فهرست ستاره‌های تاج شمالی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی تاج شمالی است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α CrB α 5 139006 76267 15h 34m 41.19s ‏ 53.7″ 42′ ‎+26° 2.22 0.42 75 A0V Alphecca, Alphacca, Alphekka, Gemma, Gnosia, Gnosia Stella Coronae, Asteroth, Ashtaroth
β CrB β 3 137909 75695 15h 27m 49.85s ‏ 19.8″ 06′ ‎+29° 3.66 0.94 114 F0p Nusakan
γ CrB γ 8 140436 76952 15h 42m 44.64s ‏ 43.9″ 17′ ‎+26° 3.81 0.57 145 A1Vs
θ CrB θ 4 138749 76127 15h 32m 55.80s ‏ 33.0″ 21′ ‎+31° 4.14 −0.76 311 B6Vnn
ε CrB ε 13 143107 78159 15h 57m 35.30s ‏ 40.9″ 52′ ‎+26° 4.14 −0.10 230 K3III
δ CrB δ 10 141714 77512 15h 49m 35.70s ‏ 06.8″ 04′ ‎+26° 4.59 1.06 165 G5III-IV
ζ2 CrB ζ2 7 139891 76669 15h 39m 22.68s ‏ 09.0″ 38′ ‎+36° 4.64 −1.17 473 B7V+...
τ CrB τ 16 145328 79119 16h 08m 58.33s ‏ 24.4″ 29′ ‎+36° 4.73 2.03 113 K0III-IV
κ CrB κ 11 142091 77655 15h 51m 13.94s ‏ 29.6″ 39′ ‎+35° 4.79 2.32 101 K0III-IV یک سیاره دارد (b)
ξ CrB ξ 19 147677 80181 16h 22m 05.89s ‏ 30.2″ 53′ ‎+30° 4.86 1.11 184 K0III
ι CrB ι 14 143807 78493 16h 01m 26.59s ‏ 03.9″ 51′ ‎+29° 4.98 −0.18 351 A0p...
η CrB A η 2 137107 75312 15h 23m 12.23s ‏ 17.7″ 17′ ‎+30° 4.99 3.64 61 G2V ستاره دوتایی
μ CrB μ 6 139153 76307 15h 35m 14.90s ‏ 36.2″ 00′ ‎+39° 5.14 −1.08 571 M2III
ν1 CrB ν1 20 147749 80197 16h 22m 21.42s ‏ 56.9″ 47′ ‎+33° 5.20 −0.96 555 M2III
σ CrB A σ 17 146361 79607 16h 14m 41.04s ‏ 31.8″ 51′ ‎+33° 5.23 3.55 71 F8V ستاره دوتایی
ρ CrB ρ 15 143761 78459 16h 01m 02.80s ‏ 19.4″ 18′ ‎+33° 5.39 4.18 57 G2V یک سسیاره دارد (b)
ν2 CrB ν2 21 147767 80214 16h 22m 29.22s ‏ 12.1″ 42′ ‎+33° 5.40 −0.72 545 K5III
λ CrB λ 12 142908 78012 15h 55m 47.57s ‏ 48.3″ 56′ ‎+37° 5.43 2.34 135 F0IV
ο CrB ο 1 136512 75049 15h 20m 08.64s ‏ 58.7″ 36′ ‎+29° 5.51 0.89 274 K0III
π CrB π 9 140716 77048 15h 43m 59.32s ‏ 57.0″ 30′ ‎+32° 5.57 1.16 249 G9III:
143435 78276 15h 58m 57.70s ‏ 37.3″ 38′ ‎+36° 5.61 −1.59 898 K5III
145849 79358 16h 11m 48.06s ‏ 30.6″ 25′ ‎+36° 5.62 −0.74 610 K3III SB
144208 78649 16h 03m 19.36s ‏ 54.6″ 37′ ‎+36° 5.79 −0.84 691 A2V+...
υ CrB υ 18 146738 79757 16h 16m 44.77s ‏ 01.1″ 09′ ‎+29° 5.80 −1.22 825 A3V
R CrB 141527 77442 15h 48m 34.42s ‏ 24.4″ 09′ ‎+28° 5.89 −5.45 6037 C0,0 (F8pe) prototype of R CrB variables
η CrB B η 2 137108 15h 23m 12.30s ‏ 16.0″ 17′ ‎+30° 6.08 همدم با η CrB
139761 76617 15h 38m 48.86s ‏ 30.3″ 40′ ‎+34° 6.12 0.37 460 K0
146537 79686 16h 15m 47.34s ‏ 19.8″ 25′ ‎+27° 6.14 0.48 442 K2
139284 76366 15h 35m 49.19s ‏ 26.2″ 22′ ‎+38° 6.30 −0.31 683 K2
145802 79350 16h 11m 39.60s ‏ 33.8″ 20′ ‎+33° 6.30 0.31 515 K2III
136403 75000 15h 19m 30.07s ‏ 53.6″ 30′ ‎+32° 6.33 1.67 278 A2m
138525 76006 15h 31m 22.31s ‏ 00.0″ 37′ ‎+36° 6.39 2.19 225 F6III
145957 79385 16h 12m 06.55s ‏ 20.1″ 03′ ‎+39° 6.39 −0.73 867 K0
141456 77397 15h 48m 01.79s ‏ 08.6″ 44′ ‎+31° 6.41 −0.60 823 K5
23 Her 23 147835 80247 16h 22m 56.48s ‏ 58.9″ 19′ ‎+32° 6.41 0.42 515 A4Vn
138341 75919 15h 30m 22.78s ‏ 09.5″ 17′ ‎+31° 6.45 0.70 460 A4IV
139389 76456 15h 36m 53.37s ‏ 28.8″ 59′ ‎+29° 6.46 3.68 117 F5V:
145976 79441 16h 12m 45.43s ‏ 14.4″ 40′ ‎+26° 6.48 2.16 238 F3V
σ CrB B σ 17 146362 16h 14m 40.80s ‏ 30.0″ 51′ ‎+33° 6.66 همدم با σ CrB
S CrB 136753 15h 21m 23.80s ‏ 02.0″ 22′ ‎+31° 10.10 متغیر میرا
XO-1 11.30 652 has the transiting planet XO-1b

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]