الگو:جعبه اطلاعات کهکشان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
{{{نام}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|جایگزین={{{alt}}}|ایستاده={{{upright}}}]]
{{{زیرنویس}}}
اطلاعات رصدی ({{{مبدا}}} مبدا)
تلفظ{{{تلفظ}}}
صورت فلکی{{{صورت}}}
بُعد{{{بعد}}}
مِیل{{{میل}}}
انتقال به سرخ{{{z}}}
سرعت شعاعی{{{سرعت شعاعی}}}
سرعت کهکشانی{{{سرعت کهکشانی}}}
فاصله همراه{{{فاصله همراه}}}
فاصله{{{فاصله}}}
گروه یا خوشه{{{خوشه کهکشانی}}}
قدر ظاهری (V){{{قدر ظاهری}}}
قدر ظاهری (B){{{قدر ظاهری-بولومتریک}}}
قدر مطلق (V){{{قدر مطلق}}}
قدر مطلق (B){{{قدر مطلق-بولومتریک}}}
روشنایی سطحی (specify){{{روشنایی سطحی}}}
ویژگی‌ها
گونه{{{گونه}}}
جرم{{{جرم}}} M
نسبت جرم به نور{{{نسبت جرم به نور}}} M/L
شمار ستارگان{{{ستارگان}}}
اندازه{{{اندازه}}}
اندازه ظاهری (V){{{اندازه ظاهری}}}
قطر موثر (فیزیکی){{{قطر موثر-فیزیکی}}}
قطر موثر (ظاهری){{{قطر موثر-ظاهری}}}
درازای مقیاس اچ۱ (فیزیکی){{{درازای مقیاس اچ۱-فیزیکی}}}
درازای مقیاس اچ۱ (ظاهری){{{درازای مقیاس اچ۱-ظاهری}}}
شعاع پرتو ایکس (فیزیکی){{{شعاع پرتو ایکس-فیزیکی}}}
شعاع پرتو ایکس (ظاهری){{{شعاع پرتو ایکس-ظاهری}}}
نکات مهم{{{یادداشت}}}
نام‌های دیگر
{{{نام‌ها}}}
منابع: {{{منابع}}}
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{نام}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}]]
{{{زیرنویس}}}
اطلاعات رصدی ({{{مبدا}}} مبدا)
تلفظ{{{تلفظ}}}
صورت فلکی{{{صورت}}}
بُعد{{{بعد}}}
مِیل{{{میل}}}
انتقال به سرخ{{{z}}}
سرعت شعاعی{{{سرعت شعاعی}}}
سرعت کهکشانی{{{سرعت کهکشانی}}}
فاصله همراه{{{فاصله همراه}}}
فاصله{{{فاصله}}}
گروه یا خوشه{{{خوشه کهکشانی}}}
قدر ظاهری (V){{{قدر ظاهری}}}
قدر ظاهری (B){{{قدر ظاهری-بولومتریک}}}
قدر مطلق (V){{{قدر مطلق}}}
قدر مطلق (B){{{قدر مطلق-بولومتریک}}}
روشنایی سطحی (specify){{{روشنایی سطحی}}}
ویژگی‌ها
گونه{{{گونه}}}
جرم{{{جرم}}} M
نسبت جرم به نور{{{نسبت جرم به نور}}} M/L
شمار ستارگان{{{ستارگان}}}
اندازه{{{اندازه}}}
اندازه ظاهری (V){{{اندازه ظاهری}}}
قطر موثر (فیزیکی){{{قطر موثر-فیزیکی}}}
قطر موثر (ظاهری){{{قطر موثر-ظاهری}}}
درازای مقیاس اچ۱ (فیزیکی){{{درازای مقیاس اچ۱-فیزیکی}}}
درازای مقیاس اچ۱ (ظاهری){{{درازای مقیاس اچ۱-ظاهری}}}
شعاع پرتو ایکس (فیزیکی){{{شعاع پرتو ایکس-فیزیکی}}}
شعاع پرتو ایکس (ظاهری){{{شعاع پرتو ایکس-ظاهری}}}
نکات مهم{{{یادداشت}}}
نام‌های دیگر
{{{نام‌ها}}}
منابع: {{{منابع}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات کهکشان
|نام           = 
|تصویر          = 
|اندازه تصویر       = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس         = 
|مبدا           = 
|تلفظ           = 
|صورت           = 
|بعد           = <!-- {{RA|00|00|00}} یا {{Deg2HMS|000.0000|sup=yes}} -->
|میل           = <!-- {{DEC|±00|00|00}} -->
|z            = 
|سرعت شعاعی        = 
|سرعت کهکشانی       = 
|فاصله همراه       = 
|فاصله          = 
|خوشه کهکشانی       = 
|قدر ظاهری        = 
|قدر ظاهری-بولومتریک   = 
|قدر مطلق         = 
|قدر مطلق-بولومتریک    = 
|روشنایی سطحی       = 
|گونه           = 
|جرم           = 
|نسبت جرم به نور     = <!-- به یکای خورشیدی -->
|اندازه          = <!-- به سال نوری -->
|ستارگان         = 
|اندازه ظاهری       = <!-- یکا را مشخص کنید. -->
|قطر موثر-فیزیکی     = 
|قطر موثر-ظاهری      = 
|درازای مقیاس اچ۱-فیزیکی = 
|درازای مقیاس اچ۱-ظاهری = 
|شعاع پرتو ایکس-فیزیکی  = 
|شعاع پرتو ایکس-ظاهری   = 
|یادداشت         = 
|نام‌ها          = <!-- نام‌های دیگر -->
|منابع          = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox galaxy
 | name       = {{PAGENAME}}
 | image      = 
 | image_size    = 
 | upright     = <!-- 1.5 -->
 | caption     = 
 | alt       = 
 | epoch      = 
 | pronounce    = {{IPA-en|<!-- IPA string -->|}}
 | constellation name = 
 | ra        = {{RA|00|00|00}} <!-- or {{Deg2HMS|000.0000|sup=yes}} -->
 | dec       = {{DEC|±00|00|00}}
 | z        = 
 | h_radial_v    = <!-- {{val|####|##|u=km/s|fmt=commas}} -->
 | gal_v      = 
 | dist_pc     = {{cvt|000|+/-|00|Mpc|Mly|order=flip|lk=on}}{{hub|0.73}} <!-- comoving distance -->
 | dist_ly     = {{cvt|000|+/-|00|Mpc|Mly|order=flip|lk=on}}
 | group_cluster  = 
 | type       = 
 | mass       = <!-- In solar masses {{Val|0|e=0}} -->
 | mass_light_ratio = <!-- In solar units -->
 | size       = <!-- In light years -->
 | stars      = 
 | appmag_v     = 
 | appmag_b     = 
 | absmag_v     = 
 | size_v      = <!-- Give units. -->
 | half_light_radius_pc    = <!-- physical dimension, pc preferred -->
 | half_light_radius_arcminsec = <!-- apparent dimension -->
 | h1_scale_length_pc     = <!-- physical dimension, pc preferred -->
 | h1_scale_length_arcminsec  = <!-- apparent dimension -->
 | xray_radius_pc       = <!-- physical dimension, pc preferred -->
 | xray_radius_arcminsec    = <!-- apparent dimension -->
 | notes      = 
 | names      = {{odlist | NGC= | Arp= | PGC= | UGC= }}
 | references    = 
}}

