الگو:تغییر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو درصد تغییر بین در عدد حقیقی را محاسبه می‌کند و نتیجه را در یک قالب قابل مرتب‌سازی نمایش می‌دهد.

استفاده[ویرایش]

نحوهٔ استفاده از این الگو به شکل زیر است:

{{تغییر|عدد نخست|عدد دوم|اعشار=گرد کردن|پیشوند=پیشوند|پسوند=پسوند|ترتیب=روشن/خاموش|ایتالیک=روشن/خاموش|پررنگ=روشن/خاموش|معکوس=روش/خاموش|نمایش=ردیف/خروجی|طول ردیف=rowspan|تراز=تراز متن|پس‌زمینه=رنگ پس‌زمینه}}

پارامتر عملکرد
1 عدد نخست اولین عددی است که نمایش می‌یابد و معرف ارزش پایه است.
2 عدد دوم دومین عددی است که نمایش می‌یابد و معرف ارزش هدف است.
اعشار معرف تعداد ارقام اعشار برای گرد کردن درصد تغییر است.
پیشوند پیشوندی را به هر دو عدد اول و دوم اضافه می‌کند.
پیشوند۱ پیشوندی را به عدد نخست اضافه می‌کند.
پیشوند۲ پیشوندی را به عدد دوم اضافه می‌کند.
پسوند پسوندی را به هر دو عدد اول و دوم اضافه می‌کند.
پسوند۱ پسوندی را به عدد نخست اضافه می‌کند.
پسوند۲ پسوندی را به عدد دوم اضافه می‌کند.
ترتیب کلید مرتب‌سازی سازگار با {{nts}} را از خانه‌های اول و دوم حذف می‌کند. پیش‌فرض آن روی افزودن آن تنها در صورت استفاده از پیشوند و پسوند (به عبارت دیگر، تنها در صورت نیاز) است.
ایتالیک مقدارهای پذیرفته‌شده برای آن روشن (یا on) یا خاموش (یا off) است. ایتالیک=روشن خروجی را به‌شکل ایتالیک (کج) نمایش می‌دهد. پیش‌فرض آن ایتالیک=خاموش است.
پررنگ مقدارهای پذیرفته‌شده برای آن روشن (یا on) یا خاموش (یا off) است. پررنگ=روشن خروجی را به‌شکل پررنگ نمایش می‌دهد. پیش‌فرض آن پررنگ=خاموش است.
معکوس مقدارهای پذیرفته‌شده برای آن روشن (یا on) یا خاموش (یا off) است. معکوس=روشن ارزش‌های پایه و هدف را در زمان محاسبهٔ درصد تغییر، جابجا می‌کند. پیش‌فرض آن معکوس=خاموش است.
تراز تراز متن در خانه‌ها را تنظیم می‌کند. تراز=وسط و تراز=راست به‌ترتیب متن را در وسط و چپ خانهٔ جدول قرار می‌دهند. پیش‌فرض آن تراز=چپ است.
طول ردیف برای تنظیم طول ردیف خانه‌های جدول کاربرد دارد. پیش‌فرض آن طول ردیف=۱ است (هم اعداد فارسی را می‌پذیرد و هم اعداد انگلیسی).
پس‌زمینه رنگ پس‌زمینهٔ خانه‌ها را تنظیم می‌کند. پیش‌فرض آن پس‌زمینه=inherit است (مقدار خود را از جدول به ارث می‌برد).
نمایش خروجی را کنترل می‌کند. نمایش=خروجی تنها درصد تغییر را نمایش می‌دهد (و متعاقباً تراز، طول ردیف و پس‌زمینه همراه با نمایش=خروجی کار نخواهند کرد). پیش‌فرض آن نمایش=ردیف است که در هر ردیف جدول سه خانهٔ جداگانه را نمایش می‌دهد.

نمونه‌ها[ویرایش]

سه جدول قابل مرتب‌سازی زیر نشان‌دهندهٔ نحوهٔ استفاده از این الگو هستند.

آمارهای زیر صحیح نیستند و تنها برای نشان‌دادن کارکرد الگو وارد شده‌اند.

