۲۶۰۵ 1998 BR25 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۴۲۶۰۵ 1998 DD ۱۶ فوریه ۱۹۹۸
۴۲۶۰۷ 1998 DQ10 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۴۲۶۰۸ 1998 DD24 ۲۸ فوریه ۱۹۹۸
۴۲۶۰۹ 1998 DB34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۴۲۶۱۰ 1998 DD35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۴۲۶۱۱ 1998 EU1 ۲ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۱۲ 1998 EL3 ۱ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۱۳ 1998 EC4 ۲ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۱۴ Ubaldina ۲ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۱۵ 1998 EV11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۱۶ 1998 EX20 ۳ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۱۷ 1998 FJ1 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۱۸ 1998 FM8 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۱۹ 1998 FE12 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۰ 1998 FS13 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۱ 1998 FW20 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۲ 1998 FF26 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۳ 1998 FT27 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۴ 1998 FJ28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۵ 1998 FZ29 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۶ 1998 FU31 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۷ 1998 FF33 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۸ 1998 FH41 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۲۹ 1998 FL43 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۰ 1998 FE47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۱ 1998 FR48 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۲ 1998 FQ53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۳ 1998 FW58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۴ 1998 FF60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۵ 1998 FS60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۶ 1998 FO61 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۷ 1998 FZ61 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۸ 1998 FL62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۳۹ 1998 FW63 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۰ 1998 FX63 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۱ 1998 FD65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۲ 1998 FQ66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۳ 1998 FX66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۴ 1998 FE67 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۵ 1998 FW67 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۶ 1998 FF69 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۷ 1998 FY69 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۸ 1998 FR72 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۴۹ 1998 FM76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۰ 1998 FZ76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۱ 1998 FF77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۲ 1998 FS78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۳ 1998 FE88 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۴ 1998 FC107 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۵ 1998 FU108 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۶ 1998 FU113 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۷ 1998 FC117 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۸ 1998 FQ118 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۵۹ 1998 FR121 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۶۰ 1998 FR126 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۶۱ 1998 FT126 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۶۲ 1998 FQ133 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۶۳ 1998 FD134 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۶۴ 1998 FG143 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۴۲۶۶۵ 1998 HF4 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۶۶ 1998 HU6 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۶۷ 1998 HK20 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۶۸ 1998 HR20 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۶۹ 1998 HH33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۰ 1998 HY35 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۱ 1998 HQ68 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۲ 1998 HL91 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۳ 1998 HL94 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۴ 1998 HS95 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۵ 1998 HW119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۶ 1998 HS121 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۷ 1998 HY129 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۸ 1998 HR130 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۷۹ 1998 HL138 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۸۰ 1998 HL143 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۸۱ 1998 HV143 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۸۲ 1998 HF145 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۸۳ 1998 HS148 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۸۴ 1998 HQ150 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۲۶۸۴ 1998 JY ۱ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۸۶ 1998 JH1 ۱ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۸۷ 1998 JS1 ۱ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۸۸ 1998 JV4 ۱ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۸۸ 1998 KX ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۹۰ 1998 KY5 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۹۱ 1998 KT11 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۹۲ 1998 KG35 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۹۳ 1998 KQ38 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۹۴ 1998 KQ44 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۹۵ 1998 KM54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۹۶ 1998 KO62 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۲۶۹۷ 1998 LP2 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۴۲۶۹۸ 1998 MB1 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۲۶۹۹ 1998 MO8 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۲۷۰۰ 1998 MO10 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۲۷۰۱ 1998 MD13 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۲۷۰۲ 1998 ME19 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۲۷۰۳ 1998 MM29 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۲۷۰۴ 1998 MB32 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۲۷۰۵ 1998 OW8 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۲۷۰۵ 1998 QY ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۰۷ 1998 QM2 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۰۸ 1998 QD11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۰۹ 1998 QM17 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۰ 1998 QD20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۱ 1998 QY25 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۲ 1998 QX28 ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۳ 1998 QS33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۴ 1998 QW38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۵ 1998 QE44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۶ 1998 QQ44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۷ 1998 QM47 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۸ 1998 QU52 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۱۹ 1998 QL66 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۰ 1998 QH69 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۱ 1998 QM70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۲ 1998 QX70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۳ 1998 QL73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۴ 1998 QJ76 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۵ 1998 QK80 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۶ 1998 QW84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۷ 1998 QX85 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۸ 1998 QX86 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۲۹ 1998 QE90 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۳۰ 1998 QE106 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۳۱ 1998 QJ106 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۴۲۷۳۲ 1998 RD1 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۳۳ 1998 RH2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۳۴ 1998 RH19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۳۵ 1998 RZ19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۳۶ 1998 RJ25 