پرش به محتوا

سازماندهی دانش: تفاوت میان نسخه‌ها

[http://student.um.ac.ir/~mo_gh892/ mohammad Ghasemian and knowlege organization]
 
==اطلاعات بيشتر در مورد سازماندهي دانش==
==منبع==
{{چپ‌چین}}
 
برای ورود اطلاعات به این بخش از [http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_organization راهنمای انگلیسی]بهره بگیرید
- Hjørland, Birger (۲۰۰۸). What is Knowledge Organization (KO)? Knowledge Organization, ۳۵
(۲/۳), ۸۶-۱۰۱.
 
{{پایان چپ‌چین}}
۸۷

ویرایش