الگو:Clickable button 2

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

This template styles a link like a button, using the mediawiki.ui.button module. This expands the clickable area and tap target for the link. It can be used in the following ways,

  • Code: {{Clickable button 2|Main Page}}
  • Code: {{Clickable button 2|Main Page|Cover page}}
  • Code: {{Clickable button 2|Main Page|url=http://en.wikipedia.org}}
  • Code: {{Clickable button 2|Main Page|class=mw-ui-destructive}}
  • Code: {{Clickable button 2|Main Page|class=mw-ui-progressive}}

Note: After the changes outlined in Phabricator task T110555 were implemented, {{Clickable button 2|Main Page|class=mw-ui-constructive}} produces the same output as {{Clickable button 2|Main Page|class=mw-ui-progressive}}.

Template data

Styles a link like a button, using the mediawiki.ui.button module

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Link/Label1

بدون توصیف

ناشناختهضروری
Label2

بدون توصیف

ناشناختهپیشنهادشده
URLurl

بدون توصیف

نشانی اینترنتیاختیاری
classclass

بدون توصیف

مقدار خودکار
رشتهاختیاری
stylestyle

بدون توصیف

رشتهاختیاری
categorycategory

بدون توصیف

بولیاختیاری

See also