بیلیارد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
میز بازی بیلیارد

بیلیارد نوعی بازی است که در فضای سرپوشیده بر میزی مستطیل (پوشیده با ماهوت سبز) با ۳ یا ۱۵ گوی و میله‌ای چوبی بازی می‌شود. بیلیارد بطریقی که در ایران بازی می‌شود مأخوذ از روسیه است، هر یک از گویها را شار (روسی گوی) خوانند. تاریخ اختراع بیلیارد معلوم نیست. در فرانسه نوعی بیلیارد در قرن ۱۶ م. رواج داشت، و پیش ازآن هم بازی شبیه آن معمول بود. در انگلستان بیلیارددر زمان شکسپیر رایج بود.

قوانين ایت بال[ویرایش]

هدف بازي ايت بال يک بازي اعلام ضربه اي است که با يک توپ سفيد ( کيوبال) و 15 توپ هدف شماره دار از يک تا 15 است. يک بازيکن بايد توپ هاي از 1 تا 7 ( توپ هاي تمام رنگي ) وبا زيکن ديگر توپ هاي 9 تا 15( توپ هاي خطي ) را در پاکت بياندازد و وقتي گروه توپ هاي يک بازيکن همه وارد پاکت شدند.آن وقت با وارد کردن توپ 8 بطور قانوني در پاکت برنده گيم خواهد بود. اعلام ضربه اين سيستم يعني اعلام کردن توپ هدف و پاکت مورد نظر قبل ازضربه مي باشد اما توپ هاي کاملا واضح قبل از ضربه نيازي به اعلام ندارند. ولي اين حق داور مي باشد که توپ و پاکت نامعلوم را سوال نمايد. ضربه هاي ترکيبي و غيره که از طريق باند ضربه زده مي شوند و به دليل مشخص نبودن بايد توپ و پاکت هدف اعلام گردد. اما در زمان ضربه نيازي به اعلام جزييات آن از قبيل شماره باند- گوشه ها – توپ هاي بهم چسبيده و غيره نيست . توپ هايي که به صورت خطا وارد پاکت شوند .در پاکت باقي مي ماند . بدون توجه به اين که توپ هاي مورد نظر متعلق به ضربه زننده و يا حريف او باشد . در زمان شروع گيم و پخش نياز به اعلام ندارد و بازيكني كه در اجراي پخش توپها به طور قانوني هر توپي را در پاكت بياندازد بازي او ادامه دارد. ولي هنوز ميز آزاد مي باشد و رنگي انتخاب نشده است.

چيدن توپ ها 

توپ ها توسط يک مثلث در پايين ميز به شکلي که توپ 8 در وسط مثلث ، يک توپ در نوک آن و در روي نقطه پيراميد و يک توپ تمام رنگي و خطي در گوشه هاي آن قرار دارند چيده مي شوند. نحوه قرعه کشي Lag در ايتبال و ناينبال به وسيله دو توپ غير هم گروه با زدن به باند مقابل از منطقه کيچن براي تعيين برنده و شروع کننده برک شات انجام مي شود بازيكن حق دارد تا قبل از برخورد توپ حريف به باند روبرو ضربه خود را بزند و هر يک از توپها به باندي که از آن سمت ضربه زده شده نزديک تر شود زننده آن برنده Lag شده و مي توان خودش پخش کند يا از حريف بخواهد که او پخش کننده باشد. خطاهاي قرعه كشي: در هنگام LAG اگر توپ بازيكن به يكي از باندهاي كناري برخورد و يا داخل دهانه پاكت بايستد و يا داخل پاكت بيافتد و يا از خط فرضي وسط ميز عبور كند خطا محسوب شده و Lag را واگذار نموده است.

تعويض پخش گيم در هنگام LAG هيچ توپي نبايد بر روي ميز باشد بجز دو توپ كه براي LAG انتخاب شده. برنده LAG اختيار پخش گيم را دارد و برنده هر گيم ، گيم بعدي را شروع خواهد کرد مگر اينکه کميته برگزاري يکي از موارد زير را در مسابقه حاکم نمايند. 2- برنده هر گيم ، گيم بعدي را آغاز کند 3- يك در ميان پخش نمايند. ضربه پرشي خطا با زاويه 45 درجه و با چوب قانوني حداقل (1متر) خطا نمي باشد . ولي اگر به زير توپ ضربه زده شود و توپ پرش نمايد خطا محسوب مي شود. پخش قانوني ( شروع گيم) بازيکن شروع کننده براي اجراي قانوني بايد (با توپ سفيد از پشت خط شروع) طوري توپها را پخش نمايد که حداقل يک توپ در پاکت بيافتد. 2- يا حداقل 4 توپ شماره دار با باند برخورد نمايند. چنانچه او قادر به انجام شرايط فوق نباشد خطا محسوب شده ولي بال اين هند انجام نمي شود و بازيکن بعدي حق دارد خود پخش نمايد يا از بازيکن اولي بخواهد مجددا شروع کند. يا ميز را به همان شکل قبول نمايد. پخش غير قانوني ( موارد اشاره شده در قسمت پخش قانوني انجام نپذيرد ) : 1-حريف از همان وضعيت به بازي ادامه مي دهد. 2-حريف مجدداً پخش مي نمايد. 3-حريف از بازيكن خاطي مي خواهد كه دوباره پخش نمايد. افتادن توپ در پاکت در زمان پخش چنانچه در يک پخش ( شروع بازي) قانوني توپ سفيد بازيکن وارد پاکت شود آن عمل خطا مي باشد. 1- کليه توپهاي در پاکت افتاده در پاکت باقي مي ماند ( بجز توپ 8 که شرح آن در قسمت مربوطه داده شده )

2- آن عمل خطا مي باشد. 

3- ميز باز محسوب مي شود. تذکر: در شرايط بالا بازيکن بعدي توپ سفيد را از پشت خط شروع ، رو به جلو بازي خواهد کرد و براي ضربه زدن به توپ هاي هدف که در پشت خط شروع قرار دارند بايد طوري بازي کند که ابتدا توپ سفيد از خط شروع گذشته و از طريق باند و يا يكي از توپهائي كه روي خط شروع يا خارج از آن مي باشد ضربه و در برگشت با آنها برخورد نمايند. اگر توپ ها در پخش از ميز به بيرون پرتاب شوند اگر بازيکني توپ شماره داري را در زمان پخش به بيرون ميز پرتاب نمايند اين عمل خطا بوده و بازيکن بعدي اختيار دارد 1- ميز را با شرايط موجود قبول کند يا 2- توپ سفيد را در پشت خط شروع قرار داده و بازي کند. اگر توپ 8 در زمان پخش وارد پاکت شود چنانچه توپ 8 در زمان پخش ( شروع گيم) وارد پاکت شود پخش کننده مي تواند دوباره پخش نمايد يا توپ 8 را در روي نقطه پيراميد ميز قرار داده و به بازي خود ادامه دهد. و اگر در زمان پخش توپ 8 و توپ سفيد هر دو در پاكت بيافتند بازيكن بعدي مجاز است خود دوباره پخش توپ ها را انجام دهد يا توپ 8 را روي ميز قرار داده و با توپ سفيد از پشت خط شروع بازي كند. ميز باز ميز زماني باز ناميده مي شود که انتخاب گروه توپ هاي رنگي ( SOLID ) يا خطي ( STRIPE ) توسط بازيکنان انجام نشده باشد. زمانيکه ميز باز است ضربه زدن به توپ هاي تمام رنگي به جهت در پاکت انداختن توپ هاي خطي و برعکس مجاز مي باشد. تذکر: ميز هميشه بلافاصله بعد از پخش باز محسوب مي شود و زمانيکه ميز باز است مي توان براي وارد کردن توپ هدف در پاکت ابتدا به توپ هاي تمام رنگي يا خطي ضربه زدن هر چند اگر اولين ضربه به توپ 8 برخورد کند خطا محسوب شده و بازيکن بعدي توپ سفيد در دست خواهد بود و توپ هاي در پاکت افتاده با خطا در پاکت باقي ميمانند. انتخاب گروه توپ ها گروه توپ هاي تمام رنگي و يا خطي در زمان پخش تعيين نمي گردد حتي اگر توپ هاي وارد شده در پاکت از يک يا دو گروه باشند، چون هميشه بلافاصله پس از پخش ميز باز مي باشد و زمان انتخاب گروه توپها مشخص مي شود كه بازيكني يك توپ هدف اعلام شده را بعد از پخش بطور قانوني وارد پاکت نمايند.


ضربه قانوني بجز زمان پخش و زماني که ميز باز است ( يعني انتخاب گروه توپ ها صورت نگرفته است ) در کليه بازي ها ضربه زننده بايد ابتدا به توپهاي گروه خود ضربه زده و يکي از آنها را در پاکت بياندازد و يا توپ سفيد و يا هر توپ شماره دار با باند برخورد نمايد. تذكر :

1- قصور از شرايط بالا خطا محسوب مي شود. 

