پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «رویه کونز»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ویرایش با ابرابزار)
می‌توان با استفاده از درونیابی خطی بین ''c''<sub>۰</sub> و ''c''<sub>۱</sub> که در زیر نشان داده شده‌است:
 
{{چپ‌چین}}
:<math>L_c(s,t)=(1-t) c_0(s)+ t c_1(s)</math>
{{پایان چپ‌چین}}
 
و بین ''d''<sub>۰</sub>، ''d''<sub>۱</sub>
درونیابی دوخطی در نقاط چهار گوشه رویه دیگر
 
{{چپ‌چین}}
:<math> B(s,t) = c_0(0) (1-s)(1-t) + c_0(1) s(1-t) + c_1(0) (1-s)t + c_1(1) s t</math>.
{{پایان چپ‌چین}}
 
وصله ترکیبی دوخطی کونز را ایجاد می‌کند.
 
{{چپ‌چین}}
:<math>L_c(s,t)+L_d(s,t)-B(s,t)</math>.
{{پایان چپ‌چین}}
 
درونیابی خطی با اسپلاین مکعبی هرمیت و وزن‌های انتخابی برای تطبیق مشتق جزئی گوشه‌ها جایگزین شد. این کار وصله ترکیبی دومکعبی کونز خواهد ساخت.