ویکی‌پدیا:شیمی/مقالات مهم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست مقالات ناموجود مهم شیمی

این عناوین نیازمند ترجمه هستند[ویرایش]

قسمت دوم[ویرایش]

 1. en) گزینش‌پذیری شیمیایی
 2. en) فرآیند کلرالکالی
 3. en) چرخش کان و دیس
 4. en) کره کوردیناسیونی
 5. en) شمارش الکترونی دی
 6. en) طیف‌بینی فراسرخ تبدیل فوریه

قسمت سوم[ویرایش]

 1. en) مایع یونی
 2. en) اثر سینتیکی ایزوتوپ
 3. en) خودسامانی مولکولی
 4. en) پرتوافکنی نیومن
 5. en) تیتراسیون غیرآبی
 6. en) آنیون ناکوردینه
 7. en) باز غیرنوکلئوفیلی
 8. en) قشر باز

قسمت چهارم[ویرایش]

 1. en) شیمی آلی آرسنیکی
 2. en) واکنش‌گر آلی لیتیم
 3. en) شیمی آلی سلنیوم
 4. en) اکسیداسیون الکل نوع دوم به کتون
 5. en) کروماتوگرافی کاغذ
 6. en) شیمی‌فیزیک آلی
 7. en) کایرالیته دوبعدی
 8. en) بای‌فنیل پلی‌کلری شده
 9. en) دی‌بنزودی‌اکسین‌های پلی‌کلری شده
 10. en) دانش بسپار
 11. en) هم‌آرایی واکنش
 12. en) حدواسط واکنش
 13. en) بازتبلور
 14. en) تجزیه واسنتزی

قسمت پنجم[ویرایش]

 1. en) Sigmatropic_reaction
 2. en) Solubility_equilibrium
 3. en) Specific_rotation
 4. en) Standard_molar_entropy
 5. en) Stereoselectivity
 6. en) Stereospecificity
 7. en) Sulfite_process
 8. en) Superbase
 9. en) Tarnish
 10. en) Timeline_of_chemistry
 11. en) Transition_metal_carbene_complex
 12. en) Trigonal_pyramidal_molecular_geometry
 13. en) Trivial_name
 14. en) Woodward–Hoffmann_rules
 15. en) Zwitterion