فهرست سیارک‌ها (۸۱۰۰۱–۸۲۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۸۱۰۰۱ - ۸۲۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۸۱۰۰۱ تا ۸۲۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۸۱۰۰۱ 2000 EF31 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۰۲ 2000 EG31 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۰۳ 2000 EN31 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۰۴ 2000 ER32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۰۵ 2000 EW32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۰۶ 2000 EP33 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۰۷ 2000 EV33 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۰۸ 2000 EX33 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۰۹ 2000 EQ34 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۰ 2000 EL35 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۱ 2000 ED36 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۲ 2000 EZ36 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۳ 2000 EY37 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۴ 2000 ED38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۵ 2000 EF38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۶ 2000 EE39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۷ 2000 EH39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۸ 2000 EJ39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۱۹ 2000 EO40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۰ 2000 EJ41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۱ 2000 ET41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۲ 2000 EL42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۳ 2000 ER42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۴ 2000 EZ42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۵ 2000 EH43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۶ 2000 EE44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۷ 2000 EJ44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۸ 2000 EM45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۲۹ 2000 EQ45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۰ 2000 EB47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۱ 2000 EG48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۲ 2000 EK48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۳ 2000 EL48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۴ 2000 EE49 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۵ 2000 EG49 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۶ 2000 EQ54 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۷ 2000 EN55 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۸ 2000 EA56 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۳۹ 2000 EX56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۰ 2000 EC57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۱ 2000 EN57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۲ 2000 EP57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۳ 2000 EW58 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۴ 2000 EF59 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۵ 2000 EA60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۶ 2000 EV60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۷ 2000 EU61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۸ 2000 EU62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۴۹ 2000 EY62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۰ 2000 ES63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۱ 2000 ET63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۲ 2000 EV63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۳ 2000 EY63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۴ 2000 ED64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۵ 2000 EJ65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۶ 2000 EK65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۷ 2000 EQ65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۸ 2000 EM66 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۵۹ 2000 EN67 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۰ 2000 EU67 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۱ 2000 ET68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۲ 2000 EB70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۳ 2000 EJ70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۴ 2000 EG71 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۵ 2000 ET71 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۶ 2000 ES73 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۷ 2000 EV74 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۸ 2000 EC77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۶۹ 2000 EW77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۰ 2000 ET78 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۱ 2000 EY78 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۲ 2000 EC80 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۳ 2000 EP83 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۴ 2000 EZ84 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۵ 2000 EM85 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۶ 2000 EQ86 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۷ 2000 EZ86 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۸ 2000 ED87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۷۹ 2000 ES88 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۰ 2000 ET88 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۱ 2000 EJ89 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۲ 2000 EK89 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۳ 2000 EX89 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۴ 2000 EY89 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۵ 2000 EO90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۶ 2000 EN91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۷ 2000 EU91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۸ 2000 EM92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۸۹ 2000 EQ92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۰ 2000 EG95 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۱ 2000 EO95 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۲ 2000 ES100 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۳ 2000 EH102 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۴ 2000 ER104 ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۵ 2000 EK105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۶ 2000 EG106 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۷ 2000 EE107 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۸ 2000 EH108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۰۹۹ 2000 EG109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۰ 2000 EO109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۱ 2000 ER109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۲ 2000 EU110 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۳ 2000 ES112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۴ 2000 EW112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۵ 2000 EM114 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۶ 2000 EW115 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۷ 2000 EY116 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۸ 2000 EG118 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۰۹ 2000 EN120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۰ 2000 ET120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۱ 2000 EM121 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۲ 2000 EQ123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۳ 2000 EU123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۴ 2000 EV123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۵ 2000 EX123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۶ 2000 EY123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۷ 2000 EL124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۸ 2000 EP125 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۱۹ 2000 EW125 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۰ 2000 ED126 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۱ 2000 ET126 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۲ 2000 EZ126 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۳ 2000 EA128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۴ 2000 EB129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۵ 2000 EJ129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۶ 2000 EQ129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۷ 2000 EW129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۸ 2000 EB131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۲۹ 2000 ED131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۰ 2000 EJ131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۱ 2000 EW131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۲ 2000 EU133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۳ 2000 EA134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۴ 2000 ED134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۵ 2000 EG134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۶ 2000 EK134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۷ 2000 EX135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۸ 2000 ED136 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۳۹ 2000 EE136 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۰ 2000 EX136 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۱ 2000 