الگو:Infobox legislation

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{short_title}}}
[[پرونده:{{{image}}}|{{{imagesize}}}|جایگزین={{{imagealt}}}]]
{{{caption}}}
{{{legislature}}}
{{{long_title}}}
مصوبه{{{citation}}}
قلمرو اجرایی{{{territorial_extent}}}
Considered by{{{considered_by}}}
وضع‌شده توسط{{{enacted_by}}}
تاریخ تصویب{{{date_passed}}}
تاریخ وضع{{{date_enacted}}}
وضع‌شده توسط{{{enacted_by2}}}
تاریخ تصویب{{{date_passed2}}}
تاریخ وضع{{{date_enacted2}}}
Date assented to{{{date_assented}}}
تاریخ توشیح ملوکانه{{{royal_assent}}}
تاریخ امضا{{{date_signed}}}
امضا شده توسط{{{signed_by}}}
تاریخ تقدیم لایحه{{{date_commenced}}}
تاریخ اجرایی‌شدن{{{date_effective}}}
تاریخ انقضا{{{date_of_expiry}}}
تاریخ لغو{{{date_repealed}}}
Administered by{{{administered_by}}}
تاریخچه تصویب قانون
لایحه پیشنهادی {{{enacted_by}}}{{{bill}}}
مصوبه لایحه{{{bill_citation}}}
تاریخ انتشار لایحه{{{bill_date}}}
پیشنهاددهنده{{{introduced_by}}}
شور اول{{{1st_reading}}}
شور دوم{{{2nd_reading}}}
شور سوم{{{3rd_reading}}}
تصویب لایحه در کمیسیون{{{conf_committee_passed}}}
گزارش کمیسیون{{{committee_report}}}
لایحه پیشنهادی {{{enacted_by2}}}{{{bill2}}}
مصوبه لایحه{{{bill_citation2}}}
تاریخ انتشار لایحه{{{bill_date2}}}
پیشنهاددهنده{{{introduced_by2}}}
شور اول{{{1st_reading2}}}
شور دوم{{{2nd_reading2}}}
شور سوم{{{3rd_reading2}}}
تصویب لایحه در کمیسیون{{{conf_committee_passed2}}}
گزارش کمیسیون{{{committee_report2}}}
تاریخ تصویب در نشست کمیسیون{{{date_conf_committee}}}
اوراق سفید{{{white_paper}}}
برگشت(ها)
{{{repeals}}}
قانون‌های مرتبط
{{{related_legislation}}}
خلاصه
{{{summary}}}
کلمات کلیدی
{{{keywords}}}
وضعیت: Unknown

این الگو اطلاعات، درباره یک مصوبه یا لایحه را جمع‌بندی می‌کند. این جعبه اطلاعات، آن‌قدر کُلی است که می‌تواند هرگونه مصوبه‌ای مانند لایحه، مصوبه قانونی و مصوبه زیرمجموعه (Primary and secondary legislation) هرگونه حوزه قضایی را در بر بگیرد. اگر پیشنهادی برای بهتر شدن این الگو دارید آنرا در بحث الگو بنویسید.

جعبه‌های اطلاعات ویژه مصوبه‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا (ملی و واگذار شده)، و ایالات متحده آمریکا (تنها، قوانین فدرال) را به ترتیب در {{Infobox EU legislation}}، {{Infobox UK legislation}}، و {{Infobox U.S. legislation}} بیابید. باید گفت که {{Infobox legislation}} را نیز تا اندازه‌ای پوشش می‌دهد.

مصوبه‌هایی که قانون‌گذار (مجلس یا کنگره) تصویب کرده است[ویرایش]

برای دیدن لایحه‌هایی که تصویب نشده یا در دست بررسی هستند بخش بعدی را ببینید.

