فهرست سیارک‌ها (۲۲۰۰۱–۲۳۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۲۲۰۰۱ - ۲۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۲۰۰۱ تا ۲۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۲۰۰۱ 1999 XY41 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۰۲ Richardregan ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۰۳ Startek ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۰۴ 1999 XF45 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۰۵ Willnelson ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۰۶ 1999 XP51 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۰۷ 1999 XQ57 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۰۸ 1999 XM71 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۰۹ 1999 XK77 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۰ 1999 XM78 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۱ 1999 XR81 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۲ 1999 XO82 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۳ 1999 XO89 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۴ 1999 XQ96 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۵ 1999 XM100 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۶ 1999 XU101 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۷ 1999 XT104 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۸ 1999 XK105 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۱۹ 1999 XU106 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۰ 1999 XG108 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۱ 1999 XQ108 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۲ 1999 XR110 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۳ 1999 XH114 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۴ 1999 XY114 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۵ 1999 XS118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۶ 1999 XS119 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۷ 1999 XS120 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۸ 1999 XP125 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۲۹ 1999 XN126 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۰ 1999 XU127 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۱ 1999 XA137 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۲ Mikekoop ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۳ 1999 XH154 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۴ 1999 XL168 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۵ 1999 XR170 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۶ 1999 XL181 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۷ 1999 XQ181 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۸ Margarshain ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۳۹ 1999 XA185 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۰ 1999 XR188 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۱ 1999 XK192 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۲ 1999 XP194 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۳ 1999 XW204 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۴ 1999 XS206 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۵ 1999 XD211 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۶ 1999 XU211 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۷ 1999 XU215 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۸ 1999 XK238 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۴۹ 1999 XW257 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۵۰ 1999 YV13 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۲۰۵۱ 2000 AS7 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۵۲ 2000 AQ14 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۵۳ 2000 AO17 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۵۴ 2000 AP21 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۵۵ 2000 AS25 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۵۶ 2000 AU31 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۵۷ Brianking ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۵۸ 2000 AA64 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۵۹ 2000 AD75 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۰ 2000 AF76 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۱ 2000 AX98 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۲ 2000 AL99 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۳ Dansealey ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۴ Angelalewis ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۵ Colgrove ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۶ 2000 AX100 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۷ 2000 AM101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۸ 2000 AG103 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۶۹ 2000 AK105 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۰ 2000 AN106 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۱ 2000 AB107 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۲ 2000 AT112 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۳ 2000 AX112 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۴ 2000 AB113 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۵ 2000 AL138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۶ 2000 AZ138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۷ 2000 AL140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۸ 2000 AF149 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۷۹ Kabinoff ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۰ Emilevasseur ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۱ 2000 AA165 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۲ Rountree ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۳ 2000 AN165 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۴ 2000 AX168 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۵ 2000 AA169 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۶ 2000 AG170 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۷ 2000 AZ175 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۸ 2000 AT185 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۸۹ 2000 AA186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۰ 2000 AC186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۱ 2000 AY186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۲ 2000 AQ199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۳ 2000 AG200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۴ 2000 AQ200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۵ 2000 AY204 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۶ 2000 AF229 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۷ 2000 BH4 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۸ 2000 BJ16 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۲۰۹۹ 2000 EX106 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۲۲۱۰۰ 2000 GV93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۲۱۰۱ 2000 JG15 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۲۱۰۲ Karenlamb ۷ مه ۲۰۰۰
۲۲۱۰۳ 2000 LR17 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۲۲۱۰۴ 2000 LN19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۲۲۱۰۵ Pirko ۱۱ ژوئن ۲۰۰۰
۲۲۱۰۶ 2000 NC12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۲۱۰۷ 2000 OV21 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۲۱۰۷ 2000 PD ۱ اوت ۲۰۰۰
۲۲۱۰۹ Loriehutch ۱ اوت ۲۰۰۰
