فهرست سیارک‌ها (۲۷۰۰۱–۲۸۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۲۷۰۰۱ - ۲۸۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۷۰۰۱ تا ۲۸۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۷۰۰۱ 1998 DC6 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۲۷۰۰۲ 1998 DV9 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۲۷۰۰۳ Katoizumi ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۲۷۰۰۴ 1998 DP23 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۲۷۰۰۵ 1998 DR35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۲۷۰۰۶ 1998 EX7 ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۰۷ 1998 FQ1 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۰۸ 1998 FW2 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۰۹ 1998 FB11 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۱۰ 1998 FR13 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۱۱ 1998 FU22 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۱۲ 1998 FZ46 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۱۳ 1998 FU60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۱۴ 1998 FP106 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۷۰۱۵ 1998 HS135 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۲۷۰۱۶ 1998 HK143 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۷۰۱۶ 1998 JX ۱ مه ۱۹۹۸
۲۷۰۱۸ 1998 KQ52 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۷۰۱۹ 1998 MN33 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۷۰۲۰ 1998 OQ10 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۷۰۲۱ 1998 OQ14 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۷۰۲۲ 1998 QA44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۲۳ 1998 QE54 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۲۴ 1998 QL57 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۲۵ 1998 QY77 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۲۶ 1998 QG86 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۲۷ 1998 QA98 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۲۸ 1998 QS98 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۲۹ 1998 QP105 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۳۰ 1998 QW105 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۲۷۰۳۱ 1998 RO4 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۳۲ 1998 RQ5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۳۳ 1998 RN33 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۳۴ 1998 RL34 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۳۵ 1998 RM34 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۳۶ 1998 RZ54 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۳۷ 1998 RB55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۳۸ 1998 RZ57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۳۹ 1998 RU61 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۰ 1998 RD62 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۱ 1998 RN63 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۲ 1998 RD69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۳ 1998 RS71 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۴ 1998 RP74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۵ 1998 RY74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۶ 1998 RP75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۷ 1998 RA80 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۸ 1998 RO80 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۴۹ Kraus ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۰ 1998 SW4 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۱ 1998 SM5 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۲ 1998 SN13 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۳ 1998 SU21 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۴ 1998 SA25 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۵ 1998 SQ27 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۶ Ginoloria ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۷ 1998 SP33 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۸ 1998 SP37 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۵۹ 1998 SS37 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۰ 1998 SU37 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۱ 1998 SW53 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۲ 1998 SJ58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۳ 1998 SY60 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۴ 1998 SY63 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۵ 1998 SJ64 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۶ 1998 SZ64 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۷ 1998 SS67 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۸ 1998 SU74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۶۹ 1998 SK75 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۰ 1998 SA101 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۱ 1998 SA109 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۲ 1998 SS117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۳ 1998 SK132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۴ 1998 SS132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۵ 1998 SY143 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۶ 1998 ST146 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۷ 1998 TL2 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۸ 1998 TC6 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۷۹ Vsetin ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۰ 1998 TH16 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۱ 1998 TK16 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۲ 1998 TT30 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۳ 1998 TG32 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۴ 1998 TD33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۵ 1998 UA1 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۶ 1998 UX6 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۷ Tillmannmohr ۲۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۸ Valmez ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۸۹ 1998 UE15 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۰ 1998 UP18 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۱ 1998 UY21 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۲ 1998 UY22 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۳ 1998 UB23 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۴ Salgari ۲۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۵ Girardiwanda ۲۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۶ 1998 UL24 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۷ 1998 UM26 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۸ 1998 UC41 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۰۹۹ 1998 UJ43 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۰ 1998 VV6 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۱ 1998 VK7 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۲ 1998 VV7 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۳ 1998 VB15 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۴ 1998 VH18 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۵ 1998 VB20 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۶ 1998 VV29 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۷ 1998 VB30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۸ 1998 VM30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۰۹ 1998 VV32 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۰ 1998 VX33 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۱ 1998 VV34 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۲ 1998 VC35 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۳ 1998 VY54 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۴ Lukasiewicz ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۵ 1998 WG3 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۶ 1998 WL3 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۷ 1998 WQ3 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۸ 