فهرست سیارک‌ها (۱۷۰۰۱–۱۸۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۷۰۰۱ - ۱۸۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۷۰۰۱ تا ۱۸۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۷۰۰۱ 1999 CT54 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۰۲ Kouzel ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۰۳ 1999 CE55 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۰۴ Sinkevich ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۰۵ 1999 CD63 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۰۶ 1999 CH63 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۰۷ 1999 CK65 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۰۸ 1999 CL65 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۰۹ 1999 CM70 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۰ 1999 CQ72 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۱ 1999 CC80 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۲ 1999 CY80 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۳ 1999 CA82 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۴ 1999 CY96 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۵ 1999 CN117 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۶ 1999 CV123 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۷ 1999 CJ138 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۸ 1999 DB1 ۱۸ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۱۹ Aldo ۲۳ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۲۰ Hopemeraengus ۲۴ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۲۱ 1999 DS6 ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۲۲ Huisjen ۱۸ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۰۲۳ Abbott ۷ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۲۴ Costello ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۲۵ Pilachowski ۱۳ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۲۶ 1999 EC8 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۲۷ 1999 EF12 ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۲۸ 1999 FJ5 ۱۸ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۲۹ Cuillandre ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۰ 1999 FC9 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۱ Piethut ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۲ Edlu ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۳ Rusty ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۴ Vasylshev ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۵ Velichko ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۶ Krugly ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۷ 1999 FV10 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۸ Wake ۲۶ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۳۹ Yeuseyenka ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۰ Almeida ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۱ Castagna ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۲ Madiraju ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۳ 1999 FJ30 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۴ Mubdirahman ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۵ Markert ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۶ Kenway ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۷ 1999 FP33 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۸ 1999 FD34 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۴۹ Miron ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۵۰ Weiskopf ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۵۱ Oflynn ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۵۲ 1999 FS51 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۵۳ 1999 FX56 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۰۵۴ 1999 GL2 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۵۵ 1999 GP3 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۵۶ Boschetti ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۵۷ 1999 GS4 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۵۸ Rocknroll ۱۳ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۵۹ Elvis ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۰ Mikecombi ۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۱ Tegler ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۲ Bardot ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۳ Papaloizou ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۴ 1999 GX16 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۵ 1999 GK17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۶ Ginagallant ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۷ 1999 GF19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۸ 1999 GO19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۶۹ 1999 GD20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۰ 1999 GG20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۱ 1999 GK21 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۲ Athiviraham ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۳ Alexblank ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۴ 1999 GQ36 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۵ Pankonin ۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۶ Betti ۱۸ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۷ Pampaloni ۲۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۸ Sellers ۲۴ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۷۹ Lavrovsky ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۸۰ 1999 HE9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۰۸۱ Jaytee ۸ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۸۲ 1999 JC3 ۹ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۸۳ 1999 JB4 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۸۴ 1999 JV14 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۸۵ 1999 JM16 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۸۶ Ruima ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۸۷ 1999 JC19 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۸۸ Giupalazzolo ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۸۹ Mercado ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۰ Mundaca ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۱ Senthalir ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۲ Sharanya ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۳ 1999 JH22 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۴ 1999 JV25 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۵ Mahadik ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۶ 1999 JX26 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۷ Ronneuman ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۸ Ikedamai ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۰۹۹ 1999 JE37 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۰ Kamiokanatsu ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۱ Sakenova ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۲ Begzhigitova ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۳ Kadyrsizova ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۴ McCloskey ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۵ 1999 JC47 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۶ 1999 JT48 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۷ 1999 JJ51 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۸ Patricorbett ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۰۹ 1999 JF52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۰ 1999 JG52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۱ 1999 JH52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۲ 1999 JM52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۳ 1999 JE54 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۴ 1999 JJ54 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۵ Justiniano ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۶ 1999 JO57 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۷ 1999 JL58 