پرش به محتوا

الگو:عنکبوتیان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادبرابرهای انگلیسی:

اصطلاحات:

عنکبوتیان، تنندویان: Arachnid (رده است)
تارتنک‌سانان: Araneae (راسته است)
مادینگی (اندام): Epigyne
ساده‌مادینه: Haplogynae
درست‌مادینه، کامل‌مادینه: Entelegynae
سَرَندَک: Cribellum
سرندک‌دار: cribellate
بی‌سرندک: ecribellate
تارریس: Spinneret
نیش: fang
گیره‌پا: Pedipalpخانواده‌ها:
بزرگ‌پنجه‌گان: Gradungulidae (from Latin gradus "step" and ungula "claw",)
بندشکمان: Liphistiidae
بندشکم‌ریختان: Liphistiomorphae = تارریس‌سینگان: Mesothelae
پرتوپایان: Actinopodidae
پوسته‌دوست: Senoculidae
تارتنک‌ریختان: Araneomorphae = کج‌نیشان: Labidognatha
تارریس، (غده) تارساز: spinneret
تارریس‌پشتان: Opisthothelae
تک‌سان‌پایان: Idiopidae
جناغی‌سازان: Aname (نام سرده‌ای است که لانه‌هایشان را جناغی «Y شکل» می‌سازند).
رتیل‌ریختان: Mygalomorphae = راست‌نیشان: Orthognatha
رتیل‌ها: Theraphosidae
رتیل‌های قیف‌تنک: Dipluridae
رتیل‌های کوتوله: Mecicobothriidae
شپش‌گیران: Dysderidae
شش‌تارریسان: Hexathelidae
عنکبوت آفریقای جنوبی: Chummidae
عنکبوت جنوب شیلی: Austrochilidae
عنکبوت دربدر: Ctenidae
عنکبوت ساقه: Hersiliidae
عنکبوت سرندباف: Uloboridae
عنکبوت شکارچی: Sparassidae
عنکبوت غارنشین پادراز: Telemidae
عنکبوت قیطانی‌باف: Phyxelididae
عنکبوت‌های (دریچه‌ساز) فرچه‌پا: Barychelidae
عنکبوت‌های آهک‌نشین: Titanoecidae
عنکبوت‌های بابالنگ‌دراز: Pholcidae
عنکبوت‌های برکه: Cybaeidae
عنکبوت‌های بی‌شش نارنجی: Caponiidae
عنکبوت‌های پابرهنه: Paratropididae
عنکبوت‌های پابزرگ: Pimoidae (از Pimoa در سرخپوستی یوتا به معنی پابزرگ)
عنکبوت‌های پلیکانی: Archaeidae
عنکبوت‌های پنجره‌ساز Cyrtaucheniidae (درب‌های لانه‌شان را مانند نان‌پنجره‌ای درست می‌کنند)
عنکبوت‌های تارافکن: Deinopidae
عنکبوت‌های تف‌انداز: Scytodidae
عنکبوت‌های تندرو: Cithaeronidae
عنکبوت‌های توری‌باف: Dictynidae
عنکبوت‌های جنگلی: Amphinectidae = Forest Hunters
عنکبوت‌های جنوب‌نشین: Ammoxenidae
عنکبوت‌های جهنده: Salticidae
عنکبوت‌های چادرباف: Theridiosomatidae
عنکبوت‌های چاله: Liocranidae (ماده‌شان در لانه زندگی می‌کند؛ نرشان در چاله‌ها گیر می‌افتد)
عنکبوت‌های چراغ‌باف: Hypochilidae
عنکبوت‌های خارپا: Zoridae
عنکبوت‌های خاک‌نشین: Homalonychidae
عنکبوت‌های خرچنگی: Thomisidae
عنکبوت‌های داربست‌باف: Nesticidae
عنکبوت‌های درازآرواره: Tetragnathidae
عنکبوت‌های درازتارریس: Prodidomidae
عنکبوت‌های درزباف: Filistatidae
دریچه‌ساز چوب‌پنبه‌ای: Halonoproctidae
عنکبوت‌های دریچه‌ساز درختی: Migidae
عنکبوت‌های دریچه‌ساز: Ctenizidae (درب لانه‌شان دریچه‌ای و لولادار است)
عنکبوت‌های دزد: Mimetidae
عنکبوت‌های دگرباف: Synotaxidae
عنکبوت‌های دم‌سفید: Lamponidae
عنکبوت‌های دودری‌ساز: Nemesiidae (گاه در درون لانه درب دیگری هم می‌سازند)
عنکبوت‌های دونده: Philodromidae
