رده:انحلال‌های سده ۱۹ (میلادی) در هند غربی اسپانیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان‌ها، مکان‌ها، شرکت‌ها یا سایر موجودیت‌های پایان‌یافته یا منحل‌شده در هند غربی اسپانیا در سدهٔ ۱۹ میلادی.

→ س. ۱۸ انحلال‌ها در هند غربی اسپانیا در سده ۱۹ میلادی س. ۲۰ ←
انحلال‌های دهه ۱۸۰۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا —        ۱۸۰۱۱۸۰۲۱۸۰۳۱۸۰۴۱۸۰۵۱۸۰۶۱۸۰۷۱۸۰۸۱۸۰۹
انحلال‌های دهه ۱۸۱۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۱۰۱۸۱۱۱۸۱۲۱۸۱۳۱۸۱۴۱۸۱۵۱۸۱۶۱۸۱۷۱۸۱۸۱۸۱۹
انحلال‌های دهه ۱۸۲۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۲۰۱۸۲۱۱۸۲۲۱۸۲۳۱۸۲۴۱۸۲۵۱۸۲۶۱۸۲۷۱۸۲۸۱۸۲۹
انحلال‌های دهه ۱۸۳۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۳۰۱۸۳۱۱۸۳۲۱۸۳۳۱۸۳۴۱۸۳۵۱۸۳۶۱۸۳۷۱۸۳۸۱۸۳۹
انحلال‌های دهه ۱۸۴۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۴۰۱۸۴۱۱۸۴۲۱۸۴۳۱۸۴۴۱۸۴۵۱۸۴۶۱۸۴۷۱۸۴۸۱۸۴۹
انحلال‌های دهه ۱۸۵۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۵۰۱۸۵۱۱۸۵۲۱۸۵۳۱۸۵۴۱۸۵۵۱۸۵۶۱۸۵۷۱۸۵۸۱۸۵۹
انحلال‌های دهه ۱۸۶۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۶۰۱۸۶۱۱۸۶۲۱۸۶۳۱۸۶۴۱۸۶۵۱۸۶۶۱۸۶۷۱۸۶۸۱۸۶۹
انحلال‌های دهه ۱۸۷۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۷۰۱۸۷۱۱۸۷۲۱۸۷۳۱۸۷۴۱۸۷۵۱۸۷۶۱۸۷۷۱۸۷۸۱۸۷۹
انحلال‌های دهه ۱۸۸۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۸۰۱۸۸۱۱۸۸۲۱۸۸۳۱۸۸۴۱۸۸۵۱۸۸۶۱۸۸۷۱۸۸۸۱۸۸۹
انحلال‌های دهه ۱۸۹۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۸۹۰۱۸۹۱۱۸۹۲۱۸۹۳۱۸۹۴۱۸۹۵۱۸۹۶۱۸۹۷۱۸۹۸۱۸۹۹
انحلال‌های دهه ۱۹۰۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا۱۹۰۰