2- بعد از ضربه كيوبال به توپ هدف يا يك توپ پاكت شود يا يك توپ با باند برخورد نمايد. ضربه اطمينان به جهت تاکتيکي يک بازيکن مي تواند قبل از ضربه ( ضربه اطمينان ) Safety Shot اعلام نموده و توپ مشخصي را در پاکت انداخته و بازي را ادامه ندهد که اين ضربه مجاز و قانوني مي باشد. پس چنانچه بازيکني براي انداختن يک توپ مشخص قصد بازي مطمئن (ضربه اطمينان ) را دارد بايد به داور و يا حريف خود اعلام نمايد و اگر اين اعلام انجام نشود و توپي را در پاکت وارد کند بايد به بازي خود ادامه دهد کليه توپ هايي که با اعلام ضربه اطمينان انجام مي شود و در پاكت مي افتد در پاکت باقي ميمانند. بالا بردن امتياز تا زمانيکه بازيکني از گروه توپ هاي خود را وارد پاکت ميکنند مي تواند به بازي ادامه دهد. که پس از اتمام کليه توپ هاي خود و انداختن آنها در پاکت به طور قانوني ، توپ 8 را در پاکت مياندازد و گيم را مي برد. جريمه خطا زماني که خطايي توسط بازيکني انجام مي گيرد (بجز در موارد پخش) حريف او توپ سفيد در دست خواهد بود. بدين معني که حريف مي تواند توپ سفيد ( کيوبال) را در هر جاي ميز قرار دهد. و به هر سمت که مي خواهد بازي کند ( نه در پشت خط شروع، بجز موقع پخش که در آن وقت از پشت خط شروع خواهد شد) اين قانون از خطاي عمدي يک بازيکن که ضرر حريف را به همراه دارد جلوگيري ميکند. در زمان توپ سفيد در دست بازيکن مي تواند براي قرار دادن آن بر روي ميز از دست يا هر قسمت چوب به جز نوک آن استفاده نمايد. ضربه هاي ترکيبي اين ضربه قانوني است، و شرايط آن تا زماني صورت مي گيرد كه ميز باز باشد جهت تعيين رنگ مي توان با يك توپ تك رنگ به توپ دو رنگ ضربه زد و يا برعكس ، و در اين شرايط نمي توان ضربه اول را به توپ 8 وارد نمود و اگر زده شود خطا محسوب مي شود. در اين ضربه تنها كافيست توپي كه مي بايست وارد پاكت شود اعلام گردد.توپ هاي در پاکت افتاده غير قانوني يك توپ رنگي زماني به طور غير قانوني در پاكت مي افتد كه 1- همزمان با ارتكاب خطا باشد و جريمه آن توپ سفيد در دست خواهد بود 2- توپ در پاكت اعلام شده نيفتد و يا كليه توپ هاي وارد شده غير مجاز در داخل پاكت باقي مي ماند. توپ هايي كه از ميز به بيرون پرتاب مي شوند زماني كه توپ از ميز به بيرون پرتاب شود خطا محسوب مي گردد مگر توپ 8 كه در آن صورت بازيكن گيم را باخته است. توپ هاي به بيرون پرتاب شده در روي ميز قرار نمي گيرند. تذكر: قوانين شروع بازي به قوت خود باقيست. نوبت بازي توپ 8 چنانچه موقع ضربه قانوني توپ 8، توپ سفيد وارد پاكت شود و يا خطايي صورت گيرد به شرطي که توپ 8 در پاکت نيافتد بازيکن گيم را نباخته است و بازيکن بعدي توپ سفيد در دست خواهد بود. باخت گيم بازيکن در شرايط ارتکاب خطاهاي زير گيم را باخته است: 1- در زمان افتادن توپ 8 در پاکت مرتکب خطا شود به جز زمان پخش ( شروع گيم) 2- هم زمان با آخرين توپ گروه خود توپ 8 را وارد پاکت نمايد. 3- هر زمان از بازي توپ 8 را به بيرون از ميز پرتاب کند. ( به جز در زمان شروع بازي ) 4- توپ 8 را در پاکتي غير از پاکت اعلام شده بياندازد. 5- توپ 8 را خارج از نوبت آن وارد پاکت کند جز در زمان پخش ( شروع گيم) تذکر: کليه خطاها بايد از قبل از ضربه بعدي اعلام شود و در غير اينصورت خطا تلقي نخواهد شد. گيم مساوي ( STALEMATE ) چنانچه پس از سه ضربه متوالي براي هر بازيکن ( مجموعاً 6 ضربه ) داور نظر دهد ( در صورت نبودن داور با توافق دو بازيکن) که در پاکت انداختن يک توپ و يا حرکت آن موجب باخت گيم مي شود آن گيم مساوي اعلام شده و کليه توپ ها را مجدداً مثل شروع گيم در روي ميز چيده و بازيكني كه آن گيم را شروع كرده، دوباره توپ ها پخش نمايد و اين قانون بدون توجه به اينكه چه توپ هايي در روي ميز باقي باشد قابل اجرا است. تذکر: سه خطاي پي در پي بازيکن موجب باخت گيم توسط او نمي باشد. جنانچه براي داور مسلم شود كه بازي از روند طبيعي و معمول خود به دليل ترس از باخت هر دو بازيكن به سكون و در حالت دفاعي به پيش مي رود و در اين روند امتيازي رد و بدل نمي شود داور پيشنهاد تساوي را ارائه مي دهد و در صورت قبول نكردن هر يك از بازيكنان بعد از 3 ضربه متوالي جمعاً براي هر دو بازيكن 6 ضربه اگر امتيازي رد و بدل نشود بنا به تشخيص داور آن گيم مساوي اعلام مي شود. كليه توپها از نو چيده شده و امتيازي براي هيچ بازيكن منظور نمي شود. شروع مجدد گيم با بازيكني است كه قبلاً گيم را شروع كرده.


مقررات و آيين نامه بين الملي داوري مسابقات پاكت بيليارد ( ايت بال )

مقررات داوري : 1- نظر نهايي در طول بازي در هر مسابقه به عهده داور خواهد بود. 2- در هنگام بروز مسائل پيش بيني نشده داور مي تواند با مشورت سرداور و يا كميته برگزاري نتيجه را اعلام کند. 3- بازيکن موظف است در صورت پرسش داور يا حريف توپ و پاکت مورد نظر را اعلام نمايند. 4- بازيکن بايد قبل از ضربه ايمن ساز Safety Shot اعلام شده تلقي نخواهد شد و در صورت پاکت شدن ضربه زننده به بازي ادامه خواهد داد. 5- چنانچه در اثر ضربه قبلي توپ روي ميز در حال حرکت باشد. و بازيکن به بازي ادامه دهد.خطا بوده و جريمه آن طبق ضوابط خواهد بود Ball in hand يا كيوبال در دست. 6- اگر توپ سفيد قبل از اصابت به توپ هدف پرش داشته باشد. خطا محسوب مي شود (به قصد پراندن از روي توپ مانع به منظور زدن توپ هدف ) و جريمه آن (Ball in hand) مي باشد و اگر بصورت قانوني با چوب (1متر) با زاويه 45 درجه زده شود خطا محسوب نمي شود. 7- اگر بازيکن بدون نوبت بازي کند خطا محسوب مي شود( Ball in hand) 8- اگر بازيکن به هر توپي غير از توپ سفيد cue ball براي زدن توپ مورد نظر ضربه بزند خطا محسوب و جريمه آن Ball in hand مي باشد. 9- تماس غير قانوني از چوب، بدن و لباس بازيکن در هنگام بازي با توپ سفيد و يا توپهاي روي ميز خطا محسوب و جريمه آن Ball in hand مي باشد. 10- چنانچه در ضربه شروع Break shot چهار توپ شماره دار با باندها برخورد نکند و يا يکي از توپها پاکت نشود برك شات قانوني نيست و بازيکن مقابل مي تواند به 3 صورت عمل نمايد. 1- از ضربه زننده بخواهد که مجدداً ميز را چيده و Break Shot نمايد 2- يا اينکه ميز را به همان شکل قبول کرده بازي را ادامه دهد 3- و يا خود برک شات نمايد. 11- توپهايي که در ضربه شروع break shot وارد پاکت مي شود باعث انتخاب رنگ ضربه زننده نخواهد بود( ميز آزاد است ) 12- تا وقتي که يک توپ به طوري قانوني وارد پاکت نشده باشد ميز هنوز آزاد است و حريف مي تواند هر نوع توپي را که بخواهد اعلام و به آن ضربه بزند. 13- ضربه ترکيبي ( دو توپ غير همرنگ) در زماني که ميز آزاد است قانوني و قابل اجرا مي باشد به غير از توپ 8 كه نمي توان ضربه اول را به آن زد. 14- به هنگام ضربه حداقل بايد يک پا با زمين در تماس باشد.

16- چنانچه توپي بر اثر لغزش خود بخود وارد پاکت شود به وسيله داور در جاي قبلي قرار خواهد گرفت. 17- اگر بر اثر ضربه ( كيوبال ) با توپ هدف يك توپ با باند برخورد نكند خطا محسوب و جريمه آن Ball in hand مي باشد. اگر ضربه کيوبال اول با باند برخورد کند و به توپ هدف اصابت نمايد پس از ضربه نيز مي بايست يکي از توپها به يکي از باندها برخورد کند و ضربه مستقيم کيوبال با باند محاسبه نمي شود.

18- اگر براثر ضربه يکي از توپها به بيرون ميز پرتاب شود خطا محسوب شده و به روي ميز برگردانده نخواهد شد  و درون يکي از پاکتها قرار مي گيرد و جريمه آن  Ball in hand  مي باشد.

19- اگر توپ 8 در هر زمان از ميز خارج پرتاب شود ضربه زننده بازنده خواهد بود ( به غير از ضربه شروع گيم ) 20- اگر توپ 8 به غير از ضربه شروع به وسيله ضربه خطا و بدون نوبت که در پايان بازيست وارد پاکت بشود ضربه زننده بازنده خواهد بود. 21- اگر در ضربه شروع بازيکن توپ سفيد Cue ball را پاکت کند و احيانا" همزمان يک يا چند توپ ديگر نيز پاکت شوند موارد زير اعمال مي شود. الف ) خطا محسوب مي شود و بازيكن بعدي مي بايست كيوبال را داخل كيچن به توپهايي كه روي خط و يا از خط Head string رد شده اند ضربه بزند. ب) هنوز تعيين رنگ صورت نگرفته است. ج) تمام توپهايي که پاکت شده اند در پاکت باقي مانده و بيرون نمي آيد به جز توپ شماره 8 که در قوانين فوق ذکر شده است و حريف بايد توپ سفيد را پشت خط Head String يک چهارم خط بالايي به صورت Ball in hand قرار داده و اقدام به زدن ضربه نمايند. ضربه زننده اجازه ندارد به توپهايي که پشت خط Head String قرار گرفته اند ضربه بزند و تنها مجاز است که با توپ هاي جلو و يا روي خط بازي کند. و چنانچه بازيکن بخواهد توپهايي را که در پشت خط Head String است را بزند ابتدا بايد کيوبال را از خط عبور داد. بوسيله يکي از باندها و يا يك توپ كه روي خط يا بيرون كيچن باشد كيوبال را به سمت عقب و داخل كيچن هدايت كند در برگشت به توپ مورد نظر در پشت خط Head String ضربه بزند. 22- اگر توپي به وسيله يک ضربه خطا پاکت بشود در پاکت باقي مي ماند و زننده ضربه مرتکب خطا شده و نوبت خود را از دست مي دهد. 23- بازيکن بعد از پاکت کردن توپ شماره 8 به هر شکلي مرتکب خطا بشود بازنده بازي خواهد بود. 24- اگر توپ 8 در پاکتي به غير از پاکت اعلام شده بيافتد زننده ضربه بازنده خواهد شد. 25- اگر بازي بنا به تشخيص داور و حساسيت به بن بست رسيده باشد و پس از 6 ضربه متوالي دو بازيکن هيچ تأثير مثبتي در روند بازي ايجاد نشود با نظر داور مجدد چيده مي شود و ضربه شروع را هماني كه قبلا آغاز كرده خواهد زد. 26- تمام خطاهاي ذکر شده به محض وقوع و قبل از آنکه ضربه بعدي زده شود بايد توسط داور يا بازيکن مقابل اعلام شود در غير اينصورت و پس از گذشت حداقل يک ضربه جريمه به آن تعلق نخواهد گرفت.[۱]