بر روی [نمایش] کلیک کنید
{{Infobox legislation
|short_title      = 
|legislature      = <!-- Name of enacting legislature, wikilinked. Autofills image if available. -->
|image         = 
|imagesize       = 
|image_upright     = 
|imagealt        = 
|caption        = 
|long_title       = 
|citation        = 
|territorial_extent   = 
|enacted_by       = <!-- For bicameral legislatures, this is the chamber the bill was first introduced. -->
|date_enacted      = <!-- Pick one of date_enacted or date_passed as appropriate in jurisdiction. -->
|date_passed      = <!-- Pick one of date_enacted or date_passed as appropriate in jurisdiction. -->
|enacted_by2      = <!-- For bicameral legislatures only. Use if bill passed the second chamber. -->
|date_enacted2     = <!-- For bicameral legislatures only. Pick one of date_enacted2 or date_passed2 as appropriate in jurisdiction. -->
|date_passed2      = <!-- For bicameral legislatures only. Pick one of date_enacted2 or date_passed2 as appropriate in jurisdiction. -->
|date_assented     = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|royal_assent      = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|date_signed      = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|signed_by       = <!-- Only use if date_signed is used. -->
|date_commenced     = <!-- Pick one of date_commenced or date_effective as appropriate in jurisdiction. -->
|date_effective     = <!-- Pick one of date_commenced or date_effective as appropriate in jurisdiction. -->
|date_of_expiry     = 
|date_repealed     = 
|administered_by    = 
|bill          = <!-- Name of relevant bill debated in the chamber listed in enacted_by or considered_by. Omit if the legislation is still a bill in this chamber and the bill name used in short_title. -->
|bill_citation     = 
|bill_date       = 
|introduced_by     = <!-- Name of member introducing the bill in the chamber. -->
|1st_reading      = 
|2nd_reading      = <!-- Specify date range for multi-day readings. -->
|3rd_reading      = 
|conf_committee_passed = 
|committee_report    = 
|bill2         = <!-- For bicameral legislatures only. Name of relevant bill debated in the chamber listed in enacted_by2 or considered_by2. -->
|bill_citation2     = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|bill_date2       = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|introduced_by2     = <!-- For bicameral legislatures only. Name of member introducing the bill in the chamber. -->
|1st_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|2nd_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. Specify date range for multi-day readings. -->
|3rd_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|conf_committee_passed2 = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|committee_report2   = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|date_conf_committee  = 
|white_paper      = 
|amends         = <!-- Citations of other notable legislation that this legislation amends; wikilink or external link where possible. -->
|repeals        = <!-- Citations of other notable legislation that this legislation repeals; wikilink or external link where possible. -->
|amended_by       = <!-- Citations of other notable legislation that amends this legislation; wikilink or external link where possible. -->
|repealed_by      = <!-- Citation of the legislation that repealed this legislation; wikilink or external link if possible. -->
|related_legislation  = <!-- Names and citations of any other related legislation; wikilink name and external link citation where possible. -->
|summary        = 
|keywords        = 
|status         = <!-- not yet in force/not fully in force/current/in force/amended/expired/spent/repealed/struck down/halted -->
}}

لایحه‌های پیشنهادی (که تصویب نشده) یا در دست بررسی[ویرایش]

بر روی [نمایش] کلیک کنید
{{Infobox legislation
|short_title      = <!-- Name of bill. -->
|legislature      = <!-- Name of considering legislature, wikilinked. Autofills image if available. -->
|image         = 
|imagesize       = 
|image_upright     = 
|imagealt        = 
|caption        = 
|long_title       = 
|citation        = <!-- Citation of bill. -->
|territorial_extent   = 
|considered_by     = <!-- Use if bill did not pass or hasn't been passed by the chamber (for bicameral legislatures, this is the chamber the bill was first introduced). -->
|enacted_by       = <!-- Use if bill passed the chamber but did not receive or have not yet received assent, or, for bicameral legislatures, did not pass or have not yet passed the second chamber. -->
|date_enacted      = <!-- Pick one of date_enacted or date_passed as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by is used. -->
|date_passed      = <!-- Pick one of date_enacted or date_passed as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by is used. -->
|considered_by2     = <!-- For bicameral legislatures only. Use if bill did not pass or hasn't been passed by the second chamber. -->
|enacted_by2      = <!-- For bicameral legislatures only. Use if bill passed the second chamber but did not receive or have not yet received assent. -->
|date_enacted2     = <!-- For bicameral legislatures only. Pick one of date_enacted2 or date_passed2 as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by2 is used. -->
|date_passed2      = <!-- For bicameral legislatures only. Pick one of date_enacted2 or date_passed2 as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by2 is used. -->
|bill          = <!-- Name of relevant bill debated in the chamber listed in enacted_by or considered_by. Omit if the legislation is still a bill in this chamber and the bill name used in short_title. -->
|bill_citation     = 
|bill_date       = 
|introduced_by     = <!-- Name of member introducing the bill in the chamber. -->
|1st_reading      = 
|2nd_reading      = <!-- Specify date range for multi-day readings. -->
|3rd_reading      = 
|conf_committee_passed = 
|committee_report    = 
|bill2         = <!-- For bicameral legislatures only. Name of relevant bill debated in the chamber listed in enacted_by2 or considered_by2. -->
|bill_citation2     = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|bill_date2       = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|introduced_by2     = <!-- For bicameral legislatures only. Name of member introducing the bill in the chamber. -->
|1st_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|2nd_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. Specify date range for multi-day readings. -->
|3rd_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|conf_committee_passed2 = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|committee_report2   = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|date_conf_committee  = 
|white_paper      = 
|amends         = <!-- Citations of other notable legislation that this legislation amends; wikilink or external link where possible. -->
|repeals        = <!-- Citations of other notable legislation that this legislation repeals; wikilink or external link where possible. -->
|related_legislation  = <!-- Names and citations of any other related legislation; wikilink name and external link citation where possible. -->
|summary        = 
|keywords        = 
|status         = <!-- pending/not passed/withdrawn/blocked -->
}}