1998 WD8 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۱۹ 1998 WH8 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۰ Isabelhawkins ۲۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۱ 1998 WV10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۲ 1998 WY13 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۳ 1998 WM14 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۴ 1998 WA20 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۵ 1998 WZ20 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۶ 1998 WG23 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۷ 1998 WB24 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۸ 1998 WB25 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۲۹ 1998 XN1 ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۰ Dipaola ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۱ 1998 XU3 ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۲ Jezek ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۳ 1998 XQ9 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۴ 1998 XO11 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۵ 1998 XB12 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۶ 1998 XJ16 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۷ 1998 XP27 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۸ 1998 XU42 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۳۹ 1998 XX46 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۰ 1998 XW49 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۱ 1998 XT52 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۲ 1998 XG61 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۳ 1998 XK63 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۴ 1998 XN74 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۵ 1998 XC94 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۶ 1998 YL1 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۷ 1998 YE2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۸ 1998 YT2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۴۹ 1998 YN3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۰ Annasante ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۱ 1998 YT3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۲ 1998 YN5 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۳ 1998 YO5 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۴ 1998 YG7 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۵ 1998 YM16 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۶ 1998 YK22 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۷ 1998 YK27 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۸ 1998 YZ29 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۷۱۵۹ 1999 AA2 ۶ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۰ 1999 AQ4 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۱ 1999 AR4 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۲ 1999 AM6 ۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۳ 1999 AA7 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۴ 1999 AH7 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۵ 1999 AM7 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۶ 1999 AN20 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۷ 1999 AH21 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۸ 1999 AN21 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۶۹ 1999 AS23 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۰ 1999 AN30 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۱ 1999 AD33 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۲ 1999 AN34 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۳ 1999 BM1 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۴ 1999 BB2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۵ 1999 BS2 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۶ 1999 BR3 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۷ 1999 BU3 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۸ 1999 BT6 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۷۹ 1999 BJ10 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۰ 1999 CM1 ۷ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۱ 1999 CX1 ۷ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۲ 1999 CL3 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۳ 1999 CF4 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۴ 1999 CX4 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۵ 1999 CH37 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۶ 1999 CA39 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۷ 1999 CQ40 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۸ 1999 CL46 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۸۹ 1999 CF51 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۰ 1999 CW51 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۱ 1999 CO54 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۲ 1999 CR59 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۳ 1999 CD60 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۴ 1999 CF60 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۵ 1999 CD61 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۶ 1999 CF64 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۷ 1999 CW65 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۸ 1999 CR66 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۱۹۹ 1999 CE67 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۰ 1999 CV69 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۱ 1999 CR70 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۲ 1999 CU70 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۳ 1999 CR74 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۴ 1999 CY74 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۵ 1999 CY75 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۶ 1999 CZ80 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۷ 1999 CD97 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۸ 1999 CF104 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۰۹ 1999 CN105 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۰ 1999 CZ105 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۱ 1999 CO106 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۲ 1999 CW106 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۳ 1999 CA110 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۴ 1999 CE117 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۵ 1999 CK128 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۶ 1999 CV136 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۷ 1999 CC154 ۱۴ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۸ 1999 DS1 ۱۸ فوریه ۱۹۹۹
۲۷۲۱۸ 1999 EL ۹ مارس ۱۹۹۹
۲۷۲۲۰ 1999 FN25 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۷۲۲۱ 1999 FA27 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۷۲۲۲ 1999 FR34 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۷۲۲۳ 1999 GC5 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۷۲۲۴ 1999 GC9 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۲۷۲۲۵ 1999 GB17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۲۷۲۲۶ 1999 GC17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۲۷۲۲۷ 1999 GB48 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۲۷۲۲۸ 1999 JG11 ۹ مه ۱۹۹۹
