فهرست ایالت‌های آمریکا بر پایه مساحت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ایالت‌ها بر پایه مساحت

در اینجا فهرست ایالت‌ها، ناحیه فدرال و قلمروهای بزرگ آن بر اساس مساحت کل، مساحت خشکی و مساحت آبی ارائه شده‌است. مساحت آبی شامل آب‌های داخلی، آب‌های داخلی، دریاچه‌های بزرگ و آب‌های سرزمینی است.

مساحت ایالات[ویرایش]

ایالت مساحت کل[۱] مساحت خشکی[۱] آب ها[۱]
رتبه مایل مربع km۲ رتبه مایل مربع km۲ % خشکی رتبه مایل مربع km۲ % آب
 آلاسکا ۱ ۶۶۵٬۳۸۴٫۰۴ ۱٬۷۲۳٬۳۳۷ ۱ ۵۷۰٬۶۴۰٫۹۵ ۱٬۴۷۷٬۹۵۳ ۸۵٫۷۶٪ ۱ ۹۴٬۷۴۳٫۱۰ ۲۴۵٬۳۸۴ ۱۴٪
 تگزاس ۲ ۲۶۸٬۵۹۶٫۴۶ ۶۹۵٬۶۶۲ ۲ ۲۶۱٬۲۳۱٫۷۱ ۶۷۶٬۵۸۷ ۹۷٫۲۶٪ ۸ ۷٬۳۶۴٫۷۵ ۱۹٬۰۷۵ ۳٪
 کالیفرنیا ۳ ۱۶۳٬۶۹۴٫۷۴ ۴۲۳٬۹۶۷ ۳ ۱۵۵٬۷۷۹٫۲۲ ۴۰۳٬۴۶۶ ۹۵٫۱۶٪ ۶ ۷٬۹۱۵٫۵۲ ۲۰٬۵۰۱ ۵٪
 مونتانا ۴ ۱۴۷٬۰۳۹٫۷۱ ۳۸۰٬۸۳۱ ۴ ۱۴۵٬۵۴۵٫۸۰ ۳۷۶٬۹۶۲ ۹۸٫۹۸٪ ۲۶ ۱٬۴۹۳٫۹۱ ۳٬۸۶۹ ۱٪
 نیومکزیکو ۵ ۱۲۱٬۵۹۰٫۳۰ ۳۱۴٬۹۱۷ ۵ ۱۲۱٬۲۹۸٫۱۵ ۳۱۴٬۱۶۱ ۹۹٫۷۶٪ ۴۹ ۲۹۲٫۱۵ ۷۵۷ ۰٪
 آریزونا ۶ ۱۱۳٬۹۹۰٫۳۰ ۲۹۵٬۲۳۴ ۶ ۱۱۳٬۵۹۴٫۰۸ ۲۹۴٬۲۰۷ ۹۹٫۶۵٪ ۴۸ ۳۹۶٫۲۲ ۱٬۰۲۶ ۰٪
 نوادا ۷ ۱۱۰٬۵۷۱٫۸۲ ۲۸۶٬۳۸۰ ۷ ۱۰۹٬۷۸۱٫۱۸ ۲۸۴٬۳۳۲ ۹۹٫۲۸٪ ۳۶ ۷۹۰٫۶۵ ۲٬۰۴۸ ۱٪
 کلرادو ۸ ۱۰۴٬۰۹۳٫۶۷ ۲۶۹٬۶۰۱ ۸ ۱۰۳٬۶۴۱٫۸۹ ۲۶۸٬۴۳۱ ۹۹٫۵۷٪ ۴۴ ۴۵۱٫۷۸ ۱٬۱۷۰ ۰٪
