کتابخانه سلیمانیه استانبول

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مهر کتابخانه

کتابخانه سلیمانیه (به ترکی استانبولی: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi) کتابخانه ای است که در سال ۱۹۲۷ جنب مکاتب مسجد سلیمانیه در استانبول تأسیس شد. کتابخانهٔ اولیه توسط سلیمان اول ساخت شد و هسته اصلی کتابخانهٔ امروزی را شکل می‌دهد.[۱]

این کتابخانه از نظر نسخ خطی یکی از مهم‌ترین کتابخانه‌های جهان است.[۲] کتابخانه‌های خطی استانبول با «قانون یکسان‌سازی آموزش» و «قانون تعطیلی تکیه‌ها و عزلت‌کده‌ها» که در دوره جمهوریت تصویب شده بود، به کتابخانه نسخ خطی سلیمانیه تحویل داده شد. ۷۰۰۰۰ جلد نسخه خطی و ۱۲۰۰۰۰ اثر چاپی در مجموع در ۱۰۶ مجموعه در کتابخانه موجود است. از این تعداد، ۱۲۰۰۰ جلد کتاب به زبان ترکی است. ۵۰۰۰۰ جلد به زبان عربی و ۳۶۸۰ جلد به زبان فارسی است.[۲]

به عنوان مثال، نسخ خطی ابن سینا، یکی از ۳ سندی که در ترکیه یافت شده و توسط یونسکو در «حافظه جهانی» گنجانده شده‌است، نیز در این کتابخانه یافت می‌شود.

مجموعه‌ها[ویرایش]

با ارزش‌ترین مجموعه‌های موجود در کتابخانه نسخه خطی سلیمانیه عبارتند از: ایاصوفیه، بغدادلی وهبی، کارالله، داماد ابراهیم، اسد افندی، فاتح، حاجی محمود، حمیدیه، قلیچ علی، لاللی، ریسولکوتاپ، سلیمانیه، مسجد شهید علی و ینی.[۲] مجموعه‌های زیر در کتابخانه موجود است.[۳]

