فهرست سیارک‌ها (۲۹۰۰۱–۳۰۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۲۹۰۰۱ - ۳۰۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۹۰۰۱ تا ۳۰۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۸۹۹۶ 2615 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 2708 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 2760 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 2767 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 2784 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 3091 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4022 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4044 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4074 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4100 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4184 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4285 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4291 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4536 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4544 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4591 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 4601 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6062 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6095 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6274 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6613 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6630 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6667 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6685 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6710 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 6774 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 7587 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 9097 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۸۹۹۶ 9549 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۹۰۳۰ 1034 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۱ 1132 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۲ 2059 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۳ 2085 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۴ 2149 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۵ 2214 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۶ 3075 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۷ 3165 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۸ 4030 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۹۰۳۹ 4514 T-1 ۱۳ مه ۱۹۷۱
۲۹۰۴۰ 1002 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۱ 1050 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۲ 1426 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۳ 2024 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۴ 2154 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۵ 2255 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۶ 2268 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۷ 2278 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۸ 3069 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۴۹ 3083 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۵۰ 3333 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۵۱ 4212 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۵۲ 4258 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۵۳ Muskau ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۵۴ 5097 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۵۵ 5118 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۹۰۵۶ 1055 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۵۷ 1083 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۵۸ 2077 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۵۹ 2151 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۰ 2157 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۱ 2193 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۲ 2324 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۳ 2369 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۴ 3129 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۵ 3447 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۶ 3527 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۷ 3856 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۸ 4234 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۶۹ 4310 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۷۰ 4316 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۷۱ 5048 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۷۲ 5089 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۷۳ 5130 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۷۴ 5160 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۹۰۷۴ 1950 DA ۲۲ فوریه ۱۹۵۰
۲۹۰۷۶ 1972 TR8 ۴ اکتبر ۱۹۷۲
۲۹۰۷۶ 1975 SR ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۲۹۰۷۸ 1975 SX1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۲۹۰۷۸ 1975 XD ۱ دسامبر ۱۹۷۵
۲۹۰۷۸ 1978 RK ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۹۰۸۱ 1978 SC5 ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۹۰۸۲ 1978 VG9 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۹۰۸۳ 1979 MG3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۹۰۸۴ 1979 MD7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۹۰۸۵ Sethanne ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۹۰۸۶ 1980 PY2 ۴ اوت ۱۹۸۰
۲۹۰۸۷ 1980 VW2 ۱ نوامبر ۱۹۸۰
۲۹۰۸۸ 1981 DR2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۹۰۸۹ 1981 DD3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۹۰۹۰ 1981 EY3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۱ 1981 EF8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۲ 1981 EL10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۳ 1981 EQ10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۴ 1981 ED11 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۵ 1981 EK11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۶ 1981 EW11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۷ 1981 EC12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۸ 1981 EN16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۲۹۰۹۹ 1981 EQ16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۰ 1981 EE18 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۱ 1981 EZ20 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۲ 1981 EA22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۳ 1981 EC22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۴ 1981 EO22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۵ 1981 EY22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۶ 1981 EL25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۷ 1981 EO25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۸ 1981 EG26 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۰۹ 1981 EO28 ۶ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۰ 1981 ET29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۱ 1981 EC33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۲ 1981 EZ33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۳ 1981 EA34 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۴ 1981 EB34 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۵ 1981 EW38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۶ 1981 ED40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۷ 1981 EK40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۸ 1981 EQ43 ۳ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۱۹ 1981 EW45 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۲۰ 1981 EY45 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۹۱۲۱ 1981 QP2 ۲۳ اوت ۱۹۸۱
۲۹۱۲۲ Vasadze ۲۴ دسامبر ۱۹۸۲
۲۹۱۲۳ 1983 RA4 ۲ سپتامبر ۱۹۸۳
۲۹۱۲۴ 1984 SW6 ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۴
۲۹۱۲۵ Kyivphysfak ۱۷ دسامبر ۱۹۸۴
۲۹۱۲۶ 1985 CU1 ۱۱ فوریه ۱۹۸۵
۲۹۱۲۷ 1985 FF2 ۲۴ مارس ۱۹۸۵