EP137 ۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۲ 2000 ES138 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۳ 2000 ES139 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۴ 2000 EX139 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۵ 2000 EN141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۶ 2000 EW142 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۷ 2000 EF145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۸ 2000 EN145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۴۹ 2000 ED146 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۰ 2000 EO146 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۱ 2000 EV146 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۲ 2000 EY148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۳ 2000 ES150 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۴ 2000 EC152 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۵ 2000 EL152 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۶ 2000 ES152 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۷ 2000 EA153 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۸ 2000 EE154 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۵۹ 2000 EF154 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۰ 2000 EU154 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۱ 2000 ES156 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۲ 2000 EK158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۳ 2000 ER158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۴ 2000 ED159 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۵ 2000 EY159 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۶ 2000 ES160 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۷ 2000 EH164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۸ 2000 ED165 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۶۹ 2000 EL165 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۰ 2000 ES165 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۱ 2000 EE166 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۲ 2000 EQ166 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۳ 2000 EY167 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۴ 2000 EO170 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۵ 2000 ER170 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۶ 2000 EO171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۷ 2000 EJ173 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۸ 2000 EB175 ۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۷۹ 2000 EL179 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۰ 2000 EJ180 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۱ 2000 EH182 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۲ 2000 EW183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۳ 2000 EX183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۴ 2000 EK186 ۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۵ 2000 EM186 ۲ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۶ 2000 ED189 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۷ 2000 EL190 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۸ 2000 EB193 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۸۹ 2000 EE193 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۰ 2000 EY193 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۱ 2000 EJ194 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۲ 2000 EX195 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۳ 2000 EW197 ۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۴ 2000 EF198 ۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۵ 2000 EN198 ۱ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۶ 2000 FT1 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۷ 2000 FQ2 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۸ 2000 FS4 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۱۹۹ 2000 FK5 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۰ 2000 FP5 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۱ 2000 FL6 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۲ 2000 FV8 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۳ Polynesia ۲۳ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۴ 2000 FV10 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۵ 2000 FW10 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۶ 2000 FB11 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۷ 2000 FD15 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۸ 2000 FO15 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۰۹ 2000 FQ15 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۰ 2000 FT16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۱ 2000 FX16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۲ 2000 FD18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۳ 2000 FJ18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۴ 2000 FL18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۵ 2000 FM18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۶ 2000 FQ18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۷ 2000 FQ19 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۸ 2000 FC20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۱۹ 2000 FU20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۰ 2000 FO21 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۱ 2000 FY21 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۲ 2000 FE22 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۳ 2000 FP23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۴ 2000 FV23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۵ 2000 FE24 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۶ 2000 FF24 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۷ 2000 FK24 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۸ 2000 FG25 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۲۹ 2000 FF26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۰ 2000 FN26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۱ 2000 FV26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۲ 2000 FW26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۳ 2000 FX26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۴ 2000 FD27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۵ 2000 FM27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۶ 2000 FZ27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۷ 2000 FD28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۸ 2000 FN28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۳۹ 2000 FR28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۰ 2000 FO29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۱ 2000 FW29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۲ 2000 FB30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۳ 2000 FJ31 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۴ 2000 FC33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۵ 2000 FU33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۶ 2000 FH34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۷ 2000 FR34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۸ 2000 FU34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۴۹ 2000 FV34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۰ 2000 FX34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۱ 2000 FC35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۲ 2000 FG35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۳ 2000 FN35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۴ 2000 FR35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۵ 2000 FT35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۶ 2000 FM36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۷ 2000 FQ36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۸ 2000 FD38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۵۹ 2000 FS38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۰ 2000 FJ41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۱ 2000 FP43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۲ 2000 FW43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۳ 2000 FZ43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۴ 2000 FF45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۵ 2000 FH45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۶ 2000 FT45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۷ 2000 FA46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۸ 2000 FY47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۶۹ 2000 FK48 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۰ 2000 FN48 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۱ 2000 FS48 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۲ 2000 FA49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۳ 2000 FA50 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۴ 2000 FA51 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۵ 2000 FC53 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۶ 2000 FC54 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۷ 2000 FZ55 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۸ 2000 FK56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۷۹ 2000 FU56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۰ 2000 FK57 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۱ 2000 FP58 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۲ 2000 FC59 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۳ 2000 FF59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۴ 2000 