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۸ 1999 JM58 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۱۹ Alexisrodrz ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۰ 1999 JP60 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۱ Fernandonido ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۲ 1999 JH63 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۳ 1999 JQ63 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۴ 1999 JC65 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۵ 1999 JB68 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۶ 1999 JH68 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۷ 1999 JE69 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۸ 1999 JS75 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۲۹ 1999 JM78 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۰ 1999 JV79 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۱ 1999 JL80 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۲ 1999 JV80 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۳ 1999 JC81 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۴ 1999 JX81 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۵ 1999 JD82 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۶ 1999 JE82 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۷ 1999 JK84 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۸ 1999 JM84 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۳۹ Malyshev ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۰ 1999 JU86 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۱ 1999 JV94 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۲ 1999 JQ95 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۳ 1999 JN97 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۴ 1999 JW98 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۵ 1999 JG99 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۶ 1999 JB102 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۷ 1999 JF102 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۸ 1999 JJ105 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۴۹ 1999 JM105 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۰ 1999 JP109 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۱ 1999 JB114 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۲ 1999 JA118 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۳ 1999 JK119 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۴ 1999 JS121 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۵ 1999 KZ1 ۱۶ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۶ Kennethseitz ۱۹ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۷ 1999 KP6 ۲۱ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۸ 1999 KA8 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۵۹ 1999 KG15 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۷۱۶۰ 1999 LT10 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۱۷۱۶۱ 1999 LQ13 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۷۱۶۲ 1999 LX13 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۷۱۶۳ Vasifedoseev ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۷۱۶۴ 1999 LP24 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۷۱۶۵ 1999 LS27 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۷۱۶۶ Secombe ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹
۱۷۱۶۶ 1999 NB ۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۷۱۶۸ 1999 NP3 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۷۱۶۹ Tatarinov ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۷۱۷۰ Vsevustinov ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۷۱۷۱ 1999 NB38 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۷۱۷۲ 1999 NZ41 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۷۱۷۳ Evgenyamosov ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۷۴ 1999 RX53 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۷۵ 1999 SS3 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۷۶ Viktorov ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۷۷ 1999 TA41 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۷۱۷۸ 1999 TK218 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۷۱۷۹ Codina ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۰ 1999 TS291 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۱ 1999 UM3 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۱ 1999 VU ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۳ 1999 VO2 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۴ Carlrogers ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۵ Mcdavid ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۶ Sergivanov ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۷ 1999 VM72 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۸ 1999 WC2 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۸۹ 1999 WU3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۹۰ Retopezzoli ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۹۱ 1999 XS107 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۹۲ Loharu ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۹۳ Alexeybaran ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۹۴ 1999 XA221 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۹۵ Jimrichardson ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۹۶ Mastrodemos ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۷۱۹۷ Matjazbone ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۱۹۸ Gorjup ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۱۹۹ 2000 AT40 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۰ 2000 AF47 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۱ Matjazhumar ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۲ 2000 AJ64 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۳ 2000 AM64 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۴ 2000 AR75 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۵ 2000 AM105 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۶ 2000 AJ125 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۷ 2000 AW126 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۸ Pokrovska ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۰۹ 2000 AH148 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۰ 2000 AY172 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۱ Brianfisher ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۲ 2000 AV183 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۳ 2000 AF186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۴ 2000 AR189 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۵ Slivan ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۶ Scottstuart ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۷ 2000 AR243 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۸ 2000 BV16 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۷۲۱۸ 2000 CV ۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۰ Johnpenna ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۱ 2000 CZ28 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۲ Perlmutter ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۳ 2000 CX56 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۴ Randoross ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۵ Alanschorn ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۶ 2000 CC76 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۷ 2000 CW80 ۱۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۸ 2000 CJ94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۲۹ 2000 CR97 ۱۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۳۰ 2000 CX116 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۳۱ 2000 CB122 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۳۲ 2000 DE3 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۳۳ Stanshapiro ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۷۲۳۴ 2000 EL11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۳۵ 