علی‌محمد مؤذنی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
علی محمد مؤذنی
زادروز۱۳۳۵
کازرون
محل زندگیتهران
آثاردر قلمرو آفتاب، برگزیده اشعار فارسی میرعثمان علی خان _ آصفجاه هفتم دکن، گلگشت در جزیرة مثنوی، شرح مثنوی طریق التحقیق حکیم سنایی

دکتر علی محمد مؤذنی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، متولد کازرون است. وی دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفته‌است. وی پس از گذراندن فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه مک گیل کانادا به تهران بازگشت.

سمت‌های اجرایی[ویرایش]

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۹

مدیر گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی از ۱۳۷۹

نمایندة اعضای هیئت علمی فرهنگستان در کمیتة ترفیع فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو کمیتة تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی در شورای انتشارات دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی ستاد گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی و اعزام مدرس به خارج از کشور _ اداره کل همکاری‌های علمی و بین‌المللی _ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

نماینده قطب علمی زبان و ادب عرفانی – گروه زبان و ادبیات فارسی[۱]

آثار[ویرایش]

  1. در قلمرو آفتاب (مقدمه‌ای بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی). تاریخ چاپ اول: ۱۳۷۳؛ تاریخ آخرین چاپ: ۱۳۷۵؛ ناشر: قدیانی
  2. برگزیده اشعار فارسی میرعثمان علی خان _ آصفجاه هفتم دکن _ حیدر آباد دکن هندوستان _ ۱۳۷۹
  3. گلگشت در جزیرة مثنوی _ برگزیدة شش دفتر مثنوی _ انتشارات اندیشة پویا _۱۳۸۰
  4. شرح مثنوی طریق التحقیق حکیم سنایی _ مؤسسه انتشاراتی آیه _ ۱۳۸۰
  5. سرپرستی جلد اول دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره – اردیبهشت ۱۳۸۵- چاپ و منتشر و از آن رونمایی شد.[۱]
  6. سرپرستی و چاپ جلد دوم دانشنامه زبان وادب فارسی در شبه قاره، چاپ اردیبهشت ۸۷
  7. جزئیات و کلیات چهل قاموس نخشبی، تصحیح و تعلیق و شرح، چاپ انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، زیر چاپ.[۲]

مقالات[ویرایش]

■درنگ برکلمة سپنج _ مجلة رشد آموزش ادب فارسی _ وزارت آموزش و پرورش سال هفتم _ بهار ۷۱

■غزلی در نی نامه _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ ۱۳۷۰_ پاییز و زمستان _شماره ۳ و ۴ _ سال ۲۹

■هنر پردازی در شریطه _ مجله بین‌المللی دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ شماره‌های ۱_ ۴ سال ۳۳ (۱۳۷۴)

■جهانگردی و سفرنامه‌نویسی در اسلام و ایران _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره‌های ۳ و ۴ سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۷۵ _ پیاپی ۴۰_ ۱۳۹

■ما ادریک در قرآن _ مجله میراث جاویدان _ سال پنجم _ تابستان ۱۳۷۶

■فراز و فرود سخن در مثنوی مولوی، بر اثر غلیان عشق و شور و جذبةتداعی ها_ پاییز ۱۳۷۸ _ شماره ۱۵۱ _ دوره ۳۹

■شورانگیزی در مثنوی مولوی _ پاییز ۱۳۷۹ _ شماره ۱۵۵ دوره ۴۳

■معرفی و تحلیل کتاب جزئیات و کلیات نخشبی _ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ۱۶۰ سال ۱۳۸۰ دوره ۴۸

■ابن یمین فریومدی و تأثیر قرآن و حدیث در دیوان او. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ سال ۱۳۸۰ دوره ۴۷_۴۶

■مقام میر عثمان علی خان آخرین فرمانروای حکومت آصفیه دکن _ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ بهار و تابستان ۱۳۷۹ _ شماره ۱۵۴ _ ۱۵۳ دوره ۴۲ _۴۱

■دربارة معادل یابی و ترکیب‌سازی در زبان و ادب فارسی _ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ شماره ۱۶۱ سال ۱۳۸۱ دوره ۴۹