۲۹۱۲۸ 1985 RA1 ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۹۱۲۹ 1985 RG3 ۶ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۹۱۳۰ 1986 EA5 ۹ مارس ۱۹۸۶
۲۹۱۳۱ 1986 QU1 ۲۷ اوت ۱۹۸۶
۲۹۱۳۲ 1987 BP1 ۲۲ ژانویه ۱۹۸۷
۲۹۱۳۳ Vargas ۲۹ مه ۱۹۸۷
۲۹۱۳۳ 1987 RW ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۹۱۳۵ 1987 SZ2 ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۹۱۳۶ 1987 SQ4 ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۹۱۳۷ Alanboss ۱۸ اکتبر ۱۹۸۷
۲۹۱۳۸ 1988 BE4 ۲۰ ژانویه ۱۹۸۸
۲۹۱۳۸ 1988 CP ۱۵ فوریه ۱۹۸۸
۲۹۱۴۰ 1988 CG4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۲۹۱۴۱ 1988 CZ4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۲۹۱۴۲ 1988 CR7 ۱۵ فوریه ۱۹۸۸
۲۹۱۴۲ 1988 DK ۲۲ فوریه ۱۹۸۸
۲۹۱۴۲ 1988 FB ۱۶ مارس ۱۹۸۸
۲۹۱۴۲ 1988 FE ۱۶ مارس ۱۹۸۸
۲۹۱۴۶ McHone ۱۷ مارس ۱۹۸۸
۲۹۱۴۶ 1988 GG ۱۱ آوریل ۱۹۸۸
۲۹۱۴۸ Palzer ۱۰ مه ۱۹۸۸
۲۹۱۴۹ 1988 RE1 ۹ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۹۱۵۰ 1988 RM5 ۲ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۹۱۵۱ 1988 RE11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۹۱۵۲ 1988 RA13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۹۱۵۳ 1988 SY2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۹۱۵۴ 1988 VC1 ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۲۹۱۵۴ 1988 XE ۲ دسامبر ۱۹۸۸
۲۹۱۵۴ 1989 CH ۳ فوریه ۱۹۸۹
۲۹۱۵۷ 1989 ET1 ۱۱ مارس ۱۹۸۹
۲۹۱۵۸ 1989 EE3 ۲ مارس ۱۹۸۹
۲۹۱۵۸ 1989 GB ۲ آوریل ۱۹۸۹
۲۹۱۶۰ 1989 SP1 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۹۱۶۱ 1989 SF2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۹۱۶۲ 1989 SD4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۹۱۶۳ 1989 SF14 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۹۱۶۳ 1989 UA ۲۰ اکتبر ۱۹۸۹
۲۹۱۶۵ 1989 UK1 ۲۶ اکتبر ۱۹۸۹
۲۹۱۶۶ 1989 VP1 ۳ نوامبر ۱۹۸۹
۲۹۱۶۷ 1989 WC2 ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹
۲۹۱۶۷ 1990 KJ ۲۰ مه ۱۹۹۰
۲۹۱۶۹ 1990 OC1 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۰
۲۹۱۷۰ 1990 OA3 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰
۲۹۱۷۱ 1990 QK3 ۲۸ اوت ۱۹۹۰
۲۹۱۷۲ 1990 QL4 ۲۳ اوت ۱۹۹۰
۲۹۱۷۳ 1990 QW4 ۲۴ اوت ۱۹۹۰
۲۹۱۷۴ 1990 QJ6 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۲۹۱۷۵ 1990 QP6 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۲۹۱۷۶ 1990 QJ10 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۲۹۱۷۷ 1990 RF7 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۷۸ 1990 RW8 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۷۹ 1990 RT13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۰ 1990 SW1 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۱ 1990 SE6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۲ 1990 ST6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۳ 1990 SQ7 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۴ 1990 SL10 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۵ Reich ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۶ 1990 UD2 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۷ Lemonnier ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۸ 1990 UW3 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۹۱۸۹ Udinsk ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۹۱۹۰ 1990 UZ4 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۹۱۹۱ 1990 UQ5 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۹۱۹۲ 1990 VK2 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۹۳ 1990 WD1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۹۴ 1990 WJ4 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۹۵ 1990 WF5 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۹۵ 1990 YY ۱۹ دسامبر ۱۹۹۰
۲۹۱۹۷ Gleim ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱
۲۹۱۹۸ Weathers ۱۸ فوریه ۱۹۹۱
۲۹۱۹۸ 1991 FZ ۱۷ مارس ۱۹۹۱
۲۹۲۰۰ 1991 FX2 ۲۰ مارس ۱۹۹۱
۲۹۲۰۱ 1991 GO4 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۹۲۰۲ 1991 GH8 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۹۲۰۳ Schnitger ۹ آوریل ۱۹۹۱
۲۹۲۰۴ Ladegast ۱۱ آوریل ۱۹۹۱
۲۹۲۰۵ 1991 NM6 ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱
۲۹۲۰۶ 1991 PX10 ۷ اوت ۱۹۹۱
۲۹۲۰۷ 1991 RG2 ۶ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۰۸ Halorentz ۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۰۹ 1991 RV7 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۰ 1991 RB12 ۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۱ 1991 RY15 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۲ Zeeman ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۲ 1991 SJ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۴ Apitzsch ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۴ 1991 UE ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۶ 1991 VX5 ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۷ 1991 VV12 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۲۹۲۱۷ 1992 AY ۴ ژانویه ۱۹۹۲
۲۹۲۱۷ 1992 BJ ۲۴ ژانویه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۰ 1992 BC2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۱ 1992 BW3 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۲ 1992 BU4 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۳ 1992 DW2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۴ 1992 DD7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۵ 1992 DW7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۶ 1992 DH8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۷ Wegener ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۹۲۲۷ 1992 EC ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۲۹ 1992 EE1 ۱۰ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۰ 1992 ED4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۱ 1992 EG4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۲ 1992 EH4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۳ 1992 EP6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۴ 1992 EC7 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۵ 1992 EU13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۶ 1992 EB14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۷ 1992 EG14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۸ 1992 EE17 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۳۹ 1992 EJ17 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۹۲۴۰ 1992 GE3 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۲۹۲۴۱ 1992 GA5 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۲۹۲۴۲ 1992 HB4 ۲۳ آوریل ۱۹۹۲
۲۹۲۴۳ 1992 JC1 ۳ مه ۱۹۹۲
۲۹۲۴۳ 1992 OV۱
۲۹۲۴۳ 1992 PZ ۸ اوت ۱۹۹۲
۲۹۲۴۶ Clausius ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۹۲۴۷ 1992 RC4 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۹۲۴۸ 1992 SB10 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۹۲۴۹ 1992 SN12 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۹۲۵۰ Helmutmoritz ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۹۲۵۱ 1992 UH4 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۲
۲۹۲۵۲ 1993 BY2 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۳
۲۹۲۵۲ 1993 DN ۲۱ فوریه ۱۹۹۳