 اورگن ۹ ۹۸٬۳۷۸٫۵۴ ۲۵۴٬۷۹۹ ۱۰ ۹۵٬۹۸۸٫۰۱ ۲۴۸٬۶۰۸ ۹۷٫۵۷٪ ۲۰ ۲٬۳۹۰٫۵۳ ۶٬۱۹۱ ۲٪
 وایومینگ ۱۰ ۹۷٬۸۱۳٫۰۱ ۲۵۳٬۳۳۵ ۹ ۹۷٬۰۹۳٫۱۴ ۲۵۱٬۴۷۰ ۹۹٫۲۶٪ ۳۷ ۷۱۹٫۸۷ ۱٬۸۶۴ ۱٪
 میشیگان ۱۱ ۹۶٬۷۱۳٫۵۱ ۲۵۰٬۴۸۷ ۲۲ ۵۶٬۵۳۸٫۹۰ ۱۴۶٬۴۳۵ ۵۸٫۴۶٪ ۲ ۴۰٬۱۷۴٫۶۱ ۱۰۴٬۰۵۲ ۴۲٪
 مینه‌سوتا ۱۲ ۸۶٬۹۳۵٫۸۳ ۲۲۵٬۱۶۳ ۱۴ ۷۹٬۶۲۶٫۷۴ ۲۰۶٬۲۳۲ ۹۱٫۵۹٪ ۹ ۷٬۳۰۹٫۰۹ ۱۸٬۹۳۰ ۸٪
 یوتا ۱۳ ۸۴٬۸۹۶٫۸۸ ۲۱۹٬۸۸۲ ۱۲ ۸۲٬۱۶۹٫۶۲ ۲۱۲٬۸۱۸ ۹۶٫۷۹٪ ۱۷ ۲٬۷۲۷٫۲۶ ۷٬۰۶۴ ۳٪
 آیداهو ۱۴ ۸۳٬۵۶۸٫۹۵ ۲۱۶٬۴۴۳ ۱۱ ۸۲٬۶۴۳٫۱۲ ۲۱۴٬۰۴۵ ۹۸٫۸۹٪ ۳۳ ۹۲۵٫۸۳ ۲٬۳۹۸ ۱٪
 کانزاس ۱۵ ۸۲٬۲۷۸٫۳۶ ۲۱۳٬۱۰۰ ۱۳ ۸۱٬۷۵۸٫۷۲ ۲۱۱٬۷۵۴ ۹۹٫۳۷٪ ۴۲ ۵۱۹٫۶۴ ۱٬۳۴۶ ۱٪
 نبراسکا ۱۶ ۷۷٬۳۴۷٫۸۱ ۲۰۰٬۳۳۰ ۱۵ ۷۶٬۸۲۴٫۱۷ ۱۹۸٬۹۷۴ ۹۹٫۳۲٪ ۴۱ ۵۲۳٫۶۴ ۱٬۳۵۶ ۱٪
 داکوتای جنوبی ۱۷ ۷۷٬۱۱۵٫۶۸ ۱۹۹٬۷۲۹ ۱۶ ۷۵٬۸۱۱٫۰۰ ۱۹۶٬۳۵۰ ۹۸٫۳۱٪ ۲۹ ۱٬۳۰۴٫۶۸ ۳٬۳۷۹ ۲٪
 واشینگتن (ایالت) ۱۸ ۷۱٬۲۹۷٫۹۵ ۱۸۴٬۶۶۱ ۲۰ ۶۶٬۴۵۵٫۵۲ ۱۷۲٬۱۱۹ ۹۳٫۲۱٪ ۱۱ ۴٬۸۴۲٫۴۳ ۱۲٬۵۴۲ ۷٪
 داکوتای شمالی ۱۹ ۷۰٬۶۹۸٫۳۲ ۱۸۳٬۱۰۸ ۱۷ ۶۹٬۰۰۰٫۸۰ ۱۷۸٬۷۱۱ ۹۷٫۶۰٪ ۲۴ ۱٬۶۹۷٫۵۲ ۴٬۳۹۷ ۲٪
 اکلاهما ۲۰ ۶۹٬۸۹۸٫۸۷ ۱۸۱٬۰۳۷ ۱۹ ۶۸٬۵۹۴٫۹۲ ۱۷۷٬۶۶۰ ۹۸٫۱۳٪ ۳۰ ۱٬۳۰۳٫۹۵ ۳٬۳۷۷ ۲٪
 میزوری ۲۱ ۶۹٬۷۰۶٫۹۹ ۱۸۰٬۵۴۰ ۱۸ ۶۸٬۷۴۱٫۵۲ ۱۷۸٬۰۴۰ ۹۸٫۶۱٪ ۳۲ ۹۶۵٫۴۷ ۲٬۵۰۱ ۱٪