قوانین ناین بال[ویرایش]

هدف بازي :

اين بازي با نه توپ شماره دار از يک تا 9 و کيوبال ( توپ سفيد ) انجام مي شود هر بازيکن بايد اول به توپي که پايين ترين شماره را در روي ميز دارد ضربه بزند و پس از ضربه اول به پايين ترين شماره چنانچه توپ ديگري نيز وارد پاکت شود قانوني بوده ، و تا زمانيکه به طور قانوني توپ هاي شماره دار وارد پاکت شود مورد قبول مي باشد و تا وقتي که به طور قانوني توپ هاي شماره دار وارد پاکت شوند نوبت آن بازيکن ادامه دارد مگر اينکه مرتکب خطا شده يا کيوبال به پائين ترين توپ شماره دار نخورد و يا توپ 9 را وارد پاکت نموده و گيم را ببرد. ضمناً در صورت ارتکاب خطاي بازيکن حريف او مي تواند کيوبال را درهر جاي ميز قرار داده و بازي را ادامه دهد. و نيازي به اعلام کردن ضربه توسط بازيکنان وجود ندارد، و مسابقه زماني تمام مي شود که بازيکنان تعداد گيم هاي مشخص شده را ببرند.

نحوه چيدن توپ ها :


توپ هاي شماره دار توسط يک چهار گوش (لوزي) چيده مي شود به نحوي که توپ يک در رأس و در روي نقطه پيراميد و توپ 9 در وسط و توپ هاي ديگر به طور اتفاقي و به صورت فشرده در اطراف 9 قرار مي گيرند و بازي زمانيکه کيوبال در پشت خط شروع است آغاز مي شود.


نوبت بازي


برنده قرعه مي تواند بازي را شروع کند و برنده گيم مي تواند گيم بعدي را آغاز نمايد مگر مسئولين مسابقه شرايط ديگري را حاکم کنند مثل : الف- بازيکنان به طور متناوب گيم ها را شروع کنند. ب- برنده ، گيم بعدي را آغاز نمايد


ضربه شروع قانوني : قوانين شروع بازي در کليه مراحل بازي حاکميت دارد باستثناء موارد مشروحه زير : 1 - شروع کننده بايد ابتدا به توپ يک طوري ضربه بزند که حداقل يکي از توپ ها در پاکت بيافتد و يا چهار توپ شماره دار به باند برخورد نمايد.( در غير اينصورت خطا محسوب و جريمه Ball in Hand در هر جاي ميز انجام مي شود) 2 - بازيكن کيوبال در دست از هر جاي ميز مي تواند بازي را شروع کند و توپ به بيرون پرتاب شده در روي ميز قرار نميگيرد(مگر اينکه توپ به بيرون پرتاب شده توپ 9 باشد که در آن صورت توپ 9 در روي نقطه پيراميد ميزقرار خواهد گرفت)


ادامه بازي : بلافاصله پس از ضربه شروع گيم بازيکن مقابل مي تواند از ضربه Push Out استفاده نمايد (که شرح آن در بند مربوطه داده شده است) زمانيکه ضربه زننده يک يا چند توپ را به طور قانوني در پاکت بيندازد بازي را ادامه خواهد داد يا اينکه مرتکب خطا شود يا گيم را ببرد و گيم زماني به پايان مي رسد که توپ 9 به طور قانوني در پاکت بيافتد و يا آن گيم به دليل تخطي جدي از قانون به نفع حريف محاسبه شود .


ضربه تحميلي : Push Out

بازيکني که بلافاصله پس از ضربه شروع گيم بايد بازي کند مي تواند با اجراي اين قانون کيوبال را در يک وضعيت بهتري قرار دهد. در اين قانون ضرورتي براي تماس کيوبال با يک توپ شماره دار و يا باند وجود ندارد ولي بقيه مواردي که خطا محسوب مي شود به قوت خود باقي است. که البته بازيکن قبل از ضربه بايد اعلام Push Out نمايد که در صورت اعلام نکرد ن ضربه عادي به حساب آمده و موارد قانوني رعايت خواهد شد. کليه توپ هايي که در ضربه تحميلي Push Out در پاکت بيافتد بحساب بازيکن منظور نمي شود و در داخل پاکت باقي مي مانند مگر توپ 9 ، پس از اجراي قانون Push Out بازيکن بعدي مي تواند از جايي که كيوبال مانده بازي کند و يا از بازيکني که ضربه Push Out را اجرا کرده بخواهد که خود او بازي را ادامه دهد. ضربه Push Out خطا به حساب نمي آيد ، مگر اينکه تخلف از قانون صورت گيرد يا خطايي مرتکب شود. و وقتي Push Out غير قانوني انجام شود. مثل ارتکاب هر خطا جريمه خواهد شد اما اگر در ضربه شروع گيم خطايي انجام شود ديگر ضربه Push Out انجام نمي شود.خطاها

زمانيکه بازيکني مرتکب خطا مي شود نوبت خود را از دست مي دهد و توپ هاي در پاکت افتاده در روي ميز قرار نمي گيرند ( مگر توپ 9 که اگر در پاکت بيافتد در روي ميز قرار مي گيرد ) و بعد از خطا ، بازيکن بعدي کيوبال در دست خواهد داشت که مي تواند از هر جاي ميز بازي را ادامه و چنانچه بازيکني مرتکب چندين خطا در يک ضربه شود فقط يك خطا محسوب مي شود.

ضربه بد

اگرضربه اول بازيکن به پايين ترين توپ شماره دار روي ميز برخورد ننمايد خطا مي باشد و جريمه آن کيوبال در دست مي باشد. ضربه اي که به باند برخورد نکند چنانچه توپي در پاکت نيافتد و کيوبال يا هر توپ شماره دار ديگر پس از تماس کيو بال با توپ شماره پايين با باند برخورد ننمايد خطا محسوب مي شود و جريمه آن کيوبال در دست مي باشد.

کيوبال در دست


زماني که کيوبال در دست است بازيکن مي تواند آن را در هر جايي از روي ميز قرار دهد و تا وقتي که ضربه نزده مي تواند کيو بال را براي ميزان کردن جابجا نمايد، مگر اينکه کيو بال با يک توپ تماس حاصل کند و يا خطا مرتكب شود. Frozen Ball در زمانيکه توپ هدف کاملا" به باند چسبيده باشد اين حالت را Frozen Ball مي نامند که داور وظيفه دارد حتماً آنرا اعلام نمايد. و اگر بازيکن بخواهد به توپ چسبيده به باند (Frozen Ball ) ضربه بزند بايد طوري اين ضربه زده شود که يا توپ چسبيده از آن باند جدا شده با باند ديگري برخورد کند يا بر اثر اين ضربه کيو بال به باند برخورد نمايد. يا بر اثر اين برخورد توپي با باند برخورد نمايد. اگر توپ شماره دار ازروي ميز به بيرون پرتاب شود توپي که در پاکت نيافتد و در روي سطح بازي ميز نباشد ، آن توپ به بيرون ميزپرتاب و خطا محسوب مي شود و مجدداً در روي ميز قرار نمي گيرد به جز توپ 9 ضربه عمودي و پرشي خطا Jump Shot در صورت که ضربه با زاويه 45 درجه و با چوب قانوني حداقل ( 1 متر ) زده شود قانوني بوده و خطا نيست و اگر ضربه به زيرکيو بال بخورد و باعث پرش شود خطا محسوب و جريمه آن کيو بال در دست مي باشد. سه خطاي متوالي اگر بازيکني در سه ضربه پي در پي و بدون اجراي ضربه قانوني مرتکب خطا شود ( يعني سه خطاي متوالي) آن گيم را باخته است ، که اين سه خطا بايد در يک گيم اتفاق بيافتد و اعلام خطاي مربوطه توسط داور بايد بين خطاي دوم و سوم انجام شود و اگر داور فراموش كند ضربه خطاي دوم را اعلام كند خطاي سوم به منزله خطاي دوم آن بازيكن محسوب مي شود. پايان گيم يک گيم به محض عبور کيو بال از خط شروع در ضربه اول گيم آغاز مي شود که در شروع هر گيم ابتدا بايد کيو بال به توپ شماره يک برخورد نمايد و گيم زماني تمام ميشود که توپ شماره 9 به طور قانوني در پاکت بيافتد يا آن گيم به دليل قانوني به نفع حريف پايان يابد .[۲]

قوانين تن بال[ویرایش]

تن بال : بازي Ten Ball با ده توپ بازي مي شود كه از 1 تا 10 شماره گذاري شده و يك توپ سفيد اصلي ، اين توپها به صورت صعودي به نسبت شماره شان بازي مي گردند و براي برقرار كردن يك ضربه قانوني ، توپ با كمترين عدد را بايد با توپ سفيد زد. اگر در موقع Break توپها، توپ 10 پاكت شود، اين توپ دوباره به بازي بازگشت داده مي شود و بازيكن به بازي ادامه مي هد. در هر ضربه فقط يك توپ را مي توان نام برد، بغير از موقع شكستن ، كه نيازي براي ناميدن توپ نمي باشد. تعيين شخصي كه بازي را شروع مي كند بازيكني كه لگ را مي برد بازي را شروع مي نمايد (به قانون 2،1 مراجعه شود) استاندارد معمولي ، شكست يك در ميان ( altevnate ) مي باشد ولي به قانون 15 ضربه هاي بعد از Break توجه شود. Rack در Ten Ball توپها به نزديكترين وجه به همديگر به شكل يك مثلث و با توپ شماره 1 در نوك و بروي نقطه (foot spot ) و توپ شماره 10 در ميانه مثلث و توپهاي ديگر در دور و بر آن ، بدون ترتيب خاصي قرار مي گيرند. ( به قانون 4 مراجعه شود)ضربه قانوني Break قانونهاي ذيل صدق مي كنند. (a) در شروع توپ سفيد در دست و در پشت خط عرضي (head string) قرار مي گيرد (b) اگر هيچ توپي پائين نرود، حداقل چهار توپ بايد به ريل ها برسند در غير اين صورت ضربه خطا محسوب مي شود.( به قانون 17 مراجعه شود)