۲۲۱۱۰ 2000 QR7 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۲۱۱۱ 2000 QK150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۲۱۱۲ Staceyraw ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۲۱۱۳ 2000 RH9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۱۴ 2000 RB50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۱۵ 2000 RB62 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۱۶ 2000 RK71 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۱۷ 2000 SX39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۱۸ 2000 SL86 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۱۹ 2000 SA101 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۰ Gaylefarrar ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۱ 2000 SM107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۲ 2000 SU155 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۳ 2000 SG172 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۴ 2000 ST183 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۵ 2000 SH186 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۶ 2000 SR187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۷ 2000 SZ226 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۸ 2000 SH242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۲۹ 2000 SD311 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۰ 2000 UT3 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۱ 2000 UK4 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۲ Merkley ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۳ 2000 UO56 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۴ Kirian ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۵ 2000 UA100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۶ 2000 VJ3 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۷ Annettelee ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۸ Laynrichards ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۳۹ Jamescox ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۰ Suzyamamoto ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۱ 2000 VH36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۲ Loripryor ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۳ Cathyfowler ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۴ Linmichaels ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۵ 2000 WJ17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۶ Samaan ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۷ 2000 WP32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۸ Francislee ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۴۹ 2000 WD49 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۰ 2000 WM49 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۱ Davebracy ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۲ Robbennett ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۳ Kathbarnhart ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۴ 2000 WV72 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۵ Marchetti ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۶ Richoffman ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۷ Bryanhoran ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۸ Chee ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۵۹ 2000 WW116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۰ 2000 WP120 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۱ Santagata ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۲ Leslijohnson ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۳ 2000 WF125 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۴ 2000 WE135 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۵ Kathydouglas ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۶ 2000 WX154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۷ Lane-Cline ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۸ Weissflog ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۶۹ 2000 WP165 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۰ 2000 WE175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۱ Choi ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۲ 2000 XQ11 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۳ Myersdavis ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۴ Allisonmae ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۵ 2000 XS29 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۶ 2000 XG36 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۷ Saotome ۶ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۸ 2000 XW40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۸ 2000 YY ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۷۸ 2000 YZ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۱ 2000 YA6 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۲ 2000 YR9 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۳ 2000 YE12 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۴ Rudolfveltman ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۵ Stiavnica ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۶ 2000 YO30 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۷ 2000 YZ33 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۸ 2000 YU61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۲۱۸۸ 2049 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 2100 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 2113 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 2571 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 2712 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 2740 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 3509 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 3518 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 3555 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۲۲۱۸۸ 4080 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۹۹ Klonios ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۹۹ 4573 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۹۹ 4584 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۹۹ 4715 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۰۳ Prothoenor ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۰۳ 6121 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۰۳ 6703 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۰۳ 6735 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۰۳ 7081 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۲۲۰۳ 7605 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۲۲۰۹ 1056 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۲۲۱۰ 2206 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۲۲۱۱ 3106 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۲۲۱۲ 3195 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۲۲۱۳ 4322 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۲۲۱۴ 4326 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۲۲۱۵ 1108 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۱۶ 1242 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۱۷ 1260 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۱۸ 2064 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۱۹ 2066 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۰ 2097 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۱ 2243 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۲ Hodios ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۳ 3232 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۴ 3270 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۵ 4091 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۶ 4328 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۷ Polyxenos ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۸ 5081 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۲۹ 5415 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۲۳۰ 1022 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۱ 2239 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۲ 2311 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۳ 3093 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۴ 3166 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۵ 3502 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۶ 3535 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۷ 3833 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۸ 3854 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳۹ 4030 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۰ 4039 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۱ 4072 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۲ 4080 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۳ 4141 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۴ 4235 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۵ 4309 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۶ 4380 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۷ 4611 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۸ 5029 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴۸ 5029 RF۲