 فلوریدا ۲۲ ۶۵٬۷۵۷٫۷۰ ۱۷۰٬۳۱۲ ۲۶ ۵۳٬۶۲۴٫۷۶ ۱۳۸٬۸۸۷ ۸۱٫۵۵٪ ۳ ۱۲٬۱۳۲٫۹۴ ۳۱٬۴۲۴ ۱۸٪
 ویسکانسین ۲۳ ۶۵٬۴۹۶٫۳۸ ۱۶۹٬۶۳۵ ۲۵ ۵۴٬۱۵۷٫۸۰ ۱۴۰٬۲۶۸ ۸۲٫۶۹٪ ۴ ۱۱٬۳۳۸٫۵۷ ۲۹٬۳۶۷ ۱۷٪
 جورجیا ۲۴ ۵۹٬۴۲۵٫۱۵ ۱۵۳٬۹۱۰ ۲۱ ۵۷٬۵۱۳٫۴۹ ۱۴۸٬۹۵۹ ۹۶٫۷۸٪ ۲۲ ۱٬۹۱۱٫۶۶ ۴٬۹۵۱ ۳٪
 ایلینوی ۲۵ ۵۷٬۹۱۳٫۵۵ ۱۴۹٬۹۹۵ ۲۴ ۵۵٬۵۱۸٫۹۳ ۱۴۳٬۷۹۳ ۹۵٫۸۷٪ ۱۹ ۲٬۳۹۴٫۶۲ ۶٬۲۰۲ ۴٪
 آیووا ۲۶ ۵۶٬۲۷۲٫۸۱ ۱۴۵٬۷۴۶ ۲۳ ۵۵٬۸۵۷٫۱۳ ۱۴۴٬۶۶۹ ۹۹٫۲۶٪ ۴۵ ۴۱۵٫۶۸ ۱٬۰۷۷ ۱٪
 نیویورک (ایالت) ۲۷ ۵۴٬۵۵۴٫۹۸ ۱۴۱٬۲۹۷ ۳۰ ۴۷٬۱۲۶٫۴۰ ۱۲۲٬۰۵۷ ۸۶٫۳۸٪ ۷ ۷٬۴۲۸٫۵۸ ۱۹٬۲۴۰ ۱۴٪
 کارولینای شمالی ۲۸ ۵۳٬۸۱۹٫۱۶ ۱۳۹٬۳۹۱ ۲۹ ۴۸٬۶۱۷٫۹۱ ۱۲۵٬۹۲۰ ۹۰٫۳۴٪ ۱۰ ۵٬۲۰۱٫۲۵ ۱۳٬۴۷۱ ۱۰٪
 آرکانزاس ۲۹ ۵۳٬۱۷۸٫۵۵ ۱۳۷٬۷۳۲ ۲۷ ۵۲٬۰۳۵٫۴۸ ۱۳۴٬۷۷۱ ۹۷٫۸۵٪ ۳۱ ۱٬۱۴۳٫۰۷ ۲٬۹۶۱ ۲٪
 آلاباما ۳۰ ۵۲٬۴۲۰٫۰۷ ۱۳۵٬۷۶۷ ۲۸ ۵۰٬۶۴۵٫۳۳ ۱۳۱٬۱۷۱ ۹۶٫۶۱٪ ۲۳ ۱٬۷۷۴٫۷۴ ۴٬۵۹۷ ۳٪
 لوئیزیانا ۳۱ ۵۲٬۳۷۸٫۱۳ ۱۳۵٬۶۵۹ ۳۳ ۴۳٬۲۰۳٫۹۰ ۱۱۱٬۸۹۸ ۸۲٫۴۸٪ ۵ ۹٬۱۷۴٫۲۳ ۲۳٬۷۶۱ ۱۸٪
 میسیسیپی (ایالت) ۳۲ ۴۸٬۴۳۱٫۷۸ ۱۲۵٬۴۳۸ ۳۱ ۴۶٬۹۲۳٫۲۷ ۱۲۱٬۵۳۱ ۹۶٫۸۹٪ ۲۵ ۱٬۵۰۸٫۵۱ ۳٬۹۰۷ ۳٪
 پنسیلوانیا ۳۳ ۴۶٬۰۵۴٫۳۴ ۱۱۹٬۲۸۰ ۳۲ ۴۴٬۷۴۲٫۷۰ ۱۱۵٬۸۸۳ ۹۷٫۱۵٪ ۲۸ ۱٬۳۱۱٫۶۴ ۳٬۳۹۷ ۳٪
 اوهایو ۳۴ ۴۴٬۸۲۵٫۵۸ ۱۱۶٬۰۹۸ ۳۵ ۴۰٬۸۶۰٫۶۹ ۱۰۵٬۸۲۹ ۹۱٫۱۵٪ ۱۴ ۳٬۹۶۴٫۸۹ ۱۰٬۲۶۹ ۹٪
