نایب الملک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نایب الملک مقامی است که یک کشور، مستعمره، شهرستان، استان، یا واحد تقسیمات کشوری را، به نام و به عنوان نماینده پادشاه آن قلمرو اداره می‌کند.

این اصطلاح گاهی به فرمانداران کل قلمروهای مشترک‌المنافع، که نمایندگان نایب الملک پادشاه هستند اطلاق شده.

نایب الملک بیشتر نوعی انتصاب سلطنتی است تا رتبه نجیب زادگی. یک شخص نائب الملک غالباً دارای عنوانی نجیب‌زادگانه نیز بود.

منابع[ویرایش]

    • Aznar, Daniel/Hanotin, Guillaume/May, Niels F. (dir.), À la place du roi. Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVIe-XVIIIe siècles). Madrid: Casa de Velázquez, 2014.
    • Elliott, J. H. , Imperial Spain, 1469–1716. London: Edward Arnold, 1963.
    • Fisher, Lillian Estelle. Viceregal Administration in the Spanish American Colonies. Berkeley, University of California Press, 1926.
    • Harding, C. H. , The Spanish Empire in America. New York: Oxford University Press, 1947.
    • الگو:Efron