فهرست ستاره‌های ماهی پرنده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی ماهی پرنده است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
β Vol β 71878 41312 08h 25m 44.25s ‏ 11.5″ 08′ ‎−66° 3.77 1.17 108 K2IIIvar
γ2 Vol γ2 55865 34481 07h 08m 44.82s ‏ 57.1″ 29′ ‎−70° 3.78 0.59 142 G8IIIvar ستاره دوتایی با γ1 Vol
ζ Vol ζ 63295 37504 07h 41m 49.20s ‏ 22.1″ 36′ ‎−72° 3.93 0.86 134 K0III
δ Vol δ 57623 35228 07h 16m 49.83s ‏ 25.8″ 57′ ‎−67° 3.97 −2.56 660 F6II
α Vol α 78045 44382 09h 02m 26.80s ‏ 45.0″ 23′ ‎−66° 4.00 1.09 124 Am
ε Vol ε 68520 39794 08h 07m 55.84s ‏ 01.7″ 37′ ‎−68° 4.35 −2.12 642 B6IV
70514 40680 08h 18m 18.78s ‏ 47.7″ 36′ ‎−65° 5.06 0.27 296 K1III
53501 33682 06h 59m 50.58s ‏ 01.2″ 55′ ‎−67° 5.18 0.44 290 K3III
θ Vol θ 74405 42425 08h 39m 05.13s ‏ 11.9″ 23′ ‎−70° 5.19 0.86 239 A0V
η Vol η 71576 41003 08h 22m 04.52s ‏ 00.2″ 24′ ‎−73° 5.28 0.09 356 A0/A1IV/V
κ1 Vol κ1 71046 40817 08h 19m 49.00s ‏ 54.0″ 30′ ‎−71° 5.33 −0.06 390 B9III/IV یک بخش از سه ستاره یκ Vol
76143 43414 08h 50m 34.68s ‏ 35.6″ 47′ ‎−66° 5.34 1.74 171 F5IV
ι Vol ι 51557 32912 06h 51m 26.98s ‏ 48.5″ 57′ ‎−70° 5.41 −0.76 558 B7IV
72337 41451 08h 27m 16.79s ‏ 36.9″ 05′ ‎−70° 5.51 0.80 285 A0V
κ2 Vol κ2 71066 40834 08h 20m 00.56s ‏ 19.7″ 30′ ‎−71° 5.63 0.21 395 A0p بخشی از سه ستارهٔ κ Vol
γ1 Vol γ1 55864 34473 07h 08m 42.34s ‏ 50.4″ 29′ ‎−70° 5.68 2.41 147 F2 ستاره دوتایی با γ2 Vol
64484 38210 07h 49m 41.00s ‏ 45.5″ 11′ ‎−66° 5.78 0.04 458 B9V
77887 44283 09h 01m 08.49s ‏ 02.1″ 41′ ‎−68° 5.89 −0.95 762 M1III
71863 41321 08h 25m 51.62s ‏ 02.4″ 36′ ‎−64° 5.95 0.75 358 G8/K0III
75171 42895 08h 44m 30.05s ‏ 32.5″ 49′ ‎−65° 6.03 2.12 198 A9V
50002 32332 06h 44m 55.67s ‏ 01.6″ 26′ ‎−70° 6.10 −0.33 629 K3III
76270 43351 08h 49m 50.14s ‏ 04.5″ 33′ ‎−72° 6.10 −3.84 3165 A3m...
73468 41907 08h 32m 41.88s ‏ 25.1″ 21′ ‎−73° 6.11 0.77 381 G8III
63584 37720 07h 44m 13.10s ‏ 17.8″ 49′ ‎−69° 6.16 0.70 403 A0IV/V
62153 36914 07h 35m 21.66s ‏ 30.0″ 16′ ‎−74° 6.33 −1.01 959 B9
66920 39041 07h 59m 15.78s ‏ 38.8″ 14′ ‎−73° 6.33 0.84 409 A3III
75116 42850 08h 43m 54.33s ‏ 41.9″ 12′ ‎−68° 6.33 −1.21 1052 K3III:
49947 32222 06h 43m 36.73s ‏ 04.7″ 07′ ‎−73° 6.36 0.81 420 G8III
63513 37773 07h 44m 43.88s ‏ 19.4″ 04′ ‎−66° 6.37 −0.12 648 G6/G8III
60150 36346 07h 28m 51.40s ‏ 35.2″ 30′ ‎−64° 6.38 −0.22 681 K5III
55151 34270 07h 06m 14.30s ‏ 15.3″ 50′ ‎−68° 6.47 0.54 501 K0III
59640 35946 07h 24m 37.11s ‏ 14.7″ 28′ ‎−71° 6.49 2.04 253 A3V
49268 31977 06h 40m 57.56s ‏ 30.3″ 46′ ‎−71° 6.50 0.88 433 K1IIICN...
اچ‌دی ۷۶۷۰۰ 76700 43686 08h 53m 55.52s ‏ 03.6″ 48′ ‎−66° 8.13 4.25 195 G6V یک سیاره دارد(b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]