۲۹۲۵۴ 1993 FR1 ۲۵ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۵۵ 1993 FF4 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۵۶ 1993 FC7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۵۷ 1993 FK10 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۵۸ 1993 FX11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۵۹ 1993 FZ11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۰ 1993 FG12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۱ 1993 FS13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۲ 1993 FP14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۳ 1993 FY14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۴ 1993 FR17 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۵ 1993 FV18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۶ 1993 FA20 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۷ 1993 FD22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۸ 1993 FY22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۶۹ 1993 FD25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۰ 1993 FF28 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۱ 1993 FF31 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۲ 1993 FO31 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۳ 1993 FO32 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۴ 1993 FK33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۵ 1993 FM33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۶ 1993 FO33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۷ 1993 FB34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۸ 1993 FN34 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۷۹ 1993 FC35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۰ 1993 FD36 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۱ 1993 FJ38 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۲ 1993 FM39 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۳ 1993 FD40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۴ 1993 FL41 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۵ 1993 FD42 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۶ 1993 FA45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۷ 1993 FD49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۸ 1993 FJ51 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۸۹ 1993 FM62 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۹۰ 1993 FF84 ۲۴ مارس ۱۹۹۳
۲۹۲۹۰ 1993 JX ۱۴ مه ۱۹۹۳
۲۹۲۹۲ Conniewalker ۲۴ مه ۱۹۹۳
۲۹۲۹۳ 1993 OG9 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۹۲۹۴ 1993 OH9 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۹۲۹۵ 1993 OC13 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۹۲۹۶ 1993 PY5 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۲۹۲۹۷ 1993 RU7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۹۲۹۸ 1993 SA14 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۹۲۹۹ 1993 TW1 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۰ 1993 TD25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۱ 1993 TQ31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۲ 1993 TY34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۳ 1993 TO36 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۴ 1993 TF37 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۵ 1993 TJ38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۶ 1993 TK38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۷ Torbernbergman ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۸ 1993 UF1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۲۹۳۰۹ 1993 VF1 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۳
۲۹۳۱۰ 1993 VA5 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۳
۲۹۳۱۱ Lesire ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۲۹۳۱۲ 1994 BL4 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۴
۲۹۳۱۲ 1994 CR ۴ فوریه ۱۹۹۴
۲۹۳۱۴ 1994 CR18 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۲۹۳۱۵ 1994 EV5 ۹ مارس ۱۹۹۴
۲۹۳۱۶ 1994 LY1 ۷ ژوئن ۱۹۹۴
۲۹۳۱۷ 1994 PR9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۱۸ 1994 PH14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۱۹ 1994 PS14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۲۰ 1994 PW14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۲۱ 1994 PL16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۲۲ 1994 PS16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۲۳ 1994 PN19 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۲۴ 1994 PM31 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۲۵ 1994 PN39 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۹۳۲۶ 1994 RK3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۹۳۲۷ 1994 SV9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۹۳۲۸ Hanshintigers ۱۳ اکتبر ۱۹۹۴
۲۹۳۲۹ Knobelsdorff ۵ اکتبر ۱۹۹۴
۲۹۳۲۹ 1994 UK ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۲۹۳۳۱ 1994 UC8 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۲۹۳۳۱ 1994 VE ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۲۹۳۳۳ 1994 VE2 ۸ نوامبر ۱۹۹۴
۲۹۳۳۳ 1994 XJ ۳ دسامبر ۱۹۹۴
۲۹۳۳۳ 1994 XL ۳ دسامبر ۱۹۹۴
۲۹۳۳۶ 1994 YT1 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۲۹۳۳۷ 1995 AE1 ۶ ژانویه ۱۹۹۵
۲۹۳۳۸ 1995 AV2 ۲ ژانویه ۱۹۹۵
۲۹۳۳۸ 1995 BA ۱۹ ژانویه ۱۹۹۵
۲۹۳۳۸ 1995 BF ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۲۹۳۴۱ 1995 BC1 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۵
۲۹۳۴۲ 1995 CF1 ۳ فوریه ۱۹۹۵
۲۹۳۴۳ 1995 CK10 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۲۹۳۴۳ 1995 DX ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۲۹۳۴۵ Ivandanilov ۲۲ فوریه ۱۹۹۵
۲۹۳۴۶ Mariadina ۲۵ فوریه ۱۹۹۵
۲۹۳۴۶ 1995 EU ۵ مارس ۱۹۹۵
۲۹۳۴۸ Criswick ۲۸ مارس ۱۹۹۵
۲۹۳۴۹ 1995 FQ4 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۲۹۳۵۰ 1995 FQ20 ۳۱ مارس ۱۹۹۵
۲۹۳۵۱ 1995 HP2 ۲۵ آوریل ۱۹۹۵
۲۹۳۵۱ 1995 JR ۱ مه ۱۹۹۵
۲۹۳۵۳ Manu ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۲۹۳۵۴ 1995 OR1 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۲۹۳۵۵ Siratakayama ۲۸ اوت ۱۹۹۵
۲۹۳۵۶ Giovarduino ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۹۳۵۷ 1995 YE6 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۲۹۳۵۸ 1996 AY7 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۲۹۳۵۸ 1996 BK ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۲۹۳۶۰ 1996 BR14 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۶
۲۹۳۶۰ 1996 CY ۹ فوریه ۱۹۹۶
۲۹۳۶۲ 1996 CY2 ۱۵ فوریه ۱۹۹۶
۲۹۳۶۳ 1996 CW8 ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
۲۹۳۶۳ 1996 DG ۱۸ فوریه ۱۹۹۶
۲۹۳۶۵ 1996 DN2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۶
۲۹۳۶۶ 1996 DS6 ۱۶ فوریه ۱۹۹۶
۲۹۳۶۷ 1996 EN12 ۱۳ مارس ۱۹۹۶
۲۹۳۶۸ 1996 FF2 ۲۰ مارس ۱۹۹۶
۲۹۳۶۹ 1996 FK2 ۲۱ مارس ۱۹۹۶
۲۹۳۷۰ 1996 FQ4 ۱۸ مارس ۱۹۹۶
۲۹۳۷۱ 1996 FG16 ۲۲ مارس ۱۹۹۶
۲۹۳۷۱ 1996 GA ۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۷۳ 1996 GP2 ۱۴ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۷۴ 1996 GZ2 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۷۵ 1996 GN17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۷۶ 1996 GU17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۷۷ 1996 GV18 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۷۸ 1996 HP4 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۷۹ 1996 HX12 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۸۰ 1996 HO13 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۸۱ 1996 HR15 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۸۲ 1996 HM16 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۸۳ 1996 HA23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۸۴ 1996 HO23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۲۹۳۸۴ 1996 JT ۱۳ مه ۱۹۹۶
۲۹۳۸۶ 1996 JC5 ۱۰ مه ۱۹۹۶
۲۹۳۸۷ 1996 JC6 ۱۱ مه ۱۹۹۶
۲۹۳۸۸ 1996 JD6 ۱۱ مه ۱۹۹۶
۲۹۳۸۸ 1996 LZ ۱۳ ژوئن ۱۹۹۶
۲۹۳۹۰ 1996 LO3 ۱۱ ژوئن ۱۹۹۶
۲۹۳۹۱ Knight ۱۷ ژوئن ۱۹۹۶
۲۹۳۹۲ 1996 MN1 ۱۶ ژوئن ۱۹۹۶
۲۹۳۹۳ 1996 NA3 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۲۹۳۹۴ 1996 NR5 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۶
۲۹۳۹۵ 1996 PO1 ۵ اوت ۱۹۹۶
۲۹۳۹۶ 1996 PM3 ۶ اوت ۱۹۹۶