دومين ضربه بازي اگر ضربه اول (برك) خطا محسوب نشد، بازيكن مي تواند يك ضربه Push out را انتخاب كند ولي بايد داور را از اين تصميم قبل از به انجام رساندن آن با خبر نمايد در اين صورت قوانين برخورد كيوبال با توپ در نوبت و بروخورد توپها بعد از اثابت كيوبال با باند صدق نمي كند. اگر در انجام ضربه Push out خطائي صورت نگيرد بازيكن حريف مي تواند يا ضربه بعدي را خود انجام داده و يا به بازيكن ضربه زننده بسپارد توپ شماره 10 اگر در موقع ضربه Push out پاكت شود بدون جريمه به بازي برگشت داده مي شود.در هر موقع كه بازيكني مي خواهد توپي را پاكت كند ( به غير از ضربه (Break او بايد توپ مورد نظر و Pocket مورد نظر را در موقعي كه كاملاً واضح نمي باشد نام ببرد اعلام ضربه در ديگر موارد مانند برخورد با ريل و يا برخورد با ديگر توپها صدق نمي كند. براي اينكه يك ضربه نام برده شده حساب گردد داور مطمئن باشد كه ضربه مورد نظر اتفاق افتاده و اگر هر گونه امكان سر درگمي موجود مي باشد مثلاً با Bank ( ضربه دوبل) و يا ضربه هاي تركيبي بازيكن بايد توپ و Pocket مورد نظر را نام ببرد اگر داور و يا حريف از ضربه اعلام شده مطمئن نيستند او مي تواند از بازيكن بخواهد كه ضربه خود را اعلام نايد.

Safety

بازيكن بعد از ضربه break مي تواند در هر موقع ضربه ايمن ( Safety) اعلام كند كه به او اجازه مي دهد كه ضربه اي به توپ قانوني بزند ( ولي توپي را پاكت نكند ولي اگر بازيكن توپ قانوني را پاكت كند ) حريف او مي تواند ضربه بعدي را بازي كند و يا اينكه به بازيكن ضربه زننده بسپارد ( به قانون 7،9 توپ اشتباه را به پاكت كردن مراجعه گردد كه در موقع بازي safe نيز صدق مي كند.)

توپي كه به اشتباه پاكت مي شود : اگر بازيكني توپ و Pocket اعلام شده را از دست بدهد و يا توپ انتخاب شده را در Pocket اشتباه و يا توپ ديگري را پاكت نمايد نوبت او تمام مي شود و حريف او مي تواند يا ضربه بعدي را بازي كند و يا اينكه ضربه بعدي را به او بسپارد.

ادامه دادن به بازي اگر بازيكني توپ نام برده شده را در Pocket نام برده شده بيندازد (مگر در Push out به قانون 2،4 دومين ضربه مراجعه گردد) هر توپ ديگري كه پاكت شود به بازي برگشت داده نمي شود (بغير از توپ 10 به قانون 9،9 مراجعه شود) و او به بازي ادامه مي دهد اگر بازيكن در هر ضربه قانوني توپ شماره 10 را Pocket كند به غير ازPush out ) ) او برنده rack مي باشد اگر بازيكن توپ اعلام شده را Pocket نكند و يا خطا بكند حريف او بازي را بدست مي گيرد مگر اينكه خطائي مرتكب نشده باشد بازيكن جديد بايد ضربه بعدي را از مكاني كه توپ سفيد قرار دارد بازي كند.

بازگرداندن توپها به ميز اگر توپ شماره 10 در يك ضربه خطا Push out بدون نام بردن و يا ضربه Pocket بشود و يا در Pocket اشتباه برود و يا از محيط ميز خارج گردد به بازي بر مي گردد (به قانون 1،4 ارجاء گردد) هيچ توپ ديگري در هيچ موقعيتي به بازي برنمي گردد.

اگر بازيكن مرتكب يك خطاي استاندارد شود بازي به حريف او سپرده مي شود توپ سفيد در دست قرار مي گيرد و بازيكن جديد مي تواند آن را در هر مكاني در روي ميز قرار دهده. (به قانون 1،5 توپ سفيد در دست مراجعه گردد) 

موارد ذيل خطاهاي استاندارد در بازي Ten ball مي باشند.

6،1- توپ سفيد داخل پاكت افتادن (scratch ) و يا بيرون رفتن توپ از روي ميز 6،2 - توپ اشتباه در هر ضربه اولين توپي كه بايد با سفيد لمس گردد توپي مي باشد كه كمترين شماره را داشته باشد. 6،3 - برخورد با rail قبل از تماس مجاز نمي باشد 6،4 - اگر حداقل يك پا در روي زمين قرار نداشته باشد 6،5 – توپي كه از روي ميز به بيرون رانده شود (تنها توپي كه به بازي بر مي گردد توپ شماره 10 مي باشد) 6،6- توپ لمس شده 6،7 – خطا در frozen ball دوبار ضربه زدن ( Double Hit ) 6،8- Push shot ( ضربه هل ) 6،9 – زدن ضربه زماني كه هنوز در حال حركت مي باشند 6،10 – جا دادن توپ سفيد در مكان اشتباه 6،11 – قرار دادن چوب روي ميز به منظور تعيين مسير توپ قبل از ضربه 6،12- خارج از نوبت بازي كردن 6،13 – سه خطاي متوالي 6،14- بازي آهسته (اتلاف وقت) در صورت صلاحديد داور موجب تذكر و اخطار مي شود. 9،11 – خطاهاي جدي : در رابطه با قانون 6،14 سه خطاي پي در پي موجب باخت Rack مي شود در رابطه با 6،16 رفتار غير ورزشي داور يك جريمه عادلانه را انتخاب مي كند.

گيم مساوي : ( Stalemate ) اگر موقعيت گيم مساوي بوجود آيد شخصي كه بازي را شروع نموده دوباره بازي را شروع مي نمايد (به قانون 1،12 پات مراجعه گردد)[۳]

قوانین اسنوکر[ویرایش]

ميز استاندارد : ابعاد – سطح بازي ميز از لبه باندهاي آن بايد 1778×3569 ميليمتر باشد که حداکثر بميزان 13+ و 13- ميليمتر مي تواند قابل تغيير باشد. ارتفاع ميز : ارتفاع ميز از کف تا روي باند حداقل 851 ميليمتر و حداکثر 876 ميليمتر باشد. و گشادي دهنه پاکت ها براساس الگوي فدراسيون حرفه هاي جهاني خواهد بود. خط بالک ( Baulk ) : خط مستقيم که به موازات باند پايين و به فاصله 737 ميليمتر از آن ترسيم شود خط Baulk ناميده مي شود منطقه D  : نيم دايره اي که مرکز آن مرکز خط Baulk و شعاع آن 292 ميلي متر مي باشد. نقاط توپهاي رنگي : چهار نقطه روي خط مرکزي ميز به شرح زير و جود دارند. 1- نقطه توپ سياه که به فاصله 324 ميليمتر از باند بالاتر قرار دارد. 2- نقطه مرکزي يا نقطه توپ آبي که دقيقاً در مرکز ميز بين باند بالا و پايين مي باشد. 3- نقطه پيراميد يا نقطه توپ صورتي که دقيقاً وسط نقطه توپ آبي و باند بالا مي باشد. 4- نقطه توپ قهوه اي که دقيقاً مرکز خط Baulk و منطقه D بوده و توپ زرد در گوشه سمت راست و توپ سبز در گوشه سمت چپ منطقه D قرار دارند.

توپ ها : توپ ها از يک شکل تصويب شده به قطر 5/52 ميليمتر که با 05/0 ميليمتر قابل تغيير است مي باشند. و : 1- وزن آنها کاملاً مساوي که در يک سري کامل حداکث 3 گرم اختلاف قابل اغماض است. 2- يک توپ با سري کامل توپ ها مي تواند با توافق بازيکنان يا تصميم داور تعويض گردد. امتياز رنگ توپها : قرمز 1- امتياز زرد 2- امتياز سبز 3- امتياز قهوه اي 4- امتياز آبي 5- امتياز صورتي 6- امتياز مشکي 7- امتياز

چوب : چوب بازي نبايد کمتر از 914 ميليمتر باشد و شکل و فرمي غير از آنکه به طور عموم پذيرفته شده نداشته باشد. و حداكثري براي آن مشخص نشده است ولي در هر صورت شكل متعارف داشته باشد. لوازم کمکي : رست و چوب بلند و غيره به عنوان لوازم کمکي در شرايط سخت مورد استفاده قرار مي گيرد که اين نوع لوازم به طور نرمال در اطراف ميز موجود بوده تا توسط بازيکنان يا داور ارائه مي گردد و البته اين نوع لوازم بايد مورد تصويب و تاييد كنفدراسيون جهاني ورزشهاي بيلياردي (WCBS ) باشد.[۴]

فريم - Frame  : يک فريم عبارتند از مدت زمانيکه اولين ضربه براي پخش کردن توپ ها زده مي شود تا : 1- يک بازيکن در نوبت خود بازي را واگذار نمايد. 2- يا فقط زمانيکه توپ سياه روي ميز است ضربه زننده به دليل داشتن امتياز بيشتر از (1+7 ) فريم را مي برد . 3- يا فقط زمانيکه توپ سياه روي ميز است با افتادن توپ سياه در پاکت يا ارتکاب هر خطا فريم پايان مي يابد. تذکر: بازيکن ضربه زننده اگر بخواهد مي تواند براي بالا بردن برك خودش به بازي ادامه دهد ولي نتيجه تغيير نمي کند. يک بازي : يک بازي از تعدا فريم هاي مقرر شده تشکيل مي گردد.

توپ ها : 1- توپ سفيد که کيوبال (Cue ball ) ناميده مي شود. 2- 15 توپ قرمز و 6 توپ رنگي که به عنوان توپ هاي هدف (Object ball) مي باشد.


