الگو:جعبه اطلاعات مکان‌های انگلستان

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات مکان‌های انگلستان
پلیس 
آتشنشانی 
آمبولانس 
فهرست مکان‌‌ها
بریتانیا
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{official_name}}}
{{{type}}}
[[پرونده:{{{static_image}}}|{{{static_image_width}}}|جایگزین={{{static_image_alt}}}]]
{{{static_image_caption}}}
[[پرونده:{{{static_image_2}}}|{{{static_image_2_width}}}|جایگزین={{{static_image_2_alt}}}]]
{{{static_image_2_caption}}}
خطای لوآ در پودمان:Location_map در خط 553: ناتوان در یافتن تعریف‌های واردشده برای نقشهٔ مکان‌نما: «پودمان:Location map/data/&» موجود نیست.
مساحت[ابزار تبدیل: invalid number] {{{area_footnotes}}}
جمعیتExpression error: "{{{population}}}" must be numeric {{{population_ref}}}
{{{statistic_title}}}{{{statistic}}}
{{{statistic_title1}}}{{{statistic1}}}
{{{statistic_title2}}}{{{statistic2}}}
نام اهلیت{{{population_demonym}}}
زبان{{{language}}}
{{{language1}}}
{{{language2}}}
مرجع شبکه OS{{{os_grid_reference}}}
Irish grid reference{{{irish_grid_reference}}}
• بلفاست[ابزار تبدیل: invalid number]{{{belfast_distance}}} {{{belfast_direction}}}
• کاردیف[ابزار تبدیل: invalid number]{{{cardiff_distance}}} {{{cardiff_direction}}}
• دوگلاس[ابزار تبدیل: invalid number]{{{douglas_distance}}} {{{douglas_direction}}}
• دوبلین[ابزار تبدیل: invalid number]{{{dublin_distance}}} {{{dublin_direction}}}
• ادینبرو[ابزار تبدیل: invalid number]{{{edinburgh_distance}}} {{{edinburgh_direction}}}
• لندن[ابزار تبدیل: invalid number]{{{london_distance}}} {{{london_direction}}}
• چرینگ کراس[ابزار تبدیل: invalid number]{{{charingX_distance}}} {{{charingX_direction}}}
محله مدنی
 • {{{civil_parish}}}
 • {{{civil_parish1}}}
 • {{{civil_parish2}}}
اجتماع
 • {{{community_wales}}}
 • {{{community_wales1}}}
 • {{{community_wales2}}}
 • {{{community_wales3}}}
Community council
 • {{{community_scotland}}}
 • {{{community_scotland1}}}
 • {{{community_scotland2}}}
 • {{{community_scotland3}}}
محدودهٔ اصلی
 • {{{unitary_wales}}}
 • {{{unitary_wales1}}}
 • {{{unitary_wales2}}}
 • {{{unitary_wales3}}}
کلان‌شهر مستقل
 • {{{metropolitan_borough}}}
 • {{{metropolitan_borough1}}}
 • {{{metropolitan_borough2}}}
 • {{{metropolitan_borough3}}}
منطقه
 • {{{shire_district}}}
 • {{{shire_district1}}}
 • {{{shire_district2}}}
 • {{{shire_district3}}}
مناطق انگلستان
 • {{{unitary_england}}}
 • {{{unitary_england1}}}
 • {{{unitary_england2}}}
 • {{{unitary_england3}}}
زیربخش
 • {{{unitary_scotland}}}
 • {{{unitary_scotland1}}}
 • {{{unitary_scotland2}}}
 • {{{unitary_scotland3}}}
منطقه
 • {{{unitary_northern_ireland}}}
 • {{{unitary_northern_ireland1}}}
 • {{{unitary_northern_ireland2}}}
 • {{{unitary_northern_ireland3}}}
Parish{{{manx_parish}}}
Ceremonial county
 • {{{lieutenancy_wales}}}
 • {{{lieutenancy_wales1}}}
 • {{{lieutenancy_wales2}}}
 • {{{lieutenancy_wales3}}}
لندن بزرگ
Shire county
 • {{{shire_county}}}
 • {{{shire_county1}}}
 • {{{shire_county2}}}
 • {{{shire_county3}}}
Metropolitan county
 • {{{metropolitan_county}}}
 • {{{metropolitan_county1}}}
 • {{{metropolitan_county2}}}
 • {{{metropolitan_county3}}}
شهرستان تشریفاتی
 • {{{lieutenancy_england}}}
 • {{{lieutenancy_england1}}}
 • {{{lieutenancy_england2}}}
 • {{{lieutenancy_england3}}}