■مقایسة اندیشه‌های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ زمستان ۱۳۸۱ _ شماره ۱۶۴ _ دوره ۵۲

■ذهن و زبان اقبال در پرتو قرآن _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بهار ۱۳۸۲مسلسل ۱ دورة ۵۳ شماره ۱۶۵

■حماسة گیلگمش و روایت‌های مختلف _ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۱۶۷_۱۶۶ دوره ۵۳

■تلاش‌های شاعر بزرگ اردن (عرار) در قلمرو ادبیات فارسی _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ مجلة اختصاصی گروه زبان و ادبیات فارسی _ تابستان _ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ _ شماره شش و هفت و هشت دوره چهارم

■نگاهی به زبان و ادبیات معاصر ایران _ مجلة هشت سخن، پاکستان _ کراچی _ دانشگاه کراجی سال ۱۹۹۴ میلادی

■بررسی جهان بینی مولانا رومی و حافظ شیرازی، مجلة هشت سخن، پاکستان _ کراچی دانشگاه کراچی _ سال ۱۹۹۴ میلادی

■مفاخره و مهاجات در میان شاعران آذربایجان، نامة پارسی، سال ششم شماره سوم، پاییز ۱۳۸۰

■عوامل مهم نفوذ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره _ مجله قند پارسی، مرکز تحقیقات فارسی_ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران _ دهلی نو. شماره ۱۷ بهار ۱۳۸۱

■تاثیر حسام الدین چلبی و شمس تبریزی در آفرینش مثنوی معنوی، مجلة بیاض (تحقیقات فارسی) _ انجمن فارسی دهلی (هند). سال ۱۵شماره ۱ و ۲ _ ۱۹۹۵ میلادی

■حدیث قاهری و دلبری در شعر فارسی اقبال _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بهار ۱۳۸۴_ شماره ۱۷۳ دوره ۵۶

■ناموس اکبر و برخی از ویژگی‌های سبکی آن. نامة پارسی _ سال هفتم شماره دوم _تابستان ۱۳۸۱

■نگاهی به تاریخچة زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند، مجموعه مقالات سخنرانی‌های نخستین سمینار پیوستگی‌های فرهنگی ایران و شبه قاره _ پاکستان _ اسلام‌آباد، مرکز تحقیقات فارسی _ ۱۳۷۲

■مقاله موزه سالار جنگ حیدر آباد _ دکن_ دانشنامه جهان اسلام

■مقاله دائرةالمعارف العثمانیه، حیدر آباد دکن _ دانشنامه جهان اسلام

■مقاله آفتاب اصغر _ دانشنامه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره _ جلد اول _ فرهنگستان زبان و ادب فارسی – ۱۳۸۴

■مقاله اظهر دهلوی _ عبدالودود _ دانشنامة زبان و ادب فارسی در شبه قاره جلد اول _ فرهنگستان زبان و ادب فارسی _ ۱۳۸۴

■زبان فارسی زبان همدلی _ نامة فرهنگستان _ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

■حضرت علی (ع) و کریشنا _ گواهی چاپ در مجلة تحقیقات فارسی _ دانشگاه دهلی _ هندوستان

■ادبیات عرفانی فارسی _ گواهی چاپ در مجلة تحقیقات فارسی_ دانشگاه دهلی _ هندوستان

■خیال بندی بیدل در آیینه حیرت – مجله قطب علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (پردگیان خیال) زمستان ۱۳۸۴(صفحه ۱۳۹–۱۲۱)

■زبان فارسی؛ زبان همدلی – نامه فرهنگستان – شماره ۲۸- دوره هفتم – شماره چهارم – اسفند ۱۳۸۴(صفحه ۸۶–۹۶)

■معرفی ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر علی بن حسن زواره‌ای مفسر قرن دهم هجری – همراه با شرح حال و دیگر آثار نویسنده مشترک با آقای دکتر محمد شکرائی – مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران – زمستان ۸۴- شماره۲-۱۷۶-۲ دوره[۳]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]