 ویرجینیا ۳۵ ۴۲٬۷۷۴٫۹۳ ۱۱۰٬۷۸۷ ۳۶ ۳۹٬۴۹۰٫۰۹ ۱۰۲٬۲۷۹ ۹۲٫۳۲٪ ۱۵ ۳٬۲۸۴٫۸۴ ۸٬۵۰۸ ۸٪
 تنسی ۳۶ ۴۲٬۱۴۴٫۲۵ ۱۰۹٬۱۵۳ ۳۴ ۴۱٬۲۳۴٫۹۰ ۱۰۶٬۷۹۸ ۹۷٫۸۴٪ ۳۵ ۹۰۹٫۳۶ ۲٬۳۵۵ ۲٪
 کنتاکی ۳۷ ۴۰٬۴۰۷٫۸۰ ۱۰۴٬۶۵۶ ۳۷ ۳۹٬۴۸۶٫۳۴ ۱۰۲٬۲۶۹ ۹۷٫۷۲٪ ۳۴ ۹۲۱٫۴۶ ۲٬۳۸۷ ۲٪
 ایندیانا ۳۸ ۳۶٬۴۱۹٫۵۵ ۹۴٬۳۲۶ ۳۸ ۳۵٬۸۲۶٫۱۱ ۹۲٬۷۸۹ ۹۸٫۳۷٪ ۳۹ ۵۹۳٫۴۴ ۱٬۵۳۷ ۲٪
 مین (ایالت) ۳۹ ۳۵٬۳۷۹٫۷۴ ۹۱٬۶۳۳ ۳۹ ۳۰٬۸۴۲٫۹۲ ۷۹٬۸۸۳ ۸۷٫۱۸٪ ۱۲ ۴٬۵۳۶٫۸۲ ۱۱٬۷۵۰ ۱۳٪
 کارولینای جنوبی ۴۰ ۳۲٬۰۲۰٫۴۹ ۸۲٬۹۳۳ ۴۰ ۳۰٬۰۶۰٫۷۰ ۷۷٬۸۵۷ ۹۳٫۸۸٪ ۲۱ ۱٬۹۵۹٫۷۹ ۵٬۰۷۶ ۶٪
 ویرجینیای غربی ۴۱ ۲۴٬۲۳۰٫۰۴ ۶۲٬۷۵۶ ۴۱ ۲۴٬۰۳۸٫۲۱ ۶۲٬۲۵۹ ۹۹٫۲۱٪ ۵۰ ۱۹۱٫۸۳ ۴۹۷ ۱٪
 مریلند ۴۲ ۱۲٬۴۰۵٫۹۳ ۳۲٬۱۳۱ ۴۲ ۹٬۷۰۷٫۲۴ ۲۵٬۱۴۲ ۷۸٫۲۵٪ ۱۸ ۲٬۶۹۸٫۶۹ ۶٬۹۹۰ ۲۲٪
 هاوایی ۴۳ ۱۰٬۹۳۱٫۷۲ ۲۸٬۳۱۳ ۴۷ ۶٬۴۲۲٫۶۳ ۱۶٬۶۳۵ ۵۸٫۷۵٪ ۱۳ ۴٬۵۰۹٫۰۹ ۱۱٬۶۷۸ ۴۱٪
 ماساچوست ۴۴ ۱۰٬۵۵۴٫۳۹ ۲۷٬۳۳۶ ۴۵ ۷٬۸۰۰٫۰۶ ۲۰٬۲۰۲ ۷۳٫۹۰٪ ۱۶ ۲٬۷۵۴٫۳۳ ۷٬۱۳۴ ۲۶٪
 ورمانت ۴۵ ۹٬۶۱۶٫۳۶ ۲۴٬۹۰۶ ۴۳ ۹٬۲۱۶٫۶۶ ۲۳٬۸۷۱ ۹۵٫۸۴٪ ۴۶ ۳۹۹٫۷۱ ۱٬۰۳۵ ۴٪
 نیوهمپشر ۴۶ ۹٬۳۴۹٫۱۶ ۲۴٬۲۱۴ ۴۴ ۸٬۹۵۲٫۶۵ ۲۳٬۱۸۷ ۹۵٫۷۶٪ ۴۷ ۳۹۶٫۵۱ ۱٬۰۲۷ ۴٪
 نیوجرسی ۴۷ ۸٬۷۲۲٫۵۸ ۲۲٬۵۹۱ ۴۶ ۷٬۳۵۴٫۲۲ ۱۹٬۰۴۷ ۸۴٫۳۱٪ ۲۷ ۱٬۳۶۸٫۳۶ ۳٬۵۴۴ ۱۶٪
 کنتیکت ۴۸ ۵٬۵۴۳٫۴۱ ۱۴٬۳۵۷ ۴۸ ۴٬۸۴۲٫۳۶ ۱۲٬۵۴۲ ۸۷٫۳۵٪ ۳۸ ۷۰۱٫۰۶ ۱٬۸۱۶ ۱۳٪