ضربه زننده : ضربه زننده کسي است که در حال بازي است تا زمانيکه داور پايان نوبت او را اعلام نمايد. ضربه : 1- زمانيکه ضربه زننده با نوک چوب به توپ سفيد (Cue ball ) ميزند ضربه ايجاد مي شود. 2- ضربه زماني درست است که هيچ تخطي از قانون صورت نگيرد. 3- تا زمانيکه کليه توپ ها ي روي ميز به صورت ساکن و بيحرکت قرار نداشته باشند ضربه کامل نيست . 4- ضربه مي تواند به طور مستقيم و يا غير مستقيم به شکل ذيل انجام شود. الف- اگر توپ سفيد بدون تماس با باند به توپ هدف برخورد نمايد ضربه مستقيم خواهد بود. ب- اگر توپ سفيد قبل از برخورد با توپ هدف با يک يا چند باند تماس پيدا کند ضربه غير مستقيم انجام شده است.


انداختن توپ در پاکت ( POT) : زمانيکه توپي قانوني و بدون ارتکاب خطا وارد پاکت شود عمل POT صورت گرفته است . Break: تعداد توپهايي که يک بازيکن در يک نوبت از بازي POT کرده و امتياز کسب مي کند Break مي نامند. توپ در دست ( Ball in hand ) 1- توپ سفيد يا (کيوبال) زماني در دست است که : الف – قبل از شروع فريم باشد. ب – يا توپ سفيد داخل پاکت بيفتد. پ – يا توپ سفيد خارج ميز پرتاب شود. ت – در زماني كه در آخر بازي به روي توپ مشكي امتيازات مساوي مي شود در آن زمان مي بايست توپ 7 سر جايش و كيوبال، در منطقه D بال اين هند مي شود. 2- توپ سفيد در دست خواهد بود تا : الف – به طور قانوني بازي انجام شود. ب- يا خطايي توسط بازيکن ضربه زننده صورت گيرد. توپ در جريان بازي – Ball in play 1- تا زمانيکه توپ سفيد در دست نباشد در جريان بازي است. 2- توپ هاي قرمز از شروع فريم تا افتادن در پاکت و يا پرتاب شدن به بيرون ميز در جريان بازي هستند. 3- توپ هاي رنگي پس از دوباره قرار گرفتن در روي ميز و يا بعد از افتادن در پاکت خارج از نوبتشان به عنوان جايزه يا پرتاب شدن به بيرون ميز در جريان بازي قرار مي گيرند. توپ انتخابي : 1- توپ هدفي که براي بازيکن ضربه زدن به داور اعلام مي کند و متعهد مي شود که اولين ضربه را به آن بزند توپ انتخابي Ball ON آن بازيکن مي باشد. 2- در صورت درخواست داور ضربه زننده بايد توپ هدف خود را اعلام نمايد. توپ آزاد Free ball  : توپ آزاد توپي است که يک بازيکن مي تواند پس از اسنوکرد شدن با خطاي بازيکن مقابل در صورت نديدن دو طرف توپ هدف انتخاب نمايد.


توپ به بيرو ن پرتاب شده : چنانچه توپ در سطح بازي نبوده و يا داخل پاکت نيافتاده باشد، پس به بيرون ميز پرتاب شده است. توپهايي که بر روي لبه ميز (يا باندها ) قرار مي گيرد اگر خود بخود به روي ميز برنگردد به منزله خروج توپ از ميز مي باشد. اسنوکرد شدن ( ماسک شدن ) زمانيکه مسير مستقيم توپ سفيد ( کيوبال) براي ضربه زدن به قسمتي يا تمام قسمت همه توپ هاي در نوبت توسط توپ يا توپ هاي خارج از نوبت مانع ايجاد شود آن کيوبال اسنوکرد شده است پس اگر بتوان مستقيماً به انتهاي لبه هاي کناري يک يا چند توپ در نوبت ضربه زد آن کيوبال اسنوکر (ماسک) نيست. 1- در صورت کيوبال در دست ، اگر از هر نقطه منطقه D براي ضربه زدن به توپ در نوبت طبق شرايط فوق مانع وجود داشته باشد کيوبال اسنوکرد شده است. 2- اگر توپ در نوبت توسط بيشتر از يک توپ خارج از نوبت اسنوکر شود : الف- آن توپ با نزديکترين توپ خارج از نوبت به کيوبال اسنوکر شده است . ب- اگر آن توپ با بيشتر از يک توپ خارج از نوبت با فاصله يکسان از کيوبال اسنوکر شده باشد کليه آن توپها ي خارج از نوبت تاثير گذار در اسنوکرد شدن هستند. 3- اگر مسير کيوبال با چندين توپ قرمز توسط چندين توپ خارج از نوبت مسدود شده باشد توپ تاثير گذار در اسنوکرد شدن وجود ندارد. 4- کيوبال توسط باند نمي تواند اسنوکر شود و اگر مسير کيو بال توسط انحناي باند مسدود شد و انحناي باند به کيوبال نزديکتر از هر توپ خارج از نوبت باشد آن کيوبال اسنوکرد نشده است . و داور نمي تواند اعلام Free ball نمايد و بازيکن که با خطاي حريف در وضعيت قرار گرفته که لبه باند مانع از زدن توپ در نوبت او بشود نمي تواند از Free ball استفاده نمايد و فقط مي تواند از بازيكن خاطي بخواهد خودش ضربه بزند يا اينكه خودش به توپ در نوبت ضربه بزند. 5- زماني كه Free ball به جاي قرمز است اگر توپ فري بال با هر قرمزي داخل پاكت شود امتياز توپها با هم جمع مي شود ولي زماني كه فري بال براي توپهاي رنگي مي باشد و اگر توپ فري بال با توپ نوبت هم زمان پاكت شوند فقط امتياز توپ در نوبت محاسبه مي شود. تذكر1 : اگر بازيكني توپ فري بالي را انتخاب مي كند بايد حتماً ضربه اولش به آن توپ برخورد نمايد در غير اين صورت خطا محسوب و جريمه مي شود به اندازه توپ در نوبت. تذكر2 : چنانچه بعد از خطا قرمزها به هم چسبيده باشند قانون مي بايست دو سمت توپ در نوبت ديده شود صدق نمي كند در اين حالت به منزله ديدن هر دو سمت توپ تلقي مي شود.


ضربه هول : اگر نوک چوب موقع ضربه زدن در روي کيوبال باقي بماند آن ضربه هول (PUSH ) محسوب مي شود که : 1- پس از اينکه کيوبال به سمت جلو حرکت کرده است. 2- مگر اينکه فاصله کيوبال و توپ در نوبت بسيار کم بوده و ضربه به آخرين قطعه لبه توپ در نوبت برخورد نمايد که با تشخيص داور اين ضربه افه رو يا Follow Shot بوده و ضربه هول نمي باشد. نقطه اشغال شده : اگر توپي پس از پاکت شدن بدون تماس با توپ ديگر نمي توان در جاي خودش قرار دهيد آن نقطه اشغال شده ناميده مي شود و مي بايست جاي بالاترين نقطه اي كه خاليست قرار گيرد. ضربه پرشي : زمانيکه کيوبال از روي هر قسمت از هر توپ هدف عبور نمايد( اعم از اينکه در موقع عبور با آن توپ تماس پيدا بکند يا نه) ضربه پرشي محسوب گرديده خطا مي باشد( مگر ) : 1- ابتدا کيوبال با يک توپ هدف برخورد نموده و سپس از روي توپ ديگر پرش کند. 2- کيوبال ابتدا پرش کرده و سپس از برخورد با ميز به توپ هدف برخورد نمايد. 3- اگر کيوبال بعد از برخورد قانوني به توپ هدف با باند و يا توپ ديگر برخورد کرده و سپس از روي توپ پرش نمايد. عدم برخورد کيوبال با هدف – miss : وقتي کيوبال ابتدا به توپ درنوبت برخورد ننمايد و داور متوجه شود زننده تلاش کافي براي ضربه زدن به توپ در نوبت نکرده است آن بازيکن مرتکب عمل miss شده است.[۵]

بازي اسنوکر مي تواند توسط دو نفر يا بيشتر به صورت يارگيري يا مستقل به شرح زير انجام گردد. 1- همه بازيکنان بايد بايک کيوبال (توپ سفيد) بازي کنند که هر بازي 15 قرمز و 6 توپ رنگي از 2 تا 7 دارد. 2- امتياز هر بازيکن در نوبت خود با در پاکت انداختن توپ هاي قرمز و رنگي محاسبه مي شود که پس از اتمام توپ هاي قرمز نوبت توپ هاي رنگي، به ترتيب از رنگ زرد تا مشکي خواهد بود. 3- امتياز هر بازيکن با اضافه شدن به امتيازات قبلي وضعيت او را مشخص خواهد کرد. 4- امتياز جريمه به امتيازات بازيکن حريف اضافه خواهد شد. 5- به عنوان يک تاکتيک بازيکن مي تواند کيوبال را با يك ضربه قانوني در پشت توپ خارج از نوبت نگه دارد که در چنين حالتي بازيکن حريف اسنوکرد (ماسک) مي شود که اين تاکتيک به جهت امتياز گيري و احتمال خطا توسط بازيکن حريف بسيار حايز اهميت مي باشد. 6- برنده يک فريم کسي است : الف- امتياز بيشتر را کسب نمايد. ب- آن فريم به نفع بازيکني واگذار گردد. پ- آن فريم به دليل رفتار ناشايست و يا خطاي Foul and miss and miss straight به حساب بازيکني گذاشته شود. 7- برنده مسابقه کسي است : الف- تعداد فريم هاي مورد نياز را برده باشد. ب- در صورت تساوي امتيازات بالاترين معدل امتيازي را کسب کند. پ- يا آن بازي به دليل رفتار ناشايست به بازيکن حريف واگذار گردد.


