فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۰۱–۳۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۰۱ - ۳۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۳۰۰۰۱ تا ۳۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۳۰۰۰۱ 2000 AU195 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۲ 2000 AP233 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۳ 2000 AO236 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۴ 2000 BP33 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۵ 2000 CJ23 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۶ 2000 CB30 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۷ 2000 CV45 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۸ 2000 CE49 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۹ 2000 CQ50 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۰ 2000 CJ56 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۱ 2000 CM56 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۲ 2000 CB67 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۳ 2000 CV77 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۴ 2000 CY80 ۱۱ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۵ 2000 CX92 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۶ 2000 CA95 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۷ 2000 CQ95 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۸ 2000 CX101 ۱۴ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۱۸ 2000 DD ۱۶ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۰ 2000 DZ5 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۱ 2000 DP6 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۲ 2000 DZ14 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۳ 2000 DN16 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۴ 2000 DM21 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۵ 2000 DJ26 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۶ 2000 DS29 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۷ 2000 DA42 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۸ 2000 DL42 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۲۹ 2000 DR58 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۰ 2000 DY61 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۱ 2000 DZ63 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۲ 2000 DC65 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۳ 2000 DP68 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۴ 2000 DU76 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۵ 2000 DX77 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۶ 2000 DF78 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۷ 2000 DU78 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۸ 2000 DM92 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۳۹ 2000 DE100 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۴۰ 2000 DO112 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۳۰۰۴۱ 2000 EG3 ۳ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۴۲ 2000 EY3 ۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۴۳ 2000 EJ17 ۳ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۴۴ 2000 EG19 ۵ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۴۵ 2000 EC20 ۶ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۴۶ 2000 EX24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۴۷ 2000 EV35 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۴۸ 2000 EB37 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۴۹ 2000 EX38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۰ 2000 EK39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۱ 2000 ED41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۲ 2000 EW41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۳ 2000 EG44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۴ 2000 EO44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۵ 2000 EL47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۶ 2000 EP47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۷ 2000 EK56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۸ 2000 EJ58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۵۹ 2000 ET59 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۰ 2000 EL60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۱ 2000 EX61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۲ 2000 ER62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۳ 2000 EX63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۴ 2000 ER64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۵ 2000 EF66 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۶ 2000 EV68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۷ 2000 EL70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۸ 2000 EZ70 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۶۹ 2000 EH74 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۰ 2000 ES84 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۱ 2000 EW92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۲ 2000 EP93 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۳ 2000 EP94 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۴ 2000 EY96 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۵ 2000 EC97 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۶ 2000 EP97 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۷ 2000 ES97 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۸ 2000 EB104 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۷۹ 2000 EP104 ۱۵ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۰ 2000 EQ105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۱ 2000 EY108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۲ 2000 EE110 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۳ 2000 EG110 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۴ 2000 EV110 ۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۵ 2000 EZ112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۶ 2000 EU113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۷ 2000 EL122 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۸ 2000 EK128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۸۹ 2000 EW128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۰ 2000 EL129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۱ 2000 EY130 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۲ 2000 EB135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۳ 2000 ES135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۴ 2000 ER141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۵ 2000 EU145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۶ 2000 EZ147 ۴ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۷ 2000 EQ148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۸ 2000 EE151 ۵ مارس ۲۰۰۰
۳۰۰۹۹ 2000 EG151 ۵ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۰ 2000 EL157 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۰ 2000 FA ۱۶ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۲ 2000 FC1 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۳ 2000 FY2 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۴ 2000 FA3 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۵ 2000 FO3 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۶ 2000 FR3 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۷ 2000 FT15 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۸ 2000 FM16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۰۹ 2000 FQ17 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۰ 2000 FH20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۱ 2000 FJ20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۲ 2000 FZ25 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۳ 2000 FM26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۴ 2000 FY26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۵ 2000 FQ31 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۶ 2000 FA36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۷ 2000 FW36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۸ 