ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/حساب‌های از آب‌نمک درآمده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرست کاربرانی را نشان می‌دهد که از اول ماه جاری میلادی ویرایشی داشته‌اند، در سه سال منتهی به ماه جاری میلادی هیچ ویرایشی نداشته‌اند، و در زمان پیش از آن دورهٔ سه‌ساله دست کم یک ویرایش کرده‌اند.

آخرین به روز رسانی: ‏۱۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۰ (UTC)

ردیف کاربر اولین ویرایش
در ماه جاری
آخرین ویرایش
قبل از مرخصی
ویرایش‌های پیش
از غیبت
ویرایش‌های
پس از ظهور
گروه‌های کاربری قطع دسترسی
۱ کاربر:Aazimkhani ۲۰۲۲−۰۸−۱۰ ۲۰۱۸−۰۹−۱۱ ۱ ۱ None
۲ کاربر:Alishmdi ۲۰۲۲−۰۸−۱۰ ۲۰۱۷−۰۲−۰۳ ۳ ۱ None
۳ کاربر:Alizadeharand ۲۰۲۲−۰۸−۱۱ ۲۰۱۵−۱۲−۲۳ ۵۱ ۱ None
۴ کاربر:AlperTeo ۲۰۲۲−۰۸−۰۷ ۲۰۱۹−۰۱−۱۱ ۲ ۱ None
۵ کاربر:Amingodarzi ۲۰۲۲−۰۸−۰۱ ۲۰۱۹−۰۱−۰۹ ۴ ۱ None
۶ کاربر:Arash0mostafavi ۲۰۲۲−۰۸−۱۰ ۲۰۱۶−۰۷−۳۰ ۵ ۱ None
۷ کاربر:Arashsabouri ۲۰۲۲−۰۸−۱۲ ۲۰۱۸−۱۰−۱۲ ۱۵۷ ۱ None
۸ کاربر:Arefgh ۲۰۲۲−۰۸−۰۱ ۲۰۱۳−۱۲−۲۳ ۶ ۱ None
۹ کاربر:Bahmanabad ۲۰۲۲−۰۸−۰۱ ۲۰۱۱−۰۵−۲۰ ۱ ۱ None
۱۰ کاربر:ESanders (WMF) ۲۰۲۲−۰۸−۱۱ ۲۰۱۸−۰۴−۰۵ ۷ ۱ None
۱۱ کاربر:Emadhtc ۲۰۲۲−۰۸−۱۱ ۲۰۱۷−۱۱−۲۹ ۱ ۳ None
۱۲ کاربر:Farrokh.A ۲۰۲۲−۰۸−۱۰ ۲۰۱۷−۰۳−۰۸ ۴ ۱ None
۱۳ کاربر:Golimr ۲۰۲۲−۰۸−۱۱ ۲۰۱۹−۰۷−۰۳ ۵ ۱ None
۱۴ کاربر:Homayoun khodadad ۲۰۲۲−۰۸−۰۱ ۲۰۱۵−۰۲−۲۰ ۵ ۲۵ None
۱۵ کاربر:J.brother.123 ۲۰۲۲−۰۸−۱۲ ۲۰۱۸−۰۷−۰۴ ۱۳ ۱ None
۱۶ کاربر:Jalalrajabi27 ۲۰۲۲−۰۸−۰۲ ۲۰۱۸−۰۴−۱۶ ۶ ۱ None