FK59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۵ 2000 FT59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۶ 2000 FE61 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۷ 2000 FG62 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۸ 2000 FP63 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۸۹ 2000 FC65 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۹۰ 2000 FM69 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۹۱ 2000 FA70 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۹۲ 2000 FQ71 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۹۳ 2000 FR72 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۸۱۲۹۳ 2000 GM ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۲۹۳ 2000 GU ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۲۹۶ 2000 GJ1 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۲۹۷ 2000 GR1 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۲۹۸ 2000 GW1 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۲۹۹ 2000 GP2 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۰ 2000 GW2 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۱ 2000 GM3 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۲ 2000 GE5 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۳ 2000 GY5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۴ 2000 GZ5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۵ 2000 GP6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۶ 2000 GV7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۷ 2000 GZ8 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۸ 2000 GC9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۰۹ 2000 GD10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۰ 2000 GM10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۱ 2000 GU10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۲ 2000 GL11 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۳ 2000 GD12 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۴ 2000 GQ12 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۵ 2000 GX12 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۶ 2000 GE13 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۷ 2000 GM14 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۸ 2000 GW14 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۱۹ 2000 GB15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۰ 2000 GP15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۱ 2000 GE17 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۲ 2000 GC20 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۳ 2000 GM20 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۴ 2000 GC21 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۵ 2000 GM22 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۶ 2000 GO25 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۷ 2000 GY26 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۸ 2000 GA28 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۲۹ 2000 GE28 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۰ 2000 GN30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۱ 2000 GF32 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۲ 2000 GJ32 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۳ 2000 GR32 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۴ 2000 GS32 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۵ 2000 GP33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۶ 2000 GX35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۷ 2000 GP36 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۸ 2000 GR37 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۳۹ 2000 GB38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۰ 2000 GL38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۱ 2000 GS38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۲ 2000 GJ40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۳ 2000 GB41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۴ 2000 GJ41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۵ 2000 GW41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۶ 2000 GX43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۷ 2000 GB47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۸ 2000 GP47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۴۹ 2000 GV47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۰ 2000 GC49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۱ 2000 GH50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۲ 2000 GN50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۳ 2000 GP50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۴ 2000 GR52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۵ 2000 GT52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۶ 2000 GT53 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۷ 2000 GV55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۸ 2000 GH57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۵۹ 2000 GR57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۰ 2000 GL58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۱ 2000 GN59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۲ 2000 GU59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۳ 2000 GO60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۴ 2000 GG61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۵ 2000 GX61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۶ 2000 GM63 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۷ 2000 GN64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۸ 2000 GR64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۶۹ 2000 GT64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۰ 2000 GV64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۱ 2000 GB65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۲ 2000 GG65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۳ 2000 GA67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۴ 2000 GE67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۵ 2000 GZ68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۶ 2000 GB69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۷ 2000 GG69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۸ 2000 GT69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۷۹ 2000 GO70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۰ 2000 GT70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۱ 2000 GJ71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۲ 2000 GO71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۳ 2000 GP71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۴ 2000 GU71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۵ 2000 GM72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۶ 2000 GT73 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۷ 2000 GD75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۸ 2000 GG75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۸۹ 2000 GR78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۰ 2000 GB79 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۱ 2000 GP79 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۲ 2000 GH81 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۳ 2000 GL81 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۴ 2000 GV82 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۵ 2000 GK83 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۶ 2000 GO83 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۷ 2000 GZ83 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۸ 2000 GP84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۳۹۹ 2000 GY84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۰ 2000 GA85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۱ 2000 GB85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۲ 2000 GC85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۳ 2000 GD85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۴ 2000 GV85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۵ 2000 GJ86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۶ 2000 GL86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۷ 2000 GO88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۸ 2000 GU88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۰۹ 2000 GO89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۰ 2000 GT90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۱ 2000 GT91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۲ 2000 GE92 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۳ 2000 GF95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۴ 2000 GH97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۵ 2000 GV97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۶ 2000 GH99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۷ 2000 GJ99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۸ 2000 GR99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۱۹ 2000 GJ100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۰ 2000 GQ100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۱ 2000 GX100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۲ 2000 GQ101 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۳ 2000 GV101 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۴ 2000 GA102 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۵ 2000 GH102 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۶ 2000 GS103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۷ 2000 GR104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۸ 2000 