نمونه[ویرایش]

کهکشان آندرومدا
The Andromeda Galaxy
اطلاعات رصدی (مبدأ (ستاره‌شناسی) مبدا)
صورت فلکیآندرومدا (صورت فلکی)
بُعد۰۰h ۴۲m ۴۴٫۳s
مِیل‏ ۹″ ۱۶′ ‎+۴۱°
انتقال به سرخz=−۰٫۰۰۱۰۰۱
(minus sign
indicates انتقال‌به‌آبی)
سرعت شعاعی−۳۰۱ ± 1 km/s
فاصله۲٫۵۴ ± ۰٫۱۱ میلیون سال نوری
(۷۷۸ ± ۳۳ هزار پارسک)
قدر ظاهری (V)۳٫۴۴
قدر مطلق (V)−21.5 قدر آبی
ویژگی‌ها
گونهSA(s)b
جرم~1.5‎×۱۰۱۲ M
شمار ستارگان~1 trillion (1012)
اندازه~220 kly (diameter)
اندازه ظاهری (V)۳٫۱۶۷° × ۱°
{{Infobox galaxy
|name=کهکشان آندرومدا
|image=[[پرونده:Andromeda Galaxy (with h-alpha).jpg|280px]]
|caption=The Andromeda Galaxy
|epoch=[[مبدأ (ستاره‌شناسی)]]
|type=SA(s)b
|mass=~1.5{{e|12}}
|size=~220 kly (diameter)
|stars=~1 trillion (10<sup>12</sup>)
|ra={{RA|۰۰|۴۲|۴۴٫۳}}
|dec={{DEC|+۴۱|۱۶|۹}}
|dist_ly=۲٫۵۴ ± ۰٫۱۱ میلیون [[سال نوری]]{{سخ}}(۷۷۸ ± ۳۳ هزار [[پارسک]])
|z=z=−۰٫۰۰۱۰۰۱{{سخ}}(minus sign{{سخ}}indicates '''[[انتقال‌به‌آبی]]''')
|h_radial_v=−۳۰۱ ± 1 km/s
|appmag_v=۳٫۴۴
|size_v=۳٫۱۶۷° × ۱°
|constellation name=[[آندرومدا (صورت فلکی)]]
|absmag_v=−21.5 قدر آبی
|names=
}}

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]