الگو:جعبه اطلاعات جرم آسمانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الگو:جعبه اطلاعات جرم آسمانی
نوع جرمالگوی جعبه اطلاعات ویکی‌مدیا ویرایش این در ویکی‌داده
داده‌های مشاهده‌ای
(مبدأ الزامی)
الزامی
میلالزامی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

الگو:جعبه اطلاعات جرم آسمانی
[[پرونده:{{{تصویر}}}|frameless]]
نوع جرمالگوی جعبه اطلاعات ویکی‌مدیا ویرایش این در ویکی‌داده
نام‌گذاری‌های دیگر{{{نام‌ها}}}
داده‌های مشاهده‌ای
(مبدأ الزامی)
صورت فلکی{{{صورت فلکی}}}
الزامی
میلالزامی
فاصله1

در نور مرئی (V)
اندازه ظاهری
{{{اندازه ظاهری}}}
{{{قدر ظاهری}}}
{{{قدر مطلق}}}
اندازه
{{{اندازه}}}

در نور نامرئی (رادیویی، پرتو ایکس و غیره)
اندازه ظاهری (تعیین){{{تعیین اندازه ظاهری}}}
ابعاد ظاهری (تعیین){{{تعیین ابعاد ظاهری}}}
شار (تعیین){{{تعیین شار}}}
تابندگی (تعیین){{{تعیین تابندگی}}}
اندازه (تعیین){{{تعیین اندازه}}}

{{{حرکت خاص}}}
{{{سرعت شعاعی}}}
{{{حرکت ویژه}}}
جرم{{{جرم}}}
پراکندگی سرعت{{{پراکندگی سرعت}}}
دما{{{دما}}}
فلزینگی{{{فلزینگی}}} dex
{{{الحاق}}}
ویژگی‌های قابل توجه
{{{یادداشت‌ها}}}

توصیف[ویرایش]

این الگو برای استفاده در آغاز مقاله‌هایی پیرامون اجرام آسمانی است که فاقد یک الگوی جعبه اطلاعات اختصاصی برای خود هستند.

توضیح پارامترها[ویرایش]

تنها کافیست عبارت زیر را به ابتدای متن مقاله اضافه کنید:

{{جعبه اطلاعات جرم آسمانی}}

پس از آن، داده‌ها که در ویکی‌داده در دسترس هستند، به‌طور خودکار استخراج شده و در مقاله نمایش می‌یابند. این مقدارهای خودکار را می‌توان با وارد کردن مقدار به‌طور دستی به پارامترهای مرتبط در مقاله نادیده گرفت. فهرست کامل پارامترهای الگو به شرح زیر است:

پارامتر پیش‌فرض توضیح
نام برچسب ویکی‌داده (fa)
(یا نام صفحه)
نام انتخاب‌شده برای جرم
تصویر نگاره (P18) تصویرسازی
توضیح تصویر توضیحات نگاره (P2096) توضیح تصویر (در صورت نیاز).
انتساب صاحب اثر تصویر (در صورت نیاز).
نقشه تصویر نقشهٔ مکان‌یاب (P242) نقشهٔ موقعیت مکانی
توضیح تصویر۲ توضیح نقشهٔ موقعیت مکانی (در صورت نیاز).
نوع نمونه‌ای از (P31) پارامتری برای وارد کردن نوع جرم (اگر نوع مشخص نیست، عبارت‌های ناشناخته یا نامشخص را وارد کنید). این مقدار در صورت امکان باید ویکی‌سازی شود
بعد پارامتری برای وارد کردن بعد جرم. لطفاً برای وارد کردن مقدار این پارامتر از الگوهای {{RA|00|00|00}} یا {{درجه به ساعت‌دقیقه‌ثانیه|۰۰۰٫۰۰۰۰|بالانویس=بله}} استفاده کنید.
میل پارامتری برای وارد کردن میل اخترشناسی جرم. لطفاً برای وارد کردن مقدار این پارامتر از الگوی {{DEC|00|00|00}} استفاده کنید.
مبدأ پارامتری برای وارد کردن مبدأ اخترشناسی جرم. مقدارهای مرسوم عبارتند از B1875.0، B1900.0، B1950.0 و J2000.0؛ لطفاً در صورت امکان این مقدار را ویکی‌سازی کنید.
صورت فلکی / صورت صورت فلکی (P59) پارامتری برای وارد کردن صورت فلکی. اگر لازم بود که بیش از یک صورت فلکی وارد شود، از فهرست جداشده با ویرگول استفاده کنید؛ لطفاً فهرست را ویکی‌سازی کنید.
نام‌ها نام برگه‌دان اخترشناختی (P528) تمامی نام‌گذاری‌های شناخته‌شده برای جرم را در این پارامتر وارد کنید.
یادداشت‌ها هرگونه یادداشت دربارهٔ جرم که شایستهٔ اشاره در جعبهٔ اطلاعات است را در این پارامتر وارد کنید.
فاصله / فاصله به پارسک / فاصله به سال نوری فاصله از زمین (P2583) فاصله با جرم مورد نظر، به پارسک یا سال نوری
سرخگرایی سرخگرایی (P1090) سرخگرایی کیهانی جرم
اندازه ظاهری اندازهٔ ظاهری جرم (نظیر شعاع یا قطر). این مقدار باید در واحدهای زاویه‌ای مانند میلی‌ثانیه قوسی (mas) وارد شود.
ابعاد ظاهری ابعاد ظاهری جرم (یک عبارت دو ارزشی، که نشانگر قطر اصلی و قطر فرعی باشد). این مقدار باید در واحد واحدهای زاویه‌ای مانند میلی‌ثانیه قوسی (mas) وارد شود.
قدر ظاهری بزرگی ظاهری (P1215) قدر ظاهری جرم (روشنایی)
قدر مطلق قدر مطلق جرم (درخشندگی بصری)
اندازه اندازهٔ فیزیکی جرم در نور مرئی، که یک عبارت چند ارزشی مانند ارتفاع x عرض x عمق است. این مقدار باید در واحدهای فاصلهٔ نجومی نظیر پارسک، مگاپارسک، یا اصطلاحات فضای سرخگرایی (مانند km-s−1) وارد شود.
تعیین اندازه ظاهری اندازهٔ ظاهری جرم (نظیر شعاع یا قطر) در نور نامرئی (تعیین بازهٔ ریزموج، رادیویی، فروسرخ، فرابنفش، پرتو ایکس، پرتو گاما، کیلوالکترون‌ولت یا گیگاالکترون‌ولت و غیره). این مقدار باید در واحدهای زاویه‌ای نظیر میلی‌ثانیه قوسی (mas) وارد شود.
تعیین ابعاد ظاهری ابعاد ظاهری جرم (عبارتی دو ارزشی، که نشانگر قطر اصلی و قطر فرعی است). این مقدار باید در واحدهای زاویه‌ای نظیر میلی‌ثانیه قوسی (mas) وارد شود.
تعیین شار شار، در طول موج‌های مختلف، به‌طور متفاوتی اندازه‌گیری می‌شود. برای مثال، شار پرتو ایکس برای برخی بازه‌های کیلوالکترون‌ولت معمولاً در واحد ارگ s−1 cm−2 ارائه می‌شود.
تعیین تابندگی می‌تواند بولومتریک یا خاصِ طول موج باشد. برای مثال، تابندگی پرتو ایکس برای برخی بازه‌های کیلوالکترون‌ولت معمولاً در واحد راگ s−1 ارائه می‌شود. در هر دو حالت، اگر فاصله تا جرم دقیق نیست، تابندگی ارجح است. در نور نامرئی (تعیین بازهٔ ریزموج، رادیویی، فروسرخ، فرابنفش، پرتو ایکس، پرتو گاما، کیلوالکترون‌ولت یا گیگاالکترون‌ولت و غیره)
تعیین اندازه اندازهٔ فیزیکی جرم در خارج از طیف مرئی، که یک عبارت چند ارزشی نظیر ارتفاع x عرض x عمق است. این مقدار باید در واحدهای فاصلهٔ نجومی مانند پارسک، مگاپارسک یا اصطلاحات فضای سرخگرایی (مانند km-s−1) وارد شود.
حرکت خاص حرکت خاص جرم، تحرک جرم در طول کرهٔ آسمان، در قالب طرح دو بعدی. این مقدار باید به واحدهای زاویه‌ای در واحد زمان نظیر دقیقه قوسی به‌ازای دهه وارد شود.
سرعت شعاعی سرعت شعاعی جرم، حرکت جرم به‌سمت یا به‌دور از ما. در اجرامی که در فاصله‌های کیهانی قرار دارند، این مقدار باید برابر با مقداری باشد که تحت پوشش گسترش فضا نباشد.
حرکت ویژه حرکت ویژه جرم، سرعت حرکت جرم در فضا، این مقدار، یک مقدار بُرداری است. برای اجرامی که در فاصلهٔ کیهانی قرار دارند، این مقدار باید برابر با مقداری باشد که تحت پوشش حرکت هابلی نباشد.
جرم / جرم خورشیدی بسته به جرم جسم، از کیلوگرم، الگو:Lunar mass، جرم زمین، الگو:Jupiter mass، یا M (با استفاده از {{Lunar mass|link=y}}، {{Earth mass|link=y}}، {{Jupiter mass|link=y}} یا {{جرم خورشیدی|link=y}}) استفاده کنید.
پراکندگی سرعت پراکندگی سرعت جرم والد، در صورتی که از تعداد زیادی از اجرام کوچک‌تر تشکیل شده‌است، در مقیاس واحدهای سرعت، معمولاً کیلومتر/ثانیه.
دما واحدهایی که برای اندازه‌گیری دما به‌کار می‌روند، بسته به دمای جرم متفاوت هستند. برای مثال، در دماهای کمتر از چند هزار از کلوین (K) استفاده می‌شود، و دمای پرتو ایکس معمولاً در واحد کیلوالکترون‌ولت داده می‌شود.
فلزینگی فلزینگی در قالب فراوانی لگاریتمی آهن نسبت به هیدروژن، در مقایسه با خورشید. برای مثال،  = 0 = فلزینگی خورشیدی.
شعاع به سال نوری شعاع جرم به واحد سال نوری
سن سن تخمینی جرم
ویکی‌انبار ردهٔ ویکی‌انبار (P373) رده در ویکی‌انبار

رده‌های ردیابی[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]