2000 FC37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۱۹ 2000 FS37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۰ 2000 FZ38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۱ 2000 FF39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۲ 2000 FC40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۳ 2000 FF40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۴ 2000 FZ40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۵ 2000 FF41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۶ 2000 FS41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۷ 2000 FY41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۸ 2000 FJ44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۲۹ 2000 FT44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۰ 2000 FK46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۱ 2000 FO46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۲ 2000 FP47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۳ 2000 FA48 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۴ 2000 FR49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۵ 2000 FU49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۶ 2000 FO60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۷ 2000 FB63 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۸ 2000 FN68 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۳۰۱۳۹ 2000 GG3 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۰ 2000 GO5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۱ 2000 GT24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۲ 2000 GS26 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۳ 2000 GU29 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۴ 2000 GP31 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۵ 2000 GG33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۶ 2000 GQ34 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۷ 2000 GV41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۸ 2000 GP45 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۴۹ 2000 GW45 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۰ 2000 GC46 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۱ 2000 GX46 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۲ 2000 GW49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۳ 2000 GT50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۴ 2000 GO52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۵ 2000 GQ52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۶ 2000 GH55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۷ 2000 GL55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۸ 2000 GQ55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۵۹ 2000 GR55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۰ 2000 GD57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۱ 2000 GM57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۲ 2000 GO57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۳ 2000 GK58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۴ 2000 GC59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۵ 2000 GF61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۶ 2000 GC62 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۷ 2000 GR62 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۸ 2000 GG66 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۶۹ 2000 GU67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۰ 2000 GG68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۱ 2000 GY70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۲ 2000 GZ71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۳ 2000 GG72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۴ 2000 GY72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۵ 2000 GS73 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۶ 2000 GX73 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۷ 2000 GV76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۸ 2000 GW77 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۷۹ 2000 GY79 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۰ 2000 GX87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۱ 2000 GR88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۲ 2000 GC95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۳ 2000 GL95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۴ 2000 GM95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۵ 2000 GT95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۶ 2000 GY95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۷ 2000 GN96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۸ 2000 GR96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۸۹ 2000 GV96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۰ 2000 GW96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۱ 2000 GJ98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۲ 2000 GB100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۳ 2000 GL100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۴ 2000 GM100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۵ 2000 GB101 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۶ 2000 GB102 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۷ 2000 GP102 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۸ 2000 GR103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۱۹۹ 2000 GX103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۰ 2000 GG104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۱ 2000 GA105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۲ 2000 GD105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۳ 2000 GK106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۴ 2000 GX107 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۵ 2000 GV108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۶ 2000 GD109 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۷ 2000 GL109 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۸ 2000 GN115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۰۹ 2000 GG116 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۰ 2000 GN122 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۱ 2000 GN123 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۲ 2000 GP123 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۳ 2000 GW124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۴ 2000 GS125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۵ 2000 GU125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۶ 2000 GV125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۷ 2000 GA126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۸ 2000 GC126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۱۹ 2000 GM126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۰ 2000 GP126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۱ 2000 GX126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۲ 2000 GA134 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۳ 2000 GE134 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۴ 2000 GU136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۵ 2000 GV137 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۶ 2000 GY137 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۷ 2000 GO139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۸ 2000 GO141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۲۹ 2000 GL142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۰ 2000 GP142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۱ 2000 GZ142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۲ 2000 GV153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۳ 2000 GJ161 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۴ 2000 GD167 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۵ 2000 GR179 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۵ 2000 HF ۲۳ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۷ 2000 HY1 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۸ 2000 