الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال شیلی در کوپا آمریکای قرن