فارماکودینامیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فارماکوداینامیک مطالعه تاثیرات فیزیولوژیک داروها بر بدن و سایر ریز جاندارها(مایکرو ارگانیسم)ها یا انگل‌ها است. علاوه بر این، ساز و کار اثر داروها و تاثیر غلظت دارو بر اثر دارو از مباحث مورد بحث در مبحث فارماکوداینامیک است. فارماکوداینامیک به طور خلاصه اثر دارو بر بدن است در حالی که فارماکوکینتیک، تاثیر بدن بر دارو را بررسی می کند.

تاثیرات بر روی بدن[ویرایش]

اغلب داروها یا از یک فرایند فیزیولوژیک/زیستی-شیمیایی تقلید می کنند یا از آن جلوگیری می کنند و در حیوانات از فرایندهای پاتولوژیک جلوگیری می کنند یا این که فرایندهای حیاتی در انگل‌های خارجی و داخلی یا ریز جاندارها را مانع می شوند.

فارماکوداینامیک پنچ نوع عمل را در مورد داروها بررسی می کند:

 1. پایین آورنده(Depressing)
 2. محرک(Stimulating)
 3. سمی بودن بر سلول ها
 4. برانگیختن
 5. جای گذاری مواد

فعالیت دلخواه[ویرایش]

فعالیت دلخواه داروها به این صورت فهرست می شود

 1. شکستن غشای سلولی
 2. واکنش شیمیایی
 3. بر همکنش با آنزیم‌های پروتئینی
 4. بر همکنش باپروتئین‌های ساختاری
 5. بر همکنش باپروتئین‌های حامل
 6. بر همکنش با کانال‌های یونی
 7. پیوند لیگاندی با گیرنده ها(هورمونی، انتقال دهنده عصبی)

فعالیت غیر دلخواه[ویرایش]

 1. افزایش احتمال جهش
 2. انبوه اثراتی که منجر به مرگ می شود
 3. بر همکنش(افزودنی، افزاینده یا متابولیک)
 4. اثر مخرب فیزیولوژیک یا وضعیت غیر عادی مزمن

پنجرهٔ درمانی[ویرایش]

پنجرهٔ درمانی (Therapeutic Window)، بازهٔ مقدار دارویی است که بین مقداری که اثر مطلوب را می دهد و مقداری که اثر عکس(نامطلوب) می دهد، می باشد. برای مثال، دارو هایی با پنجرهٔ درمانی کوچک، باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند، در واقع احتیاط بدین معناست که غلظت دارو در خون به طور مرتب اندازه گیری شود، زیرا این نوع داروها به آسانی اثر خود را از دست می دهند یا اثر عکس(adverse effect) می دهند.

منابع[ویرایش]