۲۷۲۲۹ 1999 JX37 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۷۲۳۰ 1999 JD50 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۷۲۳۱ 1999 JM57 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۷۲۳۲ 1999 JE122 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۲۷۲۳۳ 1999 NP8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۷۲۳۴ 1999 RC2 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۳۵ 1999 RA46 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۳۶ 1999 RU96 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۳۷ 1999 RR102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۳۸ 1999 RL173 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۳۹ 1999 RW211 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۰ 1999 TR36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۱ 1999 TP93 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۲ 1999 TN219 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۳ 1999 UK24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۴ 1999 VA34 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۵ 1999 VJ149 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۶ 1999 VU194 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۷ 1999 VA200 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۸ 1999 VN210 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۹ 1999 WO8 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۴۹ 1999 XB ۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۱ 1999 XG14 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۲ 1999 XK14 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۳ 1999 XC28 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۴ 1999 XZ29 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۵ 1999 XD34 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۶ 1999 XF34 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۷ 1999 XG34 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۸ 1999 XF49 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۵۹ 1999 XS136 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۰ 1999 XF164 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۱ 1999 XS165 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۲ 1999 XT184 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۳ 1999 XA193 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۴ 1999 XQ205 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۵ 1999 XV233 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۵ 1999 YH ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۷ Wiberg ۲۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۸ 1999 YS9 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۷۲۶۹ 2000 AB3 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۰ Guidotti ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۱ 2000 AD23 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۲ 2000 AO31 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۳ 2000 AT34 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۴ 2000 AW38 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۵ 2000 AB47 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۶ 2000 AC54 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۷ 2000 AY55 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۸ 2000 AU61 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۷۹ 2000 AW62 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۰ 2000 AJ65 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۱ 2000 AB68 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۲ 2000 AX91 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۳ 2000 AC92 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۴ 2000 AJ97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۵ 2000 AT97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۶ 2000 AL111 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۷ 2000 AC112 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۸ 2000 AQ125 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۸۹ 2000 AF126 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۰ 2000 AM127 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۱ 2000 AV129 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۲ 2000 AC130 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۳ 2000 AX136 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۴ 2000 AT142 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۵ 2000 AU143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۶ 2000 AO144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۷ 2000 AT144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۸ 2000 AD146 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۲۹۹ 2000 AU160 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۰ 2000 AA168 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۱ 2000 AT168 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۲ 2000 AA171 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۳ 2000 AT180 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۴ 2000 AS196 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۵ 2000 AJ203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۶ 2000 AV203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۷ 2000 AC220 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۸ 2000 AW229 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۰۹ 2000 AC233 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۰ 2000 AD237 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۱ 2000 AO237 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۲ 2000 AD240 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۳ 2000 AT243 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۴ 2000 AG247 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۴ 2000 BC ۱۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۶ 2000 BS3 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۷ 2000 BU3 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۸ 2000 BS9 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۱۹ 2000 BV10 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۰ 2000 BF23 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۱ 2000 CR2 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۲ 2000 CW24 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۳ 2000 CG25 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۴ 2000 CN25 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۵ 2000 CB36 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۶ 2000 CC37 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۷ 2000 CW37 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۸ 2000 CW45 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۲۹ 2000 CA52 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۰ 2000 CY52 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۱ 2000 CE58 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۲ 2000 CE63 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۳ 2000 CX85 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۴ 2000 CN87 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۵ 2000 CL88 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۶ 2000 CZ88 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۷ 2000 CR90 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۸ 2000 CD93 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۳۹ 2000 CZ94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۰ 2000 CH97 ۱۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۱ Fabiomuzzi ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۲ 2000 CB102 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۳ 2000 CT102 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۴ Vesevlada ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۵ 2000 DC8 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۶ 2000 DN8 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۷ 2000 DN14 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۸ 2000 DX14 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۴۹ 2000 DS15 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۰ 2000 DA47 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۱ 2000 DO73 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۲ 2000 DL74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۳ 2000 DY74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۴ 2000 DG75 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۵ 2000 DB79 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۶ 2000 DK88 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۷ 2000 DG99 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۸ 2000 DX104 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۵۹ 