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۳۷ 1998 RJ45 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۳۸ 1998 RK46 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۳۹ 1998 RJ57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۰ 1998 RY62 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۱ 1998 RW65 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۲ 1998 RT66 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۳ 1998 RP73 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۴ 1998 RH74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۵ 1998 RK77 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۶ 1998 SV8 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۷ Fuser ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۸ Andrisani ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۴۹ 1998 SL25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۰ 1998 SO53 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۱ 1998 SP55 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۲ 1998 SV55 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۳ 1998 SS59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۴ 1998 SN60 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۵ 1998 ST61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۶ 1998 SA63 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۷ 1998 SY67 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۸ 1998 SD72 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۵۹ 1998 SR73 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۰ 1998 SY78 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۱ 1998 SK104 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۲ 1998 SB116 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۳ 1998 SV119 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۴ 1998 SJ122 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۵ 1998 SR137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۶ 1998 SN143 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۷ 1998 SJ150 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۸ 1998 SA168 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۶۹ 1998 TA1 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۰ 1998 TH5 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۱ 1998 TB32 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۲ 1998 TJ34 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۳ 1998 UN15 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۴ 1998 UZ20 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۵ Bianchini ۲۶ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۶ Casablanca ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۷ 1998 UY30 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۸ 1998 UC33 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۴۲۷۷۹ 1998 VD13 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۰ 1998 VW17 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۱ 1998 VL28 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۲ 1998 VC48 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۳ 1998 VV53 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۴ 1998 WD1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۵ 1998 WJ1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۶ 1998 WU4 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۷ 1998 WC16 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۸ 1998 XF13 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۸۹ 1998 XP74 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۹۰ 1998 XS93 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۴۲۷۹۱ 1999 AD6 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۴۲۷۹۲ 1999 AM13 ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۴۲۷۹۳ 1999 BN5 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۴۲۷۹۴ 1999 BL18 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۴۲۷۹۵ 1999 CO12 ۱۴ فوریه ۱۹۹۹
۴۲۷۹۶ 1999 CP53 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۴۲۷۹۷ 1999 CL76 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۴۲۷۹۸ 1999 DH2 ۱۹ فوریه ۱۹۹۹
۴۲۷۹۹ 1999 DV5 ۱۷ فوریه ۱۹۹۹
۴۲۸۰۰ 1999 FB28 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۴۲۸۰۱ 1999 FK41 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۴۲۸۰۲ 1999 GE15 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۴۲۸۰۳ 1999 GG21 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۴۲۸۰۴ 1999 GQ33 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۴۲۸۰۵ 1999 JU1 ۸ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۰۶ 1999 JR3 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۰۷ 1999 JM12 ۸ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۰۸ 1999 JZ13 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۰۹ 1999 JJ20 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۱۰ 1999 JP72 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۱۱ 1999 JN81 ۷ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۱۲ 1999 JC94 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۱۳ 1999 JU121 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۴۲۸۱۴ 1999 LR13 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۴۲۸۱۵ 1999 LH32 ۱۵ ژوئن ۱۹۹۹
۴۲۸۱۶ 1999 NZ1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۱۷ 1999 NB4 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۱۸ 1999 NU4 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۱۹ 1999 NF5 ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۰ 1999 NA7 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۱ 1999 NV11 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۲ 1999 NT13 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۳ 1999 NO15 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۴ 1999 NF16 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۵ 1999 NK26 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۶ 1999 NX26 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۷ 1999 NC36 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۸ 1999 NH39 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۲۹ 1999 NN39 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۳۰ 1999 NE40 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۳۱ 1999 NF43 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۳۲ 1999 NL44 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۳۳ 1999 NH48 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۳۴ 1999 NU48 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۳۵ 1999 NS56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۳۶ 1999 OO3 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۲۸۳۷ 1999 PR1 ۹ اوت ۱۹۹۹
۴۲۸۳۸ 1999 PP3 ۱۳ اوت ۱۹۹۹
۴۲۸۳۹ 1999 PP6 ۷ اوت ۱۹۹۹
۴۲۸۳۹ 1999 RU ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۱ 1999 RO3 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۲ 1999 RK9 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۳ 1999 RV11 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۴ 1999 RC12 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۵ 1999 RV16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۶ 1999 RJ26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۷ 1999 RC43 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۸ 1999 RT43 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۴۹ Podjavorinska ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۰ 1999 RS50 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۱ 1999 RA51 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۲ 1999 RX52 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۳ 1999 RP69 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۴ 1999 RV70 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۵ 1999 RF72 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۶ 1999 RO73 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۷ 1999 RS84 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۸ 1999 RL88 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۵۹ 1999 RB89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۰ 1999 RC90 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۱ 1999 RQ90 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۲ 1999 RH97 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۳ 1999 RD99 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۴ 1999 RY101 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۵ 1999 RR103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۶ 1999 RJ104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۷ 1999 RO113 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۸ 1999 RT115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۶۹ 1999 RD117 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۰ 1999 RM120 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۱ 