لایحه‌های مصوبه یا در دست بررسی که قانون‌گذار، تصویب نکرده (مانند مقررات یا دستور)[ویرایش]

بر روی [نمایش] کلیک کنید
{{Infobox legislation
|short_title      = 
|legislature      = <!-- Name of considering or enacting body (e.g. Government of Australia), wikilinked. -->
|image         = 
|imagesize       = 
|image_upright     = 
|imagealt        = 
|caption        = 
|long_title       = 
|citation        = 
|territorial_extent   = 
|considered_by     = <!-- Name of considering authority. Use if legislation wasn't enacted for some reason, or if it is still being considered. -->
|enacted_by       = <!-- Name of enacting authority. Use if legislation was enacted. -->
|date_enacted      = <!-- Pick one of date_enacted or date_passed as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by is used. -->
|date_passed      = <!-- Pick one of date_enacted or date_passed as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by is used. -->
|date_assented     = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|royal_assent      = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|date_signed      = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|signed_by       = <!-- Only use if date_signed is used. -->
|date_commenced     = <!-- Pick one of date_commenced or date_effective as appropriate in jurisdiction. -->
|date_effective     = <!-- Pick one of date_commenced or date_effective as appropriate in jurisdiction. -->
|date_of_expiry     = 
|date_repealed     = 
|administered_by    = 
|white_paper      = 
|amends         = <!-- Citations of other notable legislation that this legislation amends; wikilink or external link where possible. -->
|repeals        = <!-- Citations of other notable legislation that this legislation repeals; wikilink or external link where possible. -->
|amended_by       = <!-- Citations of other notable legislation that amends this legislation; wikilink or external link where possible. -->
|repealed_by      = <!-- Citation of the legislation that repealed this legislation; wikilink or external link if possible. -->
|related_legislation  = <!-- Names and citations of any other related legislation; wikilink name and external link citation where possible. -->
|summary        = 
|keywords        = 
|status         = <!-- pending/withdrawn/blocked/not yet in force/not fully in force/current/in force/amended/expired/spent/repealed/struck down/halted -->
}}

همه پارامترهای در دسترس[ویرایش]