شيوه بازي : ترتيب بازي توسط قرعه و يا سکه که به وسيله داور انجام مي شود تعيين خواهد شد و لازم به ذكر است سكه نبايد به روي ميز انداخته شود. 1- اين ترتيب بازي بايد تا آخر فريم بدون تغيير باقي بماند. مگر اينکه بازيکني از حريف خود بخواهد که به دليل ارتکاب خطا، بازي مجدد انجام دهد. 2- هر بازيکن و يا يار او که ضربه اول را ميزند بايد به طور متناوب فريم هاي بعدي را شروع نمايند. 3- اولين بازيکن بازي را به شکل کيوبال در دست آغاز خواهد کرد و هر فريم زمانيکه کيوبال از منطقه D توسط نوک چوب ضربه بخورد شروع مي شود و اگر بازيکني در زمان جابجا کردن کيوبال در منطقه D با نوک چوب به آن ضربه بزند بازي شروع شده است. 4- تا زمانيکه توپ قرمز روي ميز است اولين ضربه بايد به توپ قرمز و يا فري بال که به جاي قرمز انتخاب شده ، زده شود. الف- وقتي توپ قرمز و يا هر توپ رنگي به جاي قرمز در پاکت بيفتد آن بازيکن در ضربه بعدي توپ رنگي انتخابي خود را خواهد زد، که اگر در پاکت بيفتد امتياز محاسبه و توپ رنگي مجدداً در نقطه خود قرار مي گيرد. ب- سپس ضربه زدن به يک توپ رنگي ادامه خواهد داشت تا زمانيکه توپ هاي قرمز در روي ميز باقي نماند و پس از در پاکت افتادن آخرين قرمز يک توپ رنگي (به عنوان جايزه) زده خواهد شد. پ- سپس نوبت توپ هاي رنگي که به ترتيب ارزش آنهاست ، خواهد بود که وقتي توپ رنگي در نوبت خود بطور قانوني در پاکت بيافتد داخل پاکت باقي مي ماند. 5- بدون توجه به اينکه يک خطا ممکن است به نفع بازيکني باشد وقتي توپ هاي قرمز در پاکت بيفتد و يا به بيرون ميز پرتاب شود در داخل پاکت باقي مي ماند مگر اينکه به جهت تميز کردن توسط داور از روي ميز برداشته شود يا از لبه پاکت خود بخود در پاکت بيفتد يا در Foul and miss براي ضربه مجدد توسط بازيکن خاطي توپ هاي جابجا شده در جاي قبلي قرار گيرد و يا توپي توسط بازيکني غير از ضربه زننده از جاي خود تکان خورده باشد. 6- اگر بازيکني امتيازي نگيرد و يا مرتکب خطا شود نوبت او به پايان رسيده و بازيکن بعدي از جاييکه کيوبال در روي ميز قرار دارد و يا در صورت بيرون رفتن کيوبال ازميز و يا داخل پاکت افتاد باشد از نقطه D ، بازي را ادامه خواهد داد.

پايان فريم ، بازي يا مسابقه 1- زمانيکه فقط توپ سياه در روي ميز باقي مانده باشد با اولين امتياز و يا خطا فريم به پايان مير سد مگر در شرايط مشروحه زير اتفاق بيفتد : الف- نتيجه فريم پس از افتادن توپ سياه در پاکت و يا ارتکاب خطا مساوي باشد. 2- وقتي که شرايط بالا وجود داشته باشد : الف- توپ سياه در روي نقطه اصلي قرار مي گيرد. ب- کيوبال به منطقه D برده مي شود. پ- بازيکن ضربه زننده با قيد قرعه تعيين مي گردد. ت- پس از آن با اولين امتياز يا خطا فريم به پايان مي رسد. بازي با کيوبال در دست : براي بازي با کيوبال در دست بازيکن بايد از منطقه D و يا از روي خط D به هر سمت که بخواهد به کيوبال ضربه بزند. 1- داور بايد متقاعد شود که کيوبال خارج از منطقه D نيست. در ضمن داور در صورت خروج کيوبال در منطقه D نبايد به بازيکن ضربه زننده هشدار بدهد و بايد صبر کند ضربه زده شود بعد اعلام خطا نمايد. 2- اگر در زمان جابجا کردن کيوبال در منطقه D نوک چوب با کيوبال برخورد نمايد و داور عقيده داشته باشد که ضربه زننده به قصد اينکار را نکرده ، هنوز بازي شروع نشده است. ضربه همزمان با دو توپ : بجز دو توپ قرمز و يا توپ آزاد و توپ در نوبت اگر دو توپ همزمان ضربه بخورند خطا محسوب مي شود.

قرار گرفتن توپ هاي رنگي در نقاط خود : کليه توپ هاي رنگي پس از افتادن در پاکت و يا پرتاب شدن به بيرون ميز قبل از ضربه بعدي بايد در روي ميز و در نقاط اصلي خود قرار گيرند مگر اينکه در نوبت خود و به طور قانوني در پاکت بيفتد. 1- يک بازيکن در قبال اشتباه داور به جهت درست قرار ندادن توپي در روي ميز هيچگونه مسئوليتي ندارد و اگر داور به غلط توپي را در نقطه ديگري قرار دهد تا قبل از ضربه بعدي مي تواند جابجا نمايد در غير اينصورت حق تغيير و تصحيح آنرا ندارد تا اينکه دوباره آن توپ پاکت شده آن وقت به جاي اصلي برگردانده شود. 2- اگر توپ رنگي به طور قانوني و در نوبت خود در پاکت بيفتد و اشتباهاً روي نقطه خود قرار گيرد پس از متوجه شدن و بدون جريمه بايد آن توپ در پاکت قرار گرفته و اگر امتيازي از آن توپ گرفته شده باشد به قوت خود باقي است و سپس بايد به بازي ادامه داد. 3- چنانچه توپ و يا توپ هايي که به طور ناصحيح در روي نقاط اصلي خود قرار نگرفته ضربه زده شود آن ضربه قانوني بوده و توپ هايي که فراموش شده و اشتباها در روي ميز قرار نگرفتند در صورت متوجه شدن بايد در نقاط اصلي خود قرار گيرند و : الف- در صورت فراموش شدن هيچ جريمه هاي در برنخواهد داشت. ب- اما اگر قبل از قرار دادن توپ در نقطه خود توسط داور ، بازيکن به کيوبال ضربه بزند جريمه خواهد داشت. 4- اگر جاي اصلي توپ رنگي که بايد در روي ميز قرار گيرد توسط توپ هاي ديگر اشغال شده باشد آن توپ در جاي خالي از بالاترين نقطه (جاي توپ) قرار مي گيرد. 5- اگر جاي اصلي بيشتر از يک توپ رنگي توسط توپ هاي ديگر اشغال شده که بايد در روي ميز قرار گيرند به ترتيب با ارزش ترين توپ در جاي خالي بالاترين توپ قرار مي گيرد مگر جاي خودش خالي باشد در اين صورت اول توپي که جايش خاليست قرار مي دهم بعد توپ بزرگتر را. 6- چنانچه کليه نقاط توپ هاي رنگي توسط توپ هاي ديگر اشغال باشد، توپ رنگي بايد در نزديکترين جاي ممکنه نسبت به نقطه اصلي، بين آن نقطه و نزديكترين قسمت باند بالا نسبت به آن نقطه قرار گيرد. 7- اگر مابين نقاط اصلي توپ هاي صورتي و يا مشکي و باند بالا جايي براي قرار دادن فقط توپ هاي صورتي و مشکي وجود نداشته باشد توپ هاي فوق الذکر در نزديکترين جاي ممکن نسبت به نقطه اصلي و در زير آن نقطه قرار مي گيرد. 8- در کليه شرايط توپ کاشته شده نبايد با توپ ديگر تماس داشته باشد. 9- توپ هاي رنگي بايد توسط دست در نقاط مشخص شده قرار گيرند.


توپهاي بهم چسبيده Touching ball 1- اگر کيوبال به توپ يا توپهايي که نوبت بازي آنها است بچسبد ، داور بايد اعلام کند(توپ هاي بهم چسبيده ) Touching ball و اينکه چه توپ و يا توپ هايي به کيو بال چسبيده را نشان دهد. 2- زمانيکه اعلام مي شود (توپ هاي بهم چسبيده) ضربه زننده بايد کيوبال را طوري از توپ چسبيده دور کند که آن توپ به هيچ عنوان تکان نخورد که در صورت تکان خوردن ضربه هل بوده و خطا مي باشد. 3- اگر کيوبال به توپي که نوبت بازي آن نيست بچسبد و يا نزديک آن باشد و از داور سوال شود که آيا اين توپ ها به هم چسبيده يا نه ، او جواب آري يا خير را خواهد داد و بازيکن بايد طوري به کيوبال ضربه بزند که آن توپ تکان نخورده و کيوبال در ضربه اول به توپ در نوبت برخورد نمايد. 4- چنانچه کيوبال هم به توپ در نوبت و هم توپ خارج از نوبت بچسبد داور فقط به توپ در نوبت اشاره خواهد كرد و اگر ضربه زننده از داور سوال كند كه آيا كيوبال به توپ خارج از نوبت هم چسبيده يا نه، او حق دارد جواب دهد. 5- اگر داور متقاعد شود که حرکت توپ چسبيده به کيوبال بدون دخالت ضربه زننده مي باشد نبايد اعلام خطا نمايد. مثال : توپ در نوبت در لبه فرو رفتگي جاي توپي که معمولا روي ميزها ايجاد مي شود قرار دارد و بعد از جدا شدن کيو بال به درون آن فرو رفتگي حرکت مي کند و اين حرکت خطا محسوب نمي شود. 6- چنانچه توپي در زمان کنترل داور به کيو بال نچسبيده باشد و قبل از ضربه بازيکن به نظر برسد که بهم چسبيده است داور بايد آن توپها را به صورتيکه خودش قبول دارد جابجا نمايد.

توپ در لبه پاکت Ball on edge of packet  

1- اگر توپي که در لبه پاکت قرار دارد و بدون ضربه توپ ديگر در ادامه بازي در پاکت بيفتد ، آن توپ در جاي قبلي قرار گرفته و امتيازات به دست آمده از توپهاي ديگر تا آن لحظه به قوت خود باقي است. 2- اگر در امتداد يک ضربه احتمال برخورد هر توپ به آن توپ (توپي که از لبه به داخل پاکت افتاده است) وجود داشته باشد در آنصورت : الف- بدون تخطي از اين قوانين ، کليه توپ ها بايد در جاي قبلي قرار گرفته و همان بازيکن مي تواند مثل ضربه قبلي و يا هر نوع ضربه اي که بخواهد ، مجددا بازي نمايد. ب- اگر در همان شرايط خطايي اتفاق بيافتد ، بازيکن خاطي جريمه شده و کليه توپ ها در جاي قبلي قرار گرفته و بازيکن بعدي به طور معمول مي تواند امتيازات بعد از خطاي حريف را دارا باشد. 3- اگر توپي براي چند لحظه 4 ثانيه در لبه پاکت بالانس شده و در داخل پاکت بيافتد امتياز آن توپ بحساب زننده محسوب شده و توپ در جاي قبلي قرار نمي گيرد.