۲۲۲۵۰ Konstfrolov ۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۲۵۱ 1978 RT6 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۲۵۱ 1978 SG ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۲۵۳ Sivers ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۲۵۴ Vladbarmin ۳ اکتبر ۱۹۷۸
۲۲۲۵۵ 1978 VX4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۲۲۵۶ 1978 VP9 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۲۲۵۷ 1978 VJ10 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۲۲۵۸ 1979 MB3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۲۲۵۹ 1979 MD5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۲۲۶۰ Ur ۱۹ اکتبر ۱۹۷۹
۲۲۲۶۰ 1980 AB ۱۳ ژانویه ۱۹۸۰
۲۲۲۶۲ 1980 PZ2 ۴ اوت ۱۹۸۰
۲۲۲۶۳ Pignedoli ۳ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۲۲۶۴ 1981 EX8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۶۵ 1981 EE11 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۶۶ 1981 EQ11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۶۷ 1981 ET23 ۳ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۶۸ 1981 EJ26 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۶۹ 1981 EK27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۷۰ 1981 EQ30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۷۱ 1981 EZ32 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۷۲ 1981 EY39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۲۲۷۳ 1981 QO3 ۲۶ اوت ۱۹۸۱
۲۲۲۷۳ 1981 RN ۷ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۲۲۷۳ 1982 BU ۱۸ ژانویه ۱۹۸۲
۲۲۲۷۶ Belkin ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۲۲۲۷۷ 1982 VK4 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۲۲۲۷۸ Protitch ۲ سپتامبر ۱۹۸۳
۲۲۲۷۸ 1984 DM ۲۳ فوریه ۱۹۸۴
۲۲۲۸۰ 1985 CD2 ۱۲ فوریه ۱۹۸۵
۲۲۲۸۰ 1985 PC ۱۴ اوت ۱۹۸۵
۲۲۲۸۰ 1985 RA ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۲۲۸۰ 1986 PY ۶ اوت ۱۹۸۶
۲۲۲۸۰ 1986 SH ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶
۲۲۲۸۰ 1987 RR ۳ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۲۲۸۶ 1988 BO3 ۱۸ ژانویه ۱۹۸۸
۲۲۲۸۷ 1988 RL12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۲۲۸۸ 1988 TR2 ۱۱ اکتبر ۱۹۸۸
۲۲۲۸۹ 1988 XV1 ۱۱ دسامبر ۱۹۸۸
۲۲۲۸۹ 1989 AO ۲ ژانویه ۱۹۸۹
۲۲۲۹۱ Heitifer ۲ فوریه ۱۹۸۹
۲۲۲۹۲ 1989 SM1 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۲۲۹۳ 1989 SK4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۲۲۹۴ Simmons ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۲۲۹۵ 1989 SZ9 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۲۲۹۶ 1989 TW4 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۲۲۲۹۷ 1989 WA1 ۲۱ نوامبر ۱۹۸۹
۲۲۲۹۷ 1990 EJ ۲ مارس ۱۹۹۰
۲۲۲۹۷ 1990 GS ۱۵ آوریل ۱۹۹۰
۲۲۲۹۷ 1990 OY ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۰
۲۲۳۰۱ 1990 OB1 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۰
۲۲۳۰۲ 1990 OG4 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۰
۲۲۳۰۳ 1990 QE4 ۲۳ اوت ۱۹۹۰
۲۲۳۰۴ 1990 RU9 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۲۳۰۵ 1990 SD2 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۲۳۰۶ 1990 SF4 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۲۳۰۷ 1990 SU4 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۲۳۰۸ 1990 UO4 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۲۳۰۹ 1990 VO4 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۲۲۳۱۰ 1990 WU1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۲۲۳۱۱ 1991 EF2 ۱۰ مارس ۱۹۹۱
۲۲۳۱۲ Kelly ۱۴ آوریل ۱۹۹۱
۲۲۳۱۳ 1991 GP3 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۲۳۱۴ 1991 GV3 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۲۳۱۵ 1991 GA4 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۲۳۱۶ 1991 LO1 ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۲۲۳۱۷ 1991 LL2 ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۲۲۳۱۸ 1991 PG1 ۱۵ اوت ۱۹۹۱
۲۲۳۱۹ 1991 PX6 ۶ اوت ۱۹۹۱
۲۲۳۲۰ 1991 PH18 ۸ اوت ۱۹۹۱
۲۲۳۲۰ 1991 RP ۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۲۲ Bodensee ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۲۳ 1991 RC6 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۲۴ 1991 RQ9 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۲۵ 1991 RE19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۲۵ 1991 SZ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۲۵ 1991 TS ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۲۳۲۸ 1991 VJ1 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۲۹ 1991 VT5 ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۳۰ 1991 VU5 ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۲۲۳۳۱ 1992 AC1 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۲
۲۲۳۳۲ 1992 DD8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۲۳۳۳ 1992 DG10 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۲۳۳۴ 1992 ES6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۲۳۳۵ 1992 ED18 ۳ مارس ۱۹۹۲
۲۲۳۳۶ 1992 EA19 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۲۳۳۷ 1992 EV32 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۲۳۳۸ Janemojo ۳ ژوئن ۱۹۹۲
۲۲۳۳۹ 1992 OL3 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۲۳۴۰ 1992 OM6 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۲۳۴۰ 1992 PF ۸ اوت ۱۹۹۲
۲۲۳۴۲ 1992 RW2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۴۳ 1992 RM5 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۴۴ 1992 RJ7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۴۵ 1992 SP2 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۴۶ 1992 SY12 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۴۷ 1992 SE13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۴۸ Schmeidler ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۴۸ 1992 UH ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲
۲۲۳۴۸ 1992 US ۲۱ اکتبر ۱۹۹۲
۲۲۳۵۱ 1992 UT2 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲
۲۲۳۵۲ 1992 UP3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۲
۲۲۳۵۳ 1992 UA6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۲
۲۲۳۵۴ Sposetti ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲
۲۲۳۵۵ 1992 WD1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۵۶ 1992 WS6 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۵۶ 1992 YJ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲
۲۲۳۵۸ 1993 FK11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۲۳۵۹ 1993 FR11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۲۳۶۰ 1993 FT11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۲۳۶۱ 1993 FN14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۲۳۶۲ 1993 FY19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۲۳۶۳ 1993 FX21 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۲۳۶۴ 1993 FJ33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۲۳۶۵ 1993 FQ43 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۲۳۶۵ 1993 MT ۲۱ ژوئن ۱۹۹۳
۲۲۳۶۵ 1993 MZ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۳
۲۲۳۶۸ 1993 PV3 ۱۴ اوت ۱۹۹۳
۲۲۳۶۹ Klinger ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۰ Italocalvino ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۱ 1993 TA16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۲ 1993 TD28 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۳ 1993 TJ31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۴ 1993 TX33 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۵ 1993 TF34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۶ 1993 TX38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۷ 1993 UW6 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۲۲۳۷۸ 1994 AY10 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۲۲۳۷۹ 1994 CO1 ۱۰ فوریه ۱۹۹۴