۲۹۳۹۷ 1996 RU3 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۹۳۹۸ 1996 RM5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۹۳۹۹ 1996 RO5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۰ 1996 RO6 ۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۱ Asterix ۱ اکتبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۲ Obelix ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۳ 1996 TO13 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۴ Hikarusato ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۵ 1996 TN18 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۶ 1996 TS32 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۶ 1996 UW ۲۰ اکتبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۸ 1996 VJ5 ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۰۹ 1996 VW5 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۰ 1996 VD6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۱ 1996 WQ2 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۲ 1996 WJ3 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۳ 1996 XE1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۴ 1996 XF1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۵ 1996 XU5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۶ 1996 XX5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۷ 1996 XR26 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۲۹۴۱۸ 1997 AH13 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۹۴۱۹ 1997 AD18 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۲۹۴۲۰ 1997 AT18 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۹۴۲۱ 1997 AV18 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۹۴۲۲ 1997 AH21 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۹۴۲۳ 1997 AF22 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۹۴۲۴ 1997 BV4 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۹۴۲۵ 1997 CZ21 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۲۹۴۲۶ 1997 CH28 ۱۱ فوریه ۱۹۹۷
۲۹۴۲۷ Oswaldthomas ۷ مارس ۱۹۹۷
۲۹۴۲۸ 1997 FM1 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۹۴۲۹ 1997 GO13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۹۴۳۰ 1997 GG22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۹۴۳۱ Shijimi ۱۲ آوریل ۱۹۹۷
۲۹۴۳۲ 1997 GP34 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۹۴۳۳ 1997 HC3 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۹۴۳۴ 1997 HZ13 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۹۴۳۵ Mordell ۸ مه ۱۹۹۷
۲۹۴۳۶ 1997 JT14 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۹۴۳۷ Marchais ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۲۹۴۳۷ 1997 MV ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۲۹۴۳۹ 1997 MQ1 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۹۴۴۰ 1997 MK4 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۹۴۴۱ 1997 NN1 ۲ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۹۴۴۲ 1997 NS4 ۸ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۹۴۴۳ Remocorti ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۹۴۴۴ 1997 NR10 ۶ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۹۴۴۴ 1997 PH ۱ اوت ۱۹۹۷
۲۹۴۴۴ 1997 PX ۴ اوت ۱۹۹۷
۲۹۴۴۷ Jerzyneyman ۱۲ اوت ۱۹۹۷
۲۹۴۴۸ Pappos ۲۳ اوت ۱۹۹۷
۲۹۴۴۹ 1997 QR2 ۲۹ اوت ۱۹۹۷
۲۹۴۵۰ 1997 QZ2 ۲۸ اوت ۱۹۹۷
۲۹۴۵۱ 1997 RM1 ۲ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۵۲ 1997 RV2 ۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۵۳ 1997 RU6 ۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۵۴ 1997 RZ6 ۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۵۵ 1997 SX1 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۵۶ Evakrchova ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۵۷ Marcopolo ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۵۸ Pearson ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۵۹ 1997 SO16 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۰ 1997 SR31 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۱ 1997 SP32 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۲ 1997 SG34 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۳ Benjaminpeirce ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۴ Leonmis ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۵ 1997 TX10 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۶ 1997 TN17 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۷ Shandongdaxue ۱۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۷ 1997 UC ۲۰ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۶۹ 1997 UV2 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۰ 1997 UC7 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۱ Spejbl ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۲ Hurvinek ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۳ Krejci ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۴ 1997 UT8 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۵ 1997 UF11 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۶ Kvicala ۳۱ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۷ Zdiksima ۳۱ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۸ 1997 UW17 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷
۲۹۴۷۹ 1997 VJ1 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۰ 1997 VO1 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۱ 1997 VJ3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۲ 1997 VM3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۳ Boeker ۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۴ Honzavesely ۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۵ 1997 VE7 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۶ 1997 VG7 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۷ 1997 VU8 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۷ 1997 WM ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۸۷ 1997 WQ ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۰ Myslbek ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۱ Pfaff ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۲ 1997 WP2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۳ 1997 WR5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۴ 1997 WL7 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۵ 1997 WU7 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۶ 1997 WE8 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۷ 1997 WD15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۸ 1997 WK21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۴۹۹ 1997 WT21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۰ 1997 WP32 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۱ 1997 WQ32 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۲ 1997 WL35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۳ 1997 WQ38 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۴ 1997 WS44 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۵ 1997 WV44 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۵ 1997 XM ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۵ 1997 XV ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۸ 1997 XR8 ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۰۹ 1997 YK1 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۰ 1997 YF2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۱ 1997 YP3 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۲ 1997 YL5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۳ 1997 YT5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۴ 1997 YV6 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۵ 1997 YL7 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۶ 1997 YO7 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۷ 1997 YQ10 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۸ 1997 YW11 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۱۹ 1997 YH13 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۲۰ 1997 YH14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۲۱ 1997 YK14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۲۲ 1997 YL15 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۲۳ 1997 YO21 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۲۹۵۲۳ 1998 AE ۳ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۲۳ 1998 AF ۲ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۲۳ 1998 AV ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۲۷ 1998 AY6 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۲۸ 1998 AN8 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۲۸ 1998 BM ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۲۸ 