الگو:Side box

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این، یک فرا الگو است که می‌توان از آن برای ایجاد جعبه‌های درونمایه شناور با طراحی زیباد استفاده کرد. (نمونه آنرا مستقیما برعکس ببینید.)

پارامترها

پارامتر توصیف
metadata Set as |metadata=no to suppresses the Meta element|HTML "metadata" class.
position Set as |position=left to position the box on the left-hand rather than right-hand side of the page and remove the float.
class CSS classes to apply to the box.
style CSS styles to apply to the box.
abovestyle CSS styles to apply to the "above" cell (see next parameter) only.
above Content to appear in a separate row above the main cell (and spanning the entire width of the box).
image A full image tag (or other content); if this is not present or set as none, no image is displayed.
textstyle CSS styles to apply to the text cells only.
text Text to display in the box.
imageright A full image tag (or other content) to display in a separate table cell on the box's righthand side.
below Content to appear in a separate row underneath the main cell (and spanning the entire width of the box).

الگوهای مرتبط