ناحیه ستوانی
 • {{{lieutenancy_scotland}}}
 • {{{lieutenancy_scotland1}}}
 • {{{lieutenancy_scotland2}}}
 • {{{lieutenancy_scotland3}}}
کشور
 • {{{lieutenancy_northern_ireland}}}
 • {{{lieutenancy_northern_ireland1}}}
 • {{{lieutenancy_northern_ireland2}}}
Sheading{{{manx_sheading}}}
کشور{{{country}}}
{{{country1}}}
جزیره{{{crown_dependency}}}
کشور مستقلبریتانیا
{{{parts_type}}}
{{{parts}}}
 • {{{p1}}}
 • {{{p2}}}
 • {{{p3}}}
 • {{{p4}}}
 • {{{p5}}}
 • {{{p6}}}
 • {{{p7}}}
 • {{{p8}}}
 • {{{p9}}}
 • {{{p10}}}
 • {{{p11}}}
 • {{{p12}}}
 • {{{p13}}}
 • {{{p14}}}
 • {{{p15}}}
 • {{{p16}}}
 • {{{p17}}}
 • {{{p18}}}
 • {{{p19}}}
 • {{{p20}}}
 • {{{p21}}}
 • {{{p22}}}
 • {{{p23}}}
 • {{{p24}}}
 • {{{p25}}}
 • {{{p26}}}
 • {{{p27}}}
 • {{{p28}}}
 • {{{p29}}}
 • {{{p30}}}
 • {{{p31}}}
 • {{{p32}}}
 • {{{p33}}}
 • {{{p34}}}
 • {{{p35}}}
 • {{{p36}}}
 • {{{p37}}}
 • {{{p38}}}
 • {{{p39}}}
 • {{{p40}}}
 • {{{p41}}}
 • {{{p42}}}
 • {{{p43}}}
 • {{{p44}}}
 • {{{p45}}}
 • {{{p46}}}
 • {{{p47}}}
 • {{{p48}}}
 • {{{p49}}}
 • {{{p50}}}
پست شهر{{{post_town}}}
کدپستی منطقه[[{{{postcode_area}}} postcode area|{{{postcode_district}}}]]
کد شهر{{{post_town1}}}
کدپستی منطقه[[{{{postcode_area1}}} postcode area|{{{postcode_district1}}}]]
کد شهر{{{post_town2}}}
کدپستی منطقه[[{{{postcode_area2}}} postcode area|{{{postcode_district2}}}]]
کد تلفن{{{dial_code}}}
{{{dial_code1}}}
{{{dial_code2}}}
کد ایزو ۳۱۶۶{{{iso_code}}}
مجلس انگلستان
 • {{{constituency_westminster}}}
 • {{{constituency_westminster1}}}
 • {{{constituency_westminster2}}}
 • {{{constituency_westminster3}}}
 • {{{constituency_westminster4}}}
 • {{{constituency_westminster5}}}
 • {{{constituency_westminster6}}}
 • {{{constituency_westminster7}}}
 • {{{constituency_westminster8}}}
پارلمان اسکاتلند
 • {{{constituency_scottish_parliament}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament1}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament2}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament3}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament4}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament5}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament6}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament7}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament8}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament9}}}
 • {{{constituency_scottish_parliament10}}}
مجلس شورای ملی ولز
 • {{{constituency_welsh_assembly}}}
 • {{{constituency_welsh_assembly1}}}
 • {{{constituency_welsh_assembly2}}}
House of Keys{{{constituency_manx_parliament}}}
مجلس ایرلند شمالی
 • {{{constituency_ni_assembly}}}
 • {{{constituency_ni_assembly1}}}
 • {{{constituency_ni_assembly2}}}
 • {{{constituency_ni_assembly3}}}
مستشارها{{{councillors}}}
مستشار
 • {{{councillor1}}} ({{{party1}}})
 • {{{councillor2}}} ({{{party2}}})
 • {{{councillor3}}} ({{{party3}}})
 • {{{councillor4}}} ({{{party4}}})
 • {{{councillor5}}} ({{{party5}}})
وبگاه{{{website}}}
{{{embedded}}}
فهرست مکان‌‌ها
بریتانیا
{{{coordinates}}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox UK place
<!---------------BASICS---------------->
| official_name =      <!-- defaults to {{PAGENAME}} -->
| local_name = 
| type =          <!-- e.g. City, Town, Village. -->
