فهرست خواص ترمودینامیکی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

در این فهرست به بررسی برخی از خواص ترمودینامیکی می پردازیم.کمیت های شدتی معمولاً بر واحد جرم و یا واحد مول بیان می شود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Aylward, Gordon; Findlay, Tristan (2002), SI Chemical Data 5th ed. (5 ed.), Sweden: John Wiley & Sons, p. 202, ISBN 0-470-80044-5 
  2. Cengel, Yunus A.; Boles, Michael A. (2002). Thermodynamics: an engineering approach. Boston: McGraw-Hill. p. 79. ISBN 0-07-121688-X. 
خواص ترمودینامیکی و نماد های آن ها
خاصیت نماد واحد کمیت مقداری؟ کمیت شدتی؟ متغیرهای مزدوج پتانسیل ترمودینامیکی؟ تابع حالت؟ تابع مسیر؟
Activity a  – Green tickY Green tickY
ارتفاع از سطح دریا m Green tickY Green tickY
پتانسیل شیمیایی \mu_i kJ/mol Green tickY Particle
number
Green tickY
ضریب تراکم‌پذیری همدما (آدیاپاتیک) \beta_SØŒ \kappa Pa−1 Green tickY Green tickY
ضریب تراکم‌پذیری همدما (همدما) \beta_TØŒ \kappa Pa−1 Green tickY Green tickY
Cryoscopic constant[۱] K_f K·kg/mol
چگالی \rho kg/m3 Green tickY Green tickY
Ebullioscopic constant K_b
آنتالپی H J Green tickY Green tickY Green tickY
   ↳ آنتالپی h J/kg Green tickY Green tickY
آنتروپی S J/K Green tickY Temperature Green tickY (entropic) Green tickY
   ↳ Specific entropy s J/(kg K) Green tickY Green tickY
بی‌دوامی f N/m² Green tickY Green tickY
ثابت عمومی گازها R, \bar R J/K Green tickY
   ↳ ثابت عمومی گازها
      (for a particular substance)
R_S J/(kg K) Green tickY
انرژی آزاد گیبس G J Green tickY Green tickY Green tickY
   ↳ Specific Gibbs free entropy g J/(kg K) Green tickY Green tickY
Gibbs free entropy \Xi J/K Green tickY Green tickY (entropic) Green tickY
Grand / Landau potential \Omega J Green tickY Green tickY Green tickY
گرما Q J Green tickY Green tickY
ظرفیت گرمایی (constant pressure) C_p J/K Green tickY Green tickY
   ↳ ظرفیت گرمایی
      (constant pressure)
c_p J/(kg·K) Green tickY Green tickY
ظرفیت گرمایی (constant volume) C_v J/K Green tickY Green tickY
   ↳ ظرفیت گرمایی
      (constant volume)
c_v J/(kg·K) Green tickY Green tickY
انرژی آزاد هلمولتز AØŒ F J Green tickY Green tickY Green tickY
Helmholtz free entropy \Phi J/K Green tickY Green tickY (entropic) Green tickY
انرژی درونی U J Green tickY Green tickY Green tickY
   ↳ انرژی درونی u J/kg Green tickY Green tickY
Internal pressure  \pi _T Pa Green tickY Green tickY
جرم (فیزیک) m kg Green tickY
تعداد ذره N_i  – Green tickY Chemical
potential
فشار p Pa Green tickY Volume Green tickY
Temperature T K Green tickY Entropy Green tickY
رسانندگی گرمایی k W/(m·K) Green tickY Green tickY
ضریب نفوذ گرمایی \alpha m²/s Green tickY Green tickY
ضریب انبساط گرمایی (linear) \alpha_L K−1 Green tickY Green tickY
ضریب انبساط گرمایی (area) \alpha_A K−1 Green tickY Green tickY
ضریب انبساط گرمایی (volumetric) \alpha_V K−1 Green tickY Green tickY
کیفیت بخار[۲] \chi  – Green tickY Green tickY
Volume V m3 Green tickY Pressure Green tickY
   ↳ حجم (ترمودینامیک) v m3/kg Green tickY Green tickY