الگو:مریخ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرها:

 • Solis Lacus : دریاچه خورشید
 • Albedo features : عارضه‌های بازتابه
 • North Polar Basin : حوضه قطب شمالی
 • آشفته‌زمین : Chaos terrain
 • Stickney crater : دهانه استیکنی
 • Meteorite : شهاب‌سنگ
 • Kaidun : قیدون، روستایی در یمن
 • Chassigny : شاسینیی
 • Vastitas Borealis : کویره شمالی
 • Cydonia Mensae : کوهمیزه سیدونیا
 • Planum Boreum : فلاته شمالی
 • Planum Australe : فلاته جنوبی
 • Cerberus Hemisphere : نیم‌کره سربروس
 • Quadrangles : چهارگوش‌نگاری
 • ALH۸۴۰۰۱ : آال‌اچ۸۴۰۰۱
 • Colonization : شهرک‌سازی
 • Iani Chaos : آشفته‌زمین یانی
 • Tharsis : تارسیس
 • Ultimi Scopuli : صخره‌وار فرجامین
 • Terraforming : زمینی‌سازی
 • Catenae : رشته‌دهانه‌ها
 • Eridania Lake : دریاچه اریدانیا
 • Olympia Undae : تپه‌زار المپیا
 • Albor Tholus : گنبدوار آلبور
 • Echus Montes : کوه اکوس
 • Astronomical transit : گذرش
 • Arsia Mons : کوه آرسیا
 • Elysium Mons : کوه الیسیوم
 • Alba Patera : دیگ‌وار آلبا
 • Elysium Planitia : هامونه الیسیوم
 • Olympus Mons : کوه المپوس
 • Tharsis : تارسیس
 • Tharsis Montes : کوه تارسیس
 • Hecates Tholus : گنبدوار هکاته
 • Hellas Planitia : هامونه هلاس
 • Martian spiders : تارتنک‌های مریخ
 • Syrtis Major : سیرت بزرگ
 • Martian spherules : گرداله‌های مریخ
 • Swiss cheese features : موش‌خوردگی‌های مریخ
 • Mars rover : مریخ‌نورد
 • Pavonis Mons : کوه طاووس
 • Ascraeus Mons : کوه آسکرا
 • Biblis Patera : دیگ‌وار انجیل
 • Argyre Planitia : هامونه آرگیره
 • HiRISE : High Resolution Imaging Science Experiment camera : آزمایش تصویربرداری وضوح بالا، های‌رایز
 • Mars-crosser asteroid سیارک مریخ‌گذر
 • Haughton-Mars Project پروژه مریخ هاوتون
 • Darian calendar گاه‌شماری داریوسی