HY4 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۳۹ 2000 HZ4 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۰ 2000 HF8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۱ 2000 HN8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۲ 2000 HQ8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۳ 2000 HS9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۴ 2000 HP10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۵ 2000 HC12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۶ 2000 HC13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۷ 2000 HN13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۸ 2000 HV13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۴۹ 2000 HF14 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۰ 2000 HG14 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۱ 2000 HR22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۲ Textorisova ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۳ Vitek ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۴ 2000 HZ25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۵ 2000 HK26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۶ 2000 HC30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۷ 2000 HH32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۸ 2000 HA33 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۵۹ 2000 HC35 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۰ 2000 HY35 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۱ 2000 HB36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۲ 2000 HP41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۳ 2000 HR41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۴ 2000 HT44 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۵ 2000 HH45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۶ 2000 HW48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۷ 2000 HQ49 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۸ 2000 HM50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۶۹ 2000 HS50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۰ 2000 HJ51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۱ 2000 HZ51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۲ 2000 HA52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۳ 2000 HV52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۴ 2000 HN53 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۵ 2000 HP53 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۶ 2000 HB55 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۷ 2000 HF55 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۸ 2000 HN56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۷۹ 2000 HQ56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۰ 2000 HS56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۱ 2000 HH57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۲ 2000 HQ57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۳ 2000 HS57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۴ 2000 HG58 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۵ 2000 HB59 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۶ 2000 HG61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۷ 2000 HK62 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۸ 2000 HT62 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۸۹ 2000 HP65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۰ 2000 HG69 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۱ 2000 HL71 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۲ 2000 HJ72 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۳ 2000 HO72 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۴ 2000 HQ74 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۵ 2000 HV74 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۶ 2000 HZ76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۷ 2000 HO77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۸ 2000 HJ81 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۲۹۹ 2000 HW81 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۳۰۰ 2000 HF86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۳۰۱ 2000 HK87 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۳۰۲ 2000 HS88 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۳۰۳ 2000 HS93 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۳۰۴ 2000 HZ103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۰۳۰۵ Severi ۱ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۰۶ Frigyesriesz ۲ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۰۷ Marcelriesz ۲ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۰۸ 2000 JN1 ۱ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۰۹ 2000 JR2 ۳ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۰ 2000 JO9 ۳ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۱ 2000 JS10 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۲ 2000 JC11 ۳ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۳ 2000 JF14 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۴ 2000 JH14 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۵ 2000 JM14 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۶ 2000 JT14 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۷ 2000 JR15 ۳ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۸ 2000 JW15 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۱۹ 2000 JT16 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۰ 2000 JP17 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۱ 2000 JT17 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۲ 2000 JU17 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۳ 2000 JV17 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۴ 2000 JS19 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۵ 2000 JV20 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۶ 2000 JS21 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۷ 2000 JP22 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۸ 2000 JX22 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۲۹ 2000 JR23 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۰ 2000 JY24 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۱ 2000 JT26 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۲ 2000 JW26 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۳ 2000 JH27 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۴ 2000 JN28 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۵ 2000 JU28 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۶ 2000 JD29 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۷ 2000 JO29 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۸ 2000 JW29 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۳۹ 2000 JQ32 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۰ 2000 JY32 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۱ 2000 JT33 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۲ 2000 JX35 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۳ 2000 JB36 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۴ 2000 JG36 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۵ 2000 JN36 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۶ 2000 JK37 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۷ 2000 JY37 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۸ 2000 JD38 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۴۹ 2000 JV38 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۰ 2000 JA39 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۱ 2000 JK39 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۲ 2000 JL39 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۳ 2000 JQ39 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۴ 2000 JR39 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۵ 2000 JU39 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۶ 2000 JJ41 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۷ 2000 JJ45 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۸ 2000 JF49 