GV104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۲۹ 2000 GE106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۰ 2000 GM106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۱ 2000 GU106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۲ 2000 GL107 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۳ 2000 GC108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۴ 2000 GR109 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۵ 2000 GS109 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۶ 2000 GC110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۷ 2000 GL110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۸ 2000 GZ111 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۳۹ 2000 GQ112 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۰ 2000 GU112 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۱ 2000 GA114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۲ 2000 GO114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۳ 2000 GV114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۴ 2000 GR117 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۵ 2000 GJ121 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۶ 2000 GH123 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۷ 2000 GJ123 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۸ 2000 GV123 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۴۹ 2000 GJ124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۰ 2000 GD125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۱ 2000 GG125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۲ 2000 GQ125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۳ 2000 GN126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۴ 2000 GW126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۵ 2000 GS127 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۶ 2000 GZ128 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۷ 2000 GF130 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۸ 2000 GL131 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۵۹ 2000 GE132 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۰ 2000 GK133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۱ 2000 GV134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۲ 2000 GW134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۳ 2000 GA135 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۴ 2000 GF135 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۵ 2000 GN136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۶ 2000 GC137 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۷ 2000 GH137 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۸ 2000 GS137 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۶۹ 2000 GU137 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۰ 2000 GX137 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۱ 2000 GY138 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۲ 2000 GE139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۳ 2000 GS139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۴ 2000 GE141 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۵ 2000 GG141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۶ 2000 GH141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۷ 2000 GU141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۸ 2000 GF142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۷۹ 2000 GX142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۰ 2000 GH143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۱ 2000 GF146 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۲ 2000 GN148 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۳ 2000 GB153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۴ 2000 GF153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۵ 2000 GN153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۶ 2000 GA154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۷ 2000 GV154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۸ 2000 GC155 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۸۹ 2000 GM155 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۰ 2000 GP155 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۱ 2000 GB156 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۲ 2000 GK157 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۳ 2000 GE158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۴ 2000 GT158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۵ 2000 GU158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۶ 2000 GH159 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۷ 2000 GN159 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۸ 2000 GO159 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۴۹۹ 2000 GD160 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۰ 2000 GO160 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۱ 2000 GT162 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۲ 2000 GX162 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۳ 2000 GD163 ۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۴ 2000 GE163 ۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۵ 2000 GU163 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۶ 2000 GW163 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۷ 2000 GA165 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۸ 2000 GL166 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۰۹ 2000 GU167 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۰ 2000 GD169 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۱ 2000 GL172 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۲ 2000 GL174 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۳ 2000 GN174 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۴ 2000 GY177 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۵ 2000 GP178 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۶ 2000 GA179 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۷ 2000 GD186 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۸ 2000 HW2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۱۹ 2000 HQ6 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۰ 2000 HY6 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۱ 2000 HK7 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۲ 2000 HW7 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۳ 2000 HC8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۴ 2000 HL8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۵ 2000 HL9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۶ 2000 HA10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۷ 2000 HM10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۸ 2000 HU10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۲۹ 2000 HV12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۰ 2000 HD14 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۱ 2000 HK14 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۲ 2000 HE15 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۳ 2000 HG15 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۴ 2000 HM15 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۵ 2000 HZ15 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۶ 2000 HJ16 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۷ 2000 HZ16 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۸ 2000 HL17 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۳۹ 2000 HQ18 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۰ 2000 HK19 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۱ 2000 HW20 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۲ 2000 HC21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۳ 2000 HX21 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۴ 2000 HL22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۵ 2000 HM22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۶ 2000 HQ22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۷ 2000 HW22 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۸ 2000 HA23 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۴۹ 2000 HJ23 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۰ 2000 HU23 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۱ 2000 HC25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۲ 2000 HH25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۳ 2000 HO25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۴ 2000 HA26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۵ 2000 HH26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۶ 2000 HR26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۷ 2000 HJ28 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۸ 2000 HM29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۵۹ 2000 HO29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۰ 2000 HZ29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۱ 2000 HJ30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۲ 2000 HN30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۳ 2000 HO30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۴ 2000 HT31 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۵ 2000 HS32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۶ 2000 HG33 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۷ 2000 HH33 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۸ 2000 HL34 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۶۹ 2000 HD35 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۰ 2000 HG36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۱ 2000 