الگو:از ویکی‌داده استفاده می‌کند

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

توجه! لطفاً این الگو را ترجمه نکنید چون در صفحات انگلیسی به کار می‌رود. برای صفحات فارسی می‌توانید الگو:استفاده از ویکی‌داده را به کار ببرید.

این الگو برای مستندسازی الگوها و پودمان‌های دیگر بکار می‌رود تا نشان دهد که آن الگو یا پودمام از یک ویژگی ویکی‌داده استفاده می‌کند.

استفاده

استاندارد

{{Uses Wikidata|P1|P2|P3...}}

P1، P2، P3، ... را (به همراه "P") با شمار ویژگی‌ها جایگزین کنید.

پیوند بخش

اگر توضیحات، بخشی برای توصیف و فهرست‌سازی ویژگی‌های مورد استفاده در ویکی‌داده دارد ممکن است به پیوند نیاز باشد:

{{Uses Wikidata|section=name of section}}

نمونه‌ها

برای یک ویژگی (e.g. d:Property:P496):

نشانه‌گذاری نمایش
{{Uses Wikidata|P496}}

برای چندین ویژگی:

نشانه‌گذاری نمایش
{{Uses Wikidata|P10|P20|P30}}

هر تعداد ویژگی که نیاز باشد:

نشانه‌گذاری نمایش
{{Uses Wikidata|1=P10|2=P20|3=P30|4=P40|5=P50|6=P101|7=P222}}

If the properties are described in a section of the documentation (e.g. ===Using Wikidata===):

نشانه‌گذاری نمایش
{{Uses Wikidata|section=Using Wikidata}}

رده‌های ردیاب

این رده‌ها با این الگو جمع می‌شوند:

Supporting templates and modules

الگوهای مرتبط