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۵۹ 2000 JE50 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۰ 2000 JY50 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۱ 2000 JJ51 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۲ 2000 JD54 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۳ 2000 JW54 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۴ 2000 JX54 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۵ 2000 JO55 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۶ 2000 JC57 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۷ 2000 JS57 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۸ 2000 JT57 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۶۹ 2000 JU58 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۰ 2000 JA59 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۱ 2000 JR59 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۲ 2000 JK62 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۳ 2000 JO62 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۴ 2000 JU62 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۵ 2000 JD63 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۶ 2000 JE65 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۷ 2000 JL66 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۸ 2000 JW67 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۷۹ 2000 JY69 ۲ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۰ 2000 JE76 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۱ 2000 JN76 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۲ 2000 JB81 ۱۵ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۳ 2000 KZ1 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۴ 2000 KK3 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۵ 2000 KG8 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۶ 2000 KL16 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۷ 2000 KN16 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۸ 2000 KJ17 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۸۹ 2000 KW17 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۰ 2000 KX17 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۱ 2000 KA23 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۲ 2000 KX26 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۳ 2000 KN30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۴ 2000 KZ32 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۵ 2000 KQ36 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۶ 2000 KV36 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۷ 2000 KU39 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۸ 2000 KM41 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۳۰۳۹۹ 2000 KF42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۰ 2000 KL42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۱ 2000 KO47 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۲ 2000 KN50 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۳ 2000 KR50 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۴ 2000 KN51 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۵ 2000 KE52 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۶ 2000 KU54 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۷ 2000 KK55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۸ 2000 KW55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۰۹ 2000 KY55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۱۰ 2000 KU56 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۱۱ 2000 KP57 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۱۲ 2000 KJ58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۱۳ 2000 KS59 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۱۴ 2000 KC69 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۱۵ 2000 KT74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۱۶ 2000 KG76 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۰۴۱۷ Staudt ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۱۸ Jakobsteiner ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۱۸ 2000 LU ۲ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۰ 2000 LD1 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۱ 2000 LM2 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۲ 2000 LE4 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۳ 2000 LG4 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۴ 2000 LS4 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۵ 2000 LP7 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۶ 2000 LU8 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۷ 2000 LX8 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۸ 2000 LP11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۲۹ 2000 LR11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۰ 2000 LO16 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۱ 2000 LR16 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۲ 2000 LM20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۳ 2000 LJ21 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۴ 2000 LQ21 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۵ 2000 LB29 ۹ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۶ 2000 LC29 ۹ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۷ 2000 LE32 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۸ 2000 LL34 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۳۹ Moe ۲۱ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۴۰ Larry ۲۲ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۴۱ Curly ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۴۲ 2000 MO4 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۰۴۴۳ Stieltjes ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۴۴ Shemp ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۴۵ Stirling ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۴۶ 2000 NO2 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۴۷ 2000 NO3 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۴۸ Yoshiomoriyama ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۴۹ 2000 NH13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۰ 2000 NM20 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۱ 2000 NX23 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۲ 2000 NR24 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۳ 2000 NQ25 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۴ 2000 NK26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۵ 2000 NB27 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۶ 2000 OY1 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۷ 2000 OZ3 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۸ 2000 OC6 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۵۹ 2000 OK6 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۰ 2000 OT6 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۱ 2000 OZ9 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۲ 2000 OM10 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۳ 2000 OE11 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۴ 2000 OH12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۵ 2000 OY13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۶ 2000 OP14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۷ 2000 OV14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۸ 2000 OW16 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۶۹ 2000 OZ16 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۰ 2000 OR19 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۱ 2000 OF20 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۲ 2000 OM23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۳ 2000 OP23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۴ 2000 OE26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۵ 2000 OA32 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۶ 2000 OY34 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۷ 2000 OM36 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۸ 2000 