1998 BT ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۱ 1998 BA1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۲ 1998 BJ1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۳ 1998 BW1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۴ 1998 BP7 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۵ 1998 BF8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۶ 1998 BC12 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۷ 1998 BW15 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۸ 1998 BN16 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۳۹ 1998 BT23 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۰ 1998 BV24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۱ 1998 BZ24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۲ 1998 BZ25 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۳ 1998 BV29 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۴ 1998 BE30 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۵ 1998 BM31 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۶ 1998 BV33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۷ 1998 BA34 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۸ 1998 BC42 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۴۹ 1998 BB44 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۰ 1998 BE44 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۱ 1998 CH1 ۵ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۲ Chern ۱۵ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۳ 1998 CZ3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۴ 1998 CL4 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۵ MACEK ۱۸ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۶ 1998 DR2 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۷ 1998 DV3 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۸ 1998 DN4 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۵۹ 1998 DS4 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۶۰ 1998 DE9 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۶۱ Iatteri ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۶۲ Danmacdonald ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۶۳ 1998 DY26 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۲۹۵۶۴ 1998 ED6 ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۶۵ Glenngould ۱۷ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۶۶ 1998 FK5 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۶۷ 1998 FT13 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۶۸ Gobbi-Belcredi ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۶۹ 1998 FA23 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۰ 1998 FY27 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۱ 1998 FC29 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۲ 1998 FH30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۳ 1998 FU38 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۴ 1998 FM45 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۵ 1998 FM51 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۶ 1998 FF52 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۷ 1998 FA53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۸ 1998 FU53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۷۹ 1998 FV54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۰ 1998 FK55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۱ 1998 FR55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۲ 1998 FR58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۳ 1998 FA60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۴ 1998 FQ60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۵ 1998 FD64 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۶ 1998 FT66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۷ 1998 FR69 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۸ 1998 FM71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۸۹ 1998 FV98 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۹۰ 1998 FR115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۹۱ 1998 FK121 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۹۲ 1998 FP123 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۹۳ 1998 FA129 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۲۹۵۹۴ 1998 GK8 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۲۹۵۹۵ 1998 HL14 ۲۶ آوریل ۱۹۹۸
۲۹۵۹۶ 1998 HO32 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۹۵۹۷ 1998 HT37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۹۵۹۸ 1998 HB62 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۹۵۹۹ 1998 HZ119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۹۶۰۰ 1998 HP134 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۲۹۶۰۱ 1998 KK31 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۹۶۰۲ 1998 LA2 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۲۹۶۰۳ 1998 MO44 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۲۹۶۰۴ 1998 QX5 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۹۶۰۵ 1998 QF54 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۲۹۶۰۶ 1998 QN94 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۹۶۰۷ 1998 QZ97 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۲۹۶۰۸ 1998 RP50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۰۹ 1998 RY54 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۰ 1998 RO60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۱ 1998 RO77 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۲ 1998 RR77 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۳ Charlespicard ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۴ 1998 SR35 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۵ 1998 SL47 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۶ 1998 SG64 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۷ 1998 SK108 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۸ 1998 SL124 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۱۹ 1998 SO134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۰ 1998 SM140 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۱ 1998 SY141 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۲ 1998 SM145 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۳ 1998 SR164 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۴ Sugiyama ۲ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۵ 1998 TF7 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۶ 1998 TV12 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۷ 1998 TX12 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۸ 1998 TX30 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۲۹ 1998 UP16 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۰ 1998 UN32 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۱ 1998 UV35 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۲ 1998 UR44 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۳ 1998 VH2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۴ 1998 VB3 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۵ 1998 VP5 ۹ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۶ 1998 VH6 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۷ 1998 VN11 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۸ 1998 VX19 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۳۹ 1998 VO22 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۰ 1998 VQ22 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۱ 1998 VA26 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۲ 1998 VY27 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۳ Plucker ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۴ 1998 VA33 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۵ 1998 VX37 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۶ Polya ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۷ Poncelet ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۸ 1998 WM3 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۴۹ 1998 WP6 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۰ Toldy ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۱ 1998 WA9 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۲ 1998 WD9 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۳ 1998 WG9 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۴ 1998 WW9 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۵ 1998 WH10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۶ 1998 WA12 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۷ 1998 WD12 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۸ 1998 WR17 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۵۹ 1998 WY17 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۰ 1998 WE20 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۱ 1998 WT20 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۲ 1998 WD23 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۳ 1998 WH23 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۴ 1998 WY23 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۵ 1998 WD24 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۶ 1998 WC31 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۶ 1998 XF ۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۶ 1998 XO ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۶۹ 1998 XZ3 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۰ 1998 XS4 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۱ 1998 XX8 ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۲ Salvo ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۳ 1998 XK11 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۴ Rausal ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۵ 1998 XV15 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۶ 1998 XW15 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۷ 1998 XL17 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۸ 1998 XZ18 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۷۹ 1998 XF23 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۰ 1998 XM27 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۱ 1998 XT47 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۲ 1998 XR48 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۳ 1998 XO50 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۴ 1998 XF51 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۵ 1998 XG53 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۶ 1998 XO53 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۷ 1998 XL78 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۸ 1998 XM92 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۸۹ 1998 XY93 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۰ 1998 XM94 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۱ 1998 XH96 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۲ 1998 XE97 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۲ 1998 YC ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۲ 1998 YG ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۲ 1998 YH ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۲ 1998 YN ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۷ 1998 YR1 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۸ 1998 YE3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۶۹۹ 1998 YF4 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۰ Salmon ۱۹ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۱ 1998 YT6 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۲ 1998 YY6 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۳ 1998 YL7 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۴ 1998 YB9 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۵ Cialucy ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۶ Simonetta ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۷ 1998 YU14 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۸ 1998 YQ15 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۲۹۷۰۹ 1999 AF2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۰ 1999 AK2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۱ 1999 AU5 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۲ 1999 AX6 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۳ 1999 AK7 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۴ 1999 AL7 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۵ 1999 AW7 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۶ 1999 AY7 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۷ 1999 AC8 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۸ 1999 AH18 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۱۹ 1999 AF19 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۰ 1999 AC20 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۱ 1999 AC21 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۲ 1999 AQ23 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۳ 1999 AD24 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۴ 1999 AP24 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۵ 1999 AC25 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۶ 1999 AH26 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۷ 1999 AC34 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۸ 1999 AM34 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۲۹ 1999 BY1 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۰ 1999 BE2 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۱ 1999 BY2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۲ 1999 BZ2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۳ 1999 BA4 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۴ 1999 BP5 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۵ 1999 BR6 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۶ Fichtelberg ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۷ Norihiro ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۸ Ivobudil ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۳۹ 1999 BM9 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۰ 1999 BS9 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۱ 1999 BM10 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۲ 1999 BQ12 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۳ 1999 BM15 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۴ 1999 BG20 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۵ 1999 BM20 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۶ 1999 BB25 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۷ 1999 BJ25 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۸ 1999 BZ31 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۹۷۴۸ 1999 CN ۵ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۰ Chleborad ۸ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۱ 1999 CE4 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۲ 1999 CG4 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۳ Silvo ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۴ 1999 CE5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۵ 1999 CT5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۶ 1999 CW5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۷ 1999 CH8 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۸ 1999 CN8 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۵۹ 1999 CR8 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۰ 1999 CM10 ۱۵ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۱ 1999 CJ16 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۲ 1999 CK17 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۳ 1999 CH20 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۴ 1999 CC23 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۵ 1999 CG23 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۶ 