پرش به محتوا

فهرست قنات‌های شهرستان سپیدان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان سپیدان در استان فارس را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
بارجان بخش بیضاء شهرستان سپیدان بارجان ۱۲۰۰ ۳۰ ۳٫۵ ۴۰ ۳۰۰
بام زرین بخش بیضاء شهرستان سپیدان گردان ۱۲۰۰ ۰ ۱۰ ۱۸ ۱۷۵
بخسک بخش بیضاء شهرستان سپیدان حاجی‌آباد ۳۰۰۰ ۶۰ ۴ ۲۴ ۴۵۰
برمک بخش بیضاء شهرستان سپیدان علی‌آباد سرتل ۵۰۰ ۲۰ ۳ ۱۶ ۶۰۰
بشکان بخش بیضاء شهرستان سپیدان هزار ۵۰۰ ۶۰ ۸ ۱۰ ۱۷۰
بغدادشاه بخش بیضاء شهرستان سپیدان سه تلان ۱۲۰۰ ۶۰ ۵ ۲۴ ۰
بنیان بخش بیضاء شهرستان سپیدان قلعه نو ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۵ ۳۲ ۰
بهشت‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان بهشت‌آباد ۱۶۰۰ ۸۰ ۶ ۱۴ ۱۵۰
بهمنی بخش بیضاء شهرستان سپیدان بهمنی ۲۳۰۰۰ ۱۰ ۹ ۱۶ ۰
بی سمائی بخش بیضاء شهرستان سپیدان سعادت‌آباد ۲۵۰ ۱۰ ۵ ۱۲ ۱۵۰
بیضاء کومه بخش بیضاء شهرستان سپیدان قوامچه ۸۰۰ ۲۶ ۵٫۵ ۳۰ ۰
بین زمینیهای منصور و بغدادشاه بخش بیضاء شهرستان سپیدان سه تلان ۱۲۰۰ ۰ ۰ ۶ ۱۷۵
تنگ خیاره بخش بیضاء شهرستان سپیدان تنگ چناره ۲۵۰ ۱۷ ۱۸ ۳۰ ۰
جلگه زاوه بخش بیضاء شهرستان سپیدان صادق‌آباد ۵۱۰ ۳۰ ۶٫۵ ۹۰ ۱۵۰
جهان نما بخش بیضاء شهرستان سپیدان جهان نما ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۲ ۲۴ ۱۵۰
حاج باقری بخش بیضاء شهرستان سپیدان کوشک هزار ۴۰۰ ۲۵ ۱۲ ۵۵ ۳۰۰
حبش‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان حبش‌آباد ۹۰۰ ۲۰ ۶ ۲۴ ۰
حسین‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان قاسم‌آباد ۲۵۰۰ ۱۵۰ ۷ ۱۲ ۰
حوض بزرگ بخش بیضاء شهرستان سپیدان برکه ۲۵۰ ۶ ۲۱ ۲۰ ۱۰۵
خفریان بخش بیضاء شهرستان سپیدان سینان ۱۵۰۰ ۴۰ ۷ ۱۵ ۳۰۰
خون گاوی بخش بیضاء شهرستان سپیدان قوامچه ۴۰۰ ۲۰ ۳ ۸ ۰
خیرآباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان خیرآباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۱۰ ۲۷ ۰
دول جه بخش بیضاء شهرستان سپیدان علی‌آباد سرتل ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۶۰۰
راه نجانی بخش بیضاء شهرستان سپیدان صادق‌آباد ۱۰۰۰ ۴۰ ۷ ۸ ۱۵۰
زارعینچوبی بزرگ"" بخش بیضاء شهرستان سپیدان فخرآباد ۱۲۰۰ ۱۲ ۷ ۲۲ ۲۱۰
زیادآباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان زیادآباد ۳۲۰ ۲۴ ۷ ۱۸ ۱۲۰
زینی بخش بیضاء شهرستان سپیدان روستای برکه ۲۵۰ ۳ ۸ ۸ ۱۲٫۲۵
سربیشه بخش بیضاء شهرستان سپیدان سه تلان ۱۵۰۰ ۷۵ ۶ ۱۲ ۱۵۰
سسنیان بخش بیضاء شهرستان سپیدان سسنیان ۲۰۰۰ ۵۰ ۷ ۲۴ ۳۰۰
سهل‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان سهل‌آباد ۲۰۰۰ ۷۰ ۸ ۲۰ ۰
شاخه آقابابائی بخش بیضاء شهرستان سپیدان شیخ عبود ۶۰۰ ۳۰ ۵ ۱۶ ۴۵۰
شاخه خونی بخش بیضاء شهرستان سپیدان شیخ عبود ۱۰۰۰ ۵۰ ۳ ۰ ۴۵۰
شاخه کوربلاغشاخه اول"" بخش بیضاء شهرستان سپیدان شیخ عبود ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱۲ ۴۱۵
شرقی بخش بیضاء شهرستان سپیدان پشکان ۶۰۰ ۱۰ ۷ ۸ ۱۴۰
شمس‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان شمس‌آباد ۵۰۰۰ ۱۵۰ ۰ ۱۴ ۰
شمس‌آباد قرق رشته میلان بخش بیضاء شهرستان سپیدان شمس‌آباد قرق ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۷ ۴ ۰