OQ37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۷۹ 2000 OW37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۸۰ 2000 OH40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۸۱ 2000 OX40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۸۲ 2000 OG45 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۸۳ 2000 OG52 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۰۴۸۴ 2000 PD6 ۵ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۸۵ 2000 PK16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۸۶ 2000 PE23 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۸۷ 2000 QG10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۸۸ 2000 QJ11 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۸۹ 2000 QL32 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۰ 2000 QP33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۱ 2000 QJ38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۲ 2000 QQ40 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۳ 2000 QM48 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۴ 2000 QD67 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۵ 2000 QZ72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۶ 2000 QN80 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۷ 2000 QH97 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۸ 2000 QK100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۰۴۹۹ 2000 QE169 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۰۵۰۰ 2000 QC193 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۰۵۰۱ 2000 RH17 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۰۲ 2000 RY29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۰۳ 2000 RW79 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۰۴ 2000 RS80 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۰۵ 2000 RW82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۰۶ 2000 RO85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۰۷ 2000 SK8 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۰۸ 2000 SZ130 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۰۹ 2000 YQ105 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۰۵۱۰ 2001 DM44 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۳۰۵۱۱ 2001 FS29 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۳۰۵۱۲ 2001 HO8 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۳۰۵۱۳ 2001 HE48 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۳۰۵۱۴ 2001 HQ49 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۳۰۵۱۵ 2001 KZ29 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۳۰۵۱۶ 2001 LB7 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۱۷ 2001 LJ15 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۱۸ 2001 LE16 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۱۹ 2001 ML9 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۲۰ 2001 MM11 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۲۱ 2001 MU14 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۲۲ 2001 MQ15 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۲۳ 2001 MK23 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۲۴ 2001 MY24 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۲۵ 2001 MX28 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۳۰۵۲۶ 2001 NC2 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۲۷ 2001 NW10 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۲۸ 2001 NT17 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۲۹ 2001 NE18 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۰ 2001 NS18 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۱ 2001 ND21 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۱ 2001 OO ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۳ 2001 OV4 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۴ 2001 OA5 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۵ 2001 OR5 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۶ 2001 OJ7 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۷ 2001 OR8 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۸ 2001 OG12 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۳۹ 2001 OT13 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۰ 2001 ON14 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۱ 2001 OG20 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۲ 2001 OG23 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۳ 2001 OE27 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۴ 2001 OO32 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۵ 2001 OT35 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۶ 2001 OA38 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۷ 2001 OS44 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۸ 2001 OT45 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۴۹ 2001 OE46 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۰ 2001 OH47 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۱ 2001 OH50 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۲ 2001 OM54 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۳ 2001 OV56 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۴ 2001 OP57 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۵ 2001 OM59 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۶ 2001 OX59 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۷ 2001 OD67 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۸ 2001 OC68 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۵۹ 2001 OG68 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۰ 2001 OO71 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۱ 2001 OP71 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۲ 2001 ON72 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۳ 2001 OZ75 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۴ Olomouc ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۵ 2001 OV80 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۶ Stokes ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۷ 2001 OR90 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۸ 2001 OQ91 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۶۹ 2001 OG94 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۰ 2001 OO96 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۱ 2001 OW97 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۲ 2001 OE98 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۳ 2001 OR99 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۴ 2001 OQ100 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۵ 2001 OM101 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۶ 2001 OC103 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۷ 2001 OU103 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۸ 2001 OD105 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۷۹ 2001 OW107 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۰۵۸۰ 2001 PG2 ۳ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۱ 2001 PY2 ۳ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۲ 2001 PJ3 ۵ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۳ 2001 PZ6 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۴ 2001 PF9 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۵ 2001 PE14 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۶ 2001 PV21 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۷ 2001 PC33 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۸ 2001 PC35 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۸۹ 2001 QQ7 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۰ 2001 QZ9 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۱ 2001 QG10 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۲ 2001 QO10 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۳ 2001 QZ16 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۴ 2001 QD30 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۵ 2001 QE43 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۶ 2001 QQ65 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۷ 2001 QP69 