رده:هواگردهای چندمنظوره غیرنظامی چند ملیتی از ۱۹۶۰–۱۹۶۹ (میلادی)