پودمان:HelloWorld

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[ایجاد]
my_object = {};   --تمام پودمان‌های لوآ در ویکی‌پدیا باید با تعریف یک متغیر آغاز شوند
          --که توابعی را نگه می‌دارد که از خارج قابل دسترسی هستند.
          --متغیرها هر اسمی که شما بخواهید می‌توانند داشته باشند
          --و همچنین هر تعداد تابع و داده ممکن است.

my_object.hello = function( frame )   --یک تابع به «my_object» اضافه کنید.
                    --چنین توابعی در ویکی‌پدیا
                    --به‌واسطه دستور #invoke قابل فراخوانی هستند.
                    --«frame» داده‌هایی را شامل می‌شود که ویکی‌پدیا
                    --به این متد هنگام اجرا می‌فرستد.
  
  local str = "Hello, World!"  --یک متغیر محلی تعریف کنید و مقدار زیر را به آن نسبت دهید
                  --"Hello, World!". 
  
  return str  --این خط می‌گوید که به پایان کار تابع رسیدیم و مقدار
         --متغیر «str» را به ویکی‌پدیا برگردان.
  
end -- پایان تابع «hello»

return my_object  --همهٔ پودمان‌ها با بازگرداندن متغیری که شامل توابع خود می‌شود
          --به ویکی‌پدیا پایان می‌یابند.

-- اکنون می‌توانیم از این پودمان با دستور {{#invoke: HelloWorld | hello }} استفاده کنیم.
-- توجه کنید که اولین قسمت فراخوانی نام پودمان در ویکی‌پدیا است
-- و دومین قسمت نام یکی از توابع متغیری است که
-- به ویکی‌پدیا بازگرداندید.

-- تابع «print» در ویکی‌پدیا مجاز نیست. تمام خروجی با
-- رشته‌های «returned» برای ویکی‌پدیا بدست می‌آیند.