۲۲۳۸۰ 1994 CF10 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۲۲۳۸۱ 1994 CN10 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۲۲۳۸۲ 1994 CY16 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۲۲۳۸۲ 1994 EL ۵ مارس ۱۹۹۴
۲۲۳۸۴ 1994 EZ6 ۹ مارس ۱۹۹۴
۲۲۳۸۵ 1994 EK7 ۱۴ مارس ۱۹۹۴
۲۲۳۸۶ 1994 PF14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۲۳۸۷ 1994 PN14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۲۳۸۸ 1994 PC15 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۲۳۸۹ 1994 PC21 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۲۳۹۰ 1994 PA23 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۲۳۹۱ 1994 PE26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۲۳۹۲ 1994 PT27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۲۳۹۲ 1994 QV ۲۹ اوت ۱۹۹۴
۲۲۳۹۲ 1994 TO ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۲۲۳۹۵ 1994 TD3 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۲۲۳۹۵ 1994 VR ۳ نوامبر ۱۹۹۴
۲۲۳۹۷ 1994 VV2 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۲۲۳۹۸ 1994 WF1 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۲۲۳۹۸ 1995 CB ۱ فوریه ۱۹۹۵
۲۲۳۹۸ 1995 CC ۱ فوریه ۱۹۹۵
۲۲۴۰۱ Egisto ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۲۲۴۰۲ Goshi ۳ آوریل ۱۹۹۵
۲۲۴۰۳ Manjitludher ۵ ژوئن ۱۹۹۵
۲۲۴۰۴ 1995 ME4 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۲۲۴۰۵ Gavioliremo ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۲۲۴۰۶ 1995 QW5 ۲۲ اوت ۱۹۹۵
۲۲۴۰۷ 1995 SK2 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۰۸ 1995 SC3 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۰۹ 1995 SU3 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۰ 1995 SS52 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۰ 1995 TR ۲ اکتبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۲ 1995 UQ4 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۳ 1995 UB13 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۴ 1995 UB15 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۵ 1995 UB21 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۶ 1995 UC47 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۷ 1995 WK1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۸ 1995 WM4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۱۹ 1995 WP5 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۲۰ 1995 WL42 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۲۱ 1995 XC5 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۲۲ 1995 YO5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۲۳ 1995 YJ12 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۲۴ 1995 YS21 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵
۲۲۴۲۴ 1996 AZ ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۲۲۴۲۶ 1996 AH9 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۲۲۴۲۶ 1996 DB ۱۸ فوریه ۱۹۹۶
۲۲۴۲۶ 1996 DT ۱۹ فوریه ۱۹۹۶
۲۲۴۲۹ 1996 DD1 ۲۲ فوریه ۱۹۹۶
۲۲۴۳۰ 1996 DM2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۶
۲۲۴۳۱ 1996 DY2 ۲۸ فوریه ۱۹۹۶
۲۲۴۳۲ 1996 EJ14 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۲۲۴۳۳ 1996 GC2 ۹ آوریل ۱۹۹۶
۲۲۴۳۴ 1996 GE6 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۲۲۴۳۵ 1996 GN7 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۲۲۴۳۶ 1996 GO17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۲۴۳۷ 1996 GR20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۲۴۳۸ 1996 HQ19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۲۴۳۹ 1996 HL20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۲۴۳۹ 1996 KA ۱۷ مه ۱۹۹۶
۲۲۴۴۱ 1996 PA9 ۸ اوت ۱۹۹۶
۲۲۴۴۲ Blaha ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۲۲۴۴۳ 1996 TJ11 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۲۲۴۴۴ 1996 TK12 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶
۲۲۴۴۵ 1996 TT14 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۲۲۴۴۶ 1996 TU25 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۲۲۴۴۷ 1996 TP34 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۲۲۴۴۸ 1996 TP35 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۲۲۴۴۸ 1996 VC ۱ نوامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۴۸ 1996 VN
۲۲۴۵۱ 1996 VN6 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۵۲ 1996 VD8 ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۵۳ 1996 VC9 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۵۴ 1996 VU17 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۵۵ 1996 XK1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۵۶ 1996 XF12 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۵۷ 1996 XC15 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۵۸ 1996 XD31 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۲۲۴۵۹ 1997 AD2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۰ 1997 AJ2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۱ 1997 AB7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۲ 1997 AF7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۳ 1997 AT13 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۴ 1997 AG14 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۵ Karelandel ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۶ 1997 BA3 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۷ Koharumi ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۸ 1997 CK1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۲۲۴۶۹ 1997 CP1 ۲ فوریه ۱۹۹۷
۲۲۴۷۰ 1997 CR21 ۹ فوریه ۱۹۹۷
۲۲۴۷۱ 1997 CR28 ۲ فوریه ۱۹۹۷
۲۲۴۷۲ 1997 CT28 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۲۲۴۷۳ 1997 EN4 ۲ مارس ۱۹۹۷
۲۲۴۷۴ Frobenius ۸ مارس ۱۹۹۷
۲۲۴۷۵ 1997 EH13 ۳ مارس ۱۹۹۷
۲۲۴۷۶ 1997 EM23 ۸ مارس ۱۹۹۷
۲۲۴۷۷ 1997 EU42 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۲۲۴۷۸ 1997 EM48 ۱۱ مارس ۱۹۹۷
۲۲۴۷۹ 1997 FY1 ۲۹ مارس ۱۹۹۷
۲۲۴۸۰ 1997 GU3 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۱ 1997 GM13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۲ 1997 GK16 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۳ 1997 GX16 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۴ 1997 GX21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۵ 1997 GS22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۶ 1997 GZ22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۷ 1997 GP23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۸ 1997 GP24 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۸۹ Yanaka ۷ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۹۰ 1997 GB26 ۱۱ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۹۱ 1997 GX32 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۹۲ 1997 GN35 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۹۳ 1997 GP40 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۲۲۴۹۳ 1997 JL ۲ مه ۱۹۹۷
۲۲۴۹۵ Fubini ۶ مه ۱۹۹۷
۲۲۴۹۶ 1997 JH13 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۲۴۹۷ Immanuelfuchs ۳۰ مه ۱۹۹۷
۲۲۴۹۸ 1997 LY2 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۲۲۴۹۹ 1997 MP9 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷
۲۲۴۹۹ 1997 OJ ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۲۵۰۱ 1997 PR3 ۵ اوت ۱۹۹۷
۲۲۵۰۱ 1997 SW ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۲۵۰۳ Thalpius ۷ اکتبر ۱۹۹۷
۲۲۵۰۴ 1997 TD17 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۲۲۵۰۵ Lewit ۱۹ اکتبر ۱۹۹۷