 دلاویر ۴۹ ۲٬۴۸۸٫۷۲ ۶٬۴۴۶ ۴۹ ۱٬۹۴۸٫۵۴ ۵٬۰۴۷ ۷۸٫۲۹٪ ۴۰ ۵۴۰٫۱۸ ۱٬۳۹۹ ۲۲٪
 رود آیلند ۵۰ ۱٬۵۴۴٫۸۹ ۴٬۰۰۱ ۵۰ ۱٬۰۳۳٫۸۱ ۲٬۶۷۸ ۶۶٫۹۲٪ ۴۳ ۵۱۱٫۰۷ ۱٬۳۲۴ ۳۳٪
 واشینگتن دی.سی. ۶۸٫۳۴ ۱۷۷ ۶۱٫۰۵ ۱۵۸ ۸۹٫۳۳٪ ۷٫۲۹ ۱۹ ۱۱٪
 پورتوریکو ۵٬۳۲۴٫۸۴ ۱۳٬۷۹۱ &10000000000000100000000 ۳٬۴۲۳٫۷۸ ۸٬۸۶۸ ۶۴٫۳۰٪ ۱٬۹۰۱٫۰۷ ۴٬۹۲۴ ۳۶٪
 جزایر ماریانای شمالی ۱٬۹۷۵٫۵۷ ۵٬۱۱۷ &10000000000000100000000 ۱۸۲٫۳۳ ۴۷۲ ۹٫۲۳٪ ۱٬۷۹۳٫۲۴ ۴٬۶۴۴ ۹۱٪
 جزایر ویرجین ایالات متحده ۷۳۲٫۹۳ ۱٬۸۹۸ ۱۳۴٫۳۲ ۳۴۸ ۱۸٫۳۳٪ &10000000000000100000000 ۵۹۸٫۶۱ ۱٬۵۵۰ ۸۲٪
 ساموای آمریکا ۵۸۱٫۰۵ ۱٬۵۰۵ ۷۶٫۴۶ ۱۹۸ ۱۳٫۱۶٪ &10000000000000100000000 ۵۰۴٫۶۰ ۱٬۳۰۷ ۸۷٪
 گوآم ۵۷۰٫۶۲ ۱٬۴۷۸ ۲۰۹٫۸۰ ۵۴۳ ۳۶٫۷۷٪ &10000000000000100000000 ۳۶۰٫۸۲ ۹۳۵ ۶۳٪
ایالات متحده آمریکا جزایر کوچک حاشیه‌ای[۲] ۱۶٫۰۰ ۴۱ ۱۶٫۰۰ ۴۱ &10000000000000100000000
ایالات متحده آمریکا سرزمین اصلی کل ۳٬۱۲۰٬۴۲۶٫۴۷ ۸٬۰۸۱٬۸۶۷ &10000000000000100000000 ۲٬۹۵۴٬۸۴۱٫۴۲ ۷٬۶۵۳٬۰۰۴ ۹۴٫۶۹٪ &10000000000000100000000 ۱۶۵٬۵۸۴٫۶ ۴۲۸٬۸۶۲ ۵٪
ایالات متحده آمریکا ۵۰ ایالت و ناحیه کلمبیا کل ۳٬۷۹۶٬۷۴۲٫۲۳ ۹٬۸۳۳٬۵۱۷ &10000000000000100000000 ۳٬۵۳۱٬۹۰۵٫۴۳ ۹٬۱۴۷٬۵۹۳ ۹۳٫۰۲٪ &10000000000000100000000 ۲۶۴٬۸۳۶٫۷۹ ۶۸۵٬۹۲۴ ۷٪
