پودمان:Wikibase

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این پودمان از مثالی که در mw:Extension:Wikibase Client/Lua قرار گرفته است نسخه برداری شده است و باید به‌جای تطبیق بیشتر برای استفاده‌های ویکی‌پدیا با آن سند هماهنگ باشد.

استفاده[ویرایش]

id
{{#invoke: Wikibase | id }}
wdurl
{{#invoke: Wikibase | wdurl }}
{{#invoke: Wikibase | wdurl | entity id (Q# or P#) }}
label
{{#invoke: Wikibase | label }}
{{#invoke: Wikibase | label | entity id (Q# or P#) }}
description
{{#invoke: Wikibase | description }}
{{#invoke: Wikibase | description | entity id (Q# or P#) }}
page
{{#invoke: Wikibase | page }}
{{#invoke: Wikibase | page | item id (Q#) }}
datatype
{{#invoke: Wikibase | datatype | property id (P#) }}

Examples[ویرایش]

id[ویرایش]

 • {{#invoke:Wikibase | id }} → Q8565357

wdurl[ویرایش]

label[ویرایش]

 • {{#invoke:Wikibase | label }} → پودمان:Wikibase
 • {{#invoke:Wikibase | label | Q132689 }} → کازابلانکا
 • {{#invoke:Wikibase | label | P31 }} → نمونه‌ای از

description[ویرایش]

 • {{#invoke:Wikibase | description }} → پودمان
 • {{#invoke:Wikibase | description | Q132689 }} → فیلمی از مایکل کورتیز
 • {{#invoke:Wikibase | description | P31 }} → آیتم مورد نظر یک نوع ... است

page[ویرایش]

 • {{#invoke:Wikibase | page }} → پودمان:Wikibase
 • {{#invoke:Wikibase | page | Q132689 }} → کازابلانکا (فیلم)

datatype[ویرایش]

پرونده‌های ویکی‌انبار: نگاره (P18)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P18 }} → commonsMedia
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P18 }} → commonsMedia

مختصات جغرافیایی: مختصات جغرافیایی (P625)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P625 }} → globe-coordinate
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P625 }} → globe-coordinate

آیتم: رئیس‌جمهور یا شهردار (P6)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P6 }} → wikibase-item
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P6 }} → wikibase-item

ویژگی: زیرویژگیِ (P1647)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P1647 }} → wikibase-property
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P1647 }} → wikibase-property

رشته: نام آرایه (زیست‌شناسی) (P225)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P225 }} → string
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P225 }} → string

متن تک‌زبانه: نام رسمی (P1448)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P1448 }} → monolingualtext
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P1448 }} → monolingualtext

مقدار: جمعیت (P1082)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P1082 }} → quantity
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P1082 }} → quantity

نقطه در زمان: زادروز (P569)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P569 }} → time
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P569 }} → time

نشانی اینترنتی: وبگاه رسمی (P856)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P856 }} → url
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P856 }} → url

عبارت ریاضی: فرمول ریاضی (P2534)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P2534 }} → math
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P2534 }} → math

شناسانهٔ خارجی: شابک-۱۳ (P212)

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P212 }} → external-id
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P212 }} → external-id

---------- Module:Wikibase ----------------
local p = {}

-- Return the item ID of the item linked to the current page.
function p.id(frame)
	if not mw.wikibase then
		return "no mw.wikibase"
	end
	entity = mw.wikibase.getEntityObject()

	if entity == nil then
		return "no entity"
	end
	return entity.id
end

-- Return the WD entity URL of a given data item, or of connected page
-- if no argument is provided to this method.
function p.wdurl(frame)
	if frame.args[1] == nil then
		entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then return nil end
		id = entity.id
	else
		id = mw.text.trim(frame.args[1])
	end
	return mw.wikibase.getEntityUrl( id )
end

-- Return the label of a given data item, or of connected page
-- if no argument is provided to this method.
function p.label(frame)
	if frame.args[1] == nil then
		entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then return nil end
		id = entity.id
	else
		id = mw.text.trim(frame.args[1])
	end
	return mw.wikibase.label( id )
end

-- Return the description of a given data item, or of connected page
-- if no argument is provided to this method.
function p.description(frame)
	if frame.args[1] == nil then
		entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then return nil end
		id = entity.id
	else
		id = mw.text.trim(frame.args[1])
	end
	return mw.wikibase.description( id )
end

-- Return the local page about a given data item, or of connected page
-- if id is not specified.
function p.page(frame)
	if frame.args[1] == nil then
		entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then return nil end
		id = entity.id
	else
		id = mw.text.trim(frame.args[1])
	end
	return mw.wikibase.sitelink( id )
end

-- Return the data type of a property
function p.datatype(frame)
	if frame.args[1] and string.find(frame.args[1], "Property:P") then
		if mw.wikibase.getEntityObject(string.gsub(frame.args[1], "Property:P", "P")) then
			return mw.wikibase.getEntityObject(string.gsub(frame.args[1], "Property:P", "P") ).datatype
		end
	elseif frame.args[1] and string.find(frame.args[1], "P") then
		if mw.wikibase.getEntityObject(frame.args[1]) then
			return mw.wikibase.getEntityObject(frame.args[1]).datatype
		end
	end
end

-- Return commonswiki links
-- Kept for legacy reasons, not found on English Wikipedia
function p.linkscom(frame)
	  title = mw.title.getCurrentTitle()
	  if frame.args[2] == nil then
 			ahah = title.text
 		else
 			ahah = frame.args[2] end
 		ouput = "انبار|" .. frame.args[1] .. "|" .. ahah
	  if title.inNamespace( 0 ) then return ouput end
    entity = mw.wikibase.getEntityObject()
    if not entity then return ouput end
    if not entity.sitelinks.commonswiki.title then return ouput end
 		ouput = "انبار|" .. entity.sitelinks.commonswiki.title .. "|" .. ahah
    return ouput
end

return p