ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه فهرست اشتباه‌های نگارشی/غلط‌های تایپی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
غلط: درست

«امد»: «آمد»،
«ارامش»: «آرامش»،
«ارش»: «آرش»،
«سوکوت»: «سکوت»،
«پیش آمد»: «پیشامد»،
«گفتوگو»: «گفت‌وگو»،
«براساس»: «بر اساس»،
«جستجو»: «جست‌و‌جو»،
«گشت و گزار": «گشت و گذار»،
«اشبتاه»: «اشتباه»
«جملیه»: «جمیله»
«اب»: «آب»
«بیاندازد»: «بیندازد»
«معمولا»: «معمولً»
«راجبِ»: «راجع به»
«سپاسگذار»: «سپاسگزار»
«می رود»: می‌رود» (نیم فاصله)
«تائید»: «تأیید»
«بفرمائید»: «بفرمایید»
«می‌نمائیم»: «می‌نماییم»