پرش به محتوا

فهرست پادشاهان کنت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پادشاهی های آنگلوساکسون در حدود سال ۸۰۲ میلادی.

فهرست پادشاهان کنت (انگلیسی: List of monarchs of Kent) این فهرست شامل اسامی پادشاهان پادشاهی آنگلوساکسون کنت است.نام برخی پادشاهان غیر واقعی و برخی همراه با تحریف است این امر سبب شده تا مورخان در شمارش اساسمی این پادشاهان با مشکلاتی مواجه شوند.در دروره ای پادشاهی به غربی و شرقی و در دوره ای زیر مجموعه پادشاهی های دیگری بوده است.

فهرست پادشاهان کنت

[ویرایش]
حکومت متصدی سبک نکته
۴۵۵-۴۸۸ هنگیست بدون منشور پدر اکتا
455 هورسا بدون منشور برادر هنگیست
488-512/516 اویسک
(Œsc, Æsc, Ash, Oeric)
بدون منشور پسر هنگیست یا اکتا
512/516-534/540 اکتا
(Octha)
بدون منشور پسر هنگیست
534/540-c.590 ارمنریک بدون منشور پدر اتلبرت
c.590 - ۶۱۶ (Bede) اتلبرت یکم بدون منشور واقعی اولین پادشاه مسیحی کنت
February 616 to 20 January 640 (Bede) ادبالد بدون منشور واقعی پسر اتلبرت کنت
ناشناخته الوالد بدون منشور معاصر پاپ بونیفاس پنجم (619-625)
ژانویه ۶۴۰ تا ۱۴ ژوئیه ۶۶۴ (Bede) ایورسنبرت کنت بدون منشور پسر ادبالد
unknown ائورمنرد کنت ایرمینردوس برادر اورسنبرت
July 664 to 4 July 673 (Bede) اکبرت کنت بدون منشور پسر اورسنبرت
acceded 674 or 675,

فوت شده در ۶۸۵

هالوثر کنت Lotharius rex Cantuariorum

Lotharius rex Cancie

کلوتاریوس

هلوتاریوس

پسر اورسنبرت؛ پادشاهی مشترک با ادریک
685 تا ۶۸۶ (Bede) ادریک کنت Eadricus rex Cantuariorum

Ædricus rex

Edricus

پسر اکبرت اول؛ سلطنت مشترک با لاپیر
killed 687 مول Mulo rege regnum Cantie برادر کوادوالا, پادشاه وسکس
دست یافتن در ۶۷۷ یا ۶۷۸,

still reigning 692

سووآرد Suebhardus rex Cantuariorum

Sueaberdus rex Cantie

فرزند پادشاه اسکس
fl. 689 سوافبرت گابرتوس

Suebertus rex Cantuariorum

jointly with Oswine
fl. 689 to 690 اوسوین Oswynus rex Cantie

Oswinus rex Cantuariorum

jointly with Swæfberht and Swæfheard
acceded c. 693, seven years after Edric's disposition (Malmesbury 1.15),

died 23 April 725

ویترد Wihtredus rex Cantie

Wythredus rex Cantuariorum

Wihtredus rex Cantuariorum

sفرزند اگبرت نخست
succeeded 725 آلریک بدون منشور فرزند ویترد
725 to 748 ادلبرت یکم Eadbertus rex Cantuariorum terram dimidii

Ædbeortus rex Cantie

فرزند ویترد
Subject to Mercian overlordship
725 to 762 آیدلبرت دوم Æthilberhctus rex Cantie

Athelbertus rex

فرزند ویترد
ناشناخته اردولف Earduulfus rex Cantuariorum

Eardulfus rex Cantiae

فرزند آیدلبرت
fl. 762 آیدلبرت دوم Eadberht rex Cantiae

Ædbertus rex

Eadbertus rex Cantie

jointly with Sigered
fl. 762 سیگارد Sigiraed rex Cantiae

Sigeredus rex dimidie partis prouincie Cantuariorum

همراه آیدلبرت دوم
762-764 آنموند Eanmundus rex contemporary with Archbishop Bregowine (761-764)
fl. 764 to 765 هیبرهت Heaberhtus rex Cantie

Heaberhtus rex

همراه آیدلبرت دوم
fl. 765 to 779 اگبرت دوم Ecgberhtus rex Cantie

Egcberhtus rex Cantiae

Egcberht rex Cantie

Egcberth rex Cantie

Egcberhtus rex

jointly with Heaberht
fl. 784 الهموند Ealmundus rex Canciæ پدر اکبرت سوم
Under the direct rule of اوفا مرسیا (785–796).
۷۹۶ تا ۷۹۸, خلع شد ادبارت پرین بدون سکه یا منشور:

EADBEARHT REX

Deposed and mutilated by کوئنولف مرسیا
۷۹۷ یا ۷۹۸ منصوب شد,

died 807

کاترد کنت Cuthredus Rex Cantiae

Cuðred rex Cantiae

Cuðredus rex cantwariorum

brother of Cœnwulf and Ceolwulf
fl. 809 کوئنولف مرسیا Ceonulfus Christi gracia rex Merciorum atque provincie Cancie پادشاه مرسیا (796-821)
fl. 822 to 823 کولولف مرسیا Ceolwulf rex Merciorum vel etiam Contwariorum

Ceolwulf rex Merciorum seu etiam Cantwariorum

همچنین پادشاه مرسیا (821-823)
deposed in 825 بالدرد کنت بدون سکه یا منشور:

BALDRED REX CANT

expelled by Æðelwulf in 825
825 to 839 اگبرت از وسکس Ecgberht rex occidentalium Saxonum necnon et Cantuariorum پسر الهموند؛ به طور مشترک با پسرش در کنت سلطنت کرد. همچنین پادشاه وسکس (802-839)
825 to 858 اتلولف وسکس Aetheluulf rex

Æðeluulf rex Cantrariorum

Æthelwolf gratia Dei rex Kanciae

Ætheluulf rex Cancie

Aeðeluulf Rex Cancie

Aetheluulf gratia Dei rex occidentalium Saxonum seu etiam Cantuuariorum

Aeðeluulf gratia Dei rex occidentalium Saxonum nec non 7 Cantuariorum

Eðelwulf rex occidentalium Saxonum nec non et Cantuariorum

Eðeluulfus rex Occidentalium Saxonum necnon et Cantuariorum

Æðelulf rex misericordia Dei occidentalium Saxonum; necnon & Cantuuariorum

به طور مشترک با پدرش اکبرت سوم و پسرش همچنین پادشاه وسکس (839-856)
fl. 839 to 851 Æðelstan I Edelstan rex Kancie

Ethelstan Rex

Aeðelstan rex

Aedelstan rex

jointly with his father Æðelwulf
fl. 855 to 866 اتلبرت وسکس Aeðelberht rex

Eþelbearht rex

Eðelbearht rex

Æthelbertus occidentalium Saxonum necnon et Cantuariorum rex

Aeðelbearht rex Occidentalium Saxonum seu Cantuuariorum

Aeðælberht rex Occidentalium Saxonum seu Cantuariorum

Eðelbearht rex occidentalium Saxonum nec non et Cantuariorum

همچنین پادشاه وسکس (860-866)
866 to 871 اتلرد Eðelred rex occidentalium Saxonum . non et Cantwariorum

Aeðered rex Occidentalium Saxonum necnon et Cantuariorum

همچنین پادشاه وسکس (866-871)

جستارهای وابسته

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]