2000 EC29 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۳۶ 2000 EK45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۳۷ 2000 EC50 ۷ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۳۸ 2000 EP56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۳۹ 2000 EH95 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۴۰ Gletorrence ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۴۱ Wooden ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۴۲ Leslieyoung ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۴۳ 2000 FX35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۴۴ 2000 FF50 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۷۲۴۵ 2000 GS42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۴۶ 2000 GL74 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۴۷ Vanverst ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۴۸ 2000 GC107 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۴۹ Eliotyoung ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۰ Genelucas ۱۱ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۱ Vondracek ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۲ 2000 GJ127 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۳ Vonsecker ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۴ 2000 GG137 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۵ 2000 GS163 ۱۱ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۶ 2000 HZ22 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۷ Strazzulla ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۸ Whalen ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۷۲۵۹ 2000 JE1 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۰ 2000 JQ58 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۱ 2000 JB62 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۲ Winokur ۹ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۳ 2000 JL65 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۴ 2000 JM66 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۵ Debennett ۶ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۶ 2000 KT6 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۷ 2000 KY48 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۸ 2000 KZ50 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۱۷۲۶۹ Dicksmith ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۰ 2000 LB2 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۱ 2000 LL2 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۲ 2000 LU4 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۳ Karnik ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۴ 2000 LC16 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۵ 2000 LX19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۶ 2000 LU22 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۷ Jarrydlevine ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۸ Viggh ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۷۹ Jeniferevans ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۸۰ Shelly ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۸۱ Mattblythe ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۸۲ 2000 LS34 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۸۳ Ustinov ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۸۴ 2000 MJ5 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۷۲۸۵ Bezout ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۷۲۸۶ Bisei ۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۷۲۸۷ 2000 NP10 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۷۲۸۸ 2000 NZ10 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۷۲۸۸ 2037 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 2060 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 2547 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 2656 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 2743 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 2787 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 2827 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 3541 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 3560 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 4031 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 4168 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 4321 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 4609 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 4610 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 4629 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۲۸۸ 4637 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ Caniff ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ 4865 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ 4895 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ 6079 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ 6528 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ 6574 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ 6584 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ 7622 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۱۷۳۰۵ 9542 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۷۳۱۴ Aisakos ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۱۵ 1089 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۱۶ 1198 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۱۷ 1208 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۱۸ 2091 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۱۹ 3078 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۰ 3182 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۱ 3188 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۲ 3274 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۳ 3284 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۴ 3292 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۵ 3300 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۶ 4023 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۷ 4155 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۷۳۲۸ 1176 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۲۹ 1277 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۰ 1358 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۱ 2056 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۲ 2120 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۳ 2174 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۴ 2275 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۵ 2281 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۶ 3193 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۷ 3198 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۸ 3212 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۳۹ 4060 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۴۰ 4096 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۴۱ 4120 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۴۲ 5185 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۴۳ 1111 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۷۳۴۴ 1120 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۷۳۴۵ 2216 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۷۳۴۶ 2395 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۷۳۴۷ 3449 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۷۳۴۸ 4166 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۷۳۴۹ 4353 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۷۳۴۹ 1968 OJ ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۸
۱۷۳۵۱ Pheidippos ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۷۳۵۲ 1975 SG1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۱۷۳۵۲ 1975 TE ۱۰ اکتبر ۱۹۷۵
۱۷۳۵۴ Matrosov ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۱۷۳۵۴ 1978 NK ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۸
۱۷۳۵۶ Vityazev ۹ اوت ۱۹۷۸
۱۷۳۵۷ 1978 QH3 ۲۳ اوت ۱۹۷۸