بر روی [نمایش] کلیک کنید
{{Infobox legislation
|short_title      = 
|legislature      = <!-- Name of enacting legislature, wikilinked. Autofills image if available. -->
|image         = 
|imagesize       = 
|image_upright     = 
|imagealt        = 
|caption        = 
|long_title       = 
|citation        = 
|territorial_extent   = 
|considered_by     = <!-- Use if bill did not pass or hasn't been passed by the chamber (for bicameral legislatures, this is the chamber the bill was first introduced). -->
|enacted_by       = <!-- Use if bill passed the chamber (for bicameral legislatures, this is the chamber the bill was first introduced). -->
|date_enacted      = <!-- Pick one of date_enacted or date_passed as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by is used. -->
|date_passed      = <!-- Pick one of date_enacted or date_passed as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by is used. -->
|considered_by2     = <!-- For bicameral legislatures only. Use if bill did not pass or hasn't been passed by the second chamber. -->
|enacted_by2      = <!-- For bicameral legislatures only. Use if bill passed the second chamber. -->
|date_enacted2     = <!-- For bicameral legislatures only. Pick one of date_enacted2 or date_passed2 as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by2 is used. -->
|date_passed2      = <!-- For bicameral legislatures only. Pick one of date_enacted2 or date_passed2 as appropriate in jurisdiction. Only use if enacted_by2 is used. -->
|date_assented     = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|royal_assent      = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|date_signed      = <!-- Pick none or one of date_assented, royal_assent or date_signed as appropriate in jurisdiction. -->
|signed_by       = <!-- Only use if date_signed is used. -->
|date_commenced     = <!-- Pick one of date_commenced or date_effective as appropriate in jurisdiction. -->
|date_effective     = <!-- Pick one of date_commenced or date_effective as appropriate in jurisdiction. -->
|date_of_expiry     = 
|date_repealed     = 
|administered_by    = 
|bill          = <!-- Name of relevant bill debated in the chamber listed in enacted_by or considered_by. Omit if the legislation is still a bill in this chamber and the bill name used in short_title. -->
|bill_citation     = 
|bill_date       = 
|introduced_by     = <!-- Name of member introducing the bill in the chamber. -->
|1st_reading      = 
|2nd_reading      = 
|3rd_reading      = 
|conf_committee_passed = 
|committee_report    = 
|bill2         = <!-- For bicameral legislatures only. Name of relevant bill debated in the chamber listed in enacted_by2 or considered_by2. -->
|bill_citation2     = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|bill_date2       = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|introduced_by2     = <!-- For bicameral legislatures only. Name of member introducing the bill in the chamber. -->
|1st_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|2nd_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|3rd_reading2      = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|conf_committee_passed2 = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|committee_report2   = <!-- For bicameral legislatures only. -->
|date_conf_committee  = 
|white_paper      = 
|amends         = <!-- Citations of other notable legislation that this legislation amends; wikilink or external link where possible. -->
|repeals        = <!-- Citations of other notable legislation that this legislation repeals; wikilink or external link where possible. -->
|amended_by       = <!-- Citations of other notable legislation that amends this legislation; wikilink or external link where possible. -->
|repealed_by      = <!-- Citation of the legislation that repealed this legislation; wikilink or external link if possible. -->
|related_legislation  = <!-- Names and citations of any other related legislation; wikilink name and external link citation where possible. -->
|summary        = 
|keywords        = 
|status         = <!-- pending/not passed/withdrawn/blocked/not yet in force/not fully in force/current/in force/amended/expired/spent/repealed/struck down/halted -->
}}

پارامترها[ویرایش]

وارد کردن همه پارامترهای این جعبه اطلاعات، به‌طور دلخواه است:

Parameter Description
Basic information
short_title The short title of the legislation or bill, which should preferably be the same as the article title. If the parameter is left blank or omitted, the article name is used.
legislature The name of the legislature that enacted the legislation. You only need to use this parameter if the legislature of the jurisdiction in question is bicameral, and you wish to state its name rather than just the names of the upper house and lower house, which can be specified using |enacted_by= and |enacted_by2=.
image An image to represent the person or institution that enacted the legislation, such as a coat of arms, a مهر (علامت) or a photograph of a building. Type the name of the image without the "File:" prefix and do not wikilink it. If you omit this parameter, the template automatically displays an image according to the scheme at {{Infobox legislation/images}}.
imagesize The width of the image in pixels (px), particularly if it is less than 180 px. Type the number without the "px" suffix ("150", not "150px"). If this parameter is left blank or omitted, the image size defaults to 180 px.
image_upright Scale factor for the image, particularly to scale tall, narrow images correctly. See Help:Pictures#Upright_images for more information.
imagealt Alt text for the image. For more information, see "Wikipedia:Alternative text for images".
caption A caption for the image. Terms in the caption can be wikilinked, if desired.
long_title The long title of the legislation.
citation The citation of the legislation. If the legislation is available online, use a citation template where available to generate an external link automatically, or else create a link manually. If the citation uses square brackets, replace them with &#91; and &#93; when putting them inside an external link.
territorial_extent The territorial area(s) to which the legislation extends or applies. If possible, provide a wikilink.
considered_by
enacted_by
The name of the person or institution that considered or enacted the legislation. |considered_by= is used for proposed or failed legislation (e.g. bills) in which the institution did not or has not enacted the legislation, and |enacted_by= for successful ones. Wikilink the name to a Wikipedia article about the person or institution, if there is one. In a bicameral jurisdiction, use this parameter to specify the legislative chamber that initiated the legislation.
date_enacted
date_passed
The date the legislation was enacted or passed. Select either |date_enacted= or |date_passed= depending on whether the term enacted or passed is customarily used in the jurisdiction. In line with "Wikipedia:Manual of Style (dates and numbers)#Linking and autoformatting of dates", do not wikilink dates.
considered_by2
enacted_by2
date_enacted2
date_passed2
In a bicameral legislature, use these parameters to specify the name of the legislative chamber that considered the legislation after it was initiated by the other chamber, and the date when the second chamber enacted or passed the legislation.
date_assented
royal_assent
date_signed
signed_by
Use one of the following:
 1. |date_assented= – to indicate the date when a head of state or his or her representative gives formal assent to the legislation.
 2. |royal_assent= – to indicate the date when a constitutional monarch gives royal assent to legislation.
 3. |date_signed= and |signed_by= – to indicate the date when a president (e.g., the President of the United States) or a state governor (e.g., the governor of one of the US states signs a piece of legislation, and the signer's identity.