2000 DT106 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۶۰ 2000 DH107 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۶۱ 2000 DJ112 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۷۳۶۱ 2000 EO ۲ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۶۳ 2000 EX3 ۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۶۴ 2000 EJ14 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۶۵ 2000 EE21 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۶۶ 2000 EF29 ۴ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۶۷ 2000 ER35 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۶۸ 2000 EW36 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۶۹ 2000 EJ40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۰ 2000 EM40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۱ 2000 ER40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۲ 2000 EW42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۳ 2000 EM47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۴ 2000 ER47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۵ 2000 ER49 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۶ 2000 EB50 ۷ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۷ 2000 EY54 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۸ 2000 EG55 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۷۹ 2000 EM58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۰ 2000 EL61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۱ 2000 ES64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۲ 2000 EF65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۳ 2000 ES79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۴ 2000 ET81 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۵ 2000 EC83 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۶ 2000 EO85 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۷ 2000 ES85 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۸ 2000 ET86 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۸۹ 2000 EY86 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۰ 2000 EC87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۱ 2000 EU90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۲ 2000 EW90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۳ 2000 EL91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۴ 2000 EW91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۵ 2000 EX94 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۶ Shuji ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۷ 2000 EZ103 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۸ 2000 EN104 ۱۵ مارس ۲۰۰۰
۲۷۳۹۹ 2000 EC106 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۰ 2000 EE106 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۱ 2000 EH107 ۶ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۲ 2000 EZ108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۳ 2000 EP111 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۴ 2000 EU112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۵ 2000 EX112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۶ 2000 EA114 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۷ 2000 ES122 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۸ 2000 EJ125 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۰۹ 2000 EJ135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۰ 2000 EO136 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۱ 2000 EF137 ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۲ Teague ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۳ 2000 EW138 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۴ 2000 EY139 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۵ 2000 EO145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۶ 2000 EN147 ۴ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۷ 2000 EN148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۸ 2000 ET151 ۶ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۱۹ 2000 EX153 ۶ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۰ 2000 EF158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۱ 2000 EK164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۲ 2000 ET170 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۳ 2000 EM177 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۴ 2000 EB186 ۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۵ 2000 EP198 ۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۶ 2000 EP199 ۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۷ 2000 FE1 ۳۱ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۸ 2000 FD5 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۲۹ 2000 FL8 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۰ 2000 FD12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۱ 2000 FM25 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۲ 2000 FO27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۳ 2000 FM32 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۴ 2000 FJ35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۵ 2000 FZ35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۶ 2000 FA37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۷ 2000 FB38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۸ 2000 FM38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۳۹ 2000 FW38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۴۰ 2000 FD39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۴۱ 2000 FN47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۴۲ 2000 FT48 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۴۳ 2000 FH49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۴۴ 2000 FL49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۴۵ 2000 FB57 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۴۶ 2000 FJ60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۷۴۴۷ 2000 GH5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۴۸ 2000 GQ6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۴۹ 2000 GD14 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۰ 2000 GV16 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۱ 2000 GE20 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۲ 2000 GS25 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۳ 2000 GN26 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۴ 2000 GM27 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۵ 2000 GM29 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۶ 2000 GK35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۷ 2000 GP39 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۸ 2000 GC42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۵۹ 2000 GR42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۰ 2000 GW42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۱ 2000 GL49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۲ 2000 GJ55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۳ 2000 GR58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۴ 2000 GE59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۵ 2000 GB62 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۶ 2000 GJ65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۷ 2000 GF69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۸ 2000 GC71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۶۹ 2000 GN72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۰ 2000 GT72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۱ 2000 GG76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۲ 2000 GP76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۳ 2000 GV78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۴ 2000 GB83 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۵ 2000 GQ85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۶ 2000 GS85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۷ 2000 GT85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۸ 2000 GB86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۷۹ 2000 GF88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۰ 