1999 CL24 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۷ 1999 CO24 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۸ 1999 CZ27 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۶۹ 1999 CE28 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۰ 1999 CT28 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۱ 1999 CA31 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۲ 1999 CH31 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۳ 1999 CH34 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۴ 1999 CL44 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۵ 1999 CO45 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۶ 1999 CV45 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۷ 1999 CK46 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۸ 1999 CO48 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۷۹ 1999 CK49 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۰ 1999 CJ50 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۱ 1999 CL50 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۲ 1999 CN50 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۳ 1999 CU50 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۴ 1999 CD51 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۵ 1999 CD55 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۶ 1999 CO57 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۷ 1999 CR57 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۸ 1999 CG60 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۸۹ 1999 CD64 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۰ 1999 CW64 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۱ 1999 CC65 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۲ 1999 CG65 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۳ 1999 CH65 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۴ 1999 CC67 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۵ 1999 CL71 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۶ 1999 CW77 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۷ 1999 CC78 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۸ 1999 CP79 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۷۹۹ 1999 CZ81 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۰ 1999 CM84 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۱ 1999 CX84 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۲ 1999 CD86 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۳ 1999 CQ87 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۴ 1999 CH90 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۵ 1999 CK91 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۶ 1999 CQ98 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۷ 1999 CR99 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۸ 1999 CK100 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۰۹ 1999 CQ103 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۰ 1999 CF106 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۱ 1999 CK109 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۲ 1999 CS110 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۳ 1999 CF111 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۴ 1999 CU111 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۵ 1999 CG112 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۶ 1999 CS113 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۷ 1999 CG117 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۸ 1999 CM117 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۱۹ 1999 CD128 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۰ 1999 CW149 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۱ 1999 DP1 ۱۷ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۲ 1999 DS2 ۱۹ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۳ 1999 DS3 ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۴ Kalmancok ۲۳ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۵ Dunyazade ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۶ 1999 DW6 ۲۳ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۷ 1999 DQ7 ۱۸ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۸ 1999 DU8 ۱۶ فوریه ۱۹۹۹
۲۹۸۲۹ 1999 EK3 ۱۴ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۰ 1999 ER4 ۱۴ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۱ 1999 EV4 ۱۳ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۲ 1999 EA12 ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۲ 1999 FJ ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۴ 1999 FE1 ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۵ 1999 FW1 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۶ 1999 FB4 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۷ Savage ۲۱ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۸ 1999 FA7 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۳۹ 1999 FA9 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۰ 1999 FV12 ۱۸ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۱ 1999 FO14 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۲ 1999 FE18 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۳ 1999 FJ19 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۴ 1999 FM19 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۵ Wykrota ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۶ 1999 FT23 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۷ 1999 FC24 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۸ 1999 FL24 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۴۹ 1999 FJ25 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۰ 1999 FQ25 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۱ 1999 FW25 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۲ 1999 FD26 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۳ 1999 FZ26 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۴ 1999 FK27 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۵ 1999 FN27 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۶ 1999 FA28 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۷ 1999 FS28 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۸ 1999 FC31 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۵۹ 1999 FW31 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۰ 1999 FO34 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۱ 1999 FV36 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۲ 1999 FF37 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۳ 1999 FC43 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۴ 1999 FM44 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۵ 1999 FL45 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۶ 1999 FR46 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۷ 1999 FA55 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۸ 1999 FB56 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۲۹۸۶۹ Chiarabarbara ۴ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۰ 1999 GV4 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۱ 1999 GE5 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۲ 1999 GO6 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۳ 1999 GG9 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۴ 1999 GV9 ۱۴ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۵ 1999 GY14 ۱۴ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۶ 1999 GR16 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۷ 1999 GL17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۸ 1999 GY19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۷۹ 1999 GO21 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۰ 1999 GQ28 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۱ 1999 GO29 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۲ 1999 GU30 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۳ 1999 GB31 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۴ 