ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ایجاد مقاله‌های شهرها با ربات/درخواست ساخت رباتیک/سیاهه/شد/بایگانی ۳

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

.

‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۱۴ (UTC)[ویرایش]

‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۴:۵۳ (UTC)[ویرایش]

‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۰۶ (UTC)[ویرایش]

‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۲۱ (UTC)[ویرایش]

‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)[ویرایش]

‏۱ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۰۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۳:۴۸ (UTC)[ویرایش]

‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۵۰ (UTC)[ویرایش]

‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۴۳ (UTC)[ویرایش]

‏۳ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۵۵ (UTC)[ویرایش]

‏۴ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۴۸ (UTC)[ویرایش]

‏۶ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)[ویرایش]

‏۶ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۴۶ (UTC)[ویرایش]

‏۹ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۴ (UTC)[ویرایش]

‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۳۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۳۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۳۹ (UTC)[ویرایش]

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۳:۴۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۰:۵۶ (UTC)[ویرایش]

‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۴۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۰:۳۵ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۱:۴۸ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۲۷ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۹ (UTC)[ویرایش]

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۳۴ (UTC)[ویرایش]

‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۳۶ (UTC)[ویرایش]

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۳۴ (UTC)[ویرایش]

‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)[ویرایش]