| country =         <!-- England, Northern Ireland, Wales, Scotland; do not link. Also produces EU constituency. -->
| crown_dependency =    <!-- Isle of Man; do not link. Removes formal mentions of the UK. -->
| region =         <!-- England only; do not link. Also produces EU constituency. -->
| region1 =         <!-- (if place extends to more than one region of England) -->
<!---------------PARTS----------------->
| parts_type =       <!-- defaults to: Places -->
| parts_style =       <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts =          <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1 =           
| p2 =           <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!---------------IMAGE/S--------------->
| static_image_name =    <!-- For a static image of the place, e.g. a skyline or defining local landmark. Use filename only (e.g. name.jpg). -->
| static_image_width =   <!-- allows control of the image width. Should be omitted in most cases (will default to 240) -->
| static_image_alt =    <!-- for a description of the image per [[WP:ALT]] -->
| static_image_caption =  <!-- optional caption for static image -->
| static_image_2_name =   <!-- for a second static image, such as a town crest. Use filename only (e.g. name.jpg). -->
| static_image_2_width =  <!-- allows control of the image width. Should not exceed 240 -->
| static_image_2_alt =   <!-- for a description of the image per [[WP:ALT]] -->
| static_image_2_caption = <!-- optional caption for static image -->
<!-------------STATISTICS-------------->
| area_total_sq_mi =    <!-- Total area in square miles (number only). If area_total_km2 (below) left blank, a conversion -->
              <!--                      to sq-km will also be calculated and included. -->
| area_total_km2 =     <!-- Total area in square km (number only). If area_total_sq_mi (above) left blank, a conversion -->
              <!--                    to sq-mi will also be calculated and included. -->
| area_footnotes =     <!-- Reference/s for the value/s used in the area fields. Use <ref>...</ref> tags. -->
| population =       <!-- Number only. If area_total_sq_mi or area_total_km2 have also been supplied, -->
              <!--       population_density (below) is calculated automatically. -->
| population_ref =     <!-- To include a reference or references (e.g."<ref>Census, 2001</ref>") and/or use for any -->
              <!-- non-numeric population values (e.g. "c. 500", "< 500"). (A good place to check these -->
              <!-- figures is http://neighbourhood.statistics.gov.uk/ )-->
| population_density =   <!-- To convert /sq-mi to /sq-km, use {{pop density mi2 to km2|(/sq-mi value here)|precision=1|abbr=yes}}; -->
              <!-- to convert /sq-km to /sq-mi, use {{pop density km2 to mi2|(/sq-km value here)|precision=1|abbr=yes}}. -->
| population_demonym = 
<!---(for further optional population stats:)--->
| statistic_title = 
| statistic = 
| statistic_title1 = 
| statistic1 = 
| statistic_title2 = 
| statistic2 = 
<!-----------MAP / LOCATION------------>
| os_grid_reference = 
| map_type =        <!-- type of map (leave blank for default map, or set to nomap, UK or Greater Belfast to force a particular map) -->
