الگو:بیماری‌های پروتوزآیی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرها:

 • آپیکمپلکسا، تارکیان: Apicomplexa
 • احشایی، کالاآزار: Visceral
 • اکسکاواتا، برون‌کافته‌ها: Excavata
 • آمیب مغزخوار، نگلریا فولری:Naegleria fowleri
 • آمیبیاز، اسهال خونی آمیبی: Amoebiasis
 • آنتاموبا هیستولیتیکا: Entamoeba histolytica
 • ایزوسپوریاز، بیماری هم‌هاگی: Isosporiasis
 • بالانتیدیاز: Balantidiasis
 • بالانتیدیوم کولیک: Balantidium coli
 • بلاستوسیست هومینیس: Blastocystis
 • بلاستوسیستوز: Blastocystosis
 • بیماری خواب: Sleeping sickness
 • بیماری شاگاس: Chagas disease
 • بیماری‌های پروتوزآیی: Protozoal diseases
 • تاژک‌داران: Mastigophora
 • تب پیشاب سیاه: Blackwater fever
 • تب کنه: Babesiosis
 • تب کوهنوردان، ژیاردیاز: Giardiasis
 • تریکومونیاز: Trichomoniasis
 • توکسوپلاسموز: Toxoplasmosis
 • دیانتاموبا فراژیلیس: Dientamoeba fragilis
 • دیانتاموبیاز: Dientamoebiasis
 • ریزهاگیان: Microsporidia
 • ریشه‌پایان و تاژک‌داران: Sarcomastigophora
 • ریشه‌پایان، پاکاذب‌داران، آمیب‌ها: Sarcodina
 • رینوسپوریدیوم سبری: Rhinosporidium seeberi
 • زیگومیکوتا، گشن‌قارچ‌ها: Zygomycota
 • ژیاردیا لامبلیا: Giardia lamblia
 • سالک: Cutaneous leishmaniasis
 • سورا: Trypanosomiasis
 • سیکلوسپوریاز، بیماری چرخان‌هاگی: Cyclosporiasis
 • عفونت قارچی بینی، رینوسپوریدیوز Rhinosporidiosis
 • کریپتوسپوریدیوز، اسهال گُم‌هاگی: Cryptosporidiosis
 • گوکان: Coccidia
 • لیشمانیاز: leishmaniasis
 • مزومیستوزوآ، کپک‌های لجنی میانه: Mesomycetozoea
 • مننگوآنسفالیت آمیبی اولیه، التهاب آمیبی اولیه مغز و پرده‌های آن: Primary amoebic meningoencephalitis
 • میکروسپوریدیوز: Microsporidiosis

بخشی از برابرها از: عطری، مرتضی، واژه‌نامه علوم زیستی، دوجلدی، همدان: اداره انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا، ۱۳۸۴.