2000 GV88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۱ 2000 GS91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۲ 2000 GA92 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۳ 2000 GN93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۴ 2000 GN94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۵ 2000 GO94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۶ 2000 GQ95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۷ 2000 GU96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۸ 2000 GM98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۸۹ 2000 GW99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۰ 2000 GS102 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۱ 2000 GC104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۲ 2000 GN104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۳ 2000 GU105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۴ 2000 GW108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۵ 2000 GD114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۶ 2000 GC125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۷ 2000 GF125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۸ 2000 GH125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۴۹۹ 2000 GW125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۰ Mandelbrot ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۱ 2000 GP135 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۲ Stephbecca ۳ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۳ 2000 GM140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۴ 2000 GK141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۵ 2000 GN141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۶ 2000 GQ141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۷ 2000 GS141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۸ 2000 GS142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۰۹ 2000 GB143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۰ 2000 GD143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۱ 2000 GD153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۲ 2000 GC167 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۳ 2000 GY169 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۴ Markov ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۵ 2000 HM7 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۶ 2000 HN10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۷ 2000 HD13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۸ 2000 HE14 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۱۹ 2000 HV20 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۰ 2000 HL26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۱ 2000 HS26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۲ 2000 HF29 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۳ 2000 HC31 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۴ 2000 HZ33 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۵ Vartovka ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۶ 2000 HP51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۷ 2000 HL52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۸ 2000 HS54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۲۹ 2000 HJ64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۰ 2000 HC66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۱ 2000 HH66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۲ 2000 HL66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۳ 2000 HP70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۴ 2000 HB76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۵ 2000 HL76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۶ 2000 HY77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۷ 2000 HZ83 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۸ 2000 HB89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۳۹ 2000 HB97 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۴۰ 2000 HA100 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۷۵۴۱ 2000 JU2 ۳ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۴۲ 2000 JB11 ۳ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۴۳ 2000 JC13 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۴۴ 2000 JR14 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۴۵ 2000 JX16 ۵ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۴۶ 2000 JB17 ۵ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۴۷ 2000 JW20 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۴۸ 2000 JY22 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۴۹ 2000 JF23 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۰ 2000 JC24 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۱ 2000 JU31 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۲ 2000 JZ32 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۳ 2000 JB39 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۴ 2000 JM39 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۵ 2000 JT43 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۶ 2000 JO54 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۷ 2000 JP55 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۸ 2000 JW55 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۵۹ 2000 JB66 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۶۰ 2000 JK81 ۸ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۶۱ 2000 KJ1 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۶۲ 2000 KJ54 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۶۳ 2000 KD60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۶۴ 2000 KE77 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۶۵ 2000 KX81 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۲۷۵۶۶ 2000 LX32 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۲۷۵۶۷ 2000 OK36 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۷۵۶۸ 2000 PT6 ۴ اوت ۲۰۰۰
۲۷۵۶۹ 2000 QW122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۷۵۷۰ 2000 QA150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۷۵۷۱ 2000 QT204 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۷۵۷۲ 2000 QS227 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۷۵۷۳ 2000 RU2 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۷۴ 2000 RT16 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۷۵ 2000 RX29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۷۶ 2000 RM70 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۷۷ 2000 RZ76 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۷۸ 2000 SX142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۷۹ 2000 TA29 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۰ 2000 UJ23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۱ 2000 UR26 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۲ 2000 UJ50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۳ 2000 UF72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۴ 2000 UH99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۵ 2000 VN1 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۶ 2000 XH34 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۷ 2000 XG39 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۸ 2000 YP10 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۸۹ 2000 YV95 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۹۰ 2000 YO132 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۷۵۹۱ 2001 AL15 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۷۵۹۲ 2001 AL44 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۱
۲۷۵۹۳ 2001 CA13 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۷۵۹۴ 2001 CZ19 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۷۵۹۵ 2001 CR42 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۲۷۵۹۵ 2001 DH ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۷۵۹۷ 2001 DF14 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۷۵۹۸ 2001 DZ28 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۲۷۵۹۹ 2001 FN2 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۷۶۰۰ 2001 FB26 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۷۶۰۱ 2001 FC29 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۷۶۰۲ 2001 FA34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۷۶۰۳ 2001 FL162 ۳۰ مارس ۲۰۰۱