| map_alt =         <!-- alt text for map, for visually impaired and other readers who cannot see the image; see [[WP:ALT]] -->
| coordinates =       <!-- location of the place (use {{Coord}}); puts a dot on the map -->
| label_position =     <!-- adjust position of label by dot – defaults to right -->    
<!-------------POSTAL INFO------------->
| post_town =        <!-- e.g. "UXBRIDGE" (without quotemarks). Will be displayed as upper-case. -->
| post_town1 =       <!-- (if place extends to more than one post town)-->
| post_town2 = 
| postcode_area =      <!-- e.g. "UB" -->
| postcode_area1 =     <!-- (if place extends to more than one postcode area) -->
| postcode_area2 = 
| postcode_district =    <!-- e.g. "UB1", "UB2", etc -->
| postcode_district1 =   <!-- (if place extends to more than one postcode district) -->
| postcode_district2 = 
<!------------TELEPHONE INFO----------->
| dial_code =        <!-- e.g. 020, 0161 or 01332. Do not include international prefixes/codes (such as +44) -->
| dial_code1 =       <!-- (if place has more than one dialling code) -->
| dial_code2 = 
<!-------------GOVERNANCE-------------->
| constituency_westminster =  <!-- (use link, e.g. [[Chiltern Hundreds]]) -->
| constituency_westminster1 = <!-- (if place extends to more than one constituency; use link) -->
| constituency_westminster2 = 
| constituency_westminster3 = 
| civil_parish =        <!-- If place within a parish. Use link (e.g. [[Odd Rode]]). -->
| civil_parish1 =       <!-- (if place extends to another parish; use link) -->
| civil_parish2 =       <!-- (if place extends to another parish; use link) -->
<!--------------DISTANCES-------------->
<!-- As crow flies, i.e. straight-line. Miles may be converted to km via {{convert|(distance)|mi|0}}. -->
| london_distance_mi =   <!-- (for places outside but nearer to Greater London than any of the other settlements below) -->
| london_distance_km = 
| london_distance = 
| london_direction = 
| belfast_distance_mi =   <!-- (for places in Northern Ireland) -->
| belfast_distance_km = 
| belfast_distance = 
| belfast_direction = 
| cardiff_distance_mi =   <!-- (for places in Wales) -->
| cardiff_distance_km = 
| cardiff_distance = 
| cardiff_direction = 
| dublin_distance_mi =   <!-- (in addition to Belfast data for places in Northern Ireland if they are also relatively near Dublin) -->
| dublin_distance_km = 
| dublin_distance = 
| dublin_direction = 
| edinburgh_distance_mi =  <!-- (for places in Scotland) -->
| edinburgh_distance_km = 
| edinburgh_distance = 
| edinburgh_direction = 
| douglas_distance_mi =   <!-- (for places on the Isle of Man) -->
| douglas_distance_km = 
| douglas_distance = 
| douglas_direction = 
| charingX_distance_mi =  <!-- (for places within Greater London) -->
| charingX_distance_km = 
| charingX_distance = 
| charingX_direction = 
<!-------SCOTLAND-SPECIFIC INFO-------->
| gaelic_name = 
| scots_name = 
| community_scotland =         <!-- (use link, e.g. [[Old Aberdeen]]) -->
| community_scotland1 =        <!-- (if place assigned more than one community) -->
| unitary_scotland = 
| unitary_scotland1 =         <!-- (if place assigned more than one unitary area) -->