عنکبوت‌های دیواری: Selenopidae
عنکبوت‌های ران‌بلند: Trochanteriidae استخوان trochanter بلند دارد.
عنکبوت‌های راه‌راه: Stiphidiidae
عنکبوت‌های ریزه: Synaphridae (Midget spiders)
عنکبوت‌های زره‌پوش: Tetrablemmidae
عنکبوت‌های زره‌کیسه: Corinnidae
عنکبوت‌های زمینی کوچک: Microstigmatidae
عنکبوت‌های زمینی: Gnaphosidae
عنکبوت‌های زمینی کوچک: Ochyroceratidae
عنکبوت‌های سپردار: Malkaridae
عنکبوت‌های ستاره‌باف: Oecobiidae (تارش را ستاره‌ای‌شکل یا قرص‌مانند می‌بافد. نام لاتینش به معنای خانه‌نشین است)
عنکبوت‌های سرخ‌وسیاه: Nicodamidae
عنکبوت‌های سرگلابی: Gallieniellidae
عنکبوت‌های سقفی‌باف: Psechridae
عنکبوت‌های سیاه غرب: Plectreuridae
عنکبوت‌های سیاه‌گوش: Oxyopidae
عنکبوت‌های شانه‌پا، عنکبوت گلوله‌ای: Theridiidae
عنکبوت‌های شب: Amaurobiidae
عنکبوت‌های شش‌چشم کمیاب: Periegopidae
عنکبوت‌های عنابی: Tengellidae (رنگ عنابی‌مانند دارند)
عنکبوت‌های کرانه‌ای: Anyphaenidae
عنکبوت‌های کشویی‌ساز: Antrodiaetidae (درب لانه‌شان را کشویی می‌سازند)
عنکبوت‌های کوتوله: Micryphantidae
عنکبوت‌های کوچک‌باف: Micropholcommatidae
عنکبوت‌های کور: Leptonetidae
عنکبوت‌های کیسه‌باف پادراز: Miturgidae
عنکبوت‌های کیسه‌باف: Clubionidae
عنکبوت‌های کیف‌باف: Atypidae
عنکبوت‌های گردباف جنگلی: Anapidae
عنکبوت‌های گردباف طلایی: Nephilidae
عنکبوت‌های گردباف مهمیزدار: Mysmenidae
عنکبوت‌های گردباف: Araneidae
عنکبوت‌های گردن‌دراز: Mecysmaucheniidae
عنکبوت‌های گرگی کاذب: Zoropsidae
عنکبوت‌های گرگی: Lycosidae
عنکبوت‌های گرگی‌نما: Zorocratidae
عنکبوت‌های گریزان: Cycloctenidae، scuttling spiders
عنکبوت‌های گوشه‌نشین: Sicariidae
عنکبوت‌های گهواره‌باف: Pisauridae
عنکبوت‌های گیره‌پا: Palpimanidae
عنکبوت‌های لاتین: Trechaleidae (اکثرا در آمریکای لاتین)
عنکبوت‌های لاشبرگ‌نشین: Drymusidae، (leaf-litter spiders) عنکبوت‌های ویولنی کاذب false violin spiders
عنکبوت‌های لحاف‌دوز درختی: Cyatholipidae
عنکبوت‌های لحاف‌دوز کوتوله: Hahniidae
عنکبوت‌های لحاف‌دوز: Linyphiidae
عنکبوت‌های لق‌آرواره: Pararchaeidae (with a snap-jaw)
عنکبوت‌های لوله‌نشین: Segestriidae
عنکبوت‌های لولو: Oonopidae
عنکبوت‌های لولوی بزرگ: Orsolobidae
عنکبوت‌های مادگاسکاری: Halidae
عنکبوت‌های مخروطی‌باف: Diguetidae
عنکبوت‌های مخملی: Eresidae
عنکبوت‌های مورچه‌گیر: Zodariidae، Cryptothelidae
عنکبوت‌های میان‌کشندی: Desidae
عنکبوت‌های نم‌نشین: Holarchaeidae (در نقاط با رطوبت دائمی زدنگی می‌کنند)
قیف‌تنک‌ها: Agelenidae
همروآروارگان: Symphytognathidae (با آرواره‌های درهم روییده)
هوتونیا: Huttoniidae
یاقوت‌های جنگل: Stenochilidae

منابع

[ویرایش]

http://www.djaniwildlife.co.za/wildways-games/content/text/spider%20families/01%20intro%2001.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Spider_families#Table_of_Families

http://www.arachne.org.au/01_cms/details.asp?ID=2439