ماسک (اسنوکرد) شدن بعد از خطا snookered after a foul چنانچه کيوبال پس از خطا اسنوکرد شود. داور بايد اعلام کند فري بال ( توپ آزاد) 1- اگر بازيکن بعدي بخواهد ضربه بعدي را بزند : الف – او مي تواند هر توپي را به جاي توپ در نوبت (توپي که نوبت بازي با آن است) انتخاب کند. ب- توپ انتخاب شده ارزش همان توپ در نوبت را داشته و چنانچه در پاکت بيافتد پس از محاسبه امتياز در نقطه اصلي در روي ميز قرار مي گيرد. 2- در حالت زير کيوبال مرتکب خطا شده است : اگر کيوبال اول به توپ آزاد و يا همزمان به توپ در نوبت و توپ آزاد برخورد ننمايد. 3- وقتي توپ آزاد در پاکت بيفتد مجدداً در روي نقطه اصلي خود قرار گرفته و باندازه ارزش توپ در نوبت امتياز محاسبه خواهد شد. ب: فقط زمانيكه توپ 6و7 روي ميز باشد كيوبال توسط توپ آزاد مي تواند اسنوكرد شود. 4- بشرطي که کيوبال اول به توپ آزاد و يا همزمان به توپ آزاد و توپ در نوبت برخورد نمايد و سپس توپ در نوبت داخل پاکت شود. آن توپ در داخل پاکت ميماند و امتياز نيز محاسبه خواهد شد. 5- زمانيکه نوبت توپ هاي رنگي است و همزمان توپ آزاد و توپ در نوبت داخل پاکت شوند فقط امتياز توپ در نوبت محاسبه مي شود مگر اينکه نوبت توپ هاي قرمز باشد که چنانچه قرمز و توپ آزاد داخل پاکت شوند به تعداد آنها امتياز منظور شده توپ در نوبت در داخل پاکت ميماند و توپ آزاد در روي ميز در نقطه خود قرار مي گيرد. 6- زمانيكه از بازيكن خاطي درخواست بازي مجدد شود توپ آزاد براي او ديگر مفهومي ندارد.


خطاها: زمانيکه خطايي صورت مي گيرد داور سريعاً بايد اعلام foul نمايد که: 1- اگر بازيکني موفق به ضربه صحيح نباشد نوبت خود را از دست مي دهد که داور جريمه او را اعلام خواهد کرد. 2- داور بايد صبر کند که ضربه زده شده کامل گشته و سپس اعلام نتيجه نمايد. 3- هر توپ رنگي که بعد از پاکت شدن و يا به بيرون پرتاب شدن در نقطه ناصحيح در روي ميز قرار گيرد به همان حال باقي مي ماند مگر اينکه قبل از ضربه بعدي كسي متوجه شود و يا مجدداً در پاکت بيافتد و يا به بيرون ميز پرتاب شود که آن به موقع بطور صحيح در روي ميز قرار خواهد گرفت. 5- ضربه بعدي از جائيکه کيوبال بطور ثابت در روي ميز قرار مي گيرد و يا وقتي کيوبال به بيرون ميز و يا داخل پاکت مي شود از منطقه D آغاز خواهد شد. مگر قانون بازي مجدد از نقطه اول انجام شود . 6- چنانچه در يک ضربه چندين خطا اتفاق بيفتد به ارزش بالاترين خطا جريمه خواهد شد. 7- بازيکني که مرتکب خطا شود: الف – طبق بخش جريمه ها که در زير مشخص شده جريمه خواهد شد. ب- در صورت درخواست بازيکن بعدي ضربه بعدي را نيز خود او خواهد زد.


جريمه ها : کليه خطاها چهار امتياز جريمه خواهد شد مگر خطايي با ارزش بيشتر از آن اتفاق بيفتد که در بند هاي بعدي توضيح داده شده است: الف- جريمه هايي که به ارزش توپ در نوبت هستند به شرح زيرند : 1- به کيوبال بيشتر از يکبار ضربه بزند. 2- زمانيکه هر دو پاي بازيکن از روي زمين کنده شده ضربه بزند. 3- خارج از نوبت بازي کند. 4- زمانيکه کيوبال در دست است به طور ناصحيح از منطقه D بازي کند. 5- کيوبال بازيکن به هيچ يک از توپ ها برخورد ننمايد. 6- کيوبال بدون برخورد با توپي داخل پاکت شود. 7- کيوبال درپشت توپ آزاد اسنوکر(ماسک) شود. ( با توپ فري بال نمي تواند حريف را اسنوکر کرد) مگر زماني كه فقط توپهاي 6 و 7 روي ميز باشد، خطا محسوب شده جريمه توپ در نوبت است. 8- ضربه پرشي انجام دهد. 9- با چوب غير استاندارد بازي کند. 10- در بازي چهار نفره ، به طور غير قانوني مشورت نمايد. ب- جريمه هايي که به ارزش توپ در نوبت و يا توپ مربوط هستند . (هر کدام که بيشتر باشد) 1- زماني که کليه توپ ها در روي ميز ساکن نشده ضربه بزند. 2- قبل از اينکه داور توپ رنگي در پاکت افتاده را روي ميز قرار دهد ضربه بزند. 3- توپ خارج از نوبت ball not on را در پاکت بياندازد. 4- کيوبال ابتدا به توپ خارج از نوبت برخورد نمايد. 5- اگر ضربه هل زده شود. 6- به جز نوک چوب، هر قسمتي از لباس ضربه زننده و يا وسايلي که او حمل مي کند با هر توپي در روي ميز تماس حاصل نمايد. 7- چنانچه توپي به بيرون از ميز پرتاب شود. 8- چنانچه کيوبال همزمان با دو توپ برخورد نمايد.(به جز دو توپ قرمز و يا توپ آزاد و توپ قرمز)


پ- جريمه هايي که با ارزش 7 امتياز محاسبه مي شوند. 1- استفاده کردن از هر توپي خارج از ميز براي هر منظوري 2- استفاده کردن از هر وسيله براي اندازه گيري فاصله ها و دهانه پاکتها 3- پس از پاکت کردن توپ قرمز و يا توپ آزاد به جاي قرمز دوباره با توپ قرمز بازي کند.(در صورتيکه بعد از زدن توپ قرمز توپ رنگي را اعلام ننمايد پس با اشتباه ضربه به يک قرمز برخورد نمايد خطاي توپ در نوبت گرفته خواهد شد نه خطاي 7 امتيازي . 4- به جز توپ سفيد با هر توپي به جاي کيوبال بازي نمايد. 5- زمانيکه داور توپ انتخابي بازيکن را سوال کرده اما بازيکن جواب ندهد. 6- پس از پاکت کردن توپ قرمز و يا توپ آزاد به جاي قرمز، و قبل از انتخاب توپ رنگي مرتکب خطا شود.


بازي مجدد : چنانچه بازي به دليل ارتکاب خطاي حريف از او بخواهد که دوباره بازي کند. چنين درخواستي قابل اجرا است و نمي توان از آن چشم پوشي کرد، اما بازيکن خاطي حق دارد، که تصميم خود براي زدن توپ در نوبت ديگري عوض نمايد. الف- از چه نوع ضربه اي استفاده کند. ب- کدام توپ در نوبت را براي ضربه زدن انتخاب نمايد و آن بازيکن در صورت پاکت کردن هر توپ با شرايط بالا امتياز مربوطه را کسب خواهد کرد. خطا و برخورد نکردن کيوبال توپ در نوبت Foul and miss بازيکن موظف است که تلاش خود را براي ضربه زدن به (توپ در نوبت) بکار گيرد. اگر داور ملاحظه نمايد که از اين قانون تخطي شده بايد اعلام کند Foul and amiss مگر اينکه فقط توپ سياه روي ميز باقي مانده باشد و يا شرايطي ايجاد شود که ضربه زدن به (توپ در نوبت) تمام تلاش خود را اعم از از ضربه مستقيم و يا غير مستقيم بکار برده است. 1- پس از اعلام Foul and amiss بازيکن بعدي مي تواند از خطا کار درخواست نمايد تا بازي مجدد از جاي قبلي ( جايي که بازيکن خطا کار از آنجا مرتکب خطا شده است) و يا از جائيکه مانده بازي را ادامه دهد و چنانچه از بازيکن خاطي خواسته شود که کيوبال را در جاي قبلي قرار داده و بازي کند بايد( توپ در نوبت) آن بازيکن دقيقا در شرايط اوليه که خطا صورت گرفته قرار گيرد و توپهاي ديگر اگر جابجا شده است بايد به صورت اوليه به وسيله داور قرار گيرند. 2- اگر بازيکني موفق به ضربه زدن به (توپ در نوبت ) در شرايطي که هيچ مانعي بين آن توپ نسبت به کيوبال وجود ندارد نباشد. داور اعلام Foul and miss and miss straight مي کند مگر اينکه بازيکن به اسنوکر کردن نياز داشته باشد و داور متقاعد شود که بازيکن عمداً مرتکب خطا نشده است. 3- شرايط بالا زماني اتفاق ميافتد که مسير مستقيم کيوبال براي ضربه زدن به کل قطر (توپ در نوبت) باز باشد. الف – اگر براي بار دوم همان بازيکن ، موفق به ضربه زدن به ( توپ در نوبت) در همان شرايط بالا نباشد داور بدون توجه به اختلاف امتيازات اعلام مي کند. Foul and miss and miss strit ب- 1- در صورتيکه توپ در نوبت قرمز باشد و بازيکن همه توپ را ببيند و نتواند به آن ضربه بزند در صورت درخواست مجدد براي ضربه بعدي مي تواند توپ قرمز ديگري را انتخاب کرده به آن ضربه بزند. ولي اگر قرمز ها تمام شده باشد و توپ در نوبت رنگي مي باشد طبيعتاً نمي تواند توپ نوبت را در تکرار ضربه خطا عوض نمايد. 2- اگر مجددا از همان بازيکن خواسته شود که بازي را از جاي قبلي ادامه دهد داور به بازيکن خاطي اخطار مي دهد که در صورت موفق نشدن براي بار سوم فريم به نفع حريف او ثبت خواهد شد. بازيکن بعدي مي تواند ضربه بعدي را خود بزند و يا از بازيکن خطا کار بخواهد که از جايي که بازي مانده و يا از جاي قبلي بازي کند که در صورت انجام بازي از جاي قبلي ، کليه توپ هاي تکان خورده به درخواست بازيکن ذينفع در جاهاي قبلي خود و با نظر داور قرار مي گيرد. 5- ممکن است شرايط ديگري از miss پيش بيايد که به تصميم داور بستگي دارد. 6- پس از اينکه کيوبال به(توپ در نوبت) برخورد ننمايد (miss ) و از بازيکن خطا کار خواسته شود که کيوبال را از جاي قبلي قرار دهد بازي کند، کليه توپ هاي تکان خورده در جاي خود (جاي فعلي ) باقي مي مانند مگر اينکه داور احساس کند که بازيکن خاطي از شرايط بالا ذينفع خواهد بود، که در آنصورت کليه توپها تکان خورده با نظر داور در جاي قبلي قرار مي گيرند و در هر دو حالت توپ هاي رنگي که در نقاط اشتباه قرار گرفته و تحت شرايط بالا افتاده و يا به بيرون ميز پرتاب شده به طور صحيح در نقاط اصلي خود قرار مي گيرند. 7- جهت قرار دادن توپ هاي تکان خورده پس از ارتکاب miss هر دو بازيکن مي تواند در زمينه جاي قبلي آن توپ ها مشورت نمايند که البته تصميم نهايي با داور مي باشد. 8- در جريان مشاوره ، اگر ضربه زننده با هر توپي در روي ميز تماس بگيرد، بدون اينکه نوبت خود را از دست دهد جريمه خواهد شد و توپهاي جابجا شده توسط داور و با نظر وي در جاي خود قرار خواهد گرفت. توپي که توسط غير ضربه زننده جابجا شود:

