فهرست ستاره‌های ماهی جنوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی ماهی جنوب است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
فم‌الحوت α 24 216956 113368 22h 57m 38.83s ‏ 18.6″ 37′ ‎−29° 1.17 1.74 25 A3V Fom Alhout Algenubi,
Os Piscis Meridiani,
Os Piscis Meridionalis,
Os Piscis Notii,
Difda al Auwel;
۱۸مین ستاره درخشان; nearby; has a circumstellar disk
ε PsA ε 18 214748 111954 22h 40m 39.33s ‏ 37.0″ 02′ ‎−27° 4.18 −2.61 744 B8V
δ PsA δ 23 216763 113246 22h 55m 56.89s ‏ 22.9″ 32′ ‎−32° 4.20 0.61 170 G8III
β PsA β 17 213398 111188 22h 31m 30.29s ‏ 45.7″ 20′ ‎−32° 4.29 1.00 148 A1V Tien Kang
ι PsA ι 9 206742 107380 21h 44m 56.79s ‏ 32.0″ 01′ ‎−33° 4.35 0.36 205 B9.5V
γ PsA γ 22 216336 112948 22h 52m 31.56s ‏ 31.6″ 52′ ‎−32° 4.46 0.29 222 A0III
μ PsA μ 14 210049 109285 22h 08m 22.95s ‏ 18.2″ 59′ ‎−32° 4.50 1.49 130 A2V
τ PsA τ 15 210302 109422 22h 10m 08.48s ‏ 54.4″ 32′ ‎−32° 4.94 3.58 61 F6V
υ PsA υ 210066 109289 22h 08m 25.93s ‏ 37.4″ 02′ ‎−34° 4.99 −1.06 528 K4III
θ PsA θ 10 207155 107608 21h 47m 44.17s ‏ 53.9″ 53′ ‎−30° 5.02 −0.06 339 A1V
π PsA π 217792 113860 23h 03m 29.76s ‏ 58.6″ 44′ ‎−34° 5.12 2.84 93 A9V
210271 109404 22h 09m 55.71s ‏ 54.1″ 00′ ‎−34° 5.37 1.30 212 A5IV
η PsA η 12 209014 108661 22h 00m 50.22s ‏ 13.5″ 27′ ‎−28° 5.43 −2.03 1012 B8/B9V+...
λ PsA λ 16 210934 109789 22h 14m 18.74s ‏ 00.9″ 46′ ‎−27° 5.45 −0.51 508 B7V
217236 113532 22h 59m 35.76s ‏ 44.4″ 27′ ‎−29° 5.51 0.26 366 F0V
217484 113669 23h 01m 19.35s ‏ 14.1″ 51′ ‎−28° 5.55 −0.72 584 K3III
210848 109737 22h 13m 44.39s ‏ 51.3″ 10′ ‎−25° 5.58 1.43 221 F7II
214484 111809 22h 38m 51.46s ‏ 53.0″ 04′ ‎−33° 5.66 0.04 435 A0V
217303 113562 23h 00m 05.77s ‏ 50.4″ 09′ ‎−25° 5.66 −1.02 706 K0IICNIII
8 PsA 8 205471 106654 21h 36m 10.90s ‏ 17.2″ 10′ ‎−26° 5.73 2.07 176 A7/A8IV
214122 111600 22h 36m 35.47s ‏ 49.3″ 39′ ‎−31° 5.82 0.92 312 K2III
214690 111934 22h 40m 22.38s ‏ 30.1″ 39′ ‎−30° 5.88 −0.59 642 K2/K3III
213135 111045 22h 29m 45.94s ‏ 26.0″ 06′ ‎−27° 5.95 2.83 137 F0V
6 PsA 6 204854 106340 21h 32m 14.58s ‏ 40.6″ 56′ ‎−33° 5.97 0.46 412 A2V
209522 108975 22h 04m 36.76s ‏ 20.4″ 49′ ‎−26° 5.97 −1.73 1128 B3V (+B)
21 PsA 21 216210 112862 22h 51m 20.94s ‏ 10.6″ 32′ ‎−29° 5.99 0.71 370 G8/K0III
216761 113234 22h 55m 51.54s ‏ 59.5″ 37′ ‎−31° 6.09 −1.23 948 K3III
7 PsA 7 205529 106703 21h 36m 48.75s ‏ 52.4″ 02′ ‎−33° 6.10 1.79 237 A5V
19 PsA 19 214966 112102 22h 42m 22.08s ‏ 39.6″ 21′ ‎−29° 6.12 −0.23 607 M3III
211291 109990 22h 16m 37.44s ‏ 53.3″ 53′ ‎−25° 6.14 −0.07 568 K1II/III
217096 113447 22h 58m 35.01s ‏ 22.6″ 31′ ‎−35° 6.15 1.70 253 F7V
210739 109667 22h 12m 57.50s ‏ 39.8″ 19′ ‎−26° 6.19 2.37 189 A3V
205872 106907 21h 39m 06.07s ‏ 43.5″ 40′ ‎−33° 6.28 3.01 147 G8IV
215669 112501 22h 47m 19.21s ‏ 42.4″ 09′ ‎−34° 6.28 1.32 320 K1III
214599 111879 22h 39m 44.12s ‏ 32.0″ 19′ ‎−28° 6.30 0.53 466 K0/K1III
217358 113593 23h 00m 24.58s ‏ 36.3″ 37′ ‎−25° 6.30 0.71 428 K1III
215782 112567 22h 47m 56.13s ‏ 42.3″ 54′ ‎−25° 6.31 0.31 517 G8III
216042 112746 22h 49m 59.25s ‏ 19.4″ 48′ ‎−32° 6.34 2.12 228 F0V
210111 109306 22h 08m 42.63s ‏ 32.7″ 07′ ‎−33° 6.37 1.89 257 A2III/IV
208285 108259 21h 55m 55.60s ‏ 21.1″ 36′ ‎−30° 6.41 0.90 412 G8III
205265 106564 21h 34m 52.99s ‏ 45.9″ 41′ ‎−29° 6.42 −0.22 695 B8IIIw
ζ PsA ζ 213296 111138 22h 30m 53.75s ‏ 24.8″ 04′ ‎−26° 6.43 0.99 399 K1III
210300 109412 22h 10m 00.13s ‏ 33.0″ 17′ ‎−28° 6.44 1.27 353 A5V
13 PsA 13 209476 108952 22h 04m 23.83s ‏ 59.5″ 54′ ‎−29° 6.45 −1.55 1299 K5III
214462 111801 22h 38m 44.70s ‏ 53.5″ 44′ ‎−28° 6.46 1.00 403 K1III
TW PsA 216803 113283 22h 56m 23.83s ‏ 54.6″ 33′ ‎−31° 6.48 7.07 25 K4Vp BY Dra variable; nearby; may be related to Fomalhaut
5 PsA 5 204394 106067 21h 29m 03.73s ‏ 18.7″ 14′ ‎−31° 6.52 1.21 377 A1V
Lacaille 9352 217987 114046 23h 05m 52.04s ‏ 11.1″ 51′ ‎−35° 7.34 9.75 11 M0.5V ۱۰مین ستاره نزدیک سیستم ستراه‌ای
HD 216770 216770 113238 22h 55m 53.70s ‏ 31.6″ 39′ ‎−26° 8.10 5.21 124 K1V یک سیاره دارد(b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]