۲۷۶۰۴ 2001 FY174 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۷۶۰۵ 2001 HN9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۲۷۶۰۵ 2001 KW ۱۷ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۰۷ 2001 KN1 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۰۸ 2001 KZ11 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۰۹ 2001 KO13 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۰ 2001 KB16 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۱ 2001 KB17 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۲ 2001 KG25 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۳ 2001 KV28 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۴ 2001 KN33 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۵ 2001 KX38 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۶ 2001 KY42 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۷ 2001 KX44 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۸ 2001 KL55 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۱۹ 2001 KS57 ۲۵ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۲۰ 2001 KO61 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۲۱ 2001 KF67 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۲۲ 2001 KS71 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۲۷۶۲۲ 2001 LE ۳ ژوئن ۲۰۰۱
۲۷۶۲۴ 2001 MD3 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱
۲۷۶۲۵ 2001 MX3 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۲۷۶۲۵ 2001 NA ۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۲۷۶۲۵ 2038 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 2041 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 2054 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 2228 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 3106 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 3539 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 4005 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 4200 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 4528 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۶۲۵ 4778 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۶۳۷ 2070 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۷۶۳۸ 2287 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۷۶۳۹ 3156 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۷۶۴۰ 3273 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۷۶۴۱ 4131 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۷۶۴۲ 4281 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۷۶۴۳ 1093 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۶۴۴ 1343 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۶۴۵ 2074 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۶۴۶ 2266 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۶۴۷ 2312 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۶۴۸ 3222 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۶۴۹ 3327 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۶۵۰ 5137 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۶۵۱ 2025 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۷۶۵۲ 2462 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۷۶۵۳ 4208 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۷۶۵۴ 5739 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۷۶۵۴ 1968 OK ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۸
۲۷۶۵۶ 1974 OU1 ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۴
۲۷۶۵۷ Berkhey ۱۲ اوت ۱۹۷۴
۲۷۶۵۸ Dmitrijbagalej ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۶۵۹ 1978 SO7 ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۶۶۰ Waterwayuni ۲ اکتبر ۱۹۷۸
۲۷۶۶۱ 1978 UK6 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۲۷۶۶۲ 1978 UK7 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۲۷۶۶۳ 1978 VP4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۷۶۶۴ 1978 VX5 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۲۷۶۶۵ 1978 VZ5 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۷۶۶۶ 1978 VU6 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۷۶۶۶ 1979 KJ ۱۹ مه ۱۹۷۹
۲۷۶۶۸ 1979 ME4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۷۶۶۹ 1979 MQ4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۷۶۷۰ 1979 MY6 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۷۶۷۱ 1979 MG7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۷۶۷۲ 1980 FA1 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۲۷۶۷۳ 1980 UN1 ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰
۲۷۶۷۴ 1980 UR1 ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰
۲۷۶۷۴ 1981 CH ۲ فوریه ۱۹۸۱
۲۷۶۷۶ 1981 DH3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۷۶۷۷ 1981 EV3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۷۸ 1981 EX3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۷۹ 1981 EA5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۰ 1981 EQ8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۱ 1981 EG10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۲ 1981 EC17 ۶ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۳ 1981 ED20 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۴ 1981 EX20 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۵ 1981 EE21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۶ 1981 ES21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۷ 1981 EM23 ۳ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۸ 1981 EX23 ۷ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۸۹ 1981 EU25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۰ 1981 EL27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۱ 1981 EA29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۲ 1981 EC34 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۳ 1981 EG34 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۴ 1981 EX34 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۵ 1981 EW36 ۷ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۶ 1981 EG40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۷ 1981 EM45 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۸ 1981 EN47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۹۹ 1982 JV1 ۱۵ مه ۱۹۸۲
۲۷۷۰۰ 1982 SW3 ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۲
۲۷۷۰۰ 1983 QR ۳۰ اوت ۱۹۸۳
۲۷۷۰۲ 1984 SE1 ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۴
۲۷۷۰۳ 1984 SA2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۴
۲۷۷۰۴ 1984 WB4 ۲۷ نوامبر ۱۹۸۴
۲۷۷۰۵ 1985 DU1 ۱۶ فوریه ۱۹۸۵
۲۷۷۰۶ Strogen ۱۱ اکتبر ۱۹۸۵
۲۷۷۰۷ 1986 QY3 ۳۱ اوت ۱۹۸۶
۲۷۷۰۷ 1987 WP ۲۰ نوامبر ۱۹۸۷
۲۷۷۰۹ Orenburg ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۲۷۷۱۰ Henseling ۷ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۷۷۱۱ Kirschvink ۴ نوامبر ۱۹۸۸
۲۷۷۱۲ Coudray ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۲۷۷۱۲ 1989 AA ۲ ژانویه ۱۹۸۹
۲۷۷۱۲ 1989 BR ۲۹ ژانویه ۱۹۸۹
۲۷۷۱۵ 1989 CR1 ۵ فوریه ۱۹۸۹
۲۷۷۱۶ Nobuyuki ۱۳ فوریه ۱۹۸۹
۲۷۷۱۷ 1989 CF3 ۴ فوریه ۱۹۸۹
۲۷۷۱۸ 1989 GH3 ۲ آوریل ۱۹۸۹
۲۷۷۱۹ Fast ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۷۷۲۰ 1989 UP3 ۲۶ اکتبر ۱۹۸۹
۲۷۷۲۰ 1989 WJ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
۲۷۷۲۲ 1990 OB2 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۰
۲۷۷۲۲ 1990 QA ۱۹ اوت ۱۹۹۰
۲۷۷۲۴ 1990 QA1 ۲۱ اوت ۱۹۹۰
۲۷۷۲۵ 1990 QF4 ۲۳ اوت ۱۹۹۰
۲۷۷۲۶ 1990 QM5 ۲۹ اوت ۱۹۹۰
۲۷۷۲۷ 1990 QM7 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۲۷۷۲۸ 1990 QD8 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۲۷۷۲۹ 1990 QK9 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۲۷۷۳۰ 1990 QU9 ۲۶ اوت ۱۹۹۰