ایالات متحده آمریکا ۵۰ ایالت، ناحیه کلمبیا و سرزمین‌ها کل ۳٬۸۰۵٬۹۴۳٫۲۶ ۹٬۸۵۷٬۳۴۸ &10000000000000100000000 ۳٬۵۳۵٬۹۴۸٫۱۲ ۹٬۱۵۸٬۰۶۴ ۹۲٫۹۱٪ &10000000000000100000000 ۲۶۹٬۹۹۵٫۱۳ ۶۹۹٬۲۸۴ ۷٪

مساحت بر پایه بخش[ویرایش]

مساحت بخش‌های ایالات متحده:

بخش مساحت کل[۱] مساحت خشکی[۱] آب[۱]
رتبه مایل مربع km۲ رتبه مایل مربع km۲ % خشکی رتبه مایل مربع km۲ % آب
مرکزی شمال شرقی ۵ ۳۰۱٬۳۶۸٫۵۷ ۷۸۰٬۵۴۱ ۶ ۲۴۲٬۹۰۲٫۴۴ ۶۲۹٬۱۱۴ ۸۰٫۶۰٪ ۲ ۵۸٬۴۶۶٫۱۳ ۱۵۱٬۴۲۷ ۱۹٫۴۰٪
مرکزی جنوب شرقی ۷ ۱۸۳٬۴۰۳٫۸۹ ۴۷۵٬۰۱۴ ۷ ۱۷۸٬۲۸۹٫۸۳ ۴۶۱٬۷۶۹ ۹۷٫۲۱٪ ۹ ۵٬۱۱۴٫۶۰ ۱۳٬۲۴۷ ۲٫۷۹٪
میانه اطلس ۸ ۱۰۹٬۳۳۱٫۸۹ ۲۸۳٬۱۶۸ ۸ ۹۹٬۲۲۳٫۳۲ ۲۵۶٬۹۸۷ ۹۰٫۷۵٪ ۶ ۱۰٬۱۰۸٫۵۷ ۲۶٬۱۸۱ ۹٫۲۵٪
کوهستانی ۲ ۸۶۳٬۵۶۴٫۶۳ ۲٬۲۳۶٬۶۲۲ ۲ ۸۵۵٬۷۶۶٫۹۸ ۲٬۲۱۶٬۴۲۶ ۹۹٫۱۰٪ ۸ ۷٬۷۹۷٫۶۵ ۲۰٬۱۹۶ ۰٫۹۰٪
نیو انگلند ۹ ۷۱٬۹۸۷٫۹۶ ۱۸۶٬۴۴۸ ۹ ۶۲٬۶۸۸٫۴۶ ۱۶۲٬۳۶۲ ۸۷٫۰۸٪ ۷ ۹٬۲۹۹٫۵۰ ۲۴٬۰۸۶ ۱۲٫۹۲٪
آرام ۱ ۱٬۰۰۹٬۶۸۷٫۰۰ ۲٬۶۱۵٬۰۷۷ ۱ ۸۹۵٬۲۸۶٫۳۳ ۲٬۳۱۸٬۷۸۱ ۸۸٫۶۷٪ ۱ ۱۱۴٬۴۰۰٫۶۷ ۲۹۶٬۲۹۶ ۱۱٫۳۳٪
اطلس جنوبی ۶ ۲۹۲٬۹۹۰٫۴۶ ۷۵۸٬۸۴۲ ۵ ۲۶۵٬۰۶۱٫۹۷ ۶۸۶٬۵۰۷ ۹۰٫۴۷٪ ۳ ۲۷٬۹۲۸٫۴۹ ۷۲٬۳۳۴ ۹٫۵۳٪
مرکزی شمال غربی ۳ ۵۲۰٬۳۵۵٫۸۰ ۱٬۳۴۷٬۷۱۵ ۳ ۵۰۷٬۶۲۰٫۰۸ ۱٬۳۱۴٬۷۳۰ ۹۷٫۵۵٪ ۵ ۱۲٬۷۳۵٫۷۲ ۳۲٬۹۸۵ ۲٫۴۵٪