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۸ 2001 QA117 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۰۵۹۸ 2052 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2078 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2082 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2086 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2106 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2107 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2204 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2503 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2507 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2573 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2618 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2623 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2627 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2638 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2678 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2778 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 2818 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 3049 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 3068 P-L ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 3084 P-L ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4045 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4126 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4189 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4213 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4226 P-L ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4232 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4236 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4240 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4269 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4644 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4667 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 4733 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6026 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6117 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6120 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6128 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6186 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6190 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6196 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6237 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6246 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6319 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6349 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6532 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6590 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6601 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6604 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6623 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6642 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6679 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 6871 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 7638 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۰۵۹۸ 9588 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۰۶۵۲ 1236 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۵۳ 2190 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۵۴ 2234 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۵۵ 2289 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۵۶ 3098 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۵۷ 3258 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۵۸ 4042 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۵۹ 4109 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۶۰ 4142 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۶۱ 4166 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۶۲ 4256 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۰۶۶۳ 1026 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۶۴ 1040 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۶۵ 1144 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۶۶ 1156 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۶۷ 1177 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۶۸ 1227 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۶۹ 1234 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۰ 1283 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۱ 1314 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۲ 1346 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۳ 1409 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۴ 1455 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۵ 2042 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۶ 2201 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۷ 2231 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۸ 2265 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۷۹ 2303 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۰ 3029 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۱ 3084 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۲ 3209 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۳ 3211 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۴ 3237 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۵ 3243 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۶ 3288 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۷ 3347 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۸ 4194 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۸۹ 4318 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۹۰ 4633 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۹۱ 4810 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۹۲ 5040 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۹۳ 5069 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۹۴ 5112 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۶۹۵ 1020 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۶۹۶ 1110 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۶۹۷ 2137 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۶۹۸ Hippokoon ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۶۹۹ 2356 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۰ 2367 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۱ 2381 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۲ 3042 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۳ 3101 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۴ Phegeus ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۵ Idaios ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۶ 4026 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۷ 4075 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۸ Echepolos ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۰۹ 4107 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۱۰ 4137 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۱۱ 4186 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۱۲ 4207 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۱۳ 4216 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۱۴ 4282 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۱۵ 5034 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۱۶ 5107 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۷۱۶ 1937 UD ۲۶ اکتبر ۱۹۳۷
۳۰۷۱۸ Records ۱۴ سپتامبر ۱۹۵۵
۳۰۷۱۸ 1963 RJ ۱۳ سپتامبر ۱۹۶۳
۳۰۷۱۸ 1969 GB ۹ آوریل ۱۹۶۹
۳۰۷۲۱ 1975 ST1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۳۰۷۲۲ Biblioran ۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۰۷۲۳ 1978 RU8 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۰۷۲۴ Peterburgtrista ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۰۷۲۵ 1978 SA8 ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۰۷۲۶ 1978 VK7 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۰۷۲۷ 1979 MC9 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۰۷۲۸ 1979 QD2 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۳۰۷۲۸ 1980 TA ۱۱ اکتبر ۱۹۸۰
