الگو:Starbox character

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قبل از ایجاد تغییر در این الگو لطفاً علت تغییر را در صفحه ویکی ستاره‌شناسی و صفحه گفتگو ستاره‌شناسی بیان کنید. با تشکر

Before making modifications to this template, please discuss the proposed changes on the WikiProject Astronomical objects talk page. Thank you.
مشخصات
{{{component}}}
{{{component1}}}
مرحلهٔ تکامل {{{type}}}
نوع طیف {{{class}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_1_passband}}}) {{{appmag_1}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_2_passband}}}) {{{appmag_2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_3_passband}}}) {{{appmag_3}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_4_passband}}}) {{{appmag_4}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_5_passband}}}) {{{appmag_5}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_6_passband}}}) {{{appmag_6}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_7_passband}}}) {{{appmag_7}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_8_passband}}}) {{{appmag_8}}}
شاخص رنگ U−B {{{u-b}}}
شاخص رنگ B−V {{{b-v}}}
شاخص رنگ V−R {{{v-r}}}
شاخص رنگ R−I {{{r-i}}}
شاخص رنگ J−H {{{j-h}}}
شاخص رنگ J−K {{{j-k}}}
نوع متغیر {{{variable}}}
{{{component2}}}
مرحلهٔ تکامل {{{type2}}}
نوع طیف {{{class2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_1_passband2}}}) {{{appmag_1_2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_2_passband2}}}) {{{appmag_2_2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_3_passband2}}}) {{{appmag_3_2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_4_passband2}}}) {{{appmag_4_2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_5_passband2}}}) {{{appmag_5_2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_6_passband2}}}) {{{appmag_6_2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_7_passband2}}}) {{{appmag_7_2}}}
قدر ظاهری ({{{appmag_8_passband2}}}) {{{appmag_8_2}}}
شاخص رنگ U−B {{{u-b2}}}
شاخص رنگ B−V {{{b-v2}}}
شاخص رنگ V−R {{{v-r2}}}
شاخص رنگ R−I {{{r-i2}}}
شاخص رنگ J−H {{{j-h2}}}
شاخص رنگ J−K {{{j-k2}}}
نوع متغیر {{{variable2}}}
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

برای الگوی مشابه با نام و پارامترهای فارسی به الگو:مشخصات جعبه ستاره مراجعه کنید.