۲۲۵۰۶ 1997 WD8 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۲۲۵۰۷ 1997 WA31 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۲۵۰۸ 1997 WZ42 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۲۵۰۹ 1997 YY2 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۲۲۵۱۰ 1997 YV7 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۲۲۵۱۱ 1997 YC10 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۲۲۵۱۲ Cannat ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۲۲۵۱۳ 1998 BX32 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۲۲۵۱۴ 1998 DN5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۲۲۵۱۵ 1998 DJ15 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۲۲۵۱۶ 1998 DN28 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۲۲۵۱۷ 1998 DX32 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۲۲۵۱۸ 1998 DG34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۲۲۵۱۹ Gerardklein ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۰ 1998 EL2 ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۱ 1998 ER2 ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۲ 1998 EF6 ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۳ 1998 EZ10 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۴ 1998 FB6 ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۵ 1998 FB12 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۶ 1998 FV15 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۷ Gawlik ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۸ Elysehope ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۲۹ 1998 FB40 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۰ Huynh-Le ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۱ Davidkelley ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۲ 1998 FG45 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۳ Krishnan ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۴ Lieblich ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۵ 1998 FH60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۶ Katelowry ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۷ Meyerowitz ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۸ Lucasmoller ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۳۹ 1998 FT65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۰ Mork ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۱ 1998 FC68 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۲ Pendri ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۳ Ranjan ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۴ Sarahrapo ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۵ Brittrusso ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۶ Schickler ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۷ Kimberscott ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۸ 1998 FV90 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۴۹ 1998 FQ94 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۰ Jonsellon ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۱ Adamsolomon ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۲ 1998 FN112 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۳ Yisun ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۴ Shoshanatell ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۵ Joevellone ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۶ 1998 FU120 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۷ 1998 FF140 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۲۲۵۵۸ Mladen ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۵۹ 1998 HQ12 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۰ 1998 HD17 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۱ Miviscardi ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۲ Wage ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۳ Xinwang ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۴ Jeffreyxing ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۵ 1998 HF30 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۶ Irazaitseva ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۷ Zenisek ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۸ 1998 HR34 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۶۹ 1998 HK36 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۰ Harleyzhang ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۱ Letianzhang ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۲ Yuanzhang ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۳ Johnzhou ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۴ 1998 HW44 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۵ Jayallen ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۶ 1998 HN46 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۷ Alfiuccio ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۸ 1998 HE59 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۷۹ Marcyeager ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۰ Kenkaplan ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۱ Rosahemphill ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۲ Patmiller ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۳ Metzler ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۴ Winigleason ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۵ 1998 HM92 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۶ Shellyhynes ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۷ McKennon ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۸ 1998 HW99 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۸۹ Minor ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۰ 1998 HJ102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۱ 1998 HO102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۲ 1998 HD103 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۳ 1998 HH107 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۴ Stoops ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۵ 1998 HD110 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۶ Kathwallace ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۷ Lynzielinski ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۸ Francespearl ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۵۹۹ Heatherhall ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۰ 1998 HH123 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۱ 1998 HD124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۲ 1998 HX124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۳ Davidoconnor ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۴ 1998 HG138 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۵ Steverumsey ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۶ 1998 HK148 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۷ 1998 HD149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۲۶۰۸ 1998 JP1 ۱ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۰۹ 1998 JT1 ۱ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۰ 1998 JK4 ۶ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۱ Galerkin ۱۷ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۲ Dandibner ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۳ Callander ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۴ 1998 KA6 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۵ 1998 KB6 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۶ Bogolyubov ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۷ Vidphananu ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۱۷ Vidphananu KK۹
۲۲۶۱۹ Ajscheetz ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۰ 1998 KZ26 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۱ Larrybartel ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۲ Strong ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۳ Fisico ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۴ 1998 KS34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۵ Kanipe ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۶ Jengordinier ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۷ Aviscardi ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۸ Michaelallen ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۲۹ 1998 KF40 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۳۰ Wallmuth ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۳۱ Dillard ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۳۲ DiNovis ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۳۳ Fazio ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۲۶۳۴ 1998 MN7 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۸
۲۲۶۳۵ 1998 MZ11 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۲۲۶۳۶ 1998 MV13 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸
۲۲۶۳۷ 1998 MR22 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۲۶۳۸ Abdulla ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۲۶۳۹ Nickanthony ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۲۶۴۰ Shalilabaena ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۲۶۴۱ 1998 MX34 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۲۶۴۱ 1998 NV ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۴۳ 1998 OB3 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۴۴ Matejbel ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۴۵ Rotblat ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۴۶ 1998 OB8 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۴۷ Levi-Strauss ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۴۸ 1998 OG9 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۴۹ 1998 OD12 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۵۰ 1998 OG12 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۲۶۵۰ 1998 QW ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۵۲ 1998 QV1 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۵۳ 1998 QW2 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۵۴ 1998 QA5 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۵۵ 1998 QC7 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۵۶ Aaronburrows ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۵۷ 1998 QN8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۵۸ 1998 QQ8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۵۹ 1998 QW11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۰ 1998 QB16 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۱ 1998 QP17 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۲ 1998 QL18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۳ 1998 QV19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۴ 1998 QY22 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۵ 1998 QL23 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۶ Josephchurch ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۷ 1998 QA26 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۸ 1998 QF26 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۶۹ 1998 QX32 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۰ 1998 QO35 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۱ 1998 QL36 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۲ 1998 QV37 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۳ 1998 QR38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۴ 1998 QF39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۵ Davidcohn ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۶ 1998 QS41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۷ 1998 QY41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۸ 1998 QB42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۷۹ Amydavid ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۰ 1998 QB44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۱ 1998 QL44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۲ 1998 QU47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۳ 1998 QB48 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۴ 1998 QO50 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۵ Dominguez ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۶ Mishchenko ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۷ 1998 QJ64 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۸ 1998 QB77 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۸۹ 1998 QQ84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۹۰ 1998 QU96 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۹۱ 1998 QD99 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۹۲ Carfrekahl ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۹۳ 1998 QF102 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۹۴ Tyndall ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۹۵ 1998 QQ104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۹۶ 1998 QT105 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۲۲۶۹۷ Manek ۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۶۹۸ 1998 RA5 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۶۹۹ 1998 RU22 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۰ 1998 RP37 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۱ Cyannaskye ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۲ 1998 RO40 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۳ 1998 RO44 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۴ 1998 RZ52 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۵ Erinedwards ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۶ Ganguly ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۷ Jackgrundy ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۸ 1998 RK66 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۰۹ 1998 RR73 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۰ 1998 RF75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۱ 1998 RZ75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۲ 1998 RF78 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۳ 1998 RK79 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۴ 1998 SR2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۵ 1998 SQ6 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۶ 1998 SV9 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۷ 1998 SF13 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۸ 1998 SY15 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۱۹ 1998 SH25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۰ 1998 SF49 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۱ 1998 ST50 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۲ 1998 SE54 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۳ 1998 SS58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۴ Byatt ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۵ Drabble ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۶ 1998 SZ72 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۷ 1998 SV82 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۸ 1998 SH106 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۲۹ Anthennig ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۰ Jacobhurwitz ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۱ 1998 SD122 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۲ Jakpor ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۳ 1998 SN132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۴ Theojones ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۵ 1998 SZ134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۶ Kamitaki ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۷ 1998 SY139 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۸ 1998 SL142 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۳۹ 1998 SA144 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۰ Rayleigh ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۱ 1998 SQ154 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۲ 1998 TX5 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۳ 1998 TD18 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۴ Esterantonucci ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۵ 1998 TN34 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۶ 1998 UC7 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۷ 1998 UD7 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۸ 1998 UW8 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۴۹ 1998 UF19 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۰ 1998 US20 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۱ 1998 UA27 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۲ 1998 VS34 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۲ 1998 WT ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۴ 1998 WJ8 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۵ 1998 WO9 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۶ Manpreetkaur ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۷ Klimcak ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۸ Lemp ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۵۹ 1998 XA4 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۶۰ 1998 XR4 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۶۱ 1998 YH4 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۶۲ 1998 YM12 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۲۷۶۳ 1999 AW3 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۲۲۷۶۴ 1999 AX3 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۲۲۷۶۵ 1999 AR5 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۹