۳۰۷۲۸ 1981 DL ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۰۷۳۱ 1981 EK2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۳۲ 1981 EQ2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۳۳ 1981 EJ3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۳۴ 1981 ES3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۳۵ 1981 EF7 ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۳۶ 1981 EU7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۳۷ 1981 ER9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۳۸ 1981 EO11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۳۹ 1981 EN14 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۰ 1981 ET14 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۱ 1981 EQ15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۲ 1981 EG17 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۳ 1981 EQ17 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۴ 1981 EN18 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۵ 1981 EB22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۶ 1981 EG24 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۷ 1981 EM25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۸ 1981 ES25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۴۹ 1981 ER26 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۰ 1981 EY28 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۱ 1981 EL29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۲ 1981 EQ33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۳ 1981 EL38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۴ 1981 EB39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۵ 1981 EO39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۶ 1981 ET39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۷ 1981 EB40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۸ 1981 EN41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۵۹ 1981 EV41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۶۰ 1981 EY41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۶۱ 1981 EF42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۶۲ 1981 ES42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۶۳ 1981 EJ47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۶۴ 1981 EK47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۶۵ 1981 EJ48 ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۶۶ 1981 UX22 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۳۰۷۶۷ Chriskraft ۶ نوامبر ۱۹۸۳
۳۰۷۶۷ 1983 YK ۲۹ دسامبر ۱۹۸۳
۳۰۷۶۹ 1984 ST2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۰۷۷۰ 1984 SL4 ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۰۷۷۱ 1986 PO2 ۱ اوت ۱۹۸۶
۳۰۷۷۲ 1986 RJ1 ۲ سپتامبر ۱۹۸۶
۳۰۷۷۳ 1986 RJ4 ۶ سپتامبر ۱۹۸۶
۳۰۷۷۴ 1987 BU1 ۲۵ ژانویه ۱۹۸۷
۳۰۷۷۵ Lattu ۲۴ اوت ۱۹۸۷
۳۰۷۷۵ 1987 QY ۲۴ اوت ۱۹۸۷
۳۰۷۷۷ 1987 SB3 ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۷
۳۰۷۷۸ Doblin ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۷
۳۰۷۷۹ Sankt-Stephan ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷
۳۰۷۸۰ 1988 CA2 ۱۱ فوریه ۱۹۸۸
۳۰۷۸۱ 1988 CR2 ۱۱ فوریه ۱۹۸۸
۳۰۷۸۲ 1988 CC4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۳۰۷۸۳ 1988 CO4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۳۰۷۸۳ 1988 PO ۱۱ اوت ۱۹۸۸
۳۰۷۸۵ Greeley ۱۳ اوت ۱۹۸۸
۳۰۷۸۶ Karkoschka ۱۸ اوت ۱۹۸۸
۳۰۷۸۶ 1988 RC ۷ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۰۷۸۸ Angekauffmann ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۰۷۸۹ 1988 RB6 ۳ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۰۷۹۰ 1988 RT11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۰۷۹۱ 1988 RY11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۰۷۹۲ 1988 RP12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۰۷۹۳ 1988 SJ3 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۰۷۹۴ 1988 TR1 ۱۵ اکتبر ۱۹۸۸
۳۰۷۹۵ 1989 AR5 ۴ ژانویه ۱۹۸۹
۳۰۷۹۶ 1989 CU2 ۴ فوریه ۱۹۸۹
۳۰۷۹۷ 1989 CV2 ۴ فوریه ۱۹۸۹
۳۰۷۹۸ Graubunden ۲ فوریه ۱۹۸۹
۳۰۷۹۸ 1989 LH ۴ ژوئن ۱۹۸۹
۳۰۷۹۸ 1989 ST ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۱ 1989 SS1 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۲ 1989 SH3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۳ 1989 SG14 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۴ 1989 TO14 ۲ اکتبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۵ 1989 UO2 ۲۱ اکتبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۶ 1989 UP5 ۳۰ اکتبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۷ 1989 UQ5 ۳۰ اکتبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۸ 1989 YA2 ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹
۳۰۸۰۹ 1990 EO8 ۷ مارس ۱۹۹۰
۳۰۸۰۹ 1990 FM ۲۳ مارس ۱۹۹۰
۳۰۸۱۱ 1990 OD2 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۰
۳۰۸۱۲ 1990 OZ4 ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۰
۳۰۸۱۲ 1990 QT ۱۹ اوت ۱۹۹۰
۳۰۸۱۲ 1990 QW ۱۹ اوت ۱۹۹۰
۳۰۸۱۵ 1990 QH2 ۲۲ اوت ۱۹۹۰
۳۰۸۱۶ 1990 QA6 ۲۹ اوت ۱۹۹۰
۳۰۸۱۷ 1990 QN9 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۳۰۸۱۸ 1990 RH2 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۱۹ 1990 RL2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۰ 1990 RU2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۱ Chernetenko ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۲ 1990 SX5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۳ 1990 SY15 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۳ 1990 TD ۹ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۵ 1990 TG1 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۶ Coulomb ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۷ Lautenschlager ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۸ Bethe ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۲۹ Wolfwacker ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۳۰ Jahn ۱۴ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۳۱ 1990 TO14 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۳۲ 1990 UC5 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۳۰۸۳۳ 1990 VM4 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۳۴ 1990 VR6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۳۵ 1990 WB7 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۰
۳۰۸۳۶ Schnittke ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱
۳۰۸۳۷ Steinheil ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱
۳۰۸۳۸ 1991 CM1 ۷ فوریه ۱۹۹۱
۳۰۸۳۹ 1991 GH1 ۱۱ آوریل ۱۹۹۱
۳۰۸۴۰ Jackalice ۱۵ آوریل ۱۹۹۱
۳۰۸۴۱ 1991 GA3 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۳۰۸۴۲ 1991 GO7 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۳۰۸۴۳ 1991 JK1 ۸ مه ۱۹۹۱
۳۰۸۴۴ Hukeller ۱۷ مه ۱۹۹۱
۳۰۸۴۵ 1991 PQ3 ۲ اوت ۱۹۹۱
۳۰۸۴۶ 1991 PJ17 ۹ اوت ۱۹۹۱
۳۰۸۴۷ Lampert ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۳۰۸۴۸ 1991 RZ19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۳۰۸۴۹ 1991 RE20 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۰ Vonsiemens ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۱ Reissfelder ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۲ Debye ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۳ 1991 UH3 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۳ 1991 VB ۱ نوامبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۵ 1991 VQ9 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۵ 1991 XE ۷ دسامبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۷ Parsec ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱
۳۰۸۵۸ 1992 AU1 ۹ ژانویه ۱۹۹۲
۳۰۸۵۸ 1992 BM ۲۸ ژانویه ۱۹۹۲