شیدان بخش بیضاء شهرستان سپیدان شیدان ۱۰۰۰ ۸۰ ۵ ۰ ۰
شیرو بخش بیضاء شهرستان سپیدان قوامچه ۴۰۰ ۲۰ ۴ ۱۵ ۱۲۰
صحرای سربیشه بخش بیضاء شهرستان سپیدان قوامچه ۲۰۰ ۱۰ ۳ ۴ ۲۵۰
صحرای قلعه نو بخش بیضاء شهرستان سپیدان قوامچه ۶۵۰ ۳۰ ۴ ۱۶ ۲۵۰
صغاد رونی بخش بیضاء شهرستان سپیدان ابراهیم‌آباد ۲۴۰۰ ۱۵۰ ۱۸ ۱۴ ۳۵۰
صغادسرخ بخش بیضاء شهرستان سپیدان ملیان ۲۰۰۰ ۸۰ ۰ ۳۶ ۰
صفی‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان دشمن زیاری ۶۰۰ ۲۵ ۲۰ ۱۲ ۲۶۰۰
قصرملا بخش بیضاء شهرستان سپیدان قصرملا ۱۲۰۰ ۴۰ ۸ ۱۲ ۶۰
قلعه نجان شاخه بغل شرکت نفت بخش بیضاء شهرستان سپیدان شیخ عبود ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۴۱۵
قم‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان قلعه نو ۲۰۰۰ ۷۵ ۲۵ ۱۰ ۸۰
قوام‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان خیرآباد ۱۰۰۰ ۳۰ ۴ ۳۰ ۰
محمودآباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان ابراهیم‌آباد ۲۴۰۰ ۱۸۰ ۲۱ ۷۰ ۰
مرزگار بخش بیضاء شهرستان سپیدان کوشک هزار ۲۰۰ ۰ ۴ ۱۶ ۳۰۰
مرغ‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان دشمن زیاری ۶۰۰ ۳۰ ۲۵ ۶ ۲۶۰۰
مزرعه علی‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان شیخ عبود ۲۵۰۰ ۷۰ ۱۰ ۰ ۰
مزرعه منصورآباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان شمس‌آباد قرق ۲۰۰ ۶ ۴ ۸ ۳۰۰
مقصودآباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان سه تلان ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۰
ملیان بخش بیضاء شهرستان سپیدان ملیان ۴۴۰ ۱۱ ۱۲ ۳۰ ۲۰۰
مه لک بخش بیضاء شهرستان سپیدان فخرآباد ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۱۵۰
مهرآباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان فخرآباد ۱۰۰۰ ۱۲ ۷ ۱۶ ۰
مهرانگان بخش بیضاء شهرستان سپیدان پشکان ۷۰۰ ۱۰ ۷ ۸ ۱۴۰
میان قلعه بخش بیضاء شهرستان سپیدان کوشک هزار ۲۰۰ ۱۰ ۳ ۲۴ ۳۰۰
میرزااحمدی بخش بیضاء شهرستان سپیدان تنگ چناره ۳۵۰ ۱۴ ۱۳ ۲۴ ۰
نصیرآباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان زیادآباد ۱۵۰۰ ۰ ۵ ۱۲ ۱۲۰
نظام‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان قاسم‌آباد ۴۰۰ ۳۰۰ ۰ ۲۴ ۰
نو بخش بیضاء شهرستان سپیدان علی‌آباد قرق ۱۵۰۰ ۸۰ ۶ ۴ ۳۲
نورآباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان سینان ۱۵۰۰ ۴۰ ۷ ۲۰ ۳۰۰
پای کمر بخش بیضاء شهرستان سپیدان علی‌آباد سرتل ۲۰۰ ۵ ۳ ۶۴ ۶۰۰
چغابه بخش بیضاء شهرستان سپیدان ملیان ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۹ ۱۵ ۰
کهنه بخش بیضاء شهرستان سپیدان علی‌آباد قرق ۱۴۰۰ ۷۵ ۶ ۸ ۳۲۰
گراسفیدان بخش بیضاء شهرستان سپیدان کوشک هزار ۳۰۰ ۱۸ ۱۲ ۴۶ ۳۰۰
گروان بخش بیضاء شهرستان سپیدان گروان ۱۷۰۰ ۶۰ ۱۲ ۰ ۲۱۰
گورک بخش بیضاء شهرستان سپیدان ملیان ۴۰۰ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۰
یحیی‌آباد بخش بیضاء شهرستان سپیدان یحیی‌آباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۵٫۵ ۱۶ ۲۰۰

منابع[ویرایش]

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.