فهرست قنات‌های شهرستان آباده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان آباده در استان فارس را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
ارجنو بخش مرکزی شهرستان آباده ارجنو ۱۵۰ ۱۰ ۴ ۳۰ ۱۲۰
اسدآباد بخش مرکزی شهرستان آباده اسدآباد ۳۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۰ ۲۰۰
اله‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده اله‌آباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۳۰ ۲۰۰
امیرآباد بخش مرکزی شهرستان آباده امیرآباد ۴۰۰۰ ۸۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰۰
انارک علیا بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۱۵۰۰ ۶۰ ۳۵ ۲۰ ۱۵۰
باریک‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده بهمن ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۱۴ ۲۰۰
باقرآباد بخش مرکزی شهرستان آباده باقرآباد ۲۰۰۰ ۴۰ ۱۲ ۳۰ ۱۵۰
باقرآباد کت خیا بخش مرکزی شهرستان آباده باقرآباد کت خیا ۴۵۰ ۵۰ ۲۰ ۱۵ ۹۵
بزرگ بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۲۰۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰۰
بیدبیده بخش مرکزی شهرستان آباده بیدبید ۵۰۰ ۷۰ ۳۰ ۴۵ ۴۰۰
بیدلنگ بخش مرکزی شهرستان آباده بیدلنگ ۱۵۰۰ ۱۵ ۱۶ ۴۰ ۴۵
بیدمالی بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۴۰۰ ۱۷ ۱۳ ۲۵ ۶۰
بیدک بخش مرکزی شهرستان آباده بیدک ۴۰۰۰ ۸۰ ۳۰ ۳۵ ۵۰۰
تپه تپه بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۱۰۰۰ ۶۰ ۱۵ ۱۲ ۲۵
تیردومصطفی بگ بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۳۶۰ ۲۰ ۷ ۲۵ ۶۰
جفلا بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۱۸ ۱۳۰
جلگه زاوه بخش مرکزی شهرستان آباده جلگه زاوه ۲۰۰۰ ۳۰ ۴۰ ۶۰ ۱۲۰
جمشیدآباد بخش مرکزی شهرستان آباده جمشیدآباد ۴ ۴۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵۰
جنت‌آباد چشم پهنی بخش مرکزی شهرستان آباده جنت‌آباد ۱۵۰ ۱۴ ۱۶ ۲۰ ۱۰۰
جوشکان بخش مرکزی شهرستان آباده جوشکان ۴۰۰۰ ۸۰ ۳۵ ۰ ۳۵۰
جوی تشنه سفلی بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۵۰۰ ۲۲ ۲۱ ۶۰ ۳۰۰
جوی حسینی بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۵۰۰ ۱۰ ۵ ۲۵ ۸۰
حاج مدسبزبیژن بخش مرکزی شهرستان آباده بهمن ۳۴۰۰ ۱۶ ۲۰ ۵ ۱۲
حاجی نجف بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۴۰ ۹۰
حاجی کمالی بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۱۰۰۰ ۲۳ ۱۵ ۳۵ ۱۲۰
حاجی‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۱۱۰۰ ۳۸ ۲۰ ۲۰ ۱۲۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۱۵۰۰ ۸۰ ۲۷ ۴۰ ۹۰
حسن‌آباد شولائی بخش مرکزی شهرستان آباده شولائی ۵۰۰ ۴۰ ۲۴ ۴۵ ۲۰۰
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۶ ۲۵ ۱۲۰
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده حسین‌آباد ۱۲۰۰ ۳۵ ۱۵ ۱۵ ۳۰
حسین‌آباد فیض‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده فیض‌آباد ۱۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۳۰ ۲۰۰
خان خوره بخش مرکزی شهرستان آباده خان خوره ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۱۲ ۱۵۰
خدری بخش مرکزی شهرستان آباده خدری قشلاق ۲۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۶۰
خروان بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۱۵۰۰ ۴۵ ۲۰ ۲۵ ۱۵۰
خسروانی بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۳۰۰۰ ۲۰۰ ۵۰ ۴۵ ۴۰۰
خشمینه بخش مرکزی شهرستان آباده خشمینه ۲۵۰۰ ۴۰ ۲۵ ۸۰ ۴۵۰
خیرات بخش مرکزی شهرستان آباده خیرات ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵۰
خیمه زار بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۱۷۰۰ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۸۰
داریوش بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۵۰۰۰ ۵۰ ۱۹ ۱۸ ۱۵۰
دشت بیضاء بخش مرکزی شهرستان آباده باقرآباد ۰ ۴۵ ۱۵ ۶۰ ۴۰۰
دشت هل بخش مرکزی شهرستان آباده دشت هل ۸۰۰ ۹۵ ۱۲ ۲۰ ۱۵۰
ده بالا بخش مرکزی شهرستان آباده ده بالا ۲۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰۰
دهدق بخش مرکزی شهرستان آباده دهدق ۶۰۰۰ ۱۲۰ ۳۵ ۴۵ ۵۰۰
راسته بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۳۵۰ ۱۵ ۱۲ ۳۰ ۱۳۰
زرین سفلی بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۵۰ ۵ ۷ ۲۰ ۱۸۰
زرین علیا بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۱۰۰۰ ۳۰ ۴۰ ۴۵ ۱۲۰
ساری خان بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۳۰۰۰ ۴۵ ۱۵ ۲۵ ۹۰
سرجر بخش مرکزی شهرستان آباده سرجر ۱۵ ۱۲ ۱۶ ۴۰ ۱۰۰
سره بیژن گلینک بخش مرکزی شهرستان آباده بهمن ۳۰۰ ۱۵ ۲۲ ۱۵ ۴۰
سلیک بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق انارک ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۸۰
سنگ آسیاب بخش مرکزی شهرستان آباده سرجر ۱۰۰ ۱۲ ۱۷ ۳۰ ۱۵۰
سنگ نو بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۲۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۰ ۱۲۰
سنگی بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۳۰۰ ۱۷ ۱۵ ۴۵ ۸۰
سیدآباد بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۳۵۰ ۱۷ ۷ ۳۵ ۶۰
سیدان بخش مرکزی شهرستان آباده سیدان ۲۸۰۰ ۵۵ ۴۵ ۵۰ ۲۰۰
شاه بابا بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۵ ۲۵ ۲۰ ۳۰ ۱۴۰
شوراب بخش مرکزی شهرستان آباده شوراب ۲۵۰۰ ۷۵ ۶۵ ۲۰ ۱۱۲
شورجتان بخش مرکزی شهرستان آباده شورجتان ۳۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۲۴ ۲۵۰
شورجه بخش مرکزی شهرستان آباده شورجه قشلاق ۳۰۰ ۱۵ ۸ ۲۰ ۹۰
شیرازک بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۱۵۰ ۳۰ ۱۲ ۸ ۱۲
شیرین چشم سفلی بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۱۲۰۰ ۲۵ ۲۰ ۴ ۴۵
شیرین چشم علیا بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۱۰ ۴۰
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده بهمن ۴۷۰۰ ۳۰ ۲۰ ۴۸ ۴۰۰
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده فیض‌آباد ۱۶۰۰ ۴۰ ۱۲ ۳۵ ۲۵۰
علیا بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۱۲۰۰ ۲۵ ۲۰ ۱۸ ۸۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۲۰۰۰ ۶۰ ۳۰ ۲۵ ۱۰۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۳۰۰۰ ۶۰ ۳۵ ۲۵ ۱۱۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۲ ۴۰ ۲۰۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده علی‌آباد ۲۷۰۰ ۵۰ ۷۰ ۵۰ ۳۵۰
علی‌آباد کلاته بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰۰
عنایت‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده عنایت‌آباد ۳۰۰۰ ۶۰ ۳۵ ۴۰ ۴۰۰
فرخاش بخش مرکزی شهرستان آباده فرخاش ۲۰۰ ۳۰ ۱۵ ۶۰ ۳۵۰
فیروزی بخش مرکزی شهرستان آباده علی‌آباد ۳۰۰۰ ۶۰ ۶۵ ۳۰ ۳۵۰
فیض‌آباد عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده فیض‌آباد ۱۵۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳۵ ۱۵۰
قارونک سفلی بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۱۵۰ ۳۰ ۲۸ ۴۰ ۴۵
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۲۷۰ ۱۶ ۷ ۳۰ ۹۰
قاطراقاچی بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۴۰۰ ۴۰ ۹ ۱۵ ۱۲
قشلاق بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۱۲۰۰ ۶۰ ۴۰ ۴۵ ۳۰۰
قصرحوریان بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۹۵۰ ۲۰ ۱۴ ۴۰ ۵۰
قلات بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۷۰ ۶۰ ۱۲ ۵۰ ۱۰۰
قنات جعفر بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۱۵۰ ۱۵ ۲۵ ۴۰ ۲۰۰
قنات راسته بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۳۵۰ ۱۵ ۱۹ ۲۰ ۱۰۰
قنات سفید بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۱۳۰۰ ۴۵ ۶۰ ۱۸ ۱۶۰
قنات سفید بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۴۰۰ ۱۵ ۱۲ ۴۰ ۲۰۰
قنات سنگی بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۱۵۰۰ ۳۵ ۴۰ ۱۶ ۳۰
قنات سیرو بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۵۰۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۱۲۰
قنات عبداله‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۲۵۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۵ ۵۰