1999 GF31 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۵ 1999 GN31 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۶ 1999 GQ31 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۷ 1999 GN34 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۸ 1999 GJ36 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۸۹ 1999 GN36 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۰ 1999 GH37 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۱ 1999 GQ37 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۲ 1999 GS37 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۳ 1999 GW37 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۴ 1999 GD39 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۵ 1999 GP53 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۶ 1999 GN58 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۷ 1999 GM61 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۸ 1999 HG1 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۸۹۹ 1999 HU1 ۲۰ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۹۰۰ 1999 HP5 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۹۰۱ 1999 HS7 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۹۰۲ 1999 HM8 ۱۶ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۹۰۳ 1999 HP9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۹۰۴ 1999 HL10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۹۰۵ 1999 HQ11 ۲۱ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۹۰۶ 1999 HF12 ۱۶ آوریل ۱۹۹۹
۲۹۹۰۶ 1999 JD ۱ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۰۸ 1999 JP3 ۶ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۰۹ 1999 JE8 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۰ Segre ۱۴ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۱ 1999 JQ9 ۸ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۲ 1999 JQ10 ۸ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۳ 1999 JO12 ۸ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۴ 1999 JH15 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۵ 1999 JG18 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۶ 1999 JP18 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۷ 1999 JP19 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۸ 1999 JV20 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۱۹ 1999 JD23 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۰ 1999 JB26 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۱ 1999 JE26 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۲ 1999 JZ27 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۳ 1999 JE28 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۴ 1999 JN28 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۵ 1999 JV28 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۶ 1999 JW32 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۷ 1999 JE35 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۸ 1999 JX35 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۲۹ 1999 JR39 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۰ 1999 JT41 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۱ 1999 JL44 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۲ 1999 JB46 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۳ 1999 JG46 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۴ 1999 JL46 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۵ 1999 JH48 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۶ 1999 JD49 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۷ 1999 JB50 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۸ 1999 JR52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۳۹ 1999 JS52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۰ 1999 JK73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۱ 1999 JB76 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۲ 1999 JJ77 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۳ 1999 JZ78 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۴ 1999 JF80 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۵ 1999 JU83 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۶ 1999 JZ83 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۷ 1999 JD84 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۸ 1999 JS84 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۴۹ 1999 JM85 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۰ 1999 JA86 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۱ 1999 JH86 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۲ 1999 JL86 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۳ 1999 JW86 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۴ 1999 JK89 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۵ 1999 JE90 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۶ 1999 JF91 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۷ 1999 JR91 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۸ 1999 JY91 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۵۹ 1999 JJ92 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۰ 1999 JU92 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۱ 1999 JB99 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۲ 1999 JA100 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۳ 1999 JH100 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۴ 1999 JO100 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۵ 1999 JX102 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۶ 1999 JW103 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۷ 1999 JN104 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۸ 1999 JE106 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۹ 1999 JX109 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۹ 1999 KQ ۱۶ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۶۹ 1999 KT ۱۶ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۷۲ 1999 KO11 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۲۹۹۷۳ 1999 LP7 ۱۲ ژوئن ۱۹۹۹
۲۹۹۷۴ 1999 LV8 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۲۹۹۷۵ 1999 LQ32 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۲۹۹۷۶ 1999 NE9 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۹۹۷۷ 1999 NH11 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۹۹۷۸ 1999 NN13 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۹۹۷۹ 1999 RN83 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۰ Dougsimons ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۱ 1999 TD10 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۲ 1999 TT31 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۳ 1999 VS61 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۴ 1999 VC79 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۵ 1999 VX153 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۶ Shunsuke ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۷ 1999 XO49 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۸ 1999 XR99 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۸۹ 1999 XS204 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۹۰ 1999 XR208 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۹۹۹۱ 2000 AC38 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۹۹۹۲ 2000 AY39 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۹۹۹۳ 2000 AD55 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۹۹۹۴ 2000 AC61 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۹۹۹۵ 2000 AO97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۹۹۹۶ 2000 AQ97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۹۹۹۷ 2000 AE127 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۹۹۹۸ 2000 AG137 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۹۹۹۹ 2000 AT137 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۳۰۰۰۰ 2000 AB138 ۴ ژانویه ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]