۱۷ کاربر:Kaho Mitsuki ۲۰۲۲−۰۸−۰۸ ۲۰۱۴−۱۰−۳۰ ۱ ۱ None
۱۸ کاربر:Majidkazemi ۲۰۲۲−۰۸−۰۳ ۲۰۱۹−۰۱−۲۳ ۳ ۱ None
۱۹ کاربر:Matinparchin ۲۰۲۲−۰۸−۱۲ ۲۰۱۷−۱۱−۰۶ ۲ ۴ None
۲۰ کاربر:Mhgh44 ۲۰۲۲−۰۸−۰۲ ۲۰۱۷−۰۵−۱۷ ۱۵ ۱ None
۲۱ کاربر:Mmahdiran ۲۰۲۲−۰۸−۰۸ ۲۰۱۳−۰۸−۲۷ ۱ ۲ None
۲۲ کاربر:Mohammadrajabloo ۲۰۲۲−۰۸−۰۳ ۲۰۱۷−۱۲−۲۶ ۳۰ ۱ None آری
۲۳ کاربر:Morteza1382bagheri ۲۰۲۲−۰۸−۰۹ ۲۰۱۷−۰۷−۱۸ ۱ ۴ None
۲۴ کاربر:Moslmmaghsodi ۲۰۲۲−۰۸−۱۰ ۲۰۱۷−۰۳−۱۲ ۱ ۱ None
۲۵ کاربر:Mostafa008 ۲۰۲۲−۰۸−۱۰ ۲۰۱۸−۱۲−۱۴ ۴۵ ۱ None
۲۶ کاربر:Neribij ۲۰۲۲−۰۸−۱۱ ۲۰۱۷−۰۳−۳۰ ۱۳ ۱ None
۲۷ کاربر:Omid32 ۲۰۲۲−۰۸−۰۹ ۲۰۱۲−۱۲−۲۶ ۲ ۳ None
۲۸ کاربر:Patriot1982 ۲۰۲۲−۰۸−۰۷ ۲۰۱۷−۰۷−۲۶ ۲۰ ۱ None
۲۹ کاربر:Polarstar29 ۲۰۲۲−۰۸−۰۷ ۲۰۱۶−۰۱−۲۷ ۹ ۹ None
۳۰ کاربر:Pouya KNG ۲۰۲۲−۰۸−۰۵ ۲۰۱۹−۰۴−۲۸ ۶۹ ۳ None
۳۱ کاربر:Rahjerdi ۲۰۲۲−۰۸−۰۲ ۲۰۱۶−۰۳−۲۱ ۴ ۳ None
۳۲ کاربر:Rhm201 ۲۰۲۲−۰۸−۱۰ ۲۰۱۴−۱۱−۳۰ ۱۸ ۳ None
۳۳ کاربر:Roomack ۲۰۲۲−۰۸−۰۸ ۲۰۱۷−۱۱−۱۰ ۱ ۱ None
۳۴ کاربر:Shirinj70 ۲۰۲۲−۰۸−۰۵ ۲۰۱۸−۰۱−۲۰ ۱۰ ۱ None
۳۵ کاربر:Simon.Peter8665 ۲۰۲۲−۰۸−۰۹ ۲۰۱۹−۰۳−۰۷ ۶ ۵ None
۳۶ کاربر:Sohale SHARIFAN ۲۰۲۲−۰۸−۱۰ ۲۰۱۳−۱۰−۲۲ ۳۳۹ ۱۲ None
۳۷ کاربر:Spesh531 ۲۰۲۲−۰۸−۰۵ ۲۰۱۴−۰۶−۲۸ ۳ ۱ None
۳۸ کاربر:Tahjam ۲۰۲۲−۰۸−۰۹ ۲۰۱۹−۰۳−۰۹ ۵ ۲ None
۳۹ کاربر:Volodymyr D-k ۲۰۲۲−۰۸−۰۶ ۲۰۱۶−۰۱−۲۹ ۱ ۳ None
۴۰ کاربر:Саша из Киева ۲۰۲۲−۰۸−۰۷ ۲۰۱۶−۰۱−۲۵ ۲ ۳ None
۴۱ کاربر:فون میسز ۲۰۲۲−۰۸−۱۱ ۲۰۱۹−۰۶−۲۶ ۲ ۵ None
۴۲ کاربر:نامیرا سلام ۲۰۲۲−۰۸−۰۲ ۲۰۱۸−۰۷−۱۳ ۳ ۲ None