هيچ بازيکني به دليل اشتباه داور جريمه نخواهد شد. 

احتمال تساوي : چنانچه داور تصور کند که بازي از روند طبيعي و معمول آن خارج شده است و بازيکنان از ترس باخت بازي را به سکون و در حالت دفاعي ادامه ميدهند و در اين روند امتيازي رد و بدل نمي شود، داور پيشنهاد تساوي را ارائه مي دهد و در صورت قبول نكردن هر يك از بازيكنان بعد از 3 ضربه متوالي جمعاً 6 ضربه اگر امتيازي رد و بدل نشده باشد داور اعلام مساوي در اين فريم را اعلام مي دارد. فريم از نو با قرار دادن كليه توپها روي ميز بدون اينكه امتيازي براي بازيكنان قائل شود به وسيله همان بازيكن قبلي فريم آغاز مي گردد.

  بازي چهار نفره : 

1-در بازي چهار نفره ، هر تيم به طور متناوب فريم ها را شروع خواهند کرد و ترتيب بازي آنها در اول فريم مشخص شده و اين ترتيب تا آخر آن فريم ادامه خواهد داشت. 2- بازيکنان مي تواند ترتيب بازي خود را در هر فريم جديد تغيير دهند. 3- اگر خطايي صورت گيرد و درخواست بازي مجدد گردد، بازيکني که مرتکب خطا شده بازي مجدد را انجام خواهد داد حتي اگر اين خطا خارج از نوبت اتفاق بيافتد و در اينصورت ضمن اينکه ترتيب اصلي بازي بايد حفظ گردد ، يار بازيکن خاطي نوبت خود را از دست خواهد داد. 4- زمانيکه توپ سياه در پاکت بيفتد و براي نتيجه فريم و يا بازي ، طبق قانون قرار باشد که توپ سياه در نقطه اصلي در روي ميز قرار گيرد . دو نفر بازيکني که با قيد قرعه مشخص شده که ضربه اول را بزند، مي توانند بين خود ضربه زننده را تعيين نمايند که پس از آن ترتيب اصلي فريم ادامه پيدا خواهد کرد. 5- دو بازيکن در حين فريم مي توانند با هم مشورت نمايند اما : الف – هرگز با ياري که در پشت ميز قرار گرفته نمي توانند مشاوره نمايند. ب- همچنين پس از ضربه تا پايان نوبت آنها نمي تونند با هم مشاوره کنند.[۶]

اتلاف وقت : چنانچه داور ملاحظه نمايد که بازيکني به طور غير عادي براي ضربه زدن و يا انتخاب ضربه اتلاف وقت ميکند به او تذكر داده و در صورت بي توجهي به بازيكن خاطي اخطار مي دهد كه در صورت تكرار نتيجه فريم را به بازيكن حريف واگذار خواهد نمود. رفتار ناشايست : اگر بازيکني براي عدم ادامه فريم و يا رفتار ناشايست ، از جمله اتلاف وقت بعد از اخطار و يا رفتار نا جوانمردانه اصرار ورزد داور آن فريم را بازنده اعلام نموده و اخطار خواهد داد که در صورت ادامه رفتار ناشايست کل بازي را بازنده خواهد شد. بازيکن غيرضربه زننده : بازيکني که نوبت بازي او تمام شده بايد در زمان ضربه حريف از ايستادن و يا حرکت در خط ديد ضربه زننده خودداري نموده و در يک فاصله منطقي از ميز بنشيند يا بايستد. غيبت : در صورتيکه بازيکن ضربه زننده در سالن مسابقه حضور ندارد، او ميتواند يک نفر را که قبلاً به داور معرفي کرده براي نظارت به امور مربوط به خود در سالن بگمارد. واگذار کردن يک بازيکن در زمانيکه فقط نوبت ضربه او است مي تواند فريم يا بازي را واگذار نمايد که حريف او حق دارد اين پيشنهاد را بپذيرد و يا خير.[۷]

1-هميشه زماني كه با توپ سروكار داريد، دستكش به دست كنيد. 2-ابتداي بازي هم راستا بودن اسپات ها را بررسي نمائيد. اين تنها زماني است كه اين كار لازم است و ضرورتي ندارد كه بعد از هر فرم تكرار گردد. 3-ميز و تجهيزات كناري آن ( رست و ...) را بررسي نمائيد 4-نام بازيكنان و تلفظ و املاي درست آنها را چك كنيد. جاي نشستن را انتخاب كنيد. اين يك قاعده عمومي است كه نام بازيكن با رنك بالاتر بر اسپات بالا مي نشيند. 5-تجهيزات امتياز دهي را كنترل نمائيد 6-ميز جلوي بازيكنان را از نظر وجود آب ، يخ، ليوان و دستمال خشك و نمدار كنترل نمائيد. 7-از محل استقرار بازيكنان قبل از شروع بازي اطمينان يابيد و محل خودتان را قبل از شروع بازي به برگزار كننده اعلام نمائيد. 8-در زمان قرار دادن توپ ها روي ميز ، توپ سفيد را با خود داشته باشد( نه در جيبتان ) توپ ها را در مثلث نيندازيد. 9-از پشت دست تان براي تميز كردن گچ و غيره از روي ميز استفاده نمائيد. 10-زمان قرار دادن توپ ها روي اسپاتها دست آزادتان را روي سطح ميز نگذاريد. 11-حركت CUE BALL را دنبال كنيد و سعي كنيد پشت خط ديد و ضربه بازيكنان قرار بگيريد. 12- در حال راه رفتن دور ميز سعي كنيد هميشه چشمهايتان بر روي ميز باشد. 13-ياد بگيريد زمانيكه مي خواهيد از ميز فاصله بگيريد عقب عقب برويد . 14-بازي را پيش بيني كنيد و طبق آن جاگيري درست انجام دهيد. 15-فقط اطلاعات لازم و متناسب راجع به امتيازات و غيره را در ميان بگذاريد. 16-نام كوچك و نام فاميل بازيكن را بگوئيد مگر اينكه بازي تيمي باشد كه در اين صورت فقط اسم كشور يا تيم را بگوئيد. 17- وارد گفتگوهاي طولاني با بازيكنان نشويد ( مخصوصاً هنگام قرار دادن توپ بعد از يك MISS ) سعي كنيد هر دو بازيكن را ترغيب كنيد كه زودتر بر سر محل قرار گيري به توافق برسند. 18-هر زمان كه احساس كرديد در جاگذاري توپ هاي رنگي شك داريد از BALL MARKER خود استفاده كنيد. 19-در هنگام جايگزيني اطراف ميز سه اولويت اصلي وجود دارد : 1- بازيكن 2- دوربين 3- تماشاچي 20-مطمئن شويد كه برگه نتيجه بازي پس از پايان بازي پر شود ، همچنين از بازيكنان پخش كننده فريم اول نيز مطمئن شويد. 21-اگر سيستم كامپيوتري از كار افتاد بدون هيچ تأخيري بازي را با استفاده از سيستم امتياز دهي دستي ارائه دهيد. 22-اگر لازم شد با بازيكن راجع به مسئله اي مانند وقت تلف كردن و يا .... صحبت كنيد ، صبر كنيد تا نوبت را واگذار كند و از ميز فاصله بگيرد. 23-راجع به بازي كه قضاوت كرده ايد در جاهاي عمومي بحث نكنيد مخصوصاً زمانيكه امكان دارد خود بازيكنان بشنوند. همچنين بدون اجازه برگزار كننده مسابقه حق مصاحبه با هيچ خبر نگاري را نداريد. 24-اگر در بازي نياز به دادن وقت استراحت شد بايد زمان دقيق آن مشخص گردد . زمان ادامه بازي به هر دو بازيكن اعلام مي گردد. از ساعت مچي خودتان براي مشخص كردن زمان استفاده كنيد و قبل از زمان مشخص شده براي ادامه بازي بازگرديد .اگر بازيكني در زمان مشخص شده به ميز برنگشت سريعاً برگزار كننده را مطلع كنيد و طبق نظر آنان عمل كنيد.


و در آخر اينكه قوانين را همانند انچه در كتاب نوشته شده عمل كنيد. هيچ بدعتي نگذاريد و بر طبق نظر قانوني خودتان عمل كنيد.[۸]

منابع[ویرایش]

لغت نامه دهخدا

پیوند به بیرون[ویرایش]