۱۷۳۵۸ Lozino-Lozinskij ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۷۳۵۹ 1978 UP4 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۱۷۳۶۰ 1978 UX5 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۱۷۳۶۱ 1978 UF7 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۱۷۳۶۲ 1978 UT7 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۱۷۳۶۳ 1978 VF3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۷۳۶۴ 1978 VR10 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۷۳۶۵ 1978 VF11 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۷۳۶۶ 1979 OV4 ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۹
۱۷۳۶۷ 1979 OU11 ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۹
۱۷۳۶۸ 1979 QV1 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۱۷۳۶۹ 1979 QR2 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۱۷۳۶۹ 1980 CJ ۱۳ فوریه ۱۹۸۰
۱۷۳۶۹ 1981 DT ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۷۳۶۹ 1981 DV ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۷۳۷۳ 1981 EQ3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۷۴ 1981 EF4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۷۵ 1981 EJ4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۷۶ 1981 EQ4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۷۷ 1981 EF5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۷۸ 1981 EM5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۷۹ 1981 ED8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۰ 1981 EB10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۱ 1981 EC11 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۲ 1981 EH11 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۳ 1981 EE12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۴ 1981 EM12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۵ 1981 EU13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۶ 1981 EA23 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۷ 1981 EV23 ۳ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۸ 1981 EZ24 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۸۹ 1981 EN30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۰ 1981 EZ37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۱ 1981 EK39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۲ 1981 EY40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۳ 1981 EA41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۴ 1981 ER42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۵ 1981 EA44 ۶ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۶ 1981 EK45 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۷ 1981 EF48 ۶ مارس ۱۹۸۱
۱۷۳۹۸ 1982 UR2 ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۱۷۳۹۹ Andysanto ۶ سپتامبر ۱۹۸۳
۱۷۴۰۰ 1985 PL1 ۱۳ اوت ۱۹۸۵
۱۷۴۰۱ 1985 RP3 ۷ سپتامبر ۱۹۸۵
۱۷۴۰۱ 1985 UF ۲۰ اکتبر ۱۹۸۵
۱۷۴۰۳ 1986 EL5 ۶ مارس ۱۹۸۶
۱۷۴۰۴ 1986 TZ3 ۴ اکتبر ۱۹۸۶
۱۷۴۰۵ 1986 VQ2 ۴ نوامبر ۱۹۸۶
۱۷۴۰۵ 1987 DO ۲۵ فوریه ۱۹۸۷
۱۷۴۰۵ 1987 TG ۱۴ اکتبر ۱۹۸۷
۱۷۴۰۸ McAdams ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷
۱۷۴۰۹ 1988 BA4 ۱۹ ژانویه ۱۹۸۸
۱۷۴۱۰ 1988 CQ4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۱۷۴۱۱ 1988 DF3 ۲۲ فوریه ۱۹۸۸
۱۷۴۱۲ Kroll ۲۴ مه ۱۹۸۸
۱۷۴۱۳ 1988 RT4 ۱ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۱۴ 1988 RN10 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۱۵ 1988 RO10 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۱۶ 1988 RR10 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۱۷ 1988 RY10 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۱۸ 1988 RT12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۱۹ 1988 RH13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۲۰ 1988 RL13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۲۱ 1988 SW1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۲۲ 1988 SE2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۲۳ 1988 SK2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۲۴ 1988 SP2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۷۴۲۵ 1989 AM3 ۴ ژانویه ۱۹۸۹
۱۷۴۲۶ 1989 CS1 ۵ فوریه ۱۹۸۹
۱۷۴۲۷ Poe ۴ فوریه ۱۹۸۹
۱۷۴۲۸ Charleroi ۲۸ فوریه ۱۹۸۹
۱۷۴۲۹ 1989 GD1 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۷۴۲۹ 1989 KF ۳۱ مه ۱۹۸۹
۱۷۴۲۹ 1989 RT ۳ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۲۹ 1989 SR ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۳۳ 1989 SV2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۳۴ 1989 SN3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۳۴ 1989 SP۳
۱۷۴۳۶ 1989 SV3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۳۷ 1989 SC4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۳۸ 1989 SQ4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۳۹ 1989 TR3 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۱۷۴۴۰ 1989 TP14 ۲ اکتبر ۱۹۸۹
۱۷۴۴۰ 1989 UE ۲۰ اکتبر ۱۹۸۹
۱۷۴۴۲ 1989 UO5 ۳۰ اکتبر ۱۹۸۹
۱۷۴۴۳ 1989 UU5 ۳۰ اکتبر ۱۹۸۹
۱۷۴۴۴ 1989 VQ1 ۳ نوامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۴۵ Avatcha ۲۸ دسامبر ۱۹۸۹
۱۷۴۴۶ Mopaku ۲۳ ژانویه ۱۹۹۰
۱۷۴۴۷ Heindl ۲۵ آوریل ۱۹۹۰
۱۷۴۴۸ 1990 HU1 ۲۷ آوریل ۱۹۹۰
۱۷۴۴۹ 1990 OD5 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰
۱۷۴۵۰ 1990 QO4 ۲۳ اوت ۱۹۹۰
۱۷۴۵۱ 1990 QF8 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۱۷۴۵۲ Amurreka ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۱۷۴۵۳ 1990 RQ9 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۵۴ 1990 SA7 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۵۵ 1990 SH7 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۵۶ 1990 SS7 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۵۷ 1990 SC11 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۵۸ Dick ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۱۷۴۵۹ Andreashofer ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۰ Mang ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۱ 1990 UD1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۲ 1990 UP1 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۳ 1990 UO5 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۴ 1990 VX1 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۵ Inawashiroko ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۶ 1990 VL4 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۷ 1990 VE6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۸ 1990 WT6 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۰
۱۷۴۶۸ 1991 BT ۱۹ ژانویه ۱۹۹۱
۱۷۴۶۸ 1991 BX ۱۹ ژانویه ۱۹۹۱
۱۷۴۷۱ 1991 EO2 ۱۱ مارس ۱۹۹۱
۱۷۴۷۲ Dinah ۱۷ مارس ۱۹۹۱
۱۷۴۷۳ 1991 FM3 ۲۱ مارس ۱۹۹۱
۱۷۴۷۴ 1991 GK5 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۷۴۷۵ 1991 GA7 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۷۴۷۶ 1991 GG7 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۷۴۷۷ 1991 GN9 ۱۰ آوریل ۱۹۹۱
۱۷۴۷۷ 1991 LQ ۱۳ ژوئن ۱۹۹۱
۱۷۴۷۹ 1991 PV9 ۱۳ اوت ۱۹۹۱
۱۷۴۸۰ 1991 PE10 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۷۴۸۱ 1991 PE11 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۷۴۸۲ 1991 PY14 ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۷۴۸۲ 1991 RA ۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۷۴۸۴ Ganghofer ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۷۴۸۵ 1991 RP9 ۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۷۴۸۶ Hodler ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۷۴۸۶ 1991 SY ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۷۴۸۸ Mantl ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۱۷۴۸۹ Trenker ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۱۷۴۹۰ 1991 UC3 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱
۱۷۴۹۱ 1991 UM3 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱
۱۷۴۹۲ Hippasos ۱۰ دسامبر ۱۹۹۱
۱۷۴۹۳ Wildcat ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱
۱۷۴۹۴ 1992 AM3 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۲
۱۷۴۹۴ 1992 DY ۲۷ فوریه ۱۹۹۲
۱۷۴۹۶ Augustinus ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۷۴۹۷ 1992 DO6 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۷۴۹۸ 1992 EP4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۷۴۹۹ 1992 EJ5 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۷۵۰۰ 1992 EQ10 ۶ مارس ۱۹۹۲