Do not use parameter(s) from two or three of the above categories together.

date_commenced
date_effective
The date when the legislation commenced (came into force), or became effective as law. Use the parameter that corresponds to the term customary in the jurisdiction, not both the parameters.
date_of_expiry Date when the legislation automatically ceases to have effect (usually, but not always, when a sunset provision is included).
date_repealed Date when the legislation is repealed. Note that legislation may be repealed before or after it had expired, so this parameter is not necessarily identical to |date_of_expiry=.
administered_by The institution administering the legislation. Not necessary for most legislation. Wikilink if possible.
Legislation history
bill The name of the bill or proposed law when the legislation was still being considered by the institution specified in |enacted_by= or |considered_by=. Wikilink the name to an article about the bill, if there is one.

In a bicameral jurisdiction, use this parameter to state the name of the bill that was introduced by the legislative chamber that initiated the legislation.

bill_citation The citation of the bill. If the bill is available online, create an external link to it. If the citation uses square brackets, replace them with &#91; and &#93; when putting them inside an external link.
bill_date The date when the bill was published.
introduced_by The name of the legislator who introduced the bill.
1st_reading
2nd_reading
3rd_reading
The dates of the first, second and third readings of the bill in the legislature. If the legislative debates are available online, create external links to them.
conf_committee_passed In some jurisdictions, the date when the institution passed the version of the bill adopted by a conference committee.
committee_report The name of a report issued by a legislative committee about the bill that was eventually enacted. If the report is available online, create an external link to it.
bill2
bill_citation2
bill_date2
introduced_by2
1st_reading2
2nd_reading2
3rd_reading2
conf_committee_passed2
committee_report2
In a bicameral legislature, use these parameters to specify information about the bill that was considered in one chamber after it was passed by the other chamber.
date_conf_committee In some jurisdictions, the date when a conference committee passed a bill. This parameter should be used together with |conf_committee_passed= and |conf_committee_passed2= – use these parameters to indicate the dates when the upper and lower legislative chambers passed the version of the bill adopted by the conference committee.
white_paper The name of a white paper relating to the legislation. If the white paper is available online, create an external link to it.
amends The citations of any notable legislation that this legislation amends. If available, wikilink the article or external link the texts of the amended legislation.
repeals The citations of any notable legislation that this legislation repeals. If available, wikilink the article or external link the texts of the repealed legislation.
amended_by The citations of any notable amendments to this legislation. If available, wikilink the article or external link the texts of the amendments.
repealed_by The citations of any notable legislation repealing parts or previous versions of this legislation. If available, wikilink the article or external link the texts of the repealing legislation.
related_legislation The names and citations of any related pieces of legislation. Where possible, link the name of a related piece of legislation to a Wikipedia article about it, and link the citation to an external website containing the text of the related legislation.
summary A very brief summary of the subjects that the legislation deals with.
keywords A list of keywords that describe the legal issues dealt with by the legislation. List keywords alphabetically, separate them with commas, and link them to appropriate Wikipedia articles wherever possible; for example, "[[Bailment]], [[common carrier]], [[negligence]], [[strict liability]]".
Status
status The status of the bill or legislation. The possible values are:
 • pending
 • not passed
 • current
 • not yet in force
 • not fully in force
 • halted
 • in force
 • amended
 • expired
 • repealed
 • spent
 • struck down

If some value other than the ones above is given to |status=, "Unknown" is displayed.