قنات نو بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۸۵۰ ۷۵ ۱۲ ۳۲ ۱۵
قنات پسته أی سفلی بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۲۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۷ ۳۰
قنات پسته أی علیا بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۲۰۰۰ ۴۰ ۱۶ ۵ ۳۰
قوزی‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده قوزی‌آباد ۲۳۰۰ ۴۰ ۳۵ ۳۰ ۱۵۰
قولوبیربیژن بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۲۰۰۰ ۲۰ ۶ ۲۰ ۱۵
لایسیک بخش مرکزی شهرستان آباده لایسیک ۳۵۰ ۱۵ ۳۰ ۲۰ ۸۰
ماهیدان اران بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۲۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۱۲ ۴۵
مبارکه بخش مرکزی شهرستان آباده مبارکه ۳۰۰ ۵۰ ۴۰ ۱۸ ۲۰۰
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۱۵۰۰ ۲۰ ۲۲ ۲۰ ۲۵
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان آباده دینچه خیر ۲۰۰۰ ۸۵ ۱۵ ۲۰ ۱۵۰
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان آباده محمدآباد ۱۰ ۳۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵۰
محمودآباد بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۵ ۱۵ ۵۵
مرادآباد بخش مرکزی شهرستان آباده بهمن ۱۰۰۰ ۲۰ ۳۲ ۶ ۲۰۰
مزرعه سفید بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۸۰۰ ۴۰ ۸ ۲۰ ۷۰
منصورآباد بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۳۰۰۰ ۷۵ ۱۵ ۲۰ ۳۵
منصورآباد علیا بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۲۰۰۰ ۴۵ ۱۵ ۲۵ ۱۸۰
میان ده کلیک بخش مرکزی شهرستان آباده بهمن ۳۵۰ ۱۰ ۱۵ ۶ ۱۸
نافکان بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۰ ۷۰ ۴۰ ۲۵ ۱۵۰
نجف‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده علی‌آباد ۲۷۰۰ ۵۰ ۷۰ ۴۰ ۴۰۰
نجم‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۱۵۰۰ ۳۶ ۱۶ ۲۰ ۹۰
نظام‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۲۰۰۰۰ ۲۵۰ ۴۰ ۳۵۰ ۳۵۰
هاشم‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۸۰۰ ۷۰ ۳۰ ۲۵ ۳۰
همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده خرمی ۳۰۰۰ ۸۵ ۲۵ ۲۵ ۸۵
هوتزا بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۲۵۰ ۲۰ ۵ ۵۰ ۷۰
چاه غلام بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۵۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰
چشم بخش مرکزی شهرستان آباده فیض‌آباد ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۴۵ ۲۰۰
چغوران علیا بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۶۰۰ ۱۴ ۱۲ ۱۸ ۲۴
چنار ۳ رشته بخش مرکزی شهرستان آباده چنار ۸۰۰۰ ۱۲۰ ۴۰ ۸۰ ۴۰۰
چهل زرعی بخش مرکزی شهرستان آباده چهل زرعی ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۶۰ ۳۵۰
کت سفید بخش مرکزی شهرستان آباده کت سفید ۴۰۰ ۱۸ ۱۴ ۲۰ ۱۵۰
کت نو بخش مرکزی شهرستان آباده سورمق ۲۰۰ ۳۰ ۲۵ ۶۰ ۴۰۰
کرسالی بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۵۰ ۳ ۶ ۳۰ ۴۵
کرونی بخش مرکزی شهرستان آباده دهبید ۲۰۰۰ ۱۵ ۳۵ ۱۲ ۴۰
کرکوهیه بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۲۵۰
کشک بخش مرکزی شهرستان آباده کشک ۲۳۰۰ ۴۰ ۳۵ ۸۰ ۲۰۰
کلاره بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۷۰۰ ۷۰ ۹ ۲۰ ۴۲
کلجه بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۴۰۰ ۷۰ ۱۲ ۱۵ ۲۵
کورو بخش مرکزی شهرستان آباده سیمکان ۲۰۰ ۲۰ ۸ ۲۵ ۱۵۰
کوشک بخش مرکزی شهرستان آباده کوشک ۳ ۴۵ ۲۰ ۱۸ ۲۰۰
کولوت بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۱۵۰۰ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۸۰
کولوت بخش مرکزی شهرستان آباده قشلاق ۱۴۵۰ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۷۰
گلینک بخش مرکزی شهرستان آباده بهمن ۱۲۰ ۱۱ ۱۳ ۴ ۱۰۸
گودگیر بخش مرکزی شهرستان آباده ایزدخواست ۸۵ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۲۵

منابع[ویرایش]

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.