۱۷۵۰۱ Tetsuro ۲۳ مارس ۱۹۹۲
۱۷۵۰۲ Manabeseiji ۲۳ مارس ۱۹۹۲
۱۷۵۰۳ 1992 FK1 ۲۶ مارس ۱۹۹۲
۱۷۵۰۴ 1992 GB2 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۷۵۰۵ 1992 GO2 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۷۵۰۶ 1992 GW4 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۷۵۰۷ 1992 HH5 ۲۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۷۵۰۸ Takumadan ۳ مه ۱۹۹۲
۱۷۵۰۹ Ikumadan ۴ مه ۱۹۹۲
۱۷۵۱۰ 1992 PD6 ۱ اوت ۱۹۹۲
۱۷۵۱۰ 1992 QN ۲۹ اوت ۱۹۹۲
۱۷۵۱۰ 1992 RN ۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۷۵۱۰ 1992 UM ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲
۱۷۵۱۴ 1992 UA1 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲
۱۷۵۱۵ 1992 UT1 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۲
۱۷۵۱۶ Kogayukihito ۲۸ اکتبر ۱۹۹۲
۱۷۵۱۷ 1992 WZ3 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۲
۱۷۵۱۸ Redqueen ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۱۷۵۱۹ Pritsak ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۱۷۵۲۰ 1993 BX2 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۳
۱۷۵۲۱ Kiek ۲۷ ژانویه ۱۹۹۳
۱۷۵۲۲ 1993 BL7 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۳
۱۷۵۲۳ 1993 FX2 ۲۳ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۲۴ 1993 FS4 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۲۵ 1993 FH5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۲۶ 1993 FV5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۲۷ 1993 FC14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۲۸ 1993 FX14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۲۹ 1993 FJ23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۰ 1993 FZ23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۱ 1993 FU25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۲ 1993 FD34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۳ 1993 FR36 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۴ 1993 FB40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۵ 1993 FF40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۶ 1993 FM40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۷ 1993 FN40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۸ 1993 FZ44 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۳۹ 1993 FR46 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۴۰ 1993 FX81 ۱۸ مارس ۱۹۹۳
۱۷۵۴۱ 1993 OL5 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۷۵۴۲ 1993 OW6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۷۵۴۳ Sosva ۱۴ اوت ۱۹۹۳
۱۷۵۴۴ 1993 RF2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۷۵۴۵ 1993 RZ3 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۷۵۴۶ 1993 SB2 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۷۵۴۷ 1993 SN2 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۷۵۴۸ 1993 SX6 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۷۵۴۹ 1993 TW12 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳
۱۷۵۵۰ 1993 TO18 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۷۵۵۱ 1993 TZ31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۷۵۵۲ 1993 TZ36 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۷۵۵۳ 1993 UQ5 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۷۵۵۳ 1993 VY ۹ نوامبر ۱۹۹۳
۱۷۵۵۵ 1993 VC5 ۴ نوامبر ۱۹۹۳
۱۷۵۵۵ 1993 WB ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳
۱۷۵۵۵ 1994 AX ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۱۷۵۵۸ 1994 AA1 ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۱۷۵۵۹ 1994 AR1 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۰ 1994 AD3 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۱ 1994 AE11 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۲ 1994 BG4 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۳ Tsuneyoshi ۵ فوریه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۴ 1994 CQ1 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۵ 1994 CG2 ۱۲ فوریه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۶ 1994 CE11 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۶ 1994 GP ۵ آوریل ۱۹۹۴
۱۷۵۶۸ 1994 GT8 ۱۱ آوریل ۱۹۹۴
۱۷۵۶۹ 1994 LB8 ۸ ژوئن ۱۹۹۴
۱۷۵۶۹ 1994 NQ ۶ ژوئیه ۱۹۹۴
۱۷۵۶۹ 1994 PV ۱۴ اوت ۱۹۹۴
۱۷۵۷۲ 1994 PX11 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۷۵۷۳ 1994 PJ13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۷۵۷۴ 1994 PT13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۷۵۷۵ 1994 PQ14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۷۵۷۶ 1994 PL25 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۷۵۷۷ 1994 PD38 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۷۵۷۷ 1994 QQ ۱۶ اوت ۱۹۹۴
۱۷۵۷۹ Lewkopelew ۵ اکتبر ۱۹۹۴
۱۷۵۷۹ 1994 VV ۳ نوامبر ۱۹۹۴
۱۷۵۸۱ 1994 VE1 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۱۷۵۸۱ 1994 WL ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۱۷۵۸۳ 1994 WV2 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴
۱۷۵۸۴ 1994 XF1 ۶ دسامبر ۱۹۹۴
۱۷۵۸۵ 1994 YC4 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۱۷۵۸۶ 1995 AT2 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۵
۱۷۵۸۶ 1995 BD ۲۰ ژانویه ۱۹۹۵
۱۷۵۸۸ 1995 BH2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۵
۱۷۵۸۹ 1995 BR10 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۷۵۸۹ 1995 CG ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۷۵۸۹ 1995 DG ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۱۷۵۸۹ 1995 DR ۲۲ فوریه ۱۹۹۵
۱۷۵۸۹ 1995 DV ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۱۷۵۹۴ 1995 DX5 ۲۳ فوریه ۱۹۹۵
۱۷۵۹۴ 1995 EO ۱ مارس ۱۹۹۵
۱۷۵۹۶ 1995 EP1 ۱۱ مارس ۱۹۹۵
۱۷۵۹۷ Stefanzweig ۴ مارس ۱۹۹۵
۱۷۵۹۸ 1995 KE2 ۲۳ مه ۱۹۹۵
۱۷۵۹۹ 1995 ON4 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۷۶۰۰ Dobrichovice ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۰۰ 1995 SS ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۰۰ Dobrichovice SO۱
۱۷۶۰۳ 1995 SG5 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۰۴ 1995 SO26 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۰۵ 1995 SR26 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۰۶ 1995 ST53 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۰۷ Taborsko ۲ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۰۷ 1995 TN ۱۲ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۰۷ 1995 UR ۱۸ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۰ 1995 UJ1 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۱ Jozkakubik ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۲ Whiteknight ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۳ 1995 UP7 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۴ 1995 UT7 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۵ 1995 UZ8 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۶ 1995 UE15 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۷ 1995 UD45 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۷ 1995 VO ۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۷ 1995 VT ۱ نوامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۱۷ 1995 WY ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۲۱ 1995 WD1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۲۲ 1995 WW2 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۲۳ 1995 WO42 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۵
۱۷۶۲۳ 1996 AT ۱۰ ژانویه ۱۹۹۶
۱۷۶۲۵ Joseflada ۱۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۷۶۲۶ 1996 AG2 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۷۶۲۷ Humptydumpty ۲۷ ژانویه ۱۹۹۶
۱۷۶۲۸ 1996 FB5 ۲۱ مارس ۱۹۹۶
۱۷۶۲۹ 1996 HN1 ۲۱ آوریل ۱۹۹۶
۱۷۶۳۰ 1996 HM21 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۷۶۳۱ 1996 HV21 ۲۱ آوریل ۱۹۹۶
۱۷۶۳۲ 1996 HW21 ۲۱ آوریل ۱۹۹۶
۱۷۶۳۲ 1996 JU ۱۱ مه ۱۹۹۶
۱۷۶۳۴ 1996 NM3 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۷۶۳۵ 1996 OC1 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۷۶۳۵ 1996 PQ ۹ اوت ۱۹۹۶
۱۷۶۳۷ Blaschke ۱۱ اوت ۱۹۹۶
۱۷۶۳۸ Sualan ۱۱ اوت ۱۹۹۶
۱۷۶۳۹ 1996 PA4 ۹ اوت ۱۹۹۶
۱۷۶۳۹ 1996 PA۷