HQ36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۲ 2000 HM37 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۳ 2000 HS37 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۴ 2000 HV39 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۵ 2000 HL40 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۶ 2000 HZ40 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۷ 2000 HQ41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۸ 2000 HD42 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۷۹ 2000 HA43 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۰ 2000 HP44 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۱ 2000 HR44 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۲ 2000 HZ45 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۳ 2000 HD46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۴ 2000 HF46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۵ 2000 HW47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۶ 2000 HE48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۷ 2000 HC49 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۸ 2000 HK49 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۸۹ 2000 HM49 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۰ 2000 HN49 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۱ 2000 HJ50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۲ 2000 HU50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۳ 2000 HC52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۴ 2000 HD53 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۵ 2000 HP54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۶ 2000 HQ54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۷ 2000 HX54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۸ 2000 HJ55 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۵۹۹ 2000 HR56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۰ 2000 HW56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۱ 2000 HQ58 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۲ 2000 HZ60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۳ 2000 HF61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۴ 2000 HG63 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۵ 2000 HS64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۶ 2000 HU64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۷ 2000 HX64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۸ 2000 HF65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۰۹ 2000 HS65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۰ 2000 HT65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۱ 2000 HM66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۲ 2000 HM67 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۳ 2000 HE69 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۴ 2000 HS69 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۵ 2000 HQ70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۶ 2000 HW70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۷ 2000 HZ70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۸ 2000 HP71 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۱۹ 2000 HW72 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۰ 2000 HX72 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۱ 2000 HF73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۲ 2000 HR73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۳ 2000 HY73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۴ 2000 HW74 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۵ 2000 HA75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۶ 2000 HP75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۷ 2000 HW75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۸ 2000 HF76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۲۹ 2000 HO76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۰ 2000 HT76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۱ 2000 HD77 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۲ 2000 HE77 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۳ 2000 HH77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۴ 2000 HN77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۵ 2000 HQ77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۶ 2000 HP78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۷ 2000 HW78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۸ 2000 HX78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۳۹ 2000 HA79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۰ 2000 HX79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۱ 2000 HA80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۲ 2000 HD80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۳ 2000 HP80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۴ 2000 HY80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۵ 2000 HY81 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۶ 2000 HK82 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۷ 2000 HT83 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۸ 2000 HU83 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۴۹ 2000 HW83 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۰ 2000 HH84 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۱ 2000 HT84 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۲ 2000 HY84 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۳ 2000 HJ85 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۴ 2000 HO86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۵ 2000 HS86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۶ 2000 HU86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۷ 2000 HD87 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۸ 2000 HO87 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۵۹ 2000 HS87 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۰ 2000 HR88 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۱ 2000 HM89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۲ 2000 HJ90 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۳ 2000 HE92 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۴ 2000 HM92 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۵ 2000 HQ94 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۶ 2000 HW94 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۷ 2000 HC96 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۸ 2000 HE97 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۶۹ 2000 HD99 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۷۰ 2000 HX102 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۷۱ 2000 HD103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۷۲ 2000 HY103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۷۳ 2000 HA105 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۱۶۷۳ 2000 JC ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۷۳ 2000 JO ۱ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۷۶ 2000 JB1 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۷۷ 2000 JW1 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۷۸ 2000 JX2 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۷۹ 2000 JB4 ۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۰ 2000 JS4 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۱ 2000 JQ5 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۲ 2000 JA6 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۳ 2000 JV6 ۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۴ 2000 JJ7 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۵ 2000 JH9 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۶ 2000 JM9 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۷ 2000 JU9 ۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۸ 2000 JF11 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۸۹ 2000 JX11 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۰ 2000 JJ12 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۱ 2000 JD14 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۲ 2000 JN14 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۳ 2000 JU14 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۴ 2000 JT15 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۵ 2000 JU15 ۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۶ 2000 JC17 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۷ 2000 JD17 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۸ 2000 JG17 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۶۹۹ 2000 JY17 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۰ 2000 JU19 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۱ 2000 JX19 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۲ 2000 JZ19 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۳ 2000 JO20 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۴ 2000 JS20 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۵ 2000 JT21 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۶ 2000 JC22 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۷ 2000 JQ22 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۸ 2000 JZ22 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۰۹ 2000 JY23 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۰ 2000 JO24 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۱ 2000 JC25 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۲ 2000 JE25 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۳ 2000 JC27 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۴ 2000 JU27 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۵ 