۲۲۷۶۶ 1999 AE7 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۲۷۶۷ 1999 AL21 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۲۷۶۸ 1999 AU32 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۲۲۷۶۹ Aurelianora ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۰ 1999 BR14 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۱ 1999 CU3 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۲ 1999 CU17 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۳ 1999 CV17 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۴ 1999 CA19 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۵ Jasonelloyd ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۶ Matossian ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۷ McAliley ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۸ 1999 CN63 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۲۷۷۹ 1999 FU24 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۲۷۸۰ McAlpine ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۲۷۸۱ 1999 GN4 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۲۲۷۸۲ Kushalnaik ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۲۲۷۸۳ 1999 GT52 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۲۲۷۸۴ Theresaoei ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۲۷۸۵ 1999 JP62 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۲۷۸۶ Willipete ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۲۷۸۷ 1999 JL81 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۲۲۷۸۸ 1999 JA136 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۲۲۷۸۹ 1999 KA4 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۰ 1999 KP4 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۱ Twarog ۱۴ ژوئن ۱۹۹۹
۲۲۷۹۱ 1999 NU ۷ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۳ 1999 NW1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۴ Lindsayleona ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۵ 1999 NX14 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۶ 1999 NH18 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۷ 1999 NO18 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۸ 1999 NU18 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۷۹۹ 1999 NH21 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۸۰۰ 1999 NY22 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۸۰۱ 1999 NP39 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۲۸۰۲ 1999 PK6 ۱۳ اوت ۱۹۹۹
۲۲۸۰۲ 1999 RV ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۰۴ 1999 RZ1 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۰۵ 1999 RR2 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۰۶ 1999 RZ3 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۰۷ 1999 RK7 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۰۸ 1999 RU12 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۰۹ Kensiequade ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۰ Rawat ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۱ 1999 RS15 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۲ Ricker ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۳ 1999 RY17 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۴ 1999 RJ18 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۵ Sewell ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۶ 1999 RL21 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۷ Shankar ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۸ 1999 RX25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۱۹ Davidtao ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۰ 1999 RM31 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۱ 1999 RS33 ۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۲ 1999 RT35 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۳ 1999 RN38 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۳ 1999 RP۳۸
۲۲۸۲۵ 1999 RO39 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۶ 1999 RR42 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۷ 1999 RQ45 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۸ Jaynethomp ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۲۹ Paigerin ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۰ Tinker ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۱ Trevanvoorth ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۲ 1999 RM54 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۳ Scottyu ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۴ 1999 RL76 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۵ Rickgardner ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۶ Leeannragasa ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۷ Richardcruz ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۸ Darcyhampton ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۳۹ Richlawrence ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۰ Villarreal ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۱ 1999 RK105 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۲ Alenashort ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۳ Stverak ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۴ 1999 RU111 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۵ 1999 RA115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۶ Fredwhitaker ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۷ Utley ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۸ Chrisharriot ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۴۹ 1999 RZ125 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۰ 1999 RZ126 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۱ 1999 RX127 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۲ Kinney ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۳ 1999 RH130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۴ 1999 RY131 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۵ Donnajones ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۶ Stevenzeiher ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۷ Hyde ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۸ Suesong ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۵۹ 1999 RF146 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۰ Francylemp ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۱ 1999 RY149 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۲ Janinedavis ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۳ Namarkarian ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۴ 1999 RO161 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۵ Amymoffett ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۶ 1999 RQ179 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۷ 1999 RZ184 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۸ Karst ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۶۹ Brianmcfar ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۰ Rosing ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۱ Ellenoei ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۲ Williamweber ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۳ Heatherholt ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۴ Haydeephelps ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۵ Lanejackson ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۶ 1999 RR198 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۷ Reginamiller ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۸ 1999 RA202 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۷۹ 1999 RJ211 