۱۷۶۴۱ 1996 SW7 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۴۲ 1996 TY4 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۴۳ 1996 TJ5 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۴۴ 1996 TW8 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۴۵ 1996 TR14 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۴۶ 1996 TM36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۴۷ 1996 TR41 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۴۷ 1996 UU ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۴۹ 1996 UP1 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۰ 1996 UH5 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۱ Tajimi ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۲ Nepoti ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۳ Bochner ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۴ 1996 VK3 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۵ 1996 VL3 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۶ 1996 VL4 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۷ 1996 VO4 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۸ 1996 VS4 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۵۹ 1996 VX5 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۰ 1996 VP6 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۱ 1996 VW7 ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۲ 1996 VG30 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۳ 1996 VK30 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۴ 1996 VP30 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۴ 1996 WD ۱۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۴ 1996 XR ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۷ 1996 XT5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۸ 1996 XW5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۶۹ 1996 XF6 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۷۰ Liddell ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۷۱ 1996 XS19 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۷۲ 1996 XS25 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۷۳ Houkidaisen ۱۵ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۷۳ 1996 YG ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۷۳ 1996 YU ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۷۶۷۶ 1997 AG1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۷۷ 1997 AW2 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۷۸ 1997 AG3 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۷۹ 1997 AK4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۰ 1997 AW5 ۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۱ Tweedledum ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۲ 1997 AR12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۳ Kanagawa ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۴ 1997 AS16 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۵ 1997 AJ19 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۶ 1997 BC2 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۷ 1997 BN2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۸ 1997 BM3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷۶۸۸ 1997 CS ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۷۶۹۰ 1997 CY2 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۷۶۹۱ 1997 CF17 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۷۶۹۲ 1997 CX27 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۱۷۶۹۳ Wangdaheng ۱۵ فوریه ۱۹۹۷
۱۷۶۹۴ Jiranek ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۷۶۹۵ 1997 EE7 ۳ مارس ۱۹۹۷
۱۷۶۹۶ Bombelli ۸ مارس ۱۹۹۷
۱۷۶۹۷ 1997 EQ41 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۱۷۶۹۸ 1997 EW42 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۱۷۶۹۹ 1997 GX7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۷۷۰۰ 1997 GM40 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۷۷۰۱ 1997 GU41 ۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۷۷۰۲ Krystofharant ۱ مه ۱۹۹۷
۱۷۷۰۳ Bombieri ۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۰۴ 1997 UM5 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۷۷۰۵ 1997 UM24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷
۱۷۷۰۶ 1997 VA6 ۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۰۷ 1997 VM7 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۰۷ 1997 WB ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۰۹ 1997 WV1 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۰ 1997 WT2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۱ 1997 WA7 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۲ Fatherwilliam ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۳ 1997 WJ20 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۴ 1997 WR38 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۵ 1997 WZ39 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۶ 1997 WW43 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۶ 1997 XL ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۶ 1997 XZ ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۱۹ 1997 XV1 ۲ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۰ Manuboccuni ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۱ 1997 XT10 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۲ 1997 YT1 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۳ 1997 YA4 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۴ 1997 YZ5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۵ 1997 YQ7 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۶ 1997 YS10 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۷ 1997 YU11 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۸ 1997 YM12 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۲۹ 1997 YW14 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۱۷۷۳۰ 1998 AS4 ۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۱ 1998 AD10 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۲ 1998 AQ10 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۳ 1998 BS1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۴ Boole ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۵ 1998 BG7 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۶ 1998 BA12 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۷ Sigmundjahn ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۸ 1998 BS15 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۳۹ 1998 BY15 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۰ 1998 BC19 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۱ 1998 BS23 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۲ 1998 BP25 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۳ 1998 BA31 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۴ Jodiefoster ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۵ 1998 BG34 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۶ Haigha ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۷ 1998 BJ42 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۸ Uedashoji ۱ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۴۹ 1998 DW1 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۰ 1998 DZ1 ۱۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۱ 1998 DN3 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۲ 1998 DM4 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۳ 1998 DZ5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۴ 1998 DN8 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۵ 1998 DU11 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۶ 1998 DM13 ۲۵ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۷ 1998 DG15 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۸ 1998 DC18 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۵۹ Hatta ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۶۰ 1998 DU33 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۶۱ 1998 DV34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۶۲ 1998 DY34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۷۷۶۲ 