الگو:Starbox detail

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قبل از ایجاد تغییر در این الگو لطفاً علت تغییر را در صفحه ویکی ستاره‌شناسی و صفحه گفتگو ستاره‌شناسی بیان کنید. با تشکر

Before making modifications to this template, please discuss the proposed changes on the WikiProject Astronomical objects talk page. Thank you.
جزئیات
{{{component1}}}
جرم{{{mass}}} M
جرم{{{mass_mj}}} MJup
شعاع{{{radius}}} R
شعاع{{{radius_rj}}} RJup
شعاع{{{radius_km}}} km
تابندگی{{{luminosity}}} L
تابندگی (بلومتری){{{luminosity_bolometric}}} L
تابندگی (بصری، LV){{{luminosity_visual}}} L
حد درونی دامنهٔ زندگی{{{habitable_inner}}}
حد بیرونی دامنهٔ زندگی{{{habitable_outer}}}
گرانش سطحی (log g){{{gravity}}} cgs
دما{{{temperature}}} K
فلزیگی{{{metal}}}
فلزیگی [Fe/H]{{{metal_fe}}} dex
چرخش{{{rotation}}}
سرعت چرخشی (v sin i){{{rotational_velocity}}} km/s
سن{{{age}}} سال
سن{{{age_myr}}} Myr
سن{{{age_gyr}}} Gyr
{{{component2}}}
جرم{{{mass2}}} M
جرم{{{mass_mj2}}} MJup
شعاع{{{radius2}}} R
شعاع{{{radius_rj2}}} RJup
شعاع{{{radius_km2}}} km
تابندگی{{{luminosity2}}} L
تابندگی (بلومتریک){{{luminosity_bolometric2}}} L
تابندگی (بصری، LV){{{luminosity_visual2}}} L
حد درونی دامنهٔ زندگی{{{habitable_inner2}}}
حد بیرونی دامنهٔ زندگی{{{habitable_outer2}}}
گرانش سطحی (log g){{{gravity2}}} cgs
دما{{{temperature2}}} K
فلزیگی{{{metal2}}}
فلزیگی [Fe/H]{{{metal2_fe}}} dex
چرخش{{{rotation2}}}
سرعت چرخشی (v sin i){{{rotational_velocity2}}} km/s
سن{{{age2}}} سال
سن{{{age_myr2}}} Myr
سن{{{age_gyr2}}} Gyr
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

برای الگوی مشابه با نام و پارامترهای فارسی الگو:تفاصیل جعبه ستاره را ببینید.