2000 JA28 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۶ 2000 JP28 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۷ 2000 JY29 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۸ 2000 JC31 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۱۹ 2000 JR33 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۰ 2000 JW33 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۱ 2000 JV34 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۲ 2000 JY34 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۳ 2000 JP35 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۴ 2000 JS35 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۵ 2000 JV35 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۶ 2000 JL36 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۷ 2000 JO36 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۸ 2000 JS36 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۲۹ 2000 JH37 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۰ 2000 JZ37 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۱ 2000 JM38 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۲ 2000 JZ40 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۳ 2000 JH41 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۴ 2000 JL41 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۵ 2000 JZ41 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۶ 2000 JT42 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۷ 2000 JV43 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۸ 2000 JZ43 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۳۹ 2000 JC44 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۰ 2000 JA46 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۱ 2000 JP46 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۲ 2000 JS46 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۳ 2000 JT46 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۴ 2000 JK47 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۵ 2000 JP51 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۶ 2000 JH52 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۷ 2000 JO52 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۸ 2000 JC53 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۴۹ 2000 JX53 ۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۰ 2000 JU55 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۱ 2000 JK56 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۲ 2000 JR56 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۳ 2000 JZ57 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۴ 2000 JW58 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۵ 2000 JD59 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۶ 2000 JM59 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۷ 2000 JN59 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۸ 2000 JZ59 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۵۹ 2000 JD60 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۰ 2000 JG60 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۱ 2000 JC62 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۲ 2000 JN62 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۳ 2000 JW62 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۴ 2000 JB63 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۵ 2000 JG63 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۶ 2000 JH63 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۷ 2000 JV65 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۸ 2000 JY67 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۶۹ 2000 JZ67 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۰ 2000 JG68 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۱ 2000 JM68 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۲ 2000 JN68 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۳ 2000 JV69 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۴ 2000 JB70 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۵ 2000 JV70 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۶ 2000 JL71 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۷ 2000 JV72 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۸ 2000 JB73 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۷۹ 2000 JP73 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۰ 2000 JQ73 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۱ 2000 JA74 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۲ 2000 JB75 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۳ 2000 JD75 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۴ 2000 JK75 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۵ 2000 JS77 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۶ 2000 JT79 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۷ 2000 JW79 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۸ 2000 JQ81 ۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۸۹ 2000 JH82 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۰ Lewislove ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۱ 2000 JX84 ۱۱ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۲ 2000 JE85 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۳ 2000 JK85 ۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۴ 2000 JL85 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۵ 2000 JZ85 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۵ 2000 KH ۲۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۷ 2000 KR1 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۸ 2000 KB2 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۸۱۷۹۹ 2000 KK2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۰ 2000 KQ2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۱ 2000 KU3 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۲ 2000 KN6 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۳ 2000 KQ6 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۴ 2000 KJ7 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۵ 2000 KU7 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۶ 2000 KJ8 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۷ 2000 KU11 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۸ 2000 KC13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۰۹ 2000 KB15 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۰ 2000 KC16 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۱ 2000 KR17 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۲ 2000 KX18 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۳ 2000 KV23 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۴ 2000 KE31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۵ 2000 KP31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۶ 2000 KR32 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۷ 2000 KH35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۸ 2000 KP35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۱۹ 2000 KS35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۰ 2000 KA38 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۱ 2000 KF38 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۲ Jamesearly ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۳ 2000 KP40 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۴ 2000 KS41 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۵ 2000 KG42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۶ 2000 KP42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۷ 2000 KM43 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۸ 2000 KT44 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۲۹ 2000 KF46 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۰ 2000 KJ46 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۱ 2000 KM46 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۲ 2000 KV46 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۳ 2000 KW46 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۴ 2000 KX46 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۵ 2000 KB47 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۶ 2000 KX47 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۷ 2000 KJ50 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۸ 2000 KB51 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۳۹ 2000 KO52 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۰ 2000 KV52 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۱ 2000 KT53 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۲ 2000 KU53 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۳ 2000 KX53 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۴ 2000 KV54 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۵ 2000 KG57 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۶ 2000 KH58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۷ 2000 KO58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۸ 2000 KX58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۴۹ 2000 KH59 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۰ 2000 KL60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۱ 2000 KO60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۲ 2000 KP60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۳ 2000 KW60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۴ 2000 KC61 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۵ 2000 KO61 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۶ 2000 KG62 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۷ 2000 KV64 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۸ 2000 KW64 