۳۰۸۶۰ 1992 DA4 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۰۸۶۱ 1992 DS5 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۰۸۶۲ 1992 DF10 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۰۸۶۳ 1992 EA4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۶۴ 1992 EE6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۶۵ 1992 EH8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۶۶ 1992 EN8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۶۷ 1992 EL9 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۶۸ 1992 ET10 ۶ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۶۹ 1992 EU11 ۶ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۰ 1992 EW15 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۱ 1992 EG16 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۲ 1992 EM17 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۳ 1992 EN17 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۴ 1992 EA23 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۵ 1992 EX25 ۸ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۶ 1992 EM27 ۴ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۷ 1992 ES30 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۰۸۷۷ 1992 GQ ۳ آوریل ۱۹۹۲
۳۰۸۷۹ Hiroshikanai ۲۵ مه ۱۹۹۲
۳۰۸۸۰ 1992 PC2 ۲ اوت ۱۹۹۲
۳۰۸۸۱ 1992 RS4 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۰۸۸۲ Tomhenning ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۰۸۸۲ Tomhenning SW۱۶
۳۰۸۸۴ 1992 SL23 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۰۸۸۵ 1992 UU4 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۲
۳۰۸۸۶ 1992 WJ1 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۲
۳۰۸۸۷ 1992 WL2 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۳۰۸۸۸ 1993 BG2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۳
۳۰۸۸۹ 1993 FU6 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۰ 1993 FB9 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۱ 1993 FV14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۲ 1993 FR18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۳ 1993 FD19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۴ 1993 FD20 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۵ 1993 FH23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۶ 1993 FX26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۷ 1993 FG29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۸ 1993 FJ29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۰۸۹۹ 1993 FL32 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۰ 1993 FM34 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۱ 1993 FU34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۲ 1993 FF35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۳ 1993 FU37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۴ 1993 FV41 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۵ 1993 FC42 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۶ 1993 FV44 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۷ 1993 FD47 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۸ 1993 FW47 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۰۹ 1993 FZ49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۱۰ 1993 FP52 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۱۱ 1993 FY75 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۱۲ 1993 FP76 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۱۳ 1993 FO77 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۱۴ 1993 FV82 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۰۹۱۵ 1993 GF1 ۱۵ آوریل ۱۹۹۳
۳۰۹۱۶ 1993 GN1 ۱۴ آوریل ۱۹۹۳
۳۰۹۱۷ Moehorgan ۱۹ آوریل ۱۹۹۳
۳۰۹۱۸ 1993 KV2 ۲۷ مه ۱۹۹۳
۳۰۹۱۹ 1993 NV1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۰۹۲۰ 1993 OV4 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۰۹۲۱ 1993 OG6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۰۹۲۲ 1993 OE13 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۰۹۲۳ 1993 QU4 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۳۰۹۲۴ 1993 RC2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۰۹۲۵ 1993 RD2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۰۹۲۶ 1993 TL13 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۳
۳۰۹۲۷ 1993 TF17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۰۹۲۸ Jefferson ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۰۹۲۹ 1993 TR38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۰۹۲۹ 1993 UF ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۳۰۹۳۱ 1993 UJ5 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۳۰۹۳۲ 1993 UO5 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۳۰۹۳۳ Grillparzer ۱۷ اکتبر ۱۹۹۳
۳۰۹۳۴ Bakerhansen ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳
۳۰۹۳۵ Davasobel ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۳۰۹۳۶ 1994 BR3 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۳۰۹۳۷ 1994 BA4 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۳۰۹۳۸ 1994 BB4 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۳۰۹۳۹ 1994 BE4 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۳۰۹۴۰ 1994 CL2 ۱۴ فوریه ۱۹۹۴
۳۰۹۴۱ 1994 CJ11 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۳۰۹۴۲ 1994 CX13 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۳۰۹۴۳ 1994 ED2 ۱۲ مارس ۱۹۹۴
۳۰۹۴۴ 1994 GD1 ۸ آوریل ۱۹۹۴
۳۰۹۴۵ 1994 GW9 ۱۴ آوریل ۱۹۹۴
۳۰۹۴۵ 1994 HB ۱۹ آوریل ۱۹۹۴
۳۰۹۴۵ 1994 JW ۴ مه ۱۹۹۴
۳۰۹۴۵ 1994 PU ۱۴ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۴۹ 1994 PF9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۵۰ 1994 PJ9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۵۱ 1994 PL13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۵۲ 1994 PX15 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۵۳ 1994 PZ17 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۵۴ 1994 PM28 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۵۵ Weiser ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۵۵ 1994 QP ۲۷ اوت ۱۹۹۴
۳۰۹۵۷ 1994 SQ7 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۰۹۵۸ 1994 TV3 ۷ اکتبر ۱۹۹۴
۳۰۹۵۹ 1994 TG9 ۸ اکتبر ۱۹۹۴
۳۰۹۶۰ 1994 UV2 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۴
۳۰۹۶۱ 1994 VD1 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۳۰۹۶۲ 1994 VH7 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۴
۳۰۹۶۲ 1994 WO۳
۳۰۹۶۴ 1994 WW7 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۳۰۹۶۴ 1994 XW ۲ دسامبر ۱۹۹۴
۳۰۹۶۶ 1994 XN1 ۲ دسامبر ۱۹۹۴
۳۰۹۶۷ 1994 XX4 ۹ دسامبر ۱۹۹۴
۳۰۹۶۸ 1995 AM1 ۶ ژانویه ۱۹۹۵
۳۰۹۶۹ 1995 BP2 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۳۰۹۷۰ 1995 BP3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۳۰۹۷۰ 1995 DJ ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
۳۰۹۷۲ 1995 DE8 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۳۰۹۷۳ 1995 DS8 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۳۰۹۷۳ 1995 EL ۵ مارس ۱۹۹۵
۳۰۹۷۳ 1995 EM ۶ مارس ۱۹۹۵
۳۰۹۷۶ 1995 FH1 ۲۸ مارس ۱۹۹۵
۳۰۹۷۷ 1995 JJ1 ۵ مه ۱۹۹۵
۳۰۹۷۸ 1995 MO5 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۳۰۹۷۹ 1995 OB5 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۳۰۹۸۰ 1995 QU3 ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۳۰۹۸۱ 1995 SJ4 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۸۲ 1995 SP5 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۸۳ 1995 SE16 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۸۴ 1995 SW19 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۸۵ 1995 SM24 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۸۶ 1995 SC28 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۸۷ 1995 SO34 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۸۸ 1995 SE36 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۸۹ 1995 SZ43 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۰ 1995 ST48 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۱ 1995 SV53 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۲ 1995 SV66 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۳ 1995 SA81 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۴ 1995 UE2 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۵ 1995 UZ3 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۶ 1995 UH4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۷ 1995 UO5 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۸ 1995 UF11 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۳۰۹۹۹ 1995 UJ31 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۳۱۰۰۰ Rockchic ۱۱ نوامبر ۱۹۹۵

منابع[ویرایش]