| lieutenancy_scotland = 
| lieutenancy_scotland1 =       <!-- (if place part of more than one lieutenancy)-->
| constituency_scottish_parliament = 
| constituency_scottish_parliament1 = <!-- (if place extends to more than one constituency) -->
| constituency_scottish_parliament2 = 
<!---------WALES-SPECIFIC INFO--------->
| welsh_name = 
| community_wales =          <!-- (use link, e.g. [[Eglwyscummin]]) -->
| community_wales1 =          <!-- (if place assigned more than one community) -->
| unitary_wales = 
| unitary_wales1 =           <!-- (as Scotland above) -->
| lieutenancy_wales = 
| lieutenancy_wales1 =         <!-- (ditto) -->
| constituency_welsh_assembly = 
| constituency_welsh_assembly1 =    <!-- (ditto) -->
| constituency_welsh_assembly2 = 
<!-------N.IRELAND-SPECIFIC INFO------->
| irish_name = 
| irish_grid_reference = 
| unitary_northern_ireland = 
| unitary_northern_ireland1 =     <!-- (ditto) -->
| unitary_northern_ireland2 = 
| lieutenancy_northern_ireland = 
| lieutenancy_northern_ireland1 =   <!-- (ditto) -->
| lieutenancy_northern_ireland2 = 
| constituency_ni_assembly = 
| constituency_ni_assembly1 =     <!-- (ditto) -->
<!------ISLE OF MAN-SPECIFIC INFO------>
| manx_name = 
| manx_parish = 
| manx_sheading = 
| constituency_manx_parliament = 
<!--------ENGLAND-SPECIFIC INFO-------->
| metropolitan_borough = 
| metropolitan_borough1 =  <!-- (ditto) -->
| metropolitan_county =   <!-- (use link, e.g. [[Tyne and Wear]]) -->
| metropolitan_county1 =  <!-- (if place part of more than one metropolitan country) -->
| shire_district = 
| shire_district1 =     <!-- (if place extends to more than one shire district) -->
| shire_county =      <!-- (use link, e.g. [[Devon]]) -->
| shire_county1 =      <!-- (if place extends to more than one shire county) -->
| unitary_england = 
| unitary_england1 =    <!-- (if place assigned more than one unitary area) -->
| lieutenancy_england =   <!-- (not required where shire or metropolitan is the same) -->
| lieutenancy_england1 =  <!-- (if place extends to more than one lieutenancy) -->
| london_borough =     <!-- Simplify but do not link (e.g. "Bromley" rather than "[[London Borough of Bromley]]") otherwise -->
              <!-- place's London Assembly constituency cannot be identified. -->
| london_borough1 =     <!-- (For places extending to more than one borough. As above, simplify but do not link.) -->
| london_borough2 = 
| london_borough3 =     <!-- (as above, but not used to identify London Assembly constituency) -->
| london_borough4 =     <!-- (ditto) -->
<!--------OTHER LANGUAGES, ETC--------->
| cornish_name = 
| other_language_name =   <!-- Place's name in another relevant language -->
| other_language =     <!-- Other relevant language's name -->
| language =        <!-- Locally-spoken language -->
| language1 =        <!-- (ditto) -->
| language2 = 
| website =         <!-- Place's council or equivalent local-government website -->
| module =         <!-- Used for adding e.g. {{Infobox mapframe|stroke-width=1|zoom=12|width=240}} to the bottom of the infobox -->
| hide_services =      <!-- Set as "yes" (without quotemarks) to suppress inclusion of Police/Fire/Ambulance details, otherwise omit. -->
}}