ویکی‌متن جدول‌ها
{|class="wikitable sortable"
!منطقه
!اول
!دوم
!تغییر
|-
|تهران
|{{تغییر|۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰|۱۹٬۰۰۶٬۷۹۰٫۷۵}}
|-
|مشهد
|{{تغییر|۴٬۰۰۰٬۰۰۰|۵٬۰۰۰٬۰۰۰}}
|-
|اصفهان
|{{تغییر|۲٬۴۵۰٬۰۰۰|۲٬۲۰۵٬۶۷۸٫۳۷}}
|-
|کرج
|{{تغییر|۱٬۲۵۰٬۰۰۰|۱٬۰۰۰٬۰۰۰|طول ردیف=۲}}
|-
|فردیس
|-
|تبریز
|{{تغییر|۵٬۱۲۰٬۰۰۰|۵٬۵۸۹٬۴۶۲٫۶۰|اعشار=۰}}
|-
|قم
|{{تغییر|۹۳۰٬۰۰۰|۹۳۰٬۰۲۷٫۹۲|اعشار=۳}}
|-
|اهواز
|{{تغییر|۲٬۴۵۰٬۰۰۰|۲٬۴۵۰٬۰۰۰٫۰۰|پیشوند=حدود }}
|-
|کرمانشاه
|{{تغییر|۳٬۴۰۰٬۰۰۰|۳٬۹۰۲٬۳۴۰٫۰۵|پسوند= نفر}}
|-
|ارومیه
|{{تغییر|۲٬۲۵۰٬۰۰۰|۲٬۲۳۶٬۰۰۵٫۵۶|تراز=وسط}}
|- style="background-color:lightblue"
| رشت
|{{تغییر|۱٬۱۸۰٬۰۰۰|۱٬۱۹۰٬۳۴۵٫۳۲|پس‌زمینه=lightblue}}
|-
|زاهدان
|{{تغییر|۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰|۱۱٬۲۳۶٬۰۰۵٫۵۵|پررنگ=روشن}}
|-
|همدان
|{{تغییر|۱٬۳۶۰٬۰۰۰|۱٬۳۱۰٬۹۴۸٫۳۰|ایتالیک=روشن}}
|-
|کرمان
|{{تغییر|۱٬۵۰۰|۰٫۰۰|پررنگ=روشن|ایتالیک=روشن}}
|-
|یزد
|{{تغییر|۰|۲۶٬۲۵۰٫۵۰|تراز=راست}}
|-
|}
بدون کد اضافی
منطقه اول دوم تغییر
تهران ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۰۰۶٬۷۹۰٫۷۵ +۳٫۸۶٪
مشهد ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ +۲۵٫۰۰٪
اصفهان ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ۲٬۲۰۵٬۶۷۸٫۳۷ −۹٫۹۷٪
کرج ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ −۲۰٫۰۰٪
فردیس
تبریز ۵٬۱۲۰٬۰۰۰ ۵٬۵۸۹٬۴۶۲٫۶ +۹٪
قم ۹۳۰٬۰۰۰ ۹۳۰٬۰۲۷٫۹۲ +۰٫۰۰۳٪
اهواز حدود ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ حدود ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰٪
کرمانشاه ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر ۳٬۹۰۲٬۳۴۰٫۰۵ نفر +۱۴٫۷۷٪
ارومیه ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ ۲٬۲۳۶٬۰۰۵٫۵۶ −۰٫۶۲٪
رشت ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ۱٬۱۹۰٬۳۴۵٫۳۲ +۰٫۸۸٪
زاهدان ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰ ۱۱٬۲۳۶٬۰۰۵٫۵۵ +۶٫۵۰٪
همدان ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ ۱٬۳۱۰٬۹۴۸٫۳ −۳٫۶۱٪
کرمان ۱٬۵۰۰ ۰ −۱۰۰٫۰۰٪
یزد ۰ ۲۶٬۲۵۰٫۵ ن/م
به‌همراه |نمایش=خروجی
منطقه تغییر
تهران +۳٫۸۶٪
مشهد +۲۵٫۰۰٪
اصفهان −۹٫۹۷٪
کرج −۲۰٫۰۰٪
فردیس
تبریز +۹٪
قم +۰٫۰۰۳٪
اهواز ۰٫۰۰٪
کرمانشاه +۱۴٫۷۷٪
ارومیه −۰٫۶۲٪
رشت +۰٫۸۸٪
زاهدان +۶٫۵۰٪
همدان −۳٫۶۱٪
کرمان −۱۰۰٫۰۰٪
یزد ن/م
به‌همراه |معکوس=روشن
منطقه اول دوم تغییر
تهران ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۰۰۶٬۷۹۰٫۷۵ −۳٫۷۲٪
مشهد ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ −۲۰٫۰۰٪
اصفهان ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ۲٬۲۰۵٬۶۷۸٫۳۷ +۱۱٫۰۸٪
کرج ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ +۲۵٫۰۰٪
فردیس
تبریز ۵٬۱۲۰٬۰۰۰ ۵٬۵۸۹٬۴۶۲٫۶ −۸٪
قم ۹۳۰٬۰۰۰ ۹۳۰٬۰۲۷٫۹۲ −۰٫۰۰۳٪
اهواز حدود ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ حدود ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰٪
کرمانشاه ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر ۳٬۹۰۲٬۳۴۰٫۰۵ نفر −۱۲٫۸۷٪
ارومیه ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ ۲٬۲۳۶٬۰۰۵٫۵۶ +۰٫۶۳٪
رشت ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ۱٬۱۹۰٬۳۴۵٫۳۲ −۰٫۸۷٪
زاهدان ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰ ۱۱٬۲۳۶٬۰۰۵٫۵۵ −۶٫۱۱٪
همدان ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ ۱٬۳۱۰٬۹۴۸٫۳ +۳٫۷۴٪
کرمان ۱٬۵۰۰ ۰ ن/م
یزد ۰ ۲۶٬۲۵۰٫۵ −۱۰۰٫۰۰٪
به‌همراه |معکوس=روشن و |نمایش=خروجی
منطقه تغییر
تهران −۳٫۷۲٪
مشهد −۲۰٫۰۰٪
اصفهان +۱۱٫۰۸٪
کرج +۲۵٫۰۰٪
فردیس
تبریز −۸٪
قم −۰٫۰۰۳٪
اهواز ۰٫۰۰٪
کرمانشاه −۱۲٫۸۷٪
ارومیه +۰٫۶۳٪
رشت −۰٫۸۷٪
زاهدان −۶٫۱۱٪
همدان +۳٫۷۴٪
کرمان ن/م
یزد −۱۰۰٫۰۰٪

این الگو از پودمان:Math و الگو:ntsh استفاده می‌کند و شیوهٔ مرتب‌سازی سازگار با الگو:nts و الگو:ntsh را تولید می‌کند.

ردیابی[ویرایش]

ورودی‌های نامعتبر با استفاده از پیوندها به صفحهٔ {{تغییر/خطا}} قابل ردیابی هستند.

الگوهای وابسته[ویرایش]