1998 EG ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۶۴ Schatzman ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۶۵ 1998 EZ2 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۶۶ 1998 ES3 ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۶۷ 1998 EJ6 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۶۸ Tigerlily ۳ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۶۹ 1998 EM9 ۱۵ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۰ Baume ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۱ 1998 EA13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۲ 1998 EP13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۳ 1998 EX13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۴ 1998 ER14 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۴ 1998 FH ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۶ Troska ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۷ Ornicar ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۸ 1998 FT11 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۷۹ Migomueller ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۰ 1998 FY13 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۱ Kepping ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۲ 1998 FD26 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۳ 1998 FO29 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۴ Banerjee ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۵ Wesleyfuller ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۶ 1998 FL36 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۷ 1998 FT39 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۸ 1998 FT41 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۸۹ 1998 FJ49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۰ 1998 FN49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۱ 1998 FN54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۲ 1998 FR56 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۳ 1998 FO58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۴ Kowalinski ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۵ Elysiasegal ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۶ 1998 FM62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۷ 1998 FO62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۸ 1998 FC63 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۷۹۹ Petewilliams ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۰ 1998 FG66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۱ Zelkowitz ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۲ 1998 FA71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۳ Barish ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۴ 1998 FH71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۵ Svestka ۳۰ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۶ Adolfborn ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۷ Ericpearce ۱۹ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۸ 1998 FV74 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۰۹ 1998 FR78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۰ 1998 FM100 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۱ 1998 FH105 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۲ 1998 FH109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۳ 1998 FL109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۴ 1998 FH113 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۵ Kulawik ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۶ 1998 FY113 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۷ 1998 FU116 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۸ 1998 FE118 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۱۹ 1998 FK118 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۲۰ 1998 FZ125 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۲۱ Bolsche ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۲۲ 1998 FM135 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۷۸۲۳ Bartels ۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۲۳ 1998 GF ۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۲۵ 1998 GQ8 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۲۶ Normanwisdom ۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۲۶ 1998 HW ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۲۸ 1998 HK8 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۲۹ 1998 HX32 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۰ 1998 HR35 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۱ Ussery ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۲ Pitman ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۳ 1998 HO42 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۴ 1998 HL43 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۵ Anoelsuri ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۶ Canup ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۷ 1998 HQ92 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۸ 1998 HJ94 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۳۹ 1998 HN95 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۰ 1998 HG96 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۱ 1998 HZ96 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۲ Jorgegarcia ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۳ 1998 HD99 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۴ Judson ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۵ 1998 HY112 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۶ 1998 HB115 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۷ 1998 HQ115 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۸ 1998 HR133 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۴۹ 1998 HL134 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۵۰ 1998 HR150 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۷۸۵۱ Kaler ۱ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۵۲ 1998 JN1 ۱ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۵۳ Ronaldsayer ۱ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۵۴ 1998 JC4 ۵ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۵۵ Geffert ۱۹ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۵۶ Gomes ۱۸ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۵۷ Hsieh ۱۸ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۵۸ Beauge ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۵۹ Galinaryabova ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۰ Roig ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۱ 1998 KN24 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۲ 1998 KT28 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۳ 1998 KN30 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۴ 1998 KK38 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۵ 1998 KS39 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۶ 1998 KV45 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۷ 1998 KD46 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۸ 1998 KW46 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۷۸۶۹ Descamps ۲۰ ژوئن ۱۹۹۸
۱۷۸۷۰ 1998 QU92 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۱۷۸۷۱ 1998 RD58 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۷۸۷۲ 1998 SP22 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۷۸۷۳ 1998 XO96 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۷۸۷۴ 1998 YM3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۷۸۷۵ 1999 AQ2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۷۸۷۶ 1999 AX21 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۷۸۷۷ 1999 AZ22 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۷۸۷۸ 1999 AR25 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۷۸۷۹ Robutel ۲۲ ژانویه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۰ 1999 BA24 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۱ Radmall ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۲ Thielemann ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۳ Scobuchanan ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۴ Jeffthompson ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۵ Brianbeyt ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۶ 1999 CH118 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۷ 1999 DE1 ۱۷ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۸ 1999 DB3 ۲۱ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۸۹ Liechty ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۹۰ 1999 DU6 ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۷۸۹۱ Buraliforti ۶ مارس ۱۹۹۹
