الگو:جعبه اطلاعات شخصیت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

جعبه اطلاعات شخصیت برای همه شخصیت‌های ساختگی بکار می‌رود.

میانبرهای الگو[ویرایش]

الگوی جعبه اطلاعات شخصیت الگوهای زیر را در بر می‌گیرد. برای جستجوی کامل، اینجا را ببینید. خواهشمند است بهترین نام را برای صفحه‌ای می‌خواهید بکار ببرید برگزینید.

استفاده[ویرایش]

{{{نام}}}
شخصیت {{{سری}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{توضیحات}}}
نخستین حضور{{{نخستین حضور}}}
نخستین بازی{{{نخستین بازی}}}
آخرین حضور{{{آخرین حضور}}}
پدیدآور{{{پدیدآور}}}
بر پایه{{{بر پایه}}}
اقتباس‌‌کننده{{{اقتباس‌‌کننده}}}
طراح{{{طراح}}}
ایفاگر{{{ایفاگر}}}
صداپیشه{{{صداپیشه}}}
ایفاگر ضبط حرکت{{{ایفاگر ضبط حرکت}}}
{{{lbl1}}}{{{data1}}}
{{{lbl2}}}{{{data2}}}
{{{lbl3}}}{{{data3}}}
{{{lbl4}}}{{{data4}}}
{{{lbl5}}}{{{data5}}}
اطلاعاتِ درون‌داستانی
نام کامل{{{نام کامل}}}
لقب{{{لقب}}}
نام مستعار{{{نام مستعار}}}
نژاد{{{نژاد}}}
جنسیت{{{جنسیت}}}
عنوان{{{عنوان}}}
پیشه{{{پیشه}}}
وابستگی{{{وابستگی}}}
سبک مبارزه{{{سبک مبارزه}}}
جنگ‌افزار{{{جنگ‌افزار}}}
خانواده{{{خانواده}}}
همسر{{{همسر}}}
افراد مهم{{{افراد مهم}}}
فرزند{{{فرزند}}}
خویشاوندان{{{خویشاوندان}}}
دین{{{دین}}}
خاستگاه{{{خاستگاه}}}
ملیت{{{ملیت}}}
{{{lbl21}}}{{{data21}}}
{{{lbl22}}}{{{data22}}}
{{{lbl23}}}{{{data23}}}
{{{lbl24}}}{{{data24}}}
{{{lbl25}}}{{{data25}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات شخصیت
|نام             = 
|رنگ             = 
|سری             = <!-- می‌توانید از " |فرنچایز = " نیز استفاده کنید. -->
|چندگانه         = <!-- درصورتیکه برای چندین شخصیت بکار می‌برید yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|تصویر           = 
|اندازه تصویر    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیحات         = 

|نخستین حضور     = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} -->
|نخستین بازی     = 
|آخرین حضور      = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} -->
|پدیدآور         = 
|بر پایه         = 
|اقتباس‌‌کننده     = 
|طراح            = 
|ایفاگر          = 
|صداپیشه         = 
|ایفاگر ضبط حرکت = 
|lbl1            = 
|data1           = 
|lbl2            = 
|data2           = 
|lbl3            = 
|data3           = 
|lbl4            = 
|data4           = 
|lbl5            = 
|data5           = 
                <!-- اطلاعاتِ درون‌داستانی -->
|نام کامل        = 
|لقب             = 
|نام مستعار      = 
|نژاد            = 
|گونه            = 
|جنسیت           = 
|عنوان           = 
|پیشه            = <!-- می‌توانید از " |جایگاه = " یا " |کلاس = " نیز استفاده کنید. -->
|وابستگی         = <!-- می‌توانید از " |alignment = " نیز استفاده کنید. -->
|سبک مبارزه      = 
|جنگ‌افزار        = 
|خانواده         = 
|همسر            = 
|افراد مهم       = 
|فرزند           = 
|خویشاوندان      = 
|دین             = 
|خاستگاه         = <!-- می‌توانید از " |خانه = " نیز استفاده کنید. -->
|ملیت            = 
|lbl21           = 
|data21          = 
|lbl22           = 
|data22          = 
|lbl23           = 
|data23          = 
|lbl24           = 
|data24          = 
|lbl25           = 
|data25          = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox character
| color             = <!-- headers background color; the foreground color is automatically computed -->
| name              = 
| series            = <!-- or |franchise=; use without the italic on the outside -->
| image             = 
| alt               = 
| caption           = 
| first_major       = <!-- per [[MOS:MAJORWORK]] - major works include TV series, films, books, albums and games -->
| first_minor       = <!-- or |first_issue=; Per [[MOS:MINORWORK]] - minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions -->
| first_date        = 
| first             = <!-- Use instead of first_major= etc. when custom or complex formatting is needed. -->
| last_major        = 
| last_minor        = <!-- or |last_issue= -->
| last_date         = 
| last              = <!-- Use instead of last_major= etc. when custom or complex formatting is needed. -->
| creator           = <!-- only the credited creators; use adapted_by= for adaptations -->
| based_on          = <!-- if not an original creation, use {{based on|character|author}} -->
| adapted_by        = <!-- for character adaption articles -->
| designer          = 
| portrayer         = 
| voice             = 
| motion_actor      = 
| full_name         = 
| nickname          = <!-- or |nicknames= -->
| alias             = <!-- or |aliases= -->
| species           = <!-- or |race=; for non-humans only -->
| gender            = <!-- if not obvious -->
| title             = 
| occupation        = <!-- or |position= or |class= -->
| affiliation       = <!-- or |alignment= -->
| fighting_style    = 
| weapon            = 
| family            = 
| spouse            = <!-- or |spouses= -->
| significant_other = <!-- or |significant_others= -->
| children          = 
| relatives         = 
| religion          = 
| origin            = <!-- or |home= -->
| nationality       = 
}}

نمونه[ویرایش]

John Doe
شخصیت ذهن‌های جنایتکار
نخستین حضور
  • "Pilot"
  • Criminal Minds
  • 2005
آخرین حضور
  • "Last One"
  • Criminal Minds
  • 2018
پدیدآورAgnes Nixon
ایفاگرسوپی سیلس
اطلاعاتِ درون‌داستانی
لقبJack Dew
نام مستعارDoeboy
جنسیتMale
عنوانDetective
پیشهLaw enforcement
خانوادهDoe
همسرJane Doe
فرزندJohn Doe, Jr.
خویشاوندان
  • Phil Doe (father)
  • Nancy Doe (mother)
دینمسیحیت
ملیتAmerican
 {{Infobox character
 | name               = John Doe
 | series             = [[ذهن‌های جنایتکار]]
 | image              = 
 | caption            = 
 | first_major        = Criminal Minds
 | first_minor        = Pilot
 | first_date         = 2005
 | last_major         = Criminal Minds
 | last_minor         = Last One
 | last_date          = 2018
 | creator            = [[Agnes Nixon]]
 | portrayer          = [[سوپی سیلس]]
 | nickname           = Doeboy
 | alias              = Jack Dew
 | gender             = Male
 | title              = Detective
 | occupation         = Law enforcement
 | family             = Doe
 | spouse             = Jane Doe
 | significant_other  = 
 | children           = John Doe, Jr.
 | relatives          = {{فهرست ساده|
 * Phil Doe (father)
 * Nancy Doe (mother)
 }}
 | religion           = [[مسیحیت]]
 | nationality        = American
 }}

رده‌های ردیابی[ویرایش]

الگوهای پشتیبانی‌کننده[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]