رده:هواگردهای چندمنظوره غیرنظامی از ۱۹۶۰–۱۹۶۹ (میلادی)