پودمان:IPAc-en/pronunciation

پودمان به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[ایجاد]
-- This module contains pronunciation-key data for [[Module:IPAc-en]].

return {
	{
		code = 'lang',
		text = 'English:'
	},
	{
		code = 'pron',
		text = ''
	},
	{
		code = 'local',
		text = 'locally'
	},
	{
		code = 'ipa',
		text = '[[الفبای آوانگاری بین‌المللی|IPA]]:'
	},
	{
		code = 'uk',
		text = '[[انگلیسی بریتانیایی|UK]]:'
	},
	{
		code = 'us',
		text = '[[انگلیسی آمریکایی|US]]:'
	},
	{
		code = 'uklang',
		text = '[[انگلیسی بریتانیایی]]:'
	},
	{
		code = 'uslang',
		text = '[[انگلیسی آمریکایی]]:'
	},
}