۲۷۷۳۱ 1990 RK3 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۳۲ 1990 RH7 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۳۳ 1990 RM7 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۳۴ 1990 RA8 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۳۵ 1990 SZ5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۳۶ Ekaterinburg ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۳۷ 1990 SA8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۳۸ 1990 TT4 ۹ اکتبر ۱۹۹۰
۲۷۷۳۹ Kimihiro ۱۷ اکتبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۰ Obatomoyuki ۲۰ اکتبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۱ 1990 UJ4 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۲ 1990 UP4 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۲ 1990 VM ۸ نوامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۴ 1990 VO6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۴ 1990 WS ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۶ 1990 WE3 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۶ 1990 YW ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰
۲۷۷۴۸ Vivianhoette ۹ ژانویه ۱۹۹۱
۲۷۷۴۹ 1991 BJ2 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۱
۲۷۷۵۰ 1991 CW2 ۱۴ فوریه ۱۹۹۱
۲۷۷۵۱ 1991 FQ2 ۲۰ مارس ۱۹۹۱
۲۷۷۵۲ 1991 GL8 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۷۷۵۳ 1991 PF5 ۳ اوت ۱۹۹۱
۲۷۷۵۴ 1991 PP9 ۵ اوت ۱۹۹۱
۲۷۷۵۵ 1991 PD11 ۷ اوت ۱۹۹۱
۲۷۷۵۶ 1991 PS14 ۶ اوت ۱۹۹۱
۲۷۷۵۷ 1991 PO18 ۷ اوت ۱۹۹۱
۲۷۷۵۸ Michelson ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۵۹ 1991 RE6 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۰ 1991 RB7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۱ 1991 RL13 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۲ 1991 RD16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۳ 1991 RN22 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۳ 1991 RV۴۰
۲۷۷۶۵ Brockhaus ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۵ 1991 TO ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۵ 1991 TP ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۸ 1991 UV1 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱
۲۷۷۶۹ 1991 UA3 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۷۷۷۰ 1991 VF1 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۷۱ 1991 VY2 ۵ نوامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۷۲ 1991 VD6 ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۷۳ 1991 VN8 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۷۴ 1991 YB1 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۱
۲۷۷۷۵ 1992 CA3 ۲ فوریه ۱۹۹۲
۲۷۷۷۶ Cortland ۲۵ فوریه ۱۹۹۲
۲۷۷۷۷ 1992 DN3 ۲۵ فوریه ۱۹۹۲
۲۷۷۷۸ 1992 DF6 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۷۷۷۹ 1992 DY8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۷۷۸۰ 1992 ER18 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۷۷۸۱ 1992 EE19 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۷۷۸۲ 1992 EH24 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۷۷۸۳ 1992 GV3 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۲۷۷۸۳ 1992 OE ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۷۷۸۵ 1992 OE3 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۷۷۸۶ 1992 PN1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۲۷۷۸۷ 1992 UO6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۲
۲۷۷۸۷ 1993 AS ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳
۲۷۷۸۹ Astrakhan ۲۳ ژانویه ۱۹۹۳
۲۷۷۹۰ 1993 CG1 ۱۳ فوریه ۱۹۹۳
۲۷۷۹۱ Masaru ۲۴ فوریه ۱۹۹۳
۲۷۷۹۲ Fridakahlo ۲۰ فوریه ۱۹۹۳
۲۷۷۹۳ 1993 FL1 ۲۵ مارس ۱۹۹۳
۲۷۷۹۴ 1993 FY5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۷۷۹۵ 1993 FO12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۷۷۹۶ 1993 FK13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۷۷۹۷ 1993 FQ17 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۷۷۹۸ 1993 FJ19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۷۷۹۹ 1993 FQ23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۰ 1993 FA28 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۱ 1993 FS28 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۲ 1993 FY30 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۳ 1993 FU35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۴ 1993 FP38 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۵ 1993 FJ40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۶ 1993 FS46 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۷ 1993 FF49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۸ 1993 FT56 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۷۸۰۹ 1993 HS1 ۲۰ آوریل ۱۹۹۳
۲۷۸۱۰ Daveturner ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۷۸۱۱ 1993 OA7 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۷۸۱۲ 1993 OJ8 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۷۸۱۳ 1993 PS3 ۱۴ اوت ۱۹۹۳
۲۷۸۱۳ 1993 RR ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۷۸۱۵ 1993 SA1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۷۸۱۶ 1993 TH2 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۱۷ 1993 TO17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۱۸ 1993 TH24 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۱۹ 1993 TG27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۰ 1993 TD34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۱ 1993 TU34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۲ 1993 UG1 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۳ 1993 UC8 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۴ 1993 UD8 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۴ 1993 VP ۹ نوامبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۴ 1993 WQ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۷ Ukai ۹ دسامبر ۱۹۹۳
۲۷۸۲۸ 1994 AY2 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۴
۲۷۸۲۹ 1994 BM4 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۴
۲۷۸۳۰ 1994 CK14 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۲۷۸۳۰ 1994 DF ۱۸ فوریه ۱۹۹۴
۲۷۸۳۰ 1994 EW ۱۰ مارس ۱۹۹۴
۲۷۸۳۳ 1994 PB4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۳۴ 1994 PW13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۳۵ 1994 PZ13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۳۶ 1994 PQ16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۳۷ 1994 PU16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۳۸ 1994 PU20 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۳۹ 1994 PX20 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۴۰ 1994 PJ28 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۴۱ 1994 PS36 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۴۱ 1994 QJ ۲۸ اوت ۱۹۹۴
۲۷۸۴۳ 1994 RM3 ۵ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۷۸۴۴ 1994 TG1 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۲۷۸۴۵ Josephmeyer ۵ اکتبر ۱۹۹۴
۲۷۸۴۶ Honegger ۵ اکتبر ۱۹۹۴
۲۷۸۴۶ 1994 UT ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۲۷۸۴۶ 1994 UZ ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۲۷۸۴۹ Suyumbika ۲۹ اکتبر ۱۹۹۴
۲۷۸۵۰ 1994 UD2 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۲۷۸۵۱ 1994 VG2 ۸ نوامبر ۱۹۹۴
۲۷۸۵۱ 1994 WQ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۲۷۸۵۳ 1994 XA1 ۶ دسامبر ۱۹۹۴
۲۷۸۵۴ 1994 YG1 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۲۷۸۵۵ Giorgilli ۴ ژانویه ۱۹۹۵
۲۷۸۵۶ 1995 AX3 ۲ ژانویه ۱۹۹۵
۲۷۸۵۶ 1995 BZ ۲۵ ژانویه ۱۹۹۵
۲۷۸۵۸ 1995 BZ1 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۵
۲۷۸۵۹ 1995 BB2 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۲۷۸۶۰ 1995 BV2 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۵
۲۷۸۶۱ 1995 BL4 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۵
۲۷۸۶۲ 1995 BJ5 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۲۷۸۶۳ 1995 DZ5 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۲۷۸۶۴ Antongraff ۵ مارس ۱۹۹۵
۲۷۸۶۴ 1995 FQ ۳۰ مارس ۱۹۹۵
۲۷۸۶۶ 1995 FZ6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۲۷۸۶۷ 1995 KF4 ۲۶ مه ۱۹۹۵
۲۷۸۶۸ 1995 MY1 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۲۷۸۶۹ 1995 SR45 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۷۸۷۰ Jillwatson ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵
۲۷۸۷۱ 1995 VL15 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۲۷۸۷۲ 1995 WU7 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵
۲۷۸۷۳ 1995 XP1 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵
۲۷۸۷۴ 1995 YM1 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵
۲۷۸۷۵ 1996 BL3 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۶
۲۷۸۷۶ 1996 BM4 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۶
۲۷۸۷۷ 1996 BX4 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۲۷۸۷۸ 1996 CE1 ۱۱ فوریه ۱۹۹۶
۲۷۸۷۹ Shibata ۱۵ فوریه ۱۹۹۶
۲۷۸۷۹ 1996 EQ ۱۴ مارس ۱۹۹۶
۲۷۸۸۱ 1996 EC1 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۷۸۸۲ 1996 EJ1 ۱۰ مارس ۱۹۹۶
۲۷۸۸۳ 1996 ET1 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۷۸۸۴ 1996 EZ1 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۷۸۸۵ 1996 ED2 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۷۸۸۶ 1996 ER12 ۱۳ مارس ۱۹۹۶
۲۷۸۸۷ 1996 GU1 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۲۷۸۸۸ 1996 GG5 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۲۷۸۸۹ 1996 GR17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۷۸۹۰ 1996 GG18 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۷۸۹۰ 1996 HY ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۲۷۸۹۲ 1996 HG25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۲۷۸۹۳ 1996 HK25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۲۷۸۹۴ 1996 JU12 ۱۰ مه ۱۹۹۶
۲۷۸۹۵ Yeduzheng ۶ ژوئن ۱۹۹۶
۲۷۸۹۵ 1996 NB ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۶
۲۷۸۹۷ 1996 NF4 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۲۷۸۹۸ 1996 OS2 ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۶
۲۷۸۹۹ Letterman ۱۸ اوت ۱۹۹۶
۲۷۸۹۹ 1996 RM ۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۱ 1996 RR4 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۲ 1996 RA5 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۳ 1996 RS11 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۴ 1996 SV4 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۵ 1996 SK6 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۶ 1996 TZ7 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۷ 1996 TU9 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۸ 1996 TX9 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۰۹ 1996 TD11 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۰ 1996 TA14 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۱ 1996 TC14 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۲ 1996 TJ14 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۳ 1996 TC41 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۴ 1996 TN41 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۵ Nancywright ۳۰ اکتبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۶ 1996 VX1 ۱ نوامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۷ Edoardo ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۸ 1996 VJ4 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۱۹ 1996 VP4 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۲۰ 1996 VV8 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۲۱ 1996 VY26 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۲۲ Mascheroni ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۲۳ 1996 XJ32 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۲۷۹۲۴ 1997 AZ10 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۷۹۲۵ 1997 CJ1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۲۷۹۲۶ 1997 EM15 ۴ مارس ۱۹۹۷
۲۷۹۲۷ 1997 EQ32 ۱۱ مارس ۱۹۹۷
۲۷۹۲۸ 1997 EG38 ۵ مارس ۱۹۹۷
۲۷۹۲۹ 1997 FC1 ۲۸ مارس ۱۹۹۷
۲۷۹۳۰ 1997 GN6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۲۷۹۳۱ 1997 GU7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۲۷۹۳۲ 1997 GF8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۲۷۹۳۳ 1997 GW14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۷۹۳۴ 1997 HT11 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۷۹۳۴ 1997 JN ۲ مه ۱۹۹۷
۲۷۹۳۶ 1997 JF12 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۷۹۳۷ 1997 JJ13 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۷۹۳۸ Guislain ۳ مه ۱۹۹۷
۲۷۹۳۹ 1997 LL2 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۲۷۹۴۰ 1997 LB4 ۹ ژوئن ۱۹۹۷
۲۷۹۴۱ 1997 LB6 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۷
۲۷۹۴۲ 1997 LL9 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۲۷۹۴۳ 1997 LB12 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۲۷۹۴۴ 1997 MA3 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۷۹۴۵ 1997 MK3 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۷۹۴۵ 1997 NA ۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۷۹۴۷ Emilemathieu ۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۷۹۴۸ 1997 NQ3 ۶ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۷۹۴۹ Jonasz ۸ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۷۹۵۰ 1997 OF1 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۷۹۵۱ 1997 OG2 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۷۹۵۲ Atapuerca ۱۱ اوت ۱۹۹۷
۲۷۹۵۳ 1997 PF5 ۱۱ اوت ۱۹۹۷
۲۷۹۵۴ 1997 QB4 ۲۷ اوت ۱۹۹۷
۲۷۹۵۵ 1997 QU4 ۲۴ اوت ۱۹۹۷
۲۷۹۵۵ 1997 RC ۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۵۷ 1997 RV8 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۵۸ 1997 RP9 ۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۵۹ Fagioli ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۰ Dobias ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۱ 1997 SU1 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۲ 1997 SY1 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۳ 1997 ST2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۴ 1997 SW15 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۵ 1997 SH25 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۶ 1997 SA34 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۷ Beppebianchi ۱ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۸ 1997 TM1 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۶۹ 1997 TT3 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۰ 1997 TR9 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۱ 1997 TO12 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۲ 1997 TA18 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۳ 1997 TR25 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۴ Drejsl ۱۹ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۵ Mazurkiewicz ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۶ 1997 UY3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۷ Distratis ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۸ Lubosluka ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۷۹ 1997 UH19 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۰ 1997 UA21 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۱ 1997 UK21 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۲ 1997 UH22 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۳ Bernardi ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۴ Herminefranz ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۵ Remanzacco ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۶ Hanus ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۷ 1997 VR3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۸ Menabrea ۷ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۸۹ 1997 VG4 ۷ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۰ 1997 VD6 ۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۱ 1997 VW6 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۲ 1997 VR7 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۲ 1997 WK ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۴ 1997 WM1 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۵ 1997 WL2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۶ 1997 WJ5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۷ 1997 WV7 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۸ 1997 WU8 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۷
۲۷۹۹۹ 1997 WV21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۲۸۰۰۰ 1997 WC35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷

منابع[ویرایش]