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۵۹ Joetaylor ۲۹ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۰ 2000 KA71 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۱ 2000 KK71 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۲ 2000 KD74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۳ 2000 KV74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۴ 2000 KX74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۵ 2000 KO75 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۶ 2000 KO76 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۷ 2000 KK77 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۸ 2000 KZ77 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۶۹ 2000 KY78 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۸۱۸۷۰ 2000 LB1 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۱ 2000 LP3 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۲ 2000 LO4 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۳ 2000 LT4 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۴ 2000 LJ5 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۵ 2000 LU5 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۶ 2000 LN7 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۷ 2000 LQ7 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۸ 2000 LY10 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۷۹ 2000 LB11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۰ 2000 LP13 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۱ 2000 LJ15 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۲ 2000 LN15 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۳ 2000 LP16 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۴ 2000 LL17 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۵ 2000 LC19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۶ 2000 LE21 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۷ 2000 LS22 ۹ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۸ 2000 LH23 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۸۹ 2000 LZ23 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۰ 2000 LV24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۱ 2000 LV26 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۲ 2000 LQ29 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۳ 2000 LR29 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۴ 2000 LF31 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۵ 2000 LP31 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۶ 2000 LR32 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۷ 2000 LS32 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۸ 2000 LE33 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۸۹۹ 2000 LH34 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۹۰۰ 2000 LF35 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۹۰۱ 2000 LZ36 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۹۰۲ 2000 MG1 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۹۰۳ 2000 MM3 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۹۰۴ 2000 MN3 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۸۱۹۰۵ 2000 NP1 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۰۶ 2000 NV1 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۰۷ 2000 NR2 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۰۸ 2000 NW2 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۰۹ 2000 NY3 ۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۰ 2000 NV8 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۱ 2000 NV9 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۲ 2000 NU10 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۳ 2000 NX10 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۴ 2000 NJ11 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۵ Hartwick ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۶ 2000 NM12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۷ 2000 NN12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۸ 2000 NT12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۱۹ 2000 NV14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۰ 2000 NA17 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۱ 2000 NS21 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۲ 2000 NV22 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۳ 2000 NS24 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۴ 2000 NW25 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۵ 2000 NY25 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۶ 2000 NZ27 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۷ 2000 NF28 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۸ 2000 NB29 ۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۲۸ 2000 OE ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۰ 2000 ON4 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۱ 2000 OF7 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۲ 2000 OJ12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۳ 2000 OW13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۴ 2000 OL15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۵ 2000 OT29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۶ 2000 OU29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۷ 2000 OX29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۸ 2000 OT32 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۳۹ 2000 OQ33 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۰ 2000 OW33 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۱ 2000 OG37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۲ 2000 OV38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۳ 2000 OJ39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۴ 2000 OF43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۵ 2000 OL53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۶ 2000 OH60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۷ 2000 OF69 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۸ 2000 OM69 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۸۱۹۴۹ 2000 PK2 ۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۰ 2000 PX2 ۲ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۱ 2000 PS10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۲ 2000 PG13 ۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۳ 2000 PS15 ۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۴ 2000 PT17 ۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۵ 2000 PT18 ۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۶ 2000 PL21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۷ 2000 QG14 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۸ 2000 QQ14 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۵۹ 2000 QQ17 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۰ 2000 QZ28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۱ 2000 QG29 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۲ 2000 QB32 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۳ 2000 QO33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۴ 2000 QX35 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۵ 2000 QF38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۶ 2000 QJ41 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۷ 2000 QL41 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۸ 2000 QQ49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۶۹ 2000 QH55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۰ 2000 QT55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۱ Turonclavere ۲۲ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۲ 2000 QJ70 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۳ 2000 QM72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۴ 2000 QT77 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۵ 2000 QH78 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۶ 2000 QN84 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۷ 2000 QK85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۸ 2000 QV86 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۷۹ 2000 QH88 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۰ 2000 QT96 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۱ 2000 QY112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۲ 2000 QO114 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۳ 2000 QA117 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۴ 2000 QV119 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۵ 2000 QV122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۶ 2000 QQ123 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۷ 2000 QE133 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۸ 2000 QZ133 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۸۹ 2000 QC136 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۰ 2000 QC155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۱ 2000 QN162 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۲ 2000 QX163 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۳ 2000 QG183 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۴ 2000 QT184 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۵ 2000 QK185 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۶ 2000 QJ196 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۷ 2000 QB203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۸ 2000 QX210 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۸۱۹۹۹ 2000 QM212 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۸۲۰۰۰ 2000 QD219 ۲۰ اوت ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]