الگو:شمار مدال

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
رویداد اول دوم سوم
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

با نشانه‌گذاری جدول[ویرایش]

نوع
رویداد اول دوم سوم
رویداد۱ ۰ ۰ ۰
رویداد۲ ۰ ۰ ۰
رویداد۳ ۰ ۰ ۰
رویداد۴ ۰ ۰ ۰
رویداد۵ ۰ ۰ ۰
رویداد۶ ۰ ۰ ۰
رویداد۷ ۰ ۰ ۰
رویداد۸ ۰ ۰ ۰
رویداد۹ ۰ ۰ ۰
رویداد۱۰ ۰ ۰ ۰
{| class="infobox" style="width:22em;"
 {{شمار مدال |نوع=نوع
 | رویداد۱ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۲ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۳ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۴ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۵ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۶ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۷ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۸ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۹ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۱۰ | ۰ | ۰ | ۰
 }}
|}

به‌همراه جعبه مدال[ویرایش]

سوابق مدال
ورزش
به نمایندگی از کشور
سکوها
رویداد اول دوم سوم
رویداد۱ ۰ ۰ ۰
رویداد۲ ۰ ۰ ۰
رویداد۳ ۰ ۰ ۰
رویداد۴ ۰ ۰ ۰
رویداد۵ ۰ ۰ ۰
رویداد۶ ۰ ۰ ۰
رویداد۷ ۰ ۰ ۰
رویداد۸ ۰ ۰ ۰
رویداد۹ ۰ ۰ ۰
رویداد۱۰ ۰ ۰ ۰
{{جعبه‌مدال
| ورزش  = ورزش
| کشور  = کشور
| مدال‌ها =
 {{شمار مدال|نوع=سکوها
 | رویداد۱ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۲ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۳ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۴ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۵ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۶ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۷ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۸ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۹ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۱۰ | ۰ | ۰ | ۰
 }}
}}

به‌همراه بالای جدول مدال[ویرایش]

نام
سوابق مدال
ورزش
به نمایندگی از  نائورو
سکوها
رویداد اول دوم سوم
رویداد۱ ۰ ۰ ۰
رویداد۲ ۰ ۰ ۰
رویداد۳ ۰ ۰ ۰
رویداد۴ ۰ ۰ ۰
رویداد۵ ۰ ۰ ۰
رویداد۶ ۰ ۰ ۰
رویداد۷ ۰ ۰ ۰
رویداد۸ ۰ ۰ ۰
رویداد۹ ۰ ۰ ۰
رویداد۱۰ ۰ ۰ ۰
{{بالای جدول مدال
| نام = نام
| ورزش = ورزش
| شناسه کشور = NRU
| مدال‌ها =
 {{شمار مدال |نوع=سکوها
 | رویداد۱ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۲ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۳ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۴ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۵ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۶ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۷ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۸ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۹ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۱۰ | ۰ | ۰ | ۰
 }}
}}

به‌همراه جعبه اطلاعات ورزشکار[ویرایش]

نام
ورزشی
کشورکشور
ورزشورزش
{{جعبه اطلاعات ورزشکار
| نام = نام
| کشور = کشور
| ورزش = ورزش
| الگوی مدال‌ها =
 {{شمار مدال
 | رویداد۱ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۲ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۳ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۴ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۵ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۶ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۷ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۸ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۹ | ۰ | ۰ | ۰
 | رویداد۱۰ | ۰ | ۰ | ۰
 }}
}}

نمونه[ویرایش]

درون جعبه اطلاعات[ویرایش]

از اوله اینار بیورندالن:

اوله اینار بیورندالن
زاده۲۷ ژانویهٔ ۱۹۷۴ ‏(۴۹ سال)
درامن، نروژ
ورزشی
{{جعبه اطلاعات ورزشکار دوگانه
| نام     = اوله اینار بیورندالن
| تاریخ تولد  = {{تاریخ تولد و سن|۱۹۷۴|۱|۲۷}}
| محل تولد   = [[درامن]]، نروژ
| نمایش مدال‌ها = بله
| الگوهای مدال =
 {{مدال|ورزش|[[ورزش]]}}
 {{مدال|کشور|{{NOR}}}}
 {{شمار مدال
 | [[بازی‌های المپیک زمستانی|بازی‌های المپیک]] | ۸ | ۴ | ۱
 | [[Biathlon World Championships|قهرمانی جهان]] | ۱۹ | ۱۲ | ۹
 | {{nowrap|[[Summer Biathlon World Championships|قهرمانی تابستانی جهان]]}} | ۱ | ۱ | ۱
 | {{nowrap|[[Norwegian Biathlon Championships|قهرمانی نروژ]]}} | ۳۰ | ۸ | ۱۲
 | {{nowrap|قهرمانی تابستانی نروژ}} | ۱۴ | ۵ | ۰
 | {{nowrap|[[Biathlon Junior World Championships|قهرمانی جوانان جهان]]}} | ۳ | ۰ | ۱
 | {{nowrap|قهرمانی جوانان نروژ}} | ۴ | ۱ | ۱
 | '''مجموع (۱۳۵ مدال)''' | '''۷۹''' | '''۳۱''' | '''۲۵'''
 }}
}}

ردیف مجموع محاسبه‌شده به‌صورت خودکار[ویرایش]

سوابق مدال
دوگانه مردان
به نمایندگی از  نروژ
رویداد اول دوم سوم
بازی‌های المپیک ۸ ۴ ۱
قهرمانی جهان ۱۹ ۱۲ ۹
قهرمانی تابستانی جهان ۱ ۱ ۱
قهرمانی نروژ ۳۰ ۸ ۱۲
قهرمانی تابستانی نروژ ۱۴ ۵ ۰
قهرمانی جوانان جهان ۳ ۰ ۱
قهرمانی جوانان نروژ ۴ ۱ ۱
مجموع ۷۹ ۳۱ ۲۵
{{جعبه‌مدال|مدال‌ها=
 {{مدال|ورزش|[[ورزش دوگانه|دوگانه]] مردان}}
 {{مدال|کشور|{{NOR}}}}
 {{شمار مدال | مجموع = بله
 | [[بازی‌های المپیک زمستانی|بازی‌های المپیک]] | ۸ | ۴ | ۱
 | [[Biathlon World Championships|قهرمانی جهان]] | ۱۹ | ۱۲ | ۹
 | {{nowrap|[[Summer Biathlon World Championships|قهرمانی تابستانی جهان]]}} | ۱ | ۱ | ۱
 | {{nowrap|[[Norwegian Biathlon Championships|قهرمانی نروژ]]}} | ۳۰ | ۸ | ۱۲
 | {{nowrap|قهرمانی تابستانی نروژ}} | ۱۴ | ۵ | ۰
 | {{nowrap|[[Biathlon Junior World Championships|قهرمانی جوانان جهان]]}} | ۳ | ۰ | ۱
 | {{nowrap|قهرمانی جوانان نروژ}} | ۴ | ۱ | ۱
 }}
}}

الگوهای وابسته[ویرایش]