۱۷۸۹۲ Morecambewise ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۱۷۸۹۳ Arlot ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۱۷۸۹۳ 1999 FP ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۱۷۸۹۵ 1999 FZ2 ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۱۷۸۹۶ 1999 FW4 ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۱۷۸۹۷ Gallardo ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۸۹۸ Scottsheppard ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۸۹۹ Mariacristina ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۰ Leiferman ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۱ 1999 FT25 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۲ Britbaker ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۳ 1999 FS27 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۴ Annekoupal ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۵ Kabtamu ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۶ 1999 FG32 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۷ Danielgude ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۸ Chriskuyu ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۰۹ Nikhilshukla ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۱۰ Munyan ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۱۱ 1999 FF41 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۱۲ 1999 FV44 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۱۳ 1999 FT52 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۱۴ Joannelee ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۷۹۱۴ 1999 GU ۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۱۶ 1999 GZ3 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۱۷ Cartan ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۱۸ 1999 GE6 ۱۴ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۱۹ Licandro ۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۰ Zarnecki ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۱ Aldeobaldia ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۲ 1999 GS13 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۳ 1999 GY16 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۴ 1999 GA17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۵ Dougweinberg ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۶ Jameswu ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۷ Ghoshal ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۸ Neuwirth ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۲۹ 1999 GQ21 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۰ Kennethott ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۱ 1999 GA27 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۲ Viswanathan ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۳ Haraguchi ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۴ Deleon ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۵ Vinhoward ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۶ Nilus ۲۴ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۷ 1999 HO4 ۱۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۸ Tamsendrew ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۳۹ 1999 HH8 ۱۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۷۹۴۰ 1999 JK2 ۸ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۱ Horbatt ۶ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۲ Whiterabbit ۱۱ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۳ 1999 JZ6 ۸ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۴ 1999 JF7 ۸ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۵ Hawass ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۶ 1999 JC9 ۷ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۷ 1999 JV10 ۹ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۸ 1999 JQ15 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۴۹ 1999 JA18 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۰ Grover ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۱ Fenska ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۲ Folsom ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۳ 1999 JB20 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۴ Hopkins ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۵ Sedransk ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۶ Andrewlenoir ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۷ 1999 JE29 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۸ Schoof ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۵۹ Camierickson ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۰ Liberatore ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۱ Mariagorodnitsky ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۲ Andrewherron ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۳ Vonderheydt ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۴ 1999 JY41 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۵ Brodersen ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۶ 1999 JS43 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۷ Bacampbell ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۸ 1999 JX46 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۶۹ Truong ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۰ Palepu ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۱ Samuelhowell ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۲ Ascione ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۳ 1999 JP51 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۴ 1999 JL52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۵ 1999 JB53 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۶ Schulman ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۷ 1999 JR54 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۸ 1999 JS54 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۷۹ 1999 JS55 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۰ Vanschaik ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۱ 1999 JZ56 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۲ Simcmillan ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۳ Buhrmester ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۴ Ahantonioli ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۵ 1999 JC62 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۶ 1999 JF62 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۷ 1999 JQ62 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۸ Joannehsieh ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۸۹ 1999 JE64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۰ 1999 JK64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۱ Joshuaegan ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۲ Japellegrino ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۳ Kluesing ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۴ 1999 JF70 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۵ Jolinefan ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۶ 1999 JQ75 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۷ 1999 JN78 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۸ 1999 JN80 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۷۹۹۹ 1999 JO80 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۰ 1999 JX80 ۱۲ مه ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]