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۰ 1999 RL224 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۱ 1999 RJ227 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۲ 1999 RV230 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۳ 1999 RC231 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۴ 1999 RK236 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۵ 1999 RS239 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۶ 1999 SB2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۷ 1999 SX3 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۸ 1999 SL4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۸۹ Donnablaney ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۰ Ruthaellis ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۱ 1999 SO11 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۲ 1999 SV16 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۳ 1999 SD18 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۳ 1999 TW ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۵ 1999 TV5 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۶ 1999 TU6 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۷ 1999 TH7 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۸ Falce ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۸۹۹ 1999 TO14 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۰ Trudie ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۱ Ivanbella ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۲ 1999 TH17 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۳ 1999 TU18 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۴ 1999 TL19 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۵ Liciniotoso ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۶ Lisauckis ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۶ Lisauckis TL۲۶
۲۲۹۰۸ Bayefsky-Anand ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۰۹ Gongmyunglee ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۰ Ruiwang ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۱ Johnpardon ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۲ Noraxu ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۳ Brockman ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۴ 1999 TU36 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۵ 1999 TA40 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۶ 1999 TX40 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۷ 1999 TA77 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۸ 1999 TZ80 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۱۹ Shuwan ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۰ Kaitduncan ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۱ Siyuanliu ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۲ Sophiecai ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۳ Kathrynblair ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۴ Deshpande ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۵ 1999 TH104 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۶ 1999 TK106 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۷ Blewett ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۸ Templehe ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۲۹ Seanwahl ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۰ 1999 TN128 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۱ 1999 TB132 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۲ Orenbrecher ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۳ Mareverett ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۴ 1999 TN155 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۵ 1999 TO155 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۶ Ricmccutchen ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۷ Nataliavella ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۸ Brilawrence ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۳۹ Handlin ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۰ Chyan ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۱ 1999 TG194 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۲ Alexacourtis ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۳ 1999 TV209 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۴ Sarahmarzen ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۵ Schikowski ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۶ 1999 TH218 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۷ Carolsuh ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۸ 1999 TR222 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۴۹ 1999 TH238 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۰ 1999 TO241 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۱ 1999 TA243 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۲ 1999 TF243 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۳ 1999 TW245 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۴ 1999 TU248 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۵ 1999 TH251 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۶ 1999 TK253 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۷ Vaintrob ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۸ Rohatgi ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۵۹ 1999 UY1 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۰ 1999 UE4 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۱ 1999 UM14 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۲ 1999 UH15 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۳ 1999 UN24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۴ 1999 UV28 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۵ 1999 UX40 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۶ 1999 UM45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۷ 1999 VK4 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۸ 1999 VB5 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۶۹ 1999 VD6 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۰ 1999 VT8 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۱ 1999 VY8 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۲ 1999 VR12 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۳ 1999 VW16 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۴ 1999 VN21 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۵ 1999 VR23 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۶ 1999 VY23 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۷ 1999 VF24 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۸ Nyrola ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۷۹ 1999 VG25 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۰ 1999 VL27 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۱ Katz ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۲ Emmacall ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۳ Schlingheyde ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۴ 1999 VP36 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۵ 1999 VY48 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۶ 1999 VX50 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۷ Rebeckaufman ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۸ Jimmyhom ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۸۹ Loriskopp ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۰ Mattbrenner ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۱ Jeffreyklus ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۲ Susansmith ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۳ Aferrari ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۴ Workman ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۵ Allenjanes ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۵ Allenjanes VP۷۰
۲۲۹۹۷ 1999 VT70 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۸ Waltimyer ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۲۹۹۹ Irizarry ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۰ 1999 VU87 ۷ نوامبر ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]