داده‌های الگو

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده جعبه اطلاعات مکان‌های انگلستان

Intended for use with articles about places i.e. human settlements in the United Kingdom. It has provision for a location map, images, captions, and detailed information about the place e.g. population, governance, and public services.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
official nameofficial_name

defaults to {{{PAGENAME}}}

رشتهاختیاری
local namelocal_name

رشتهاختیاری
countrycountry

England, Northern Ireland, Wales, Scotland - NOT [[linked]]

مقدارهای پیشنهادی
England Northern Ireland Scotland Wales
رشتهاختیاری
Typetype

Type of human settlement (do not wikilink)

مثال
Town
رشتهپیشنهادشده
crown dependencycrown_dependency

Isle of Man - NOT [[linked]] (this removes formal mentions of the UK)

رشتهاختیاری
regionregion

(England only) this should NOT be linked

رشتهاختیاری
region1region1

for places split between regions

رشتهاختیاری
static imagestatic_image

now deprecated in favour of static_image_name (below); this is used for a static image (most commonly a skyline or landmark)

رشتهاختیاری
static image namestatic_image_name

for a static image of the place, such as a skyline or defining local landmark

رشتهاختیاری
static image widthstatic_image_width

allows control of the image width. Should be omitted in most cases (will default to 240)

شمارهاختیاری
static image captionstatic_image_caption

optional caption for static image

رشتهاختیاری
static image altstatic_image_alt

for a description of the image per [[WP:ALT]]

رشتهاختیاری
static image 2static_image_2

now deprecated in favour of static_image_2_name (below); this is used for a second static image (for example a town crest)

رشتهاختیاری
static image 2 namestatic_image_2_name

for a second static image, such as a town crest; specified as filename.jpg

رشتهاختیاری
static image 2 widthstatic_image_2_width

allows control of the image width. Should not exceed 240

شمارهاختیاری
static image 2 captionstatic_image_2_caption

optional caption for static image

رشتهاختیاری
static image 2 altstatic_image_2_alt

for a description of the image per [[WP:ALT]]

رشتهاختیاری
area total sq miarea_total_sq_mi

square mile data as a number - will automatically provide conversion to km<sup>2</sup>

شمارهاختیاری
area total km2area_total_km2

sq km data as a number - will automatically provide conversion to square mile

شمارهاختیاری
area footnotesarea_footnotes

to cite the values used in the area fields. Use the <ref> </ref> tags

رشتهاختیاری
populationpopulation

Enter just the number

شمارهاختیاری
population refpopulation_ref

include a reference: e.g. <ref>Census, 2001</ref>

رشتهاختیاری
population densitypopulation_density

for /sq mi ...use convert template {{Pop density mi2 to km2

رشتهاختیاری
statisticstatistic

بدون توصیف

رشتهاختیاری
statistic titlestatistic_title

بدون توصیف

رشتهاختیاری
statistic1statistic1

بدون توصیف

رشتهاختیاری
statistic title1statistic_title1

بدون توصیف

رشتهاختیاری
statistic2statistic2

بدون توصیف

رشتهاختیاری
statistic title2statistic_title2

بدون توصیف

رشتهاختیاری
population demonympopulation_demonym

رشتهاختیاری
os grid referenceos_grid_reference

رشتهاختیاری
map typemap_type

type of map (leave blank for default map, or set to nomap, UK or Greater Belfast to force a particular map)

رشتهاختیاری
map altmap_alt

alt text for map, for visually impaired and other readers who cannot see the image; see [[WP:ALT]]

رشتهاختیاری
label positionlabel_position

adjust position of label by dot – defaults to right

رشتهاختیاری
Coordinatescoordinates

Latitude and longitude. Use {{Coord}}. See the documentation for {{Coord}} for more details on usage.

مثال
{{coord|41|50|15|N|87|40|55|W}}
الگواختیاری
pushpin_mappushpin_map

The name of a regional location map (e.g. 'Oxford'). The coordinates information (from the coordinates parameter) position a pushpin coordinate marker and label on the map 'automatically'. Example see: Jericho, Oxford

رشتهاختیاری
post townpost_town

e.g. UXBRIDGE - converted automatically to upper case

رشتهاختیاری
post town1post_town1

for places in more than one post town

رشتهاختیاری
post town2post_town2

for places in more than one post town

رشتهاختیاری
postcode areapostcode_area

e.g. UB

رشتهاختیاری
postcode area1postcode_area1

for places in more than one postcode area

رشتهاختیاری
postcode area2postcode_area2

for places in more than one postcode area

رشتهاختیاری
postcode districtpostcode_district

e.g. UB1, UB2 (this is displayed)

رشتهاختیاری
postcode district1postcode_district1

for places in more than one postcode area

رشتهاختیاری
postcode district2postcode_district2

for places in more than one postcode area

رشتهاختیاری
dial codedial_code

e.g. 020, 0161 or 01332 - NOT +44...

رشتهاختیاری
dial code1dial_code1

for places with more than one dial code

رشتهاختیاری
dial code2dial_code2

for places with more than one dial code

رشتهاختیاری
constituency westminsterconstituency_westminster

Use a link. e.g. [[Chiltern Hundreds]]

رشتهاختیاری
constituency westminster1constituency_westminster1

for places in more than one constituency. Use a link.

رشتهاختیاری
constituency westminster2constituency_westminster2

for places in more than one constituency. Use a link.

