استان‌های تایلند

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

کشور پادشاهی تایلند دارای ۷۶ استان است که به ترتیب منطقه جغرافیایی دسته بندی می شوند:

 1. چیانگ می
 2. استان چیانگ ری
 3. لامپانگ
 4. لامفون
 5. مای هونگ سون
 6. نان
 7. فایائو
 8. فرای
 9. اوتارادیت
 1. چومفون
 2. کرابی
 3. ناخون سی تاممارات
 4. ناراتیوات
 5. پاتانی
 6. فانگ نگا
 7. فاتالونگ
 8. فوکت
 9. رانونگ
 10. استان ساتون
 11. سونگخلا
 12. سورات تانی
 13. ترانگ
 14. یالا
 1. آنگ تونگ
 2. آیوتتایا
 3. بانکوک
 4. چای نات
 5. کامفائنگ فت
 6. لوپبوری
 7. ناخون نایوک
 8. ناخون پاتوم
 9. نونتابوری
 10. فرا ناخون سی آیوتتایا
 11. ساموت پراکان
 12. ساموت ساخون
 13. ساموت سونقخرام
 14. سارابوری
 15. سینگ بوری
 16. سوپان بوری
 17. ناخون ساوان
 18. فتچابون
 19. فیچیت
 20. فیتسانولوک
 21. سوخوتای
 22. یوتای تانی
Thailand provinces six regions.png
 1. امنات چاروین
 2. بوری رام
 3. چاافوم
 4. کالاسین
 5. خون کاین
 6. لوئی
 7. ماها ساراخام
 8. موکداهان
 9. ناخون فانوم
 10. ناخون راتچاسیما
 11. نونگ بوا لامفو
 12. نونگ خای
 13. روی ات
 14. ساکون ناخون
 15. سی سا کت
 16. سورین
 17. اوبون راتچاتانی
 18. اودون تانی
 19. یاسوتون
 1. چاچوئنگسائو
 2. چانتابوری
 3. چونبوری
 4. پراچینبوری
 5. رایونگ
 6. سا کایو
 7. ترات
 1. پتچابوری
 2. راتچابوری
 3. تاک
 4. پراچواپ خیری خان
 5. کانتچانابوری