مرکزی جنوب غربی ۴ ۴۴۴٬۰۵۲٫۰۱ ۱٬۱۵۰٬۰۸۹ ۴ ۴۲۵٬۰۶۶٫۰۱ ۱٬۱۰۰٬۹۱۶ ۹۵٫۷۲٪ ۴ ۱۸٬۹۸۶٫۰۰ ۴۹٬۱۷۴ ۴٫۲۸٪

مساحت بر پایه منطقه[ویرایش]

مساحت مناطق ایالات متحده:

بخش مساحت کل[۱] مساحت خشکی[۱] آب[۱]
رتبه مایل مربع km۲ رتبه مایل مربع km۲ % خشکی رتبه مایل مربع km۲ % آب
غرب میانه ۳ ۸۲۱٬۷۲۴٫۳۸ ۲٬۱۲۸٬۲۵۶ ۳ ۷۵۰٬۵۲۲٫۵۲ ۱٬۹۴۳٬۸۴۴ ۹۱٫۳۴٪ ۲ ۷۱٬۲۰۱٫۸۶ ۱۸۴٬۴۱۲ ۸٫۶۶٪
شمال‌شرق ۴ ۱۸۱٬۳۱۹٫۸۵ ۴۶۹٬۶۱۶ ۴ ۱۶۱٬۹۱۱٫۷۸ ۴۱۹٬۳۵۰ ۸۹٫۳۰٪ ۴ ۱۹٬۴۰۸٫۰۷ ۵۰٬۲۶۷ ۱۰٫۷۰٪
جنوب ۲ ۹۲۰٬۴۴۶٫۳۷ ۲٬۳۸۳٬۹۴۵ ۲ ۸۶۸٬۴۱۷٫۸۲ ۲٬۲۴۹٬۱۹۲ ۹۴٫۳۵٪ ۳ ۵۲٬۰۲۸٫۵۵ ۱۳۴٬۷۵۳ ۵٫۶۵٪
غرب ۱ ۱٬۸۷۳٬۲۵۱٫۶۳ ۴٬۸۵۱٬۶۹۹ ۱ ۱٬۷۵۱٬۰۵۳٫۳۱ ۴٬۵۳۵٬۲۰۷ ۹۳٫۴۸٪ ۱ ۱۲۲٬۱۹۸٫۳۲ ۳۱۶٬۴۹۲ ۶٫۵۲٪

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۸ "United States Summary: 2010, Population and Housing Unit Counts, 2010 Census of Population and Housing" (PDF). اداره آمار ایالات متحده آمریکا. September 2012. pp. V–2, 1 & 41 (Tables 1 & 18). Retrieved February 7, 2014.
  2. "United States Summary: 2010, Population and Housing Unit Counts, 2000 Census of Population and Housing" (PDF). United States Census Bureau. April 2004. p. 1 (Table 1). Retrieved February 10, 2014.