نمونه‌ها[ویرایش]

قوانین مصوبه[ویرایش]

Criminal Law (Temporary Provisions) Act
An Act to make temporary provisions for the maintenance of public order, the control of supplies by sea to Singapore, and the prevention of strikes and lock-outs in essential services
مصوبهOrdinance No. 26 of 1955, now Cap.&nbsp;67,&#32;2000 &nbsp;Rev. Ed.
قلمرو اجراییWhole of سنگاپور
وضع‌شده توسطLegislative Assembly of Singapore
تاریخ وضع22 September 1955
تاریخ تقدیم لایحه21 October 1955
تاریخچه تصویب قانون
تاریخ انتشار لایحه31 August 1955
پیشنهاددهندهChief Secretary William Allmond Codrington Goode
شور اول18 August 1955
شور دوم22 September 1955
شور سوم22 September 1955
وضعیت: قابل اجرا
{{Infobox legislation
|short_title    = Criminal Law (Temporary Provisions) Act
|long_title     = An Act to make temporary provisions for the maintenance of public order, the control of supplies by sea to Singapore, and the prevention of strikes and lock-outs in essential services
|citation      = Ordinance No. 26 of 1955, now {{Singapore legislation|cap=67|ed=2000}}
|territorial_extent = Whole of [[سنگاپور]]
|enacted_by     = [[Legislative Assembly of Singapore]]
|date_enacted    = 22 September 1955
|date_commenced   = 21 October 1955
|bill_date     = 31 August 1955
|introduced_by   = Chief Secretary [[William Allmond Codrington Goode]]
|1st_reading    = 18 August 1955
|2nd_reading    = 22 September 1955
|3rd_reading    = 22 September 1955
|status       = in force
}}

لایحه[ویرایش]

Naval Aid Bill
An Act to authorize measures for increasing the effective naval forces of the Empire.
Considered byParliament of Canada
تاریخچه تصویب قانون
پیشنهاددهندهRobert Borden
شور اولDecember 5, 1912
شور سومMay 15, 1913
وضعیت: تصویب نشد
{{Infobox legislation
|short_title  = Naval Aid Bill
|long_title  = An Act to authorize measures for increasing the effective naval forces of the Empire. 
|considered_by = [[Parliament of Canada]]
|introduced_by = [[Robert Borden]]
|1st_reading  = December 5, 1912
|3rd_reading  = May 15, 1913
|status    = Not passed
}}

اطلاعات فنی[ویرایش]

پارامتر |image= در این الگو (با کمی تغییر) به صورت تابع زیر است:

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{#if:{{{image|}}}
 |{{{image}}}
 |{{Infobox legislation/images
   |image={{if empty|{{{legislature|}}}|{{{considered_by|}}}|{{{enacted_by|}}}}}
   |date={{{date_enacted|}}} 
  }}
 }}|size={{{imagesize|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{upright|{{{image_upright|1}}}}}}|alt={{{imagealt|}}}}}

این تابع، کارهای زیر را انجام نمی‌دهد:

 • اگر از پارامتر |image= در الگو استفاده شود، آن نگاره، نمایش داده می‌شود.
 • اگر از پارامتر |image= استفاده نشود تابع، بررسی می‌کند که ببیند آیا مقدار |legislature= یا |enacted_by= در {{Infobox legislation/images}} فهرست شده است یا نه. اگر نتیجه، خالی باشد نگاره‌ای نمایش داده نمی‌شود. اگر نتیجه، یک پرونده نگاره باشد (نشان، مُهر، یا نگاره‌ای از یک ساختمان که نشانگر یک فرد یا نهادی است که مصوبه را تصویب کرده‌اند) آن نگاره، نمایش داده می‌شود. بسته به تاریخ تصویب، {{Infobox legislation/images}} می‌تواند دورزده شود تا نگاره متفاوتی را نشان دهد - برای دریافت کمک، پیامی در talk page بگذارید.
 • اگر مقداری در |imagesize= وارد شود عرض نگاره، برابر آن مقدار بر واحد پیکسل خواهد بود است، در غیر اینصورت، بر پایه پیش‌فرض، نگاره، "بدون قاب" خواهد بود.
 • اگر مقدار |upright=مقدار به نگاره وارد شود. ۱ بیانگر مقیاس ٪۱۰۰ است. کمتر از ۱ (۰/۹ = ٪۹۰) یعنی مقیاس ٪۹۰ و بیشتر از ۱ (۱/۱۵ = ٪۱۱۵) یعنی ٪۱۵ بزرگتر.
 • در هر حالت، مقدار alt text بر پایه |imagealt= تعیین می‌شود.

TemplateData[ویرایش]

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده Infobox legislation