1999 RA123 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۲ 1999 RB124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۳ 1999 RV127 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۴ 1999 RM128 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۵ 1999 RO128 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۶ 1999 RS132 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۷ 1999 RW133 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۸ 1999 RT135 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۷۹ 1999 RD136 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۰ 1999 RX138 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۱ 1999 RD145 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۲ 1999 RZ145 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۳ 1999 RJ146 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۴ 1999 RF148 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۵ 1999 RZ148 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۶ 1999 RL150 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۷ 1999 RV155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۸ 1999 RH163 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۸۹ 1999 RW164 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۰ 1999 RG167 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۱ 1999 RH169 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۲ 1999 RF180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۳ 1999 RQ180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۴ 1999 RM181 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۵ 1999 RK182 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۶ 1999 RX182 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۷ 1999 RZ187 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۸ 1999 RC190 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۸۹۹ 1999 RV193 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۰ 1999 RB195 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۱ 1999 RN196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۲ 1999 RM197 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۳ 1999 RL200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۴ 1999 RV202 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۵ 1999 RC203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۶ 1999 RK212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۷ 1999 RN212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۸ 1999 RL214 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۰۹ 1999 RH218 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۰ 1999 RB221 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۱ 1999 RJ221 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۲ 1999 RQ221 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۳ 1999 RW223 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۴ 1999 RA232 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۵ 1999 RD232 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۶ 1999 RH238 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۷ 1999 SU1 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۸ 1999 SK4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۱۹ 1999 SS4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۰ 1999 SA8 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۱ 1999 SH8 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۲ 1999 SP8 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۳ 1999 SR18 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۴ Betlem ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۵ 1999 TC6 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۶ 1999 TJ7 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۷ 1999 TP7 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۸ 1999 TX7 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۲۹ Francini ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۰ 1999 TM11 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۱ 1999 TG17 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۲ 1999 TF19 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۳ 1999 TR19 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۴ 1999 TL25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۵ 1999 TS26 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۶ 1999 TL27 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۷ 1999 TU28 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۸ 1999 TY30 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۳۹ 1999 TJ31 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۰ 1999 TP38 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۱ 1999 TX74 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۲ 1999 TK77 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۳ 1999 TH92 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۴ 1999 TQ93 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۵ 1999 TW94 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۶ 1999 TU95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۷ 1999 TB98 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۸ 1999 TR98 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۴۹ 1999 TV100 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۰ 1999 TF101 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۱ 1999 TU101 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۲ 1999 TV102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۳ 1999 TK109 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۴ 1999 TK118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۵ 1999 TK121 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۶ 1999 TH122 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۷ 1999 TK122 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۸ 1999 TB127 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۵۹ 1999 TC136 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۰ 1999 TJ139 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۱ 1999 TD140 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۲ 1999 TQ140 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۳ 1999 TH144 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۴ 1999 TD147 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۵ 1999 TH151 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۶ 1999 TR151 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۷ 1999 TR164 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۸ 1999 TT165 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۶۹ 1999 TD173 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۰ 1999 TD174 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۱ 1999 TW180 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۲ 1999 TA181 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۳ 1999 TU184 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۴ 1999 TX186 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۵ 1999 TW196 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۶ 1999 TL211 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۷ 1999 TH216 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۸ 1999 TL219 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۷۹ 1999 TR220 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۰ 1999 TM224 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۱ Jenniskens ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۲ 1999 TC227 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۳ 1999 TJ228 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۴ 1999 TU228 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۵ 1999 TR230 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۶ 1999 TP231 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۷ 1999 TB242 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۸ 1999 TK242 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۸۹ 1999 TO245 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۰ 1999 TM251 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۱ 1999 TY251 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۲ 1999 TH260 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۳ 1999 TP270 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۴ 1999 TY273 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۵ 1999 TR284 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۶ 1999 TB291 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۷ 1999 UM1 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۸ Malinafrank ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۲۹۹۹ 1999 UQ2 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۰ 1999 UL8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]