رشتهاختیاری
constituency westminster3constituency_westminster3

for places in more than one constituency. Use a link.

رشتهاختیاری
civil parishcivil_parish

for places within a parish. Use a link, e.g. [[Odd Rode]]

رشتهاختیاری
civil parish1civil_parish1

for places in more than one parish. Use a link.

رشتهاختیاری
civil parish2civil_parish2

for places in more than one parish. Use a link.

رشتهاختیاری
london distance milondon_distance_mi

for UK articles (outside of Greater London), distance to London as the crow flies

شمارهاختیاری
london distance kmlondon_distance_km

شمارهاختیاری
london distancelondon_distance

شمارهاختیاری
london directionlondon_direction

رشتهاختیاری
belfast distance mibelfast_distance_mi

NORTHERN IRISH articles only, distance to Belfast as the crow flies

شمارهاختیاری
belfast distance kmbelfast_distance_km

شمارهاختیاری
belfast distancebelfast_distance

شمارهاختیاری
belfast directionbelfast_direction

رشتهاختیاری
cardiff distance micardiff_distance_mi

WELSH articles only, distance to Cardiff as the crow flies

شمارهاختیاری
cardiff distance kmcardiff_distance_km

شمارهاختیاری
cardiff distancecardiff_distance

شمارهاختیاری
cardiff directioncardiff_direction

رشتهاختیاری
dublin distance midublin_distance_mi

distance to Dublin – may be relevant to NORTHERN IRISH articles as the crow flies

شمارهاختیاری
dublin distance kmdublin_distance_km

شمارهاختیاری
dublin distancedublin_distance

شمارهاختیاری
dublin directiondublin_direction

رشتهاختیاری
edinburgh distance miedinburgh_distance_mi

SCOTTISH articles only, distance to Edinburgh as the crow flies

شمارهاختیاری
edinburgh distance kmedinburgh_distance_km

شمارهاختیاری
edinburgh distanceedinburgh_distance

شمارهاختیاری
edinburgh directionedinburgh_direction

رشتهاختیاری
douglas distance midouglas_distance_mi

MANX articles only, distance to Douglas as the crow flies

شمارهاختیاری
douglas distance kmdouglas_distance_km

شمارهاختیاری
douglas distancedouglas_distance

شمارهاختیاری
douglas directiondouglas_direction

رشتهاختیاری
charingX distance micharingX_distance_mi

for places WITHIN Greater London ONLY as the crow flies

شمارهاختیاری
charingX distance kmcharingX_distance_km

شمارهاختیاری
charingX distancecharingX_distance

شمارهاختیاری
charingX directioncharingX_direction

رشتهاختیاری
gaelic namegaelic_name

رشتهاختیاری
scots namescots_name

رشتهاختیاری
community scotlandcommunity_scotland

Use a link, e.g. [[Old Aberdeen]]

رشتهاختیاری
community scotland1community_scotland1

for places in more than one

رشتهاختیاری
unitary scotlandunitary_scotland

رشتهاختیاری
unitary scotland1unitary_scotland1

for places in more than one

رشتهاختیاری
lieutenancy scotlandlieutenancy_scotland

رشتهاختیاری
lieutenancy scotland1lieutenancy_scotland1

for places in more than one

رشتهاختیاری
constituency scottish parliamentconstituency_scottish_parliament

رشتهاختیاری
constituency scottish parliament1constituency_scottish_parliament1

for places in more than one constituency

رشتهاختیاری
constituency scottish parliament2constituency_scottish_parliament2

for places in more than one constituency

رشتهاختیاری
welsh namewelsh_name

رشتهاختیاری
community walescommunity_wales

Use a link, e.g. [[Eglwyscummin]]

رشتهاختیاری
community wales1community_wales1

for places in more than one

رشتهاختیاری
unitary walesunitary_wales

رشتهاختیاری
unitary wales1unitary_wales1

for places in more than one

رشتهاختیاری
lieutenancy waleslieutenancy_wales

رشتهاختیاری
lieutenancy wales1lieutenancy_wales1

for places in more than one

رشتهاختیاری
constituency welsh assemblyconstituency_welsh_assembly

رشتهاختیاری
constituency welsh assembly1constituency_welsh_assembly1

for places in more than one constituency

رشتهاختیاری
constituency welsh assembly2constituency_welsh_assembly2

for places in more than one constituency

رشتهاختیاری
irish nameirish_name

رشتهاختیاری
irish grid referenceirish_grid_reference

رشتهاختیاری
unitary northern irelandunitary_northern_ireland

رشتهاختیاری
unitary northern ireland1unitary_northern_ireland1

for places in more than one

رشتهاختیاری
unitary northern ireland2unitary_northern_ireland2

for places in more than one

رشتهاختیاری
lieutenancy northern irelandlieutenancy_northern_ireland

رشتهاختیاری
lieutenancy northern ireland1lieutenancy_northern_ireland1

for places in more than one

رشتهاختیاری
lieutenancy northern ireland2lieutenancy_northern_ireland2

for places in more than one

رشتهاختیاری
constituency ni assemblyconstituency_ni_assembly

رشتهاختیاری
constituency ni assembly1constituency_ni_assembly1

for places in more than one

رشتهاختیاری
manx namemanx_name

رشتهاختیاری
manx parishmanx_parish

for places in the Isle of Man

رشتهاختیاری
manx sheadingmanx_sheading

for places in the Isle of Man, also generates emergency services

رشتهاختیاری
constituency manx parliamentconstituency_manx_parliament

for House of Keys constituency

رشتهاختیاری
metropolitan boroughmetropolitan_borough

رشتهاختیاری
metropolitan borough1metropolitan_borough1

for places in more than one

رشتهاختیاری
metropolitan countymetropolitan_county

Use a link. e.g. [[Tyne and Wear]]

رشتهاختیاری
metropolitan county1metropolitan_county1

for places in more than one

رشتهاختیاری
shire districtshire_district

رشتهاختیاری
shire district1shire_district1

for places in more than one

رشتهاختیاری
shire countyshire_county

Use a link. e.g. [[Devon]]

رشتهاختیاری
shire county1shire_county1

for places in more than one

رشتهاختیاری
unitary englandunitary_england

رشتهاختیاری
unitary england1unitary_england1

for places in more than one

رشتهاختیاری
lieutenancy englandlieutenancy_england

not required where shire or metropolitan is the same

رشتهاختیاری
lieutenancy england1lieutenancy_england1

for places in more than one

رشتهاختیاری
london boroughlondon_borough

this should not be linked and simplified: e.g. Bromley NOT [[London Borough of Bromley]]

رشتهاختیاری
london borough1london_borough1

for places in more than one borough (also produces London Assembly constituency)

رشتهاختیاری
london borough2london_borough2

for places in more than one borough (also produces London Assembly constituency)

رشتهاختیاری
london borough3london_borough3

special cases, does not produce London Assembly constituency)

رشتهاختیاری
london borough4london_borough4

special cases, does not produce London Assembly constituency)

رشتهاختیاری
cornish namecornish_name

رشتهاختیاری
other language nameother_language_name

any other alternative language name

رشتهاختیاری
other languageother_language

any other alternative language name

رشتهاختیاری
languagelanguage

any locally spoken languages

رشتهاختیاری
language1language1

any locally spoken languages

رشتهاختیاری
language2language2

any locally spoken languages

رشتهاختیاری
websitewebsite

Council website for place (specifically)

رشتهاختیاری
hide serviceshide_services

Set to Yes to turn off Police/Fire/Ambulance

رشتهاختیاری
modulemodule

Adds modules like {{Infobox mapframe}} to the bottom of the infobox

مثال
{{Infobox mapframe|zoom=12|width=240}}
ناشناختهاختیاری

ریزقالب

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیرالگوها

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} استفاده کنید. مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

خواهشمند است کاربردهای این زیرالگوها را حذف نکنید.

کلاس‌ها

hCard از کلاس‌های HTML زیر استفاده می‌کند:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید. عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

دقت

هنگام ارائه مختصات، خواهشمند است از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.


رده‌های ردیابی