 • Abdulgani Ağa koleksiyonu
 • Abdulgani Ağa koleksiyonu
 • Ahmet Anlatan koleksiyonu
 • Ali Galip Bey koleksiyonu
 • Ali Nihat Tarlan koleksiyonu
 • Amcazade Hüseyin Paşa koleksiyonu
 • Antalya Tekelioğlu koleksiyonu
 • Arslan Kaynardağ koleksiyonu
 • Ashab-I Hayır Vakfı koleksiyonu
 • Aşir Efendi koleksiyonu
 • Ayasofya koleksiyonu
 • Bağdatlı Vehbi Efendi koleksiyonu
 • Basma Bağışlar koleksiyonu
 • Carullah Efendi koleksiyonu
 • Celal Ökten koleksiyonu
 • Çelebi Abdullah Efendi koleksiyonu
 • Çorlulu Ali Paşa koleksiyonu
 • Damat İbrahim Paşa koleksiyonu
 • Darü'l-Mesnevi koleksiyonu
 • Denizli koleksiyonu
 • Dosyalar koleksiyonu
 • Dr. Ali Sevil Akay koleksiyonu
 • Dr. Feyzullah Paşa koleksiyonu
 • Düğümlü Baba koleksiyonu
 • Efgani Şeyhi Ali Haydar koleksiyonu
 • Ekrem Karadeniz koleksiyonu
 • Elhac Mustafa Efendi koleksiyonu
 • Erzincan koleksiyonu
 • Esad Efendi koleksiyonu
 • Esmihan Sultan koleksiyonu
 • F. Sezai Türkmen koleksiyonu
 • Fatih koleksiyonu
 • Galata Mevl. Divan Edb. Mzs. koleksiyonu
 • Gelibolulu Tahir Ağa koleksiyonu
 • Giresun koleksiyonu
 • Gülnuş Valide Sultan koleksiyonu
 • H. Şemsi-Fatih Güneren koleksiyonu
 • Hacı Ali Saib Efendi koleksiyonu
 • Hacı Beşir Ağa koleksiyonu
 • Hacı Beşir Ağa (Eyüp) koleksiyonu
 • Hacı Mahmut Efendi koleksiyonu
 • Hacı Reşit Bey koleksiyonu
 • Hafız Ahmet Paşa koleksiyonu
 • Hafid Efendi koleksiyonu
 • Hafid Efendi İlavesi koleksiyonu
 • Halet Efendi koleksiyonu
 • Halet Efendi İlavesi koleksiyonu
 • Hafız İbrahim Gürpınar koleksiyonu
 • Hamidiye koleksiyonu
 • Hamidiye Murakkâ't koleksiyonu
 • Harput koleksiyonu
 • Hasan Hayri Abdullah Ef. koleksiyonu
 • Hasan Hüsnü Paşa koleksiyonu
 • Hasib Efendi koleksiyonu
 • Haşim Paşa koleksiyonu
 • Hekimoğlu Ali Paşa koleksiyonu
 • Hekimoğlu Ali Paşa Cami koleksiyonu
 • Hidiv İsmail Paşa koleksiyonu
 • Hüseyin Kazım koleksiyonu
 • Hüsrev Paşa koleksiyonu
 • Hz. Halid (Eyüp Camii) koleksiyonu
 • Hz. Nasuhi Dergahı koleksiyonu
 • İbrahim Efendi koleksiyonu
 • İhsan Mahvi koleksiyonu
 • İsmail Öztürk koleksiyonu
 • İyd Mehmed Efendi koleksiyonu
 • İzmir koleksiyonu
 • İzmirli İsmail Hakkı koleksiyonu
 • İzmirli Mustafa Efendi koleksiyonu
 • K. Çelebi-Zade Hüsamettin koleksiyonu
 • Kadı-Zade Burhaneddin koleksiyonu
 • Kadı-Zade Mehmed Efendi koleksiyonu
 • Kasideci-Zade S. Sırrı koleksiyonu
 • Kemal Edip Kürkçüoğlu koleksiyonu
 • Kılıç Ali Paşa koleksiyonu
 • Lala İsmail koleksiyonu
 • Laleli koleksiyonu
 • Levhalar koleksiyonu
 • M. Arif-M. Murad koleksiyonu
 • M. Hilmi-F. Fethi koleksiyonu
 • Mahmud Paşa koleksiyonu
 • Mehmed Ağa Camii koleksiyonu
 • Mehmed Nuri Efendi koleksiyonu
 • Mehmed Nusret Giresuni koleksiyonu
 • Mehmed Sefayihi koleksiyonu
 • Mesih Paşa koleksiyonu
 • Mihrişah Sultan koleksiyonu
 • Molla Çelebi koleksiyonu
 • Muammer Ülker koleksiyonu
 • Muğlalı Hoca Mustafa Ef. koleksiyonu
 • Murad Buhari Tekkesi koleksiyonu
 • Murad Molla koleksiyonu
 • Musalla Medresesi koleksiyonu
 • Nafiz Paşa koleksiyonu
 • Necip Erdem koleksiyonu
 • Nureddin Ağa koleksiyonu
 • Nuri Arlasez koleksiyonu
 • Osman Huldi Öztürkler koleksiyonu
 • Ömer Sindal koleksiyonu
 • Pertev Paşa (Selimiye) koleksiyonu
 • Pertevniyal V. Sultan koleksiyonu
 • Rauf Yekta koleksiyonu
 • Reisülküttap koleksiyonu
 • Reşit Efendi koleksiyonu
 • Rüstem Paşa koleksiyonu
 • Saadeddin Mübtegi Vakfı koleksiyonu
 • Saadettin Serezli-Ümit Erk koleksiyonu
 • Saliha Hatun koleksiyonu
 • Sami Benli koleksiyonu
 • Serez koleksiyonu
 • Servili koleksiyonu
 • Seyyit Nazif Efendi (Hekimbaşı) koleksiyonu
 • Sultan Ahmed (1) koleksiyonu
 • Süheyl Ünver koleksiyonu
 • Süleymaniye koleksiyonu
 • Süleymaniye Murakka'at koleksiyonu
 • Sütlüce Dergahi Elif Ef. koleksiyonu
 • Şazeli Tekkesi koleksiyonu
 • Şehit Ali Paşa koleksiyonu
 • Şehzade Mehmed koleksiyonu
 • Şerif Muhiddin Targan koleksiyonu
 • Şeyhülislam Esad Efendi koleksiyonu
 • Tahir Ağa Tekkesi koleksiyonu
 • Tarık Gökmen koleksiyonu
 • Tercüman koleksiyonu
 • Tırnovalı koleksiyonu
 • Turhan Valide Sultan koleksiyonu
 • Uşşaki Tekkesi koleksiyonu
 • Vakfı Namalum koleksiyonu
 • Yabancı Diller koleksiyonu
 • Yahya Tevfik koleksiyonu
 • Yazma Bağışlar koleksiyonu
 • Yeni Cami koleksiyonu
 • Yeni Eserler koleksiyonu
 • Yeni Medrese koleksiyonu
 • Yozgat koleksiyonu
 • Yusuf Ağa koleksiyonu
 • Zühtü Bey koleksiyonu

منابع[ویرایش]

 1. "Süleymaniye kütüphanesi". İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Archived from the original on 6 Nisan 2016. Retrieved 8 Ekim 2012. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= و |archivedate= (help)
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ "Yazmalar". www.yazmalar.gov.tr. Archived from the original on 29 Haziran 2016. Retrieved 8 Ekim 2012. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= و |archivedate= (help)
 3. "Yazmalar". Archived from